Dział Intencji i Liturgii 28 lutego

Ten wpis został opublikowany w kategorii Dział intencji i liturgii, Wprowadziła Hortensja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

12 odpowiedzi na „Dział Intencji i Liturgii 28 lutego

 1. Octava Dies 26.02.2012 | TV Trwam / CTV

 2. Wtorek, 28 luty 2012 r.
  imieniny:
  Ludomira, Makarego, Wiliany, Romana
  dzień powszedni, I Tydzień Wielkiego Postu

  Patroni (wg. Martyrologium Romanum)
  św. Oswald z Worcester, św. Lupicinus, św. Hilary, papież, św. Proteriusz, św. Romanus.

  Święty Hilary I, papież

  Hilary pochodził z Sardynii. Był legatem papieskim na synodzie w Efezie. Został wybrany na stolicę Piotrową 19 listopada 461 roku. Próbował uporządkować Kościół od strony administracyjnej, zwłaszcza na terenie Galii. W Rzymie wybudował m. in. bazylikę św. Wawrzyńca za Murami. Zmarł 29 lutego 468 roku.

 3. Czytania
  Iz 55,10-11
  Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.
  http://biblijni.pl/

  Ewangelia
  Mt 6,7-15

  Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.
  http://biblijni.pl/

  Komentarz liturgiczny
  Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.
  Mt 6, 7-8

  A jaka jest moja modlitwa? Czy tylko zasypuję Boga moimi prośbami, licząc, że zostanę natychmiast wysłuchany.

  Modlitwa przede wszystkim powinna być spotkaniem człowieka z Bogiem. Każde dobre spotkanie składa się najpierw ze słuchania, a potem także z dzielenia się swoimi przeżyciami; tak radościami – jak i troskami.

  Czasami najpiękniejsza modlitwa, to ta, podczas której nie pada żadne słowo, a my trwamy sam na sam z Bogiem.

  Jeśli nie wiesz jakimi słowami rozmawiać z Bogiem, spróbuj iść za namową Jezusa i powtarzaj: Ojcze Nasz…
  ks. Piotr

 4. Modlitwa na dziś
  Panie, pozwól nam w życiu doczesnym zawsze pamiętać o sprawach niebios i naśladować przykład doskonałości ewangelicznej, który nam dałeś w osobie św. Romana opata. Amen.

 5. TŁUM

  Szatan jest tchórz, boi się zostać w samotności,
  I dlatego najczęściej między tłumem gości.

  Adam Mickiewicz
  ***
  Nie gderaj.

  H. Jackson Brown, Jr. ‚Mały poradnik życia’

 6. Jutrznia

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen.

  Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

  HYMN
  LG tom II: Wielki Post I, str. 39-40; LG skrócone: Okres Wielkiego Postu I, str. 249-250

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Sprawiedliwości Słońce, Chryste,
  Gdy jasność dnia przywracasz ziemi,
  Niechaj ustąpi mrok duchowy
  I światło cnoty nas napełni.

  2 Kiedy nam dajesz czas sposobny,
  Pokutą natchnij nasze serca;
  Nawróć dobrocią grzesznych ludzi,
  Znoszonych długo z cierpliwością.

  3 Pomóż okupić szczerą skruchą
  Bezmierne winy wobec Ciebie;
  Większe jest od nich miłosierdzie,
  Przez które grzech odpuszczasz wszelki.

  4 Dzień się przybliżył, dzień Twój, Panie,
  A jego blask odnawia wszystko,
  I wielka radość nas ogarnia,
  Bo w nim znajdziemy Twoją łaskę.

  5 Boże Jedyny w Trójcy Świętej,
  Niech Tobie będzie cześć i chwała,
  My zaś, przez łaskę odrodzeni,
  Wielbimy Ciebie nową pieśnią. Amen.

  PSALMODIA
  Antyfony – LG tom II: Wtorek I, str. 874-878; LG skrócone: Wtorek I, str. 757-761
  Psalmy – LG tom II: Wtorek I, str. 874-878; LG skrócone: Wtorek I, str. 757-761

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 ant. Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca * wstąpi na górę Pana.

  Psalm 24
  Pan wkracza do świątyni
  Bramy niebios zostały otwarte dla Chrystusa ze względu na wywyższenie Jego ludzkiej natury (św. Ireneusz)

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

  Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
  świat cały i jego mieszkańcy.
  Albowiem On go na morzach osadził *
  i utwierdził ponad rzekami.
  Kto wstąpi na górę Pana, *
  kto stanie w Jego świętym miejscu?
  Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, †
  którego dusza nie lgnęła do marności *
  i nie przysięgał kłamliwie.
  On otrzyma błogosławieństwo od Pana, *
  i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
  Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
  którzy szukają oblicza Boga Jakuba.
  Bramy, podnieście swe szczyty, †
  unieście się, odwieczne podwoje, *
  aby mógł wkroczyć Król chwały!
  „Któż jest tym Królem chwały?” †
  Pan dzielny i potężny, *
  Pan potężny w boju.
  Bramy, podnieście swe szczyty, †
  unieście się, odwieczne podwoje, *
  aby mógł wkroczyć Król chwały!
  „Któż jest tym Królem chwały?” *
  Pan Zastępów, On jest Królem chwały.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca / wstąpi na górę Pana.

  2 ant. Błogosławcie Pana sprawiedliwego * i wywyższajcie Króla wieków.

  Pieśń (Tb 13, 2-10a)
  Bóg karze i zbawia
  Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który w swym wielkim miłosierdziu na nowo nas zrodził (1 P 1, 3)

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tej pieśni.

  Niech będzie błogosławiony Bóg, który żyje na wieki, *
  i niech będzie błogosławione Jego królestwo!
  To On karze i okazuje miłosierdzie, †
  posyła do podziemnej Otchłani *
  i wyprowadza z największej zagłady.
  A nie ma nikogo, *
  kto by uszedł Jego ręki.
  Wysławiajcie Go, synowie Izraela, wobec narodów, †
  wśród których was rozproszył *
  i tam swoją wielkość wam okazywał.
  Wychwalajcie Go wobec wszelkiego stworzenia, †
  gdyż On sam jest Panem i Bogiem naszym, *
  On sam naszym Ojcem i Bogiem po wszystkie czasy.
  On was karci za wasze nieprawości, *
  lecz zmiłuje się nad wami wszystkimi
  I zgromadzi was spośród wszelkich narodów, *
  wśród których zostaliście rozproszeni.
  A kiedy nawrócicie się do Niego całym sercem i duszą, *
  aby przed Nim postępować w prawdzie,
  Wtedy i On do was się zwróci *
  i już nigdy nie zakryje przed wami swojego oblicza.
  A teraz rozważcie, co wam uczynił, *
  i dziękujcie Mu głośno.
  Błogosławcie Pana sprawiedliwego *
  i wywyższajcie Króla wieków.
  Ja zaś wychwalam Go w ziemi mego wygnania, *
  obwieszczam narodowi grzeszników Jego moc i wielkość.
  Nawróćcie się, grzesznicy, *
  i postępujcie przed Nim sprawiedliwie.
  Kto wie, może znajdzie w was upodobanie *
  i miłosierdzie wam okaże?
  Wysławiam Boga mojego, †
  moja dusza wielbi Króla niebios *
  i rozraduje się Jego majestatem.
  Niech Jego wielkość wszyscy rozgłaszają *
  i wychwalają Go w Jeruzalem!
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Błogosławcie Pana sprawiedliwego / i wywyższajcie Króla wieków.

  3 ant. Prawym przystoi * pieśń chwały.

  Psalm 33
  Pochwała Opatrzności Bożej
  Wszystko przez Słowo się stało (J 1, 3)

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

  Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *
  prawym przystoi pieśń chwały.
  Sławcie Pana na cytrze, *
  grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.
  Śpiewajcie Mu pieśń nową, *
  pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie.
  Bo słowo Pana jest prawe, *
  a każde Jego dzieło godne zaufania.
  On prawo i sprawiedliwość miłuje, *
  ziemia jest pełna Jego łaski.
  Przez słowo Pana powstały niebiosa, *
  wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
  On morskie wody gromadzi jak w bukłaku, *
  otchłanie oceanu w zbiornikach.
  Niech cała ziemia boi się Pana, *
  niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata.
  Bo przemówił, i wszystko się stało, *
  sam rozkazał, i zaczęło istnieć.
  Pan udaremnia zamiary narodów, *
  wniwecz obraca ludów zamysły.
  Zamiary Pana trwają na wieki, *
  zamysły Jego serca przez pokolenia.
  Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
  naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
  Pan spogląda z nieba, *
  widzi wszystkich ludzi.
  Patrzy z miejsca, gdzie przebywa, *
  na wszystkich mieszkańców ziemi.
  On, który serca wszystkich ukształtował, *
  który zważa na wszystkie ich czyny.
  Liczne wojsko nie da zwycięstwa królowi *
  ani wielka siła nie ocali wojownika.
  Zwodniczy ratunek w koniu, *
  bo mimo swej siły nie umknie.
  Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
  na tych, którzy oczekują Jego łaski,
  Aby ocalił ich życie od śmierci *
  i żywił ich w czasie głodu.
  Dusza nasza oczekuje Pana, *
  On jest naszą pomocą i tarczą.
  Raduje się w Nim nasze serce, *
  ufamy Jego świętemu imieniu.
  Niech nas ogarnie Twoja łaska, Panie, *
  według nadziei pokładanej w Tobie.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Prawym przystoi pieśń chwały.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom II: Wtorek I WP, str. 89;
  LG skrócone: Wtorek I WP, str. 271
  Jl 2, 12-13

  Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana, Boga waszego. On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli.

  RESPONSORIUM KRÓTKIE
  LG tom II: Wtorek I WP, str. 89; LG skrócone: Wtorek I WP, str. 271

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  K. Grzechy moje utkwiły we mnie jak strzały, * Uzdrów mnie, Boże, lekarstwem pokuty.
  W. Grzechy moje utkwiły we mnie jak strzały, / Uzdrów mnie, Boże, lekarstwem pokuty.
  K. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego.
  W. Uzdrów mnie, Boże, lekarstwem pokuty.
  K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  W. Grzechy moje utkwiły we mnie jak strzały, / Uzdrów mnie, Boże, lekarstwem pokuty.

  PIEŚŃ ZACHARIASZA
  LG tom II: Wtorek I WP, str. 89;
  LG skrócone: Wtorek I WP, str. 271
  Łk 1, 68-79

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Panie, naucz nas się modlić, * jak i Jan nauczył swoich uczniów.

  Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
  bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
  I wzbudził dla nas moc zbawczą *
  w domu swego sługi Dawida.
  Jak zapowiedział od dawna *
  przez usta swych świętych proroków,
  Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
  i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
  Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
  i wspomni na swe święte przymierze,
  Na przysięgę, którą złożył *
  ojcu naszemu Abrahamowi.
  Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
  służyć Mu będziemy bez trwogi,
  W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
  po wszystkie dni nasze.
  A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
  gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
  Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
  przez odpuszczenie grzechów.
  Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
  z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
  By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
  aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Panie, naucz nas się modlić, / jak i Jan nauczył swoich uczniów.

  PROŚBY
  LG tom II: Wtorek I WP, str. 89-90; LG skrócone: Wtorek I WP, str. 272

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Błogosławmy Chrystusa, który oddał się nam jako chleb zstępujący z nieba. Skierujmy do Niego nasze prośby:
  Chryste, chlebie żywy, bądź naszą mocą.

  Panie, spraw, abyśmy posileni na uczcie eucharystycznej
  – mieli pełny udział w dobrach Twej paschalnej ofiary.
  Chryste, chlebie żywy, bądź naszą mocą.

  Wspomagaj nas, abyśmy ochoczym sercem zachowywali Twoje słowo
  – i przynosili owoc przez wytrwałą współpracę z Twą łaską.
  Chryste, chlebie żywy, bądź naszą mocą.

  Daj nam współdziałać z Tobą w budowaniu doskonalszego świata,
  – aby Twój Kościół łatwiej mógł szerzyć orędzie pokoju.
  Chryste, chlebie żywy, bądź naszą mocą.

  Panie, zgrzeszyliśmy przeciw Tobie,
  – zgładź swoją łaską nasze nieprawości.
  Chryste, chlebie żywy, bądź naszą mocą.

  Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
  święć się imię Twoje;
  przyjdź królestwo Twoje;
  bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
  i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
  i nie wódź nas na pokuszenie,
  ale nas zbaw ode złego.

  MODLITWA
  LG tom II: Wtorek I WP, str. 90; LG skrócone: Wtorek I WP, str. 272

  Wszechmogący Boże, wejrzyj na zgromadzenie Twoich wiernych † i spraw, aby nasze dusze oczyszczone przez umartwienie ciała * jaśniały pragnieniem posiadania Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
  K. Pan z wami.
  W. I z duchem twoim.
  K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
  W. Amen.

  Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

  Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
  K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
  W. Bogu niech będą dzięki.

  W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
  Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

 7. Modlitwa w ciągu dnia:
  przedpołudniowa

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen.

  HYMN
  LG tom II: Wielki Post I, str. 40-41; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Przez wiarę, którą żyjemy,
  Z nadzieją zawsze wytrwałą
  I mocni łaską miłości
  Majestat głośmy Chrystusa.

  2 Gdyż On o trzeciej godzinie
  Na mękę był prowadzony,
  I cierpiał wisząc na krzyżu,
  By znaleźć owcę zgubioną.

  3 Pokornie prośmy Jezusa,
  Zbawieni Jego ofiarą,
  By nas od grzechu zachował,
  Gdy już darował nam karę.

  4 Błagajmy Ojca i Syna,
  I Ducha Ich Najświętszego;
  Niech Bóg otacza nas pieczą,
  Gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen.

  PSALMODIA
  Antyfony – LG tom II: Wtorek I WP, str. 90; LG skrócone: wg tabeli stron
  Psalmy – LG tom II: Wtorek I, str. 878-880; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.

  Psalm 119, 1-8
  I (Alef)
  Rozważanie słowa Bożego zawartego w Prawie
  Miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań (1 J 5, 3)

  Błogosławieni, których droga nieskalana, *
  którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
  Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia *
  i szukają Go całym sercem,
  Którzy zła nie czynią, *
  lecz chodzą Jego drogami.
  Ty po to dałeś swoje przykazania, *
  aby przestrzegano ich pilnie.
  Oby niezawodnie zmierzały moje drogi *
  ku przestrzeganiu Twoich ustaw!
  Wtedy nie doznam wstydu, *
  gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania.
  Będę Cię wysławiał prawym sercem, *
  gdy się nauczę Twych sprawiedliwych wyroków.
  Przestrzegać będę Twoich ustaw, *
  abyś mnie nigdy nie opuścił.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Psalm 13
  Modlitwa w udręce
  Bóg, dawca nadziei, niech was obdarzy pełnią radości (Rz 15, 13)

  Jak długo, Panie, nie będziesz o mnie pamiętał? *
  Jak długo będziesz ukrywał przede mną oblicze?
  Jak długo będę ból cierpiał w mej duszy, †
  a w moim sercu codzienną zgryzotę? *
  Jak długo mój wróg będzie się wynosił nade mnie?
  Spojrzyj i wysłuchaj mnie, Panie, mój Boże! *
  Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci,
  By wróg mój nie mówił: „Ja go zwyciężyłem”, *
  by się nie cieszyli moi przeciwnicy, że się zachwiałem.
  Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu, †
  niech się moje serce cieszy z Twej pomocy. *
  Będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Psalm 14
  Powszechne zepsucie
  Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska (Rz 5, 20)

  Mówi głupi w sercu swoim: „Nie ma Boga”. †
  Zepsuci są, ohydne rzeczy popełniają, *
  nie ma nikogo, kto by czynił dobrze.
  Na synów ludzkich Bóg spogląda z nieba, *
  by zobaczyć rozumnego, który szuka Boga.
  Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni, *
  nie ma ani jednego, kto by czynił dobrze.
  Czyż się nie opamiętają wszyscy czyniący nieprawość, *
  którzy mój lud pożerają, jak gdyby chleb jedli?
  Ci, którzy nie wzywają Boga, drżą ze strachu, *
  gdyż Bóg jest z pokoleniem sprawiedliwych.
  Chcecie udaremnić zamiary ubogiego, *
  lecz Pan jest jego ucieczką.
  Kto przyniesie ze Syjonu zbawienie Izraela? †
  Gdy Bóg odmieni losy swojego narodu, *
  Jakub się rozraduje, Izrael ucieszy.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, / abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom II: Wtorek I WP, str. 90;
  LG skrócone: wg tabeli stron
  Jl 2, 17

  Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pańscy. Niech mówią: Przepuść, Panie, Twojemu ludowi i nie daj swego dziedzictwa na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami.

  K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
  W. I odnów we mnie moc ducha.

  MODLITWA
  LG tom II: Wtorek I WP, str. 90; LG skrócone: wg tabeli stron

  Módlmy się. Wszechmogący Boże, wejrzyj na zgromadzenie Twoich wiernych † i spraw, aby nasze dusze oczyszczone przez umartwienie ciała * jaśniały pragnieniem posiadania Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 8. Modlitwa w ciągu dnia:
  południowa

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen.

  HYMN
  LG tom II: Wielki Post I, str. 41; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 O tej godzinie Zbawiciel
  Pragnienie cierpiał na krzyżu;
  Niech da chwalącym Go pieśnią
  Pragnienie sprawiedliwości.

  2 Niech głodem prawdy ich przejmie
  I zaspokoi go sobą,
  By grzech odrazę w nich budził,
  A cnota ich pociągała.

  3 Niech łaska Ducha Świętego
  Proszących tak usposobi,
  By żądze ciała przygasły
  I duch oziębły zapłonął.

  4 Błagajmy Ojca i Syna,
  I Ducha Ich Najświętszego;
  Niech Bóg otacza nas pieczą,
  Gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen.

  PSALMODIA

  Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

  Antyfony – LG tom II: Wtorek I WP, str. 90; LG skrócone: wg tabeli stron
  Psalmy – LG tom II: Wtorek I, str. 878-880; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szczerze nawrócił i miał życie.

  Psalm 119, 1-8
  I (Alef)
  Rozważanie słowa Bożego zawartego w Prawie
  Miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań (1 J 5, 3)

  Błogosławieni, których droga nieskalana, *
  którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
  Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia *
  i szukają Go całym sercem,
  Którzy zła nie czynią, *
  lecz chodzą Jego drogami.
  Ty po to dałeś swoje przykazania, *
  aby przestrzegano ich pilnie.
  Oby niezawodnie zmierzały moje drogi *
  ku przestrzeganiu Twoich ustaw!
  Wtedy nie doznam wstydu, *
  gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania.
  Będę Cię wysławiał prawym sercem, *
  gdy się nauczę Twych sprawiedliwych wyroków.
  Przestrzegać będę Twoich ustaw, *
  abyś mnie nigdy nie opuścił.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Psalm 13
  Modlitwa w udręce
  Bóg, dawca nadziei, niech was obdarzy pełnią radości (Rz 15, 13)

  Jak długo, Panie, nie będziesz o mnie pamiętał? *
  Jak długo będziesz ukrywał przede mną oblicze?
  Jak długo będę ból cierpiał w mej duszy, †
  a w moim sercu codzienną zgryzotę? *
  Jak długo mój wróg będzie się wynosił nade mnie?
  Spojrzyj i wysłuchaj mnie, Panie, mój Boże! *
  Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci,
  By wróg mój nie mówił: „Ja go zwyciężyłem”, *
  by się nie cieszyli moi przeciwnicy, że się zachwiałem.
  Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu, †
  niech się moje serce cieszy z Twej pomocy. *
  Będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Psalm 14
  Powszechne zepsucie
  Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska (Rz 5, 20)

  Mówi głupi w sercu swoim: „Nie ma Boga”. †
  Zepsuci są, ohydne rzeczy popełniają, *
  nie ma nikogo, kto by czynił dobrze.
  Na synów ludzkich Bóg spogląda z nieba, *
  by zobaczyć rozumnego, który szuka Boga.
  Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni, *
  nie ma ani jednego, kto by czynił dobrze.
  Czyż się nie opamiętają wszyscy czyniący nieprawość, *
  którzy mój lud pożerają, jak gdyby chleb jedli?
  Ci, którzy nie wzywają Boga, drżą ze strachu, *
  gdyż Bóg jest z pokoleniem sprawiedliwych.
  Chcecie udaremnić zamiary ubogiego, *
  lecz Pan jest jego ucieczką.
  Kto przyniesie ze Syjonu zbawienie Izraela? †
  Gdy Bóg odmieni losy swojego narodu, *
  Jakub się rozraduje, Izrael ucieszy.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, / lecz aby się szczerze nawrócił i miał życie.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom II: Wtorek I WP, str. 90;
  LG skrócone: wg tabeli stron
  Jr 3, 25b

  Zgrzeszyliśmy wobec Pana, Boga naszego, my i nasi przodkowie, począwszy od młodości aż do dziś; nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego.

  K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów.
  W. I zmaż wszystkie moje przewinienia.

  MODLITWA
  LG tom II: Wtorek I WP, str. 90; LG skrócone: wg tabeli stron

  Módlmy się. Wszechmogący Boże, wejrzyj na zgromadzenie Twoich wiernych † i spraw, aby nasze dusze oczyszczone przez umartwienie ciała * jaśniały pragnieniem posiadania Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 9. Modlitwa w ciągu dnia:
  popołudniowa

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen.

  HYMN
  LG tom II: Wielki Post I, str. 42; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Nadeszła oto godzina,
  Gdy Jezus w męce umierał;
  Wzywajmy Jego imienia
  Pokornie prosząc o łaskę.

  2 Przebaczył Jezus łotrowi
  Wzruszony jego wyznaniem;
  Niech także nasza modlitwa
  Wyjedna nam miłosierdzie.

  3 Na krzyżu śmierć pokonana,
  Wróciło światło po mroku;
  Niech groza grzechu przeminie,
  A dusze blaskiem jaśnieją.

  4 Błagajmy Ojca i Syna,
  I Ducha Ich Najświętszego;
  Niech Bóg otacza nas pieczą,
  Gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen.

  PSALMODIA

  Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

  Antyfony – LG tom II: Wtorek I WP, str. 91; LG skrócone: wg tabeli stron
  Psalmy – LG tom II: Wtorek I, str. 878-880; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą w wielkiej cierpliwości.

  Psalm 119, 1-8
  I (Alef)
  Rozważanie słowa Bożego zawartego w Prawie
  Miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań (1 J 5, 3)

  Błogosławieni, których droga nieskalana, *
  którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
  Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia *
  i szukają Go całym sercem,
  Którzy zła nie czynią, *
  lecz chodzą Jego drogami.
  Ty po to dałeś swoje przykazania, *
  aby przestrzegano ich pilnie.
  Oby niezawodnie zmierzały moje drogi *
  ku przestrzeganiu Twoich ustaw!
  Wtedy nie doznam wstydu, *
  gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania.
  Będę Cię wysławiał prawym sercem, *
  gdy się nauczę Twych sprawiedliwych wyroków.
  Przestrzegać będę Twoich ustaw, *
  abyś mnie nigdy nie opuścił.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Psalm 13
  Modlitwa w udręce
  Bóg, dawca nadziei, niech was obdarzy pełnią radości (Rz 15, 13)

  Jak długo, Panie, nie będziesz o mnie pamiętał? *
  Jak długo będziesz ukrywał przede mną oblicze?
  Jak długo będę ból cierpiał w mej duszy, †
  a w moim sercu codzienną zgryzotę? *
  Jak długo mój wróg będzie się wynosił nade mnie?
  Spojrzyj i wysłuchaj mnie, Panie, mój Boże! *
  Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci,
  By wróg mój nie mówił: „Ja go zwyciężyłem”, *
  by się nie cieszyli moi przeciwnicy, że się zachwiałem.
  Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu, †
  niech się moje serce cieszy z Twej pomocy. *
  Będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Psalm 14
  Powszechne zepsucie
  Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska (Rz 5, 20)

  Mówi głupi w sercu swoim: „Nie ma Boga”. †
  Zepsuci są, ohydne rzeczy popełniają, *
  nie ma nikogo, kto by czynił dobrze.
  Na synów ludzkich Bóg spogląda z nieba, *
  by zobaczyć rozumnego, który szuka Boga.
  Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni, *
  nie ma ani jednego, kto by czynił dobrze.
  Czyż się nie opamiętają wszyscy czyniący nieprawość, *
  którzy mój lud pożerają, jak gdyby chleb jedli?
  Ci, którzy nie wzywają Boga, drżą ze strachu, *
  gdyż Bóg jest z pokoleniem sprawiedliwych.
  Chcecie udaremnić zamiary ubogiego, *
  lecz Pan jest jego ucieczką.
  Kto przyniesie ze Syjonu zbawienie Izraela? †
  Gdy Bóg odmieni losy swojego narodu, *
  Jakub się rozraduje, Izrael ucieszy.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Umocnieni łaską Bożą, / pracujmy nad sobą w wielkiej cierpliwości.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom II: Wtorek I WP, str. 91;
  LG skrócone: wg tabeli stron
  Iz 58, 1-2

  Krzycz na całe gardło, nie przestawaj. Podnieś głos twój jak trąba. Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy. Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, jak naród, który kocha sprawiedliwość i nie opuszcza Prawa swego Boga.

  K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony.
  W. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

  MODLITWA
  LG tom II: Wtorek I WP, str. 90; LG skrócone: wg tabeli stron

  Módlmy się. Wszechmogący Boże, wejrzyj na zgromadzenie Twoich wiernych † i spraw, aby nasze dusze oczyszczone przez umartwienie ciała * jaśniały pragnieniem posiadania Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 10. Nieszpory

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen.

  HYMN
  LG tom II: Wielki Post I, str. 36; LG skrócone: Okres Wielkiego Postu I, str. 246

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Dałeś nam przykład, o Jezu,
  Czterdziestu dni umartwienia;
  Aby w nas ducha odnowić,
  Wymagasz postu i skruchy.

  2 Stań więc pośrodku Kościoła
  I spójrz na jego pokutę;
  Ciebie pokornie prosimy,
  Byś przez nią z grzechu nas obmył.

  3 Zło popełnione w przeszłości
  Niech Twoja łaska zniweczy;
  Chroń nas od dalszych upadków
  I otocz swoją opieką.

  4 Daj przez doroczną pokutę
  Dostąpić win odpuszczenia,
  Byśmy z radością czekali
  Na światło Nocy Paschalnej.

  5 W Trójcy Jedyny nasz Boże,
  Niech Ciebie wszechświat wysławia;
  Pieśń nową Tobie śpiewamy
  Za odrodzenie przez łaskę. Amen.

  PSALMODIA
  Antyfony – LG tom II: Wtorek I, str. 880-883; LG skrócone: Wtorek I, str. 765-767
  Psalmy – LG tom II: Wtorek I, str. 880-883; LG skrócone: Wtorek I, str. 765-767

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 ant. Pan da zwycięstwo * swemu Pomazańcowi.

  Psalm 20
  Modlitwa o zwycięstwo dla króla
  Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony (Dz 2, 21)

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

  Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia, *
  niech ciebie chroni imię Boga Jakuba.
  Niech tobie ześle pomoc ze świątyni *
  i niech cię wspiera ze Syjonu.
  Niech pamięta o wszystkich twoich ofiarach *
  i niech Mu będzie miłe twe całopalenie.
  Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz, *
  i każdy twój zamysł wypełni.
  Będziemy się cieszyć z twego ocalenia †
  i w imię naszego Boga podniesiemy sztandary. *
  Niech Pan spełni wszystkie twoje prośby.
  Wiem teraz, że Pan wybawi swego pomazańca. †
  Odpowiada mu ze świętych swych niebios *
  zbawczymi czynami swojej prawicy.
  Jedni ufają rydwanom, inni zaś koniom, *
  a naszą siłą jest imię Boga, naszego Pana.
  Tamci zachwiali się i upadli, *
  a my stoimy i trwamy.
  Panie, ocal króla, *
  a nas wysłuchaj w dniu, w którym Cię wzywamy.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Pan da zwycięstwo swemu Pomazańcowi.

  2 ant. Będziemy śpiewać, Panie, * i sławić moc Twoją.

  Psalm 21, 2-8. 14
  Dziękczynienie za zwycięstwo króla
  Chrystus otrzymał życie, by zmartwychwstał, i długie dni na wieki, i na zawsze (św. Ireneusz)

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

  Panie, król się weseli z Twojej potęgi *
  i z Twej pomocy tak bardzo się cieszy.
  Spełniłeś pragnienie jego serca *
  i nie odmówiłeś błaganiom warg jego.
  Bo pomyślne błogosławieństwo wcześniej nań zesłałeś, *
  szczerozłotą koronę włożyłeś mu na głowę.
  Prosił Ciebie o życie, *
  Ty go obdarzyłeś długimi dniami na wieki i na zawsze.
  Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy, *
  ozdobiłeś go dostojeństwem i blaskiem.
  Gdyż błogosławieństwem uczyniłeś go na wieki, *
  napełniłeś go radością Twojej obecności.
  Król bowiem w Panu pokłada nadzieję *
  i nie zachwieje się z łaski Najwyższego.
  Powstań, Panie, w swojej potędze, *
  będziemy śpiewać i sławić moc Twoją.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Będziemy śpiewać, Panie, / i sławić moc Twoją.

  3 ant. Uczyniłeś nas, Panie, * królestwem i kapłanami dla naszego Boga.

  Pieśń (Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12)
  Hymn odkupionych

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tej pieśni.

  Godzien jesteś, Panie i nasz Boże, *
  otrzymać cześć, moc i chwałę,
  Bo Ty stworzyłeś wszystko, *
  a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.
  Godzien jesteś wziąć księgę *
  i otworzyć jej pieczęcie,
  Bo zostałeś zabity †
  i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi *
  z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,
  I uczyniłeś ich królestwem i kapłanami dla naszego Boga, *
  i będą panować na ziemi.
  Godzien jest Baranek zabity †
  wziąć potęgę, moc, mądrość i bogactwo, *
  cześć, chwałę i błogosławieństwo.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Uczyniłeś nas, Panie, / królestwem i kapłanami dla naszego Boga.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom II: Wtorek I WP, str. 91;
  LG skrócone: Wtorek I WP, str. 273
  Jk 2, 14. 17. 18b

  Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków.

  RESPONSORIUM KRÓTKIE
  LG tom II: Wtorek I WP, str. 91; LG skrócone: Wtorek I WP, str. 273

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  K. Wołam do Pana: * Zmiłuj się nade mną.
  W. Wołam do Pana: / Zmiłuj się nade mną.
  K. Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie.
  W. Zmiłuj się nade mną.
  K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  W. Wołam do Pana: / Zmiłuj się nade mną.

  PIEŚŃ MARYI
  LG tom II: Wtorek I WP, str. 91;
  LG skrócone: Wtorek I WP, str. 273
  Łk 1, 46-55

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Gdy chcesz się modlić, * wejdź do swej izdebki, / zamknij drzwi i módl się do twojego Ojca.

  Wielbi dusza moja Pana *
  i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
  Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
  Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
  Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
  a Jego imię jest święte.
  Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
  nad tymi, którzy się Go boją.
  Okazał moc swego ramienia, *
  rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
  Strącił władców z tronu, *
  a wywyższył pokornych.
  Głodnych nasycił dobrami, *
  a bogatych z niczym odprawił.
  Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
  pomny na swe miłosierdzie,
  Jak obiecał naszym ojcom, *
  Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Gdy chcesz się modlić, / wejdź do swej izdebki, / zamknij drzwi i módl się do twojego Ojca.

  PROŚBY
  LG tom II: Wtorek I WP, str. 91-92; LG skrócone: Wtorek I WP, str. 273-274

  Można użyć krótszej formy próśb.

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Chrystus Pan polecił nam czuwać i modlić się, abyśmy nie ulegli pokusom. Zanieśmy do Niego nasze usilne prośby:
  Usłysz nas, Panie, i okaż swą litość.

  Jezu Chryste, Ty obiecałeś, że będziesz z tymi, którzy w Twoim imieniu gromadzą się na modlitwę,
  – spraw, abyśmy zawsze razem z Tobą w Duchu Świętym modlili się do Ojca.
  Usłysz nas, Panie, i okaż swą litość.

  Boski Oblubieńcze, oddal grzechy od swego umiłowanego Kościoła,
  – niech zawsze postępuje w nadziei i mocy Ducha Świętego.
  Usłysz nas, Panie, i okaż swą litość.

  Panie miłujący ludzi, spraw, byśmy zgodnie z Twoim przykazaniem troszczyli się o naszych bliźnich,
  – aby światło Twego zbawienia żywiej zajaśniało wszystkim ludziom.
  Usłysz nas, Panie, i okaż swą litość.

  Królu pokoju, niech Twój pokój zapanuje na świecie,
  – aby wszyscy ludzie dostrzegli Twoją zbawczą obecność.
  Usłysz nas, Panie, i okaż swą litość.

  Otwórz wszystkim zmarłym dostęp do wiecznego szczęścia,
  – obdarz ich nieskazitelnością i chwałą.
  Usłysz nas, Panie, i okaż swą litość.

  Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
  święć się imię Twoje;
  przyjdź królestwo Twoje;
  bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
  i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
  i nie wódź nas na pokuszenie,
  ale nas zbaw ode złego.

  MODLITWA
  LG tom II: Wtorek I WP, str. 90; LG skrócone: Wtorek I WP, str. 272

  Wszechmogący Boże, wejrzyj na zgromadzenie Twoich wiernych † i spraw, aby nasze dusze oczyszczone przez umartwienie ciała * jaśniały pragnieniem posiadania Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
  K. Pan z wami.
  W. I z duchem twoim.
  K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
  W. Amen.

  Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

  Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
  K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
  W. Bogu niech będą dzięki.

  W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
  Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

 11. Kompleta

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen.

  W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
  We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

  HYMN
  LG tom II: Części stałe – Wielki Post, str. 1205; LG skrócone: Części stałe – tydzień I, str. 1166-1167

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Nim kres nadejdzie jasności,
  Błagamy, Stwórco wszechświata,
  Byś nas otaczał opieką
  I chronił w swojej dobroci.

  2 Niech serca nawet uśpione
  Przez sen czuwają przy Tobie;
  A kiedy zbudzi je zorza,
  Niech Ciebie wielbią z weselem.

  3 Niech ciało zdrowiem się cieszy
  I duch gorliwość odnajdzie,
  A Ty swym światłem przenikaj
  Głębokie nocy ciemności.

  4 O spraw to, Ojcze najlepszy,
  Przez Syna Twego, Chrystusa,
  Co z Tobą w Ducha jedności
  Króluje w blasku na wieki. Amen.

  PSALMODIA
  LG tom II: Wtorek, str. 1218-1219; LG skrócone: Wtorek, str. 1179-1180

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, * bo w Tobie pokładam nadzieję.

  Psalm 143, 1-11
  Modlitwa w ucisku
  Człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Ga 2, 16)

  Usłysz, Panie, modlitwę moją, †
  w swojej wierności przyjm moje błaganie, *
  wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
  Nie wzywaj na sąd swojego sługi, *
  bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
  Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, †
  moje życie na ziemię powalił, *
  pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
  A we mnie duch mój omdlewa, *
  zamiera we mnie serce.
  Wspominam dni dawno minione, †
  rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, *
  rozważam dzieło rąk Twoich.
  Wyciągam do Ciebie ręce, *
  jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
  Wysłuchaj mnie prędko, Panie, *
  albowiem duch mój omdlewa.
  Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, *
  bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
  Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, *
  bo w Tobie pokładam nadzieję.
  Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, *
  bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
  Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, *
  uciekam się do Ciebie.
  Naucz mnie spełniać Twoją wolę, *
  bo Ty jesteś moim Bogiem.
  Niech mnie Twój dobry duch prowadzi *
  po bezpiecznej równinie.
  Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu, *
  w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, / bo w Tobie pokładam nadzieję.

  CZYTANIE
  LG tom II: Wtorek, str. 1220;
  LG skrócone: Wtorek, str. 1180
  1 P 5, 8-9

  Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu.

  RESPONSORIUM KRÓTKIE
  LG tom II: Wtorek, str. 1220; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

  K. W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
  W. W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
  K. Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
  W. Powierzam ducha mojego.
  K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  W. W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

  PIEŚŃ SYMEONA
  LG tom II: Wtorek, str. 1220;
  LG skrócone: Części stałe, str. 1170
  Łk 2, 29-32

  Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

  Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
  według słowa Twojego,
  Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
  któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
  Światło na oświecenie pogan *
  i chwałę ludu Twego, Izraela.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

  MODLITWA
  LG tom II: Wtorek, str. 1220; LG skrócone: Wtorek, str. 1180

  Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem † i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię * w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

  ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
  LG tom II: Części stałe, str. 1208-1209; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

  Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
  Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
  Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
  Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
  Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
  W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
  Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
  Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
  Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,
  Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;
  Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
  Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

 12. STARY TESTAMENT
  Księga Rodzaju

  Jakub otrzymuje podstępnie błogosławieństwo1

  27
  1 Gdy Izaak zestarzał się i jego oczy stały się tak słabe, że już nie mógł widzieć, zawołał na Ezawa, swego starszego syna: «Synu mój!» 2 A kiedy ten odezwał się: «Jestem», Izaak rzekł: «Oto zestarzałem się i nie znam dnia mojej śmierci. 3 Weź więc teraz przybory myśliwskie, twój kołczan i łuk, idź na łowy i upoluj coś dla mnie. 4 Potem przyrządź mi smaczną potrawę, jaką lubię, podaj mi ją, abym jadł i abym ci pobłogosławił, zanim umrę».
  5 Rebeka słyszała to, co Izaak mówił do swego syna Ezawa. Gdy więc Ezaw poszedł już na łowy, aby przynieść coś z upolowanej zwierzyny, 6 rzekła do swego syna Jakuba: «Słyszałam, jak ojciec rozmawiał z twoim bratem Ezawem i dał mu takie polecenie: 7 Przynieś dla mnie coś z polowania i przyrządź smaczną potrawę, abym zjadł i pobłogosławił cię wobec Pana przed śmiercią. 8 Teraz więc, synu mój, posłuchaj mego polecenia, które ci dam. 9 Idź, weź dla mnie z trzody dwa dorodne koźlęta, ja zaś przyrządzę z nich smaczną potrawę dla twego ojca, taką, jaką lubi. 10 Potem mu zaniesiesz, on zje i w zamian za to udzieli ci przed śmiercią błogosławieństwa».
  11 Ale Jakub rzekł do swej matki: «Przecież mój brat, Ezaw, jest owłosiony, ja zaś gładki. 12 Jeśli się mnie dotknie mój ojciec, będzie wyglądało tak, jak gdybym z niego żartował, i wtedy mogę ściągnąć na siebie przekleństwo zamiast błogosławieństwa». 13 Rzekła mu matka: «Niech na mnie spadnie to przekleństwo dla ciebie, mój synu! Tylko posłuchaj mnie, idź i przynieś mi [koźlęta]». 14 Poszedł więc, wziął i przyniósł [je] swej matce; ona zaś przyrządziła z nich smaczną potrawę, taką, jaką lubił jego ojciec. 15 Potem Rebeka wzięła szaty Ezawa, swego starszego syna, najlepsze, jakie miała u siebie, ubrała w nie Jakuba, swojego młodszego syna, 16 i skórkami koźląt owinęła mu ręce i nieowłosioną szyję. 17 Po czym dała Jakubowi ową smaczną potrawę, którą przygotowała, i chleb. 18 Jakub, wszedłszy do swego ojca, rzekł: «Ojcze mój!» A Izaak: «Słyszę; któryś ty jest, synu mój?» 19 Odpowiedział Jakub ojcu: «Jestem Ezaw, twój syn pierworodny. Uczyniłem, jak mi poleciłeś. Podnieś się, siądź i zjedz potrawę z upolowanej przeze mnie zwierzyny, i pobłogosław mi!» 20 Izaak rzekł do syna: «Jakże tak szybko mogłeś coś upolować, synu mój?» A Jakub na to: «Pan, Bóg twój, sprawił, że tak mi się właśnie zdarzyło». 21 Wtedy Izaak rzekł do Jakuba: «Zbliż się, abym dotknąwszy ciebie mógł się upewnić, czy to mój syn Ezaw, czy nie». 22 Jakub przybliżył się do swego ojca Izaaka, a ten dotknąwszy go rzekł: «Głos jest głosem Jakuba, ale ręce – rękami Ezawa!» 23 Nie rozpoznał jednak Jakuba, gdyż jego ręce były owłosione jak ręce Ezawa. A mając udzielić mu błogosławieństwa, 24 zapytał go jeszcze: «Ty jesteś syn mój Ezaw?» Jakub odpowiedział: «Ja jestem». 25 Rzekł więc: «Podaj mi, abym zjadł to, co upolowałeś, synu mój, i abym ci sam pobłogosławił». Jakub podał mu i on jadł. Przyniósł mu też i wina, a on pił. 26 A potem jego ojciec Izaak rzekł do niego: «Zbliż się i pocałuj mnie, mój synu!» 27 Jakub zbliżył się i pocałował go. Gdy Izaak poczuł woń jego szat, dając mu błogosławieństwo mówił:
  «Oto woń mego syna jak woń pola, które pobłogosławił Pan!
  28 Niechaj tobie Bóg użycza rosy z niebios i żyzności ziemi,
  obfitości zboża i moszczu winnego.
  29 Niechaj ci służą ludy
  i niech ci pokłon oddają narody.
  Bądź panem twoich braci
  i niech ci pokłon oddają synowie twej matki!
  Każdy, kto będzie ci złorzeczył, niech będzie przeklęty.
  Każdy, kto będzie cię błogosławił, niech będzie błogosławiony!»
  30 Gdy Izaak wypowiedział swe błogosławieństwo nad Jakubem i gdy ten tylko co odszedł od niego, wrócił z łowów brat Jakuba, Ezaw. 31 I on także przyrządził ulubioną potrawę ojca, zaniósł mu ją i rzekł do niego: «Podnieś się mój ojcze, i jedz to, co twój syn upolował, abyś mi udzielił błogosławieństwa!» 32 Izaak go zapytał: «Kto ty jesteś?» A on odpowiedział: «Jam syn twój pierworodny, Ezaw!» 33 Izaak bardzo się zatrwożył i rzekł: «Kim więc był ten, który upolował zwierzynę i przyniósł mi, a ja jadłem z niej, zanim ty wróciłeś, i pobłogosławiłem mu? Przecież to on otrzymał błogosławieństwo!» 34 Gdy Ezaw usłyszał te słowa swojego ojca, podniósł głośny pełen goryczy lament, i rzekł do ojca: «Daj i mnie błogosławieństwo, mój ojcze!» 35 Izaak powiedział: «Przyszedł podstępnie brat twój i zabrał twoje błogosławieństwo!» 36 A wtedy Ezaw: «Nie darmo dano mu imię Jakub! Dwukrotnie mnie już podszedł: pozbawił mnie mego przywileju pierworodztwa, a teraz odebrał za mnie błogosławieństwo!»2 37 Izaak na te słowa odrzekł Ezawowi: «Skoro uczyniłem go twoim panem, wszystkich zaś jego krewnych – jego sługami, i zapewniłem mu obfitość zboża oraz moszczu, to cóż mogę dla ciebie uczynić, mój synu?» 38 Lecz Ezaw rzekł do ojca: «Czyż miałbyś tylko jedno błogosławieństwo, mój ojcze? Pobłogosław także i mnie, ojcze mój!» I Ezaw rozpłakał się w głos. 39 Na to Izaak taką dał mu odpowiedź:
  «Nie będzie żyzny kraj, w którym zamieszkasz,
  bo nie będzie tam rosy z nieba.
  40 Z miecza żyć będziesz i będziesz sługą twego brata!
  A gdy pragnienie wolności owładnie tobą,
  zrzucisz jego jarzmo z twej szyi»3.
  41 Ezaw znienawidził Jakuba z powodu błogosławieństwa, które otrzymał od ojca, i taki powziął zamiar: «Gdy nadejdą dni żałoby po moim ojcu, zabiję mojego brata Jakuba». 42 Kiedy Rebeka dowiedziała się o tym, co mówił Ezaw, jej starszy syn, kazała zawołać Jakuba i rzekła mu: «Ezaw, twój brat, zamierza cię zabić. 43 Posłuchaj więc mnie, synu mój: przygotuj się i uchodź do brata mego, Labana, do Charanu. 44 Pozostań tam przez jakiś czas, dopóki nie uśmierzy się gniew twego brata. 45 A gdy już przestanie on gniewać się na ciebie i zapomni, co mu uczyniłeś, wtedy dam ci znać i sprowadzę cię stamtąd. Czemu miałabym was obu jednocześnie stracić?»

  Wędrówka Jakuba do Charanu

  46 Rebeka mówiła do Izaaka: «Sprzykrzyło mi się życie z tymi Chetytkami. Jeżeli jeszcze Jakub weźmie sobie za żonę Chetytkę, czyli jedną z tych kobiet, które są w tym kraju, to już nie będę miała po co żyć!»

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s