15 maja 2011 r.

15 maja 2011 roku

W dniu 15 maja na Krakowskim Przedmieściu modliło się około 30 osób. Pogoda sprzyjała cichej pokornej modlitwie. Ksiądz Jacek powtarzał dziś kilka razy „Jak dobrze modlić się w deszczu”. O godz. 21.00 rozpoczął się Apel Jasnogórski, transmitowany z kaplicy Cudownego Obrazu. Dziś, podobnie jak od kilku dni Apelu słucham u siebie, ostatnio są problemy duże z połączeniami w tej godzinie. Po połączeniu się usłyszałam, że Ksiądz Jacek Bałemba SDB kropił zgromadzonych wodą święconą. Usłyszałam „Śpiewajmy maryjnie, bo maj!”. Zgromadzeni śpiewali pieśń „Gwiazdo śliczna wspaniała”, a Ksiądz Jacek dokonał pokropienia zgromadzonych wodą święconą. Wcześniej odmówiono modlitwę za kapłanów, Ksiądz zaś poświęcił wodę, medalik z wizerunkiem Matki Bożej.

Po pokropieniu wodą święconą Ksiądz Jacek powiedział:

Weźmy do rak nasz różaniec. Modlitwę tę ofiarujmy, tak jak każdego wieczoru, za wszystkie Ofiary tragedii smoleńskiej. Dzisiaj niedziela, a zatem rozważamy tajemnice chwalebne. Trzecią tajemnicę, Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów i Matkę Najświętszą – na znak podkreślenia naszej jedności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI i Stolicą Apostolską – odmówimy w języku łacińskim.

BOŻE, wejrzyj ku wspomożeniu memu * Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, * Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

WITAJ KRÓLOWO…

Odmawiamy Różaniec. Tajemnice chwalebne.

Trzecią tajemnicę – Zesłanie Ducha Świętego – odmawiamy w języku łacińskim:

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum,

adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

Amen.

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum;

benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

O mój Jezu…

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.

Requiescant in pace. Amen.

Po odmówieniu Różańca Świętego Ksiądz Jacek mówi:

Zanim odśpiewamy Litanię Loretańską łącząc się duchowo ze wszystkimi naszymi Rodakami, którzy w tym miesiącu maju gromadzą się w kościołach,

w kaplicach i w różnych miejscach, przy kapliczkach, przy Krzyżach, aby oddawać wspólnym śpiewem hołd naszej Matce i Królowej, niech wprowadzeniem do tej naszej modlitwy śpiewem, którą ofiarujemy za Rodziny ofiar tragedii smoleńskiej śpiewem będą strofy poety.

Józef A. Frasik Modlitwa najcichsza

Ty jesteś siewna, Tyś jest różańcowa,

Ty polem szumisz, rankiem po rosie chodzisz –

Ty jesteś Panna polna, Ty jesteś łąkowa –

Gwiazdo zaranna! Przewodniczko łodzi!

Tobie przydrożne kapliczki stroją dziewczyny,

Tobie śpiew wieczorny rodzi łąka.

Gałązko ciszy ugornej, Pąku wierzbiny –

drżąca słońcem na wietrze sinym.

Ty jesteś, z obrazów Madonno, najpiękniejsza Panna,

Ty jesteś kwietna, Ty jesteś przedziwna,

pod zmierzch wieczorna jesteś, a rankiem zaranna,

Ty jesteś wzniosła jak Góra Oliwna.

Tyś Częstochowska i Tyś Ostrobramska,

Tyś Kalwaryjska i Tyś jest przydrożna –

na małych jasnaś z dzieciństwa obrazkach –

A Tyś strapiona! Panno pobożna.

Ty jesteś śnieżna, boś Ty oczyszczona –

Tyś jest gromniczna i Tyś jest bolesna –

Tyś na osiołku w ucieczce strudzona,

Ty jesteś ludzka – a Tyś niedoczesna.

Tyś jest najświętsza i Ty jesteś dobra,

Ty jesteś polska – a Tyś jest królewska.

Szczęśliwy, kto jak lepszą część Ciebie obrał,

Domie złoty! Sierocych ros Bramo niebieska!

Śpiewamy Litanię Loretańską

Następnie Ksiądz Jacek mówi:

Powierzajmy Matce Najświętszej wszystkie intencje, które tu przez wiele miesięcy były wymieniane – intencje dotyczące naszej Ojczyzny i Kościoła.

Śpiewamy Pod twoją obronę.

Wzywajmy Ducha Świętego, tak jak to czynimy w tych majowych tygodniach aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Tak jak polecił nam to Ksiądz Stanisław Małkowski, wołamy Ducha Świętego, łącząc się z tym wołaniem, które tutaj na polskiej ziemi wybrzmiało z ust błogosławionego Jana Pawła II: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”! Wołamy zatem Ducha Świętego prosząc o Jego przyjście, o odnowę polskiej ziemi, o odnowę serc, polskich rodzin. Czynimy to przez wstawiennictwo naszej Królowej i błogosławionego Jana Pawła II. Sekwencja do Ducha Świętego.

Przybądź, Duchu Święty,

Spuść z niebiosów wzięty

Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,

Dawco darów mnogich,

Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!

Serc wierzących wnętrza

Podaj swej potędze!

Bez Twojego tchnienia

Cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę!

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary!

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary!

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.

O. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Maryjo, Królowo Polski – módl się za nami!

Błogosławiony Janie Pawle II – módl się za nami!

Prośmy wytrwale Św. Józefa Modlitwą do Św. Józefa po różańcu

o szczególną opiekę dla wszystkich, którzy przychodzili i przychodzą tutaj, aby modlić się za Polskę.

Modlitwa do św. Józefa po różańcu

Do ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za twoim przykładem i twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen!

Słowami Papieża Leona XIII prośmy Świętego Michała Archanioła o skuteczną ochronę przed złem dla nas, dla naszych rodzin i domostw, a także dla tego miejsca i całego Kościoła Powszechnego!

„Święty Michale Archaniele” … 3 x.

Niech was broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Poprośmy o opiekę naszego Anioła Stróża: „Aniele Boży, Stróżu mój…”.

Maryjo, Wspomożenie wiernych – módl się za nami!

Święty Józefie – módl się za nami!

Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński – módl się za nami!

Święty Maksymilianie – módl się za nami!

Święta Siostro Faustyno – módl się za nami!

Błogosławiony Księże Jerzy, męczenniku – módl się za nami!

Święci Patronowie Polski – módlcie się za nami!

Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami!

Pomódlmy się jeszcze za zmarłych z naszych rodzin, naszych bliskich, znajomych, osoby, które modliły się w tym miejscu a już odeszły do wieczności; m.in. polecano mi tutaj pana Michała, który w miesiącach letnich tu się modlił a zginął w wypadku samochodowym. Polecajmy także wszystkich naszych Rodaków, którym zawdzięczamy drogocenny dar wiary katolickiej, polskości, polskiej kultury i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące:

„Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…” 3 x.

Dzisiaj jest Niedziela Dobrego Pasterza – Matce Najświętszej powierzmy jeszcze dwie intencje związane z tą okolicznością.

Pierwsza – o świętość dla duchowieństwa katolickiego. Nie trzeba nic więcej dodawać – o świętość dla duchowieństwa katolickiego.

I druga intencja – o nowe liczne święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, także z naszych polskich rodzin.

Zdrowaś Maryjo…

Maryjo, Matko Kapłanów – módl się za nami!

Dobiega końca kolejny dzień naszego życia. Zastanówmy się przez chwilę, czy dobrze przeżyliśmy dzisiejszy dzień, czy nie obraziliśmy Boga naszymi myślami, słowami, uczynkami. Czas na krótki rachunek sumienia (chwila milczenia). Jeżeli czujemy się winni jakiegoś grzechu, wzbudźmy serdeczny akt żalu, postanawiając, że się jak najszybciej wyspowiadamy: „Ach żałuję…”.

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, Wam oddaję serce, ciało i duszę swoją!

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, bądźcie ze mną przy skonaniu!

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, niech przy Was w pokoju Bogu ducha oddam!

Śpiewajmy Matce Najświętszej majowo, maryjnie, po polsku! Podnieśmy w górę nasze krzyże, flagi. Rozlega się pieśń: „Chwalcie łąki umajone”.

Słówko wieczorne:

Zanim udzielę błogosławieństwa – dobrym salezjańskim zwyczajem – słówko wieczorne.

Pięknie jest modlić się w deszczu! Pan Bóg słucha nas w tym miejscu i w upale, i w chłodzie, i w deszczu, i pośród różnych zawirowań personalnych i duchowych.

Proszę Państwa, jaka to jest piękna sprawa, że tutaj pomimo ciągłych różnych „węszeń”, zakusów, niepokojów, mędrkowania, dyskutowania, zamieniania Ewangelii na dyskusję, na gadkę taką czy inną – że ta złota nić modlitwy trwa! Tutaj łączy polską ziemię z Niebem!

Mam takie wrażenie – proszę to rozeznawać w spokoju sumienia, to nie jest dogmat wiary – że Pan Bóg bardzo pragnie tego, żebyśmy w tym miejscu przychodzili na rozmowę z Nim i z Matką Najświętszą. To światło Boże pada tak jak w soczewce, skupia się tutaj. Jaki jest cel naszego przychodzenia? – Rozmowa z Bogiem i z Matką Najświętszą. A co z innymi, którzy są tu wokół nas? Rozeznawajmy to. Główne zadanie nasze, główny cel!

Proszę Państwa, nie łudźmy się, że nadejdzie taki piękny dzień, że świat nas zaakceptuje w tym, co tutaj robimy. Nigdy tak nie będzie! I Pan Jezus nas przestrzega: „Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom”(Łk 6, 20-26). Fałszywym prorokom! – powtarza Ksiądz Jacek.

My tutaj nie zabiegamy w żaden sposób o względy świata. Niech sobie świat gada! A my mamy rozmówcę Najważniejszego! To jest Bóg i nasza Królowa! Bądźmy spokojni, im więcej pokoju tu na modlitwie – pokoju serca, i szczerego skoncentrowania na Bogu i na Matce Najświętszej, tym bardziej nasza modlitwa będzie owocna i dla nas, i dla tych, za których się modlimy. To taka myśl ku pokojowi serca. Jak ufam, tak będzie przyjęta.

Proszę Państwa, nie muszę nikogo przekonywać, jak wielką rolę w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i politycznym odgrywają osoby duchowne. Jeżeli duchowni są święci, to i Polska się uświęca. Dlaczego na ten temat mówię? Bo dzisiaj jest Niedziela Dobrego Pasterza. Dzień szczególnej modlitwy o nowe liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Modląc się o nowe powołania, wykonamy nakaz Pana Jezusa, który powiedział: „żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9, 32-38).

Proszę Państwa, kiedy nas nawiedzają pokusy wypunktowywania grzechów i błędów duchowieństwa, to takie pokusy najlepiej jest zwalczać chwyceniem do ręki różańca i modlitwą za tych czy innych duchownych. I za wszystkich! To wielka sprawa, a metody nam Pan Bóg podpowiada. Chcemy, aby kapłani i biskupi byli święci – módlmy się więcej w ich intencji. Z pewnością Pan Bóg wysłucha naszych modlitw. W to nie wątpimy!

Jeden obrazek miły. Kto czytał wczoraj stronę internetową tego Księdza, który tu stoi, to znalazł m.in. zaproszenie na spektakl, który był dzisiaj wystawiony przez moich współbraci – młodych Salezjanów, których kiedyś uczyłem, teraz są już w innym miejscu. Spektakl, który był wystawiony przy kościele Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu a poświęcony błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce. Sala była pełna, mieliśmy bardzo piękny dzisiaj wieczór. Ja osobiście się wzruszyłem. To był piękny spektakl. Słowo szlachetne. Interpretacja piękna. To są młodzi adepci do kapłaństwa. Bardzo to piękne, że te tematy w seminarium duchownym salezjańskim są realizowane. Nie wiem, jak jest w innych. Najlepsze tradycje duchowieństwa polskiego: ścisły związek z losami narodu, tematy polskie, patriotyczne, podkreślenie roli duchownych świętych – w tym wypadku księdza Jerzego Popiełuszki.

Kończę życzliwą zachętą po raz kolejny do odwiedzania naszych stron internetowych. Dzisiaj dałem adresy wielu osobom, tam na tym spotkaniu, m.in. był ojciec paulin – ojciec Bartłomiej z Częstochowy amerykańskiej. Wręczyłem mu także książkę, która jest owocem Państwa obecności i modlitwy tutaj, tak, że ucieszył się bardzo, powiedział, że będzie propagował, informował o naszej modlitwie, prosił także o pamięć modlitewną w intencji Rodaków z Polonii amerykańskiej. Widzimy, że są te dobre kontakty, dobre spotkania, ta wiadomość idzie. Bądźmy spokojni, na pewno ludzie szlachetnego serca tę inicjatywę modlitewną popierają i włączają się w nią przez swoją własną modlitwę.

Przypomnę tylko jeszcze na koniec, że jutro jest święto Świętego Andrzeja Boboli, Patrona Polski. Jan Paweł II ogłosił go Patronem Polski. Kto może, wybierzmy się na Mszę Świętą i przez wstawiennictwo tego wielkiego Patrona męczennika zanośmy gorliwe modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

Niech nam Pan Bóg pobłogosławi na ten wieczór, na całą naszą przyszłość, na dalsze trwanie na modlitwie. To błogosławieństwo także rozciągam na wszystkie nasze rodziny oraz tych, którzy łączą się z nami w modlitwie.

„Pan z wami. I z duchem twoim.

Niech was i wasze rodziny błogosławi i broni od wszelkiego zła Bóg Wszechmogący… .”

Laudetur Iesus Christus!

In saecula saeculorum. Amen!

Bóg zapłać! Za modlitwę, za cierpliwość!

Bóg zapłać!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s