3 maja 2011 r.

3 maja 2011 roku

W dniu 3 maja na Krakowskie Przedmieście na modlitwy przybyło około 40 osób. Jak zawsze był duży drewniany Krzyż oraz mały, ułożony ze zniczy – białych i czerwonych. O godz. 21.00 rozpoczął się transmitowany z kaplicy Cudownego Obrazu Apel Jasnogórski, którego, w duchowej łączności z Jasną Górą, słuchaliśmy przez radio. Po Apelu odmówiliśmy modlitwę naszych „trzech Zdrowaś Maryjo” za Kapłanów. Dziś na modlitwy stawili się w komplecie wszyscy nasi Kapłani, cała trójka – Ksiądz Jacek, Ksiądz Stanisław i Ojciec Jerzy. Jak dobrze, gdy wszyscy są w komplecie i nikogo nie brakuje.

Naszym codziennym zwyczajem jest modlitwa za Kapłanów, tak więc z radością odmówiliśmy kolejny raz nasze „zdrowaśki”:
Zdrowaś Maryjo… 3x.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu…
Maryjo, Matko kapłanów – módl się za nami!

Po tej modlitwie Ksiądz Jacek przywitał się:

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!
Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

A następnie spytał jak zawsze: „Czy mamy coś do poświęcenia?”
Dziś jednak nie było nic do poświęcenia, stąd też Ksiądz Jacek powiedział: „Przyjmijmy z wiarą pokropienie wodą święconą, niech ono przypomni nam nasz chrzest i naszą przynależność do Chrystusa, który nas odkupił przez Swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie. Podczas obrzędu pokropienia wodą święconą pozdrawiajmy naszą Królową wspólnym śpiewem. Ksiądz Jacek dokonuje pokropienia zgromadzonych wodą święconą a w tym czasie rozlega się pieśń „Z dawna Polski Tyś Królową”. Następnie Ksiądz zwraca się do zgromadzonych:

Weźmy do rąk nasze różańce. Dzisiaj, chociaż jest wtorek, rozważymy z racji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski tajemnice chwalebne. Ofiarujmy z wiarą i pamięcią naszą modlitwę różańcową za tych, którzy przed ponad już rokiem zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem. Nasza modlitwa odbywa się w ścisłej łączności ze wspólnotą Kościoła, z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, który – jak zauważamy – przy wszystkich spotkaniach niedzielnych i katechezach środowych zwraca zawsze kilka życzliwych i rzeczowych słów do Polaków w naszym języku. Liczy na naszą modlitwę a jednym ze znaków naszej duchowej łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI i Stolicą Apostolską jest modlitwa w języku łacińskim – w języku Kościoła, w języku bliskim polskiej i europejskiej kulturze. Trzecią tajemnicę odmówimy w tym języku.

BOŻE, wejrzyj ku wspomożeniu memu * Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, * Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

WITAJ KRÓLOWO…
Odmawiamy Różaniec. Trzecią tajemnicę – Zesłanie Ducha Świętego na Matkę Najświętszą i na Apostołów w wieczerniku – dla podkreślenia naszej jedności ze Stolicą Apostolską i z Ojcem Świętym Benedyktem XVI – odmawiamy w języku łacińskim:

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Amen.

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

O mój Jezu…

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace. Amen.

Litania Loretańska niech wybrzmi w tym miejscu. Ofiarujmy ją za rodziny Ofiar tragedii smoleńskiej oraz we wszystkich tych intencjach, które przez wiele miesięcy przedkładamy Panu Bogu i Matce Najświętszej.

Najpierw śpiewamy Litanię Loretańską a później śpiewamy „Pod Twoją obronę”.

Następnie Ksiądz Jacek mówi:

Przez wstawiennictwo naszej Królowej i Błogosławionego Jana Pawła II wzywajmy Ducha Świętego, aby odnawiał naszą polską ziemię, polskie rodziny i nasze polskie serca: Sekwencja do Ducha Świętego.

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Podaj swej potędze!

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.
O. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się:
Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Świętego Józefa prośmy Modlitwą po różańcu o opiekę nad wszystkimi, którzy przychodzili i przychodzą tutaj, aby się modlić za Polskę.

Modlitwa do św. Józefa po różańcu
Do ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.
Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za twoim przykładem i twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen!

Słowami Papieża Leona XIII prośmy Świętego Michała Archanioła modlitwą o skuteczną ochronę przed złem dla nas, dla naszych rodzin i domostw, dla tego miejsca, dla całej naszej Ojczyzny i Kościoła Powszechnego.
„Święty Michale Archaniele” … 3 x.
Niech was broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Poprośmy o opiekę naszego Anioła Stróża: „Aniele Boży, Stróżu mój…”.

Maryjo, Wspomożenie wiernych – módl się za nami!
Maryjo, Królowo Polski – módl się za nami!
Święty Józefie – módl się za nami!
Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński – módl się za nami!
Święty Maksymilianie – módl się za nami!
Święta Siostro Faustyno – módl się za nami!
Błogosławiony Janie Pawle II – módl się za nami!
Błogosławiony Księże Jerzy, męczenniku – módl się za nami!
Święci Patronowie Polski – módlcie się za nami!
Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami!

Wspomnijmy jeszcze z szacunkiem naszych bliskich zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, znajomych, osoby, które modliły się w tym miejscu a już odeszły do wieczności. Dzisiaj szczególnie pomyślmy o tych, którym zawdzięczamy drogocenny dar polskości, wiary katolickiej, nasze polskie państwo, o wszystkich, którzy nie szczędzili swojego życia, talentów dla budowania naszej Ojczyzny i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące:
„Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…” 3 x.

Jeszcze pomódlmy się w ten dzisiejszy dzień szczególnej modlitwy za wszystkich Polaków przebywających za granicą, za emigrantów naszych. Polecajmy ich naszej Matce Najświętszej:
Zdrowaś Maryjo…

Dobiega końca kolejny dzień naszego życia. Piękną i nieodzowną praktyką wieczorną jest rachunek sumienia. Ażebyśmy zawsze zasypiali pogodzeni z Bogiem, zastanówmy stojąc w szczerości przed naszym Stwórcą, czy nie obraziliśmy Go dzisiaj naszymi myślami, słowami, czynami. Czas na rachunek sumienia (chwila milczenia). Jeżeli czujemy się winni jakiegoś grzechu, wzbudźmy serdeczny akt żalu, postanawiając, że się jak najszybciej wyspowiadamy: „Ach żałuję…”.

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, Wam oddaję serce, ciało i duszę swoją!
Jezu, Maryjo, Józefie Święty, bądźcie ze mną przy skonaniu!
Jezu, Maryjo, Józefie Święty, niech przy Was w pokoju Bogu ducha oddam!

Pozdrówmy naszą Królową wspólnym śpiewem. Podnieśmy wysoko w górę nasze flagi i Krzyże. Niech rozbrzmiewa w centrum naszej Stolicy szlachetny śpiew ku czci naszej Królowej! Rozlega się pieśń „Jak szczęśliwa Polska cała”.

Słówko wieczorne:
Ksiądz Jacek zwraca się do obecnych Księży: Jerzego i Stanisława: Jeśli Ksiądz Jerzy i Ksiądz Stanisław zechcą nam coś powiedzieć, to cierpliwie wysłuchamy.
Ojciec Jerzy mówi: dziś Ksiądz Stanisław! Tak wiec Ksiądz Stanisław zabiera głos:
1 kwietnia 1656 roku dokonała się intronizacja Najświętszej Maryi Panny jako Królowej Korony Polskiej przez obie władze I Rzeczypospolitej. Akt intronizacji odczytał w Katedrze Lwowskiej przed obrazem Matki Bożej Łaskawej król Jan Kazimierz.

A teraz modlimy się o intronizację Jezusa Chrystusa na Króla Polski przy udziale obu władz: państwowej i kościelnej, i modlimy się o to za przyczyną błogosławionego Jana Pawła II i błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, męczennika.

Błogosławiony Janie Pawle II – módl się za nami!
Błogosławiony Janie Pawle II:
Obrońco życia,
Obrońco prawdy,
Obrońco naszej Ojczyzny,
Obrońco wiary – módl się za nami!
Błogosławiony Księże Jerzy, męczenniku – módl się za nami!

Bóg zapłać za modlitwę!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Na wieki wieków. Amen!

Błogosławieństwa udziela Ojciec Jerzy Garda:
„Pan z wami. I z duchem twoim.
Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący… .”
Bóg zapłać! – słychać zewsząd. Bóg zapłać! – odpowiada Ojciec Jerzy, Idźmy w pokoju do naszych domów na noc spokojną i wszędzie tam jutro, gdzie nas Chrystus posyła! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Alleluja, alleluja! Na wieki wieków. Amen! Alleluja, alleluja!

Ksiądz Jacek:
Cieszymy się, że pielgrzymi szczęśliwie wrócili.

Laudetur Iesus Christus!
In saecula saeculorum. Amen!
Bóg zapłać!

Zapraszam – jak zawsze – na nasze strony internetowe. Mam tutaj adresy przy sobie, kto by jeszcze nie miał. Chętnie rozdaję. Rozdawajmy innym. Jeszcze poinformuję, że jest strona pana dr. Krajskiego, na której mamy także nowy link do nowej strony, która na bieżąco informuje o naszej codziennej modlitwie. Tworzymy wspólnotę modlitwy i myślenia – dobrego myślenia. Bóg zapłać!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s