3 czerwca 2011 r.

3 czerwca 2011 roku

O godz. 21.00 na Krakowskim Przedmieściu zgromadziło się ponad 100 osób. Po wysłuchaniu Apelu Jasnogórskiego, transmitowanego z kaplicy Cudownego Obrazu odśpiewaliśmy „Z dawna Polski Tyś Królową” a następnie odmówiliśmy modlitwę za Kapłanów.
Zdrowaś Maryjo… 3x.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu…
Maryjo, Matko Kapłanów – módl się za nami!

Po tej modlitwie Ksiądz Jacek przywitał się:
Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!
Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

A następnie spytał jak zawsze: „Czy mamy coś do poświęcenia?”

1) Poświęcenie wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej: „Niech Imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię i wysławiamy. Ty uczyniłeś wielkie rzeczy Najświętszej Maryi Pannie…” (modlitwa ks. Jacka).

2) Poświęcenie różańców: „Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Synu Maryi, pobłogosław te różańce ustanowione ku chwale Rodzicielki Twojej…” (modlitwa ks. Jacka)

3) Poświęcenie modlitewnika – mszalika: „Módlmy się. Boże, źródło pobożności, z którego wypływa cała nasza zdolność do modlitwy, prosimy Cię, pobłogosław ten mszalik…” (modlitwa ks. Jacka)

4) Poświęcenie medalika: „Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty nas powołałeś przez chrzest i bierzmowanie do dawania świadectwa wiary przed ludźmi. Prosimy Cię…” (modlitwa ks. Jacka).

Przyjmijmy z wiarą pokropienie wodą święconą, które przypomina nam nasz chrzest i naszą przynależność do Chrystusa, który nas odkupił przez Swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie. W czasie pokropienia śpiewajmy Matce Bożej. Ksiądz Jacek dokonuje pokropienia zgromadzonych wodą święconą a w tym czasie rozlegają się dalsze słowa pieśni „Z dawna Polski Tyś Królową”.

Ksiądz Jacek zwraca się do zgromadzonych:

Minął rok od tragedii pod Smoleńskiem. Jest wiele osób w naszej Ojczyźnie i za granicą, które pielęgnują z szacunkiem pamięć o tych, którzy zginęli. To bardzo ludzkie, człowiecze zachowanie: pamiętać i wyrażać na zewnątrz pamięć o tych, którzy odchodzą do wieczności.

Nie wychwalamy tutaj w tym miejscu samych siebie, ale możemy to powiedzieć tak po prostu: w tym miejscu, wybranym przez wrażliwe polskie serca, pamięć o tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem codziennie trwa! Jest wyrażana w najpiękniejszy sposób, to znaczy przez modlitwę, zwróconą do Boga – o miłosierdzie, o życie wieczne dla Ofiar tragedii smoleńskiej.

Łączymy się duchowo każdego wieczoru ze wszystkimi rodzinami tych, którzy zginęli. Pamiętamy i naszą życzliwość oraz bliskość wobec członków rodzin Ofiar wyrażamy także poprzez wytrwałą i ufną modlitwę w ich intencji.

Weźmy do rąk nasze różańce – przychodzimy tutaj z własnym różańcem, poświęconym różańcem – znakiem naszej miłości do Matki Najświętszej. Rozważamy dzisiaj tajemnice bolesne. Ofiarujemy tę modlitwę różańcową tak jak każdego wieczoru za wszystkie Ofiary tragedii pod Smoleńskiem. Nasza modlitwa jest kontynuowana w jedności z całym Kościołem, w jedności ze Stolicą Apostolską i z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, następcą Świętego Piotra. Jednym ze znaków tej naszej duchowej jedności jest język łaciński, w którym to języku odmawiamy modlitwy trzeciej tajemnicy różańcowej.

BOŻE, wejrzyj ku wspomożeniu memu * Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, * Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

WITAJ KRÓLOWO…

Trzecia tajemnica – Cierniem ukoronowanie – odmawiana jest po łacinie.

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Amen.

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

O mój Jezu…

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace. Amen.

Piątą tajemnice odmawiamy i rozważamy w postawie klęczącej ofiarując ją Panu Bogu w intencji ekspiacyjnej, szczególnie za profanacje Najświętszego Sakramentu i Krzyża.

Następnie, dalej klęcząc, Ksiądz Jacek mówi:
Wspólnym śpiewem Suplikacji przepraszajmy, wynagradzajmy Bogu za wszystkie grzechy, szczególnie te związane z profanacją Krzyża i Najświętszego Sakramentu, za wszystkie Komunie Święte świętokradzkie, także przyjmowane przez polityków w naszej Ojczyźnie, za wszystkie nieuszanowania Najświętszego Sakramentu i za wszelkie grzechy, które dokonywały się i dokonują się na polskiej ziemi. Prośmy o miłosierdzie dla naszej ojczyzny.

Śpiewamy Suplikacje.

Przeżywamy miesiąc czerwiec, poświęcony szczególnie czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odśpiewajmy, tak jak we wszystkich naszych parafiach, Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Weźmy do rąk nasze książeczki do nabożeństwa, z którymi przychodzimy tutaj i ofiarujmy tę modlitwę litanijną w intencji wszystkich rodzin Ofiar tragedii smoleńskiej.

Śpiewamy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Matce Najświętszej powierzajmy wszystkie intencje, które przez wiele miesięcy były tutaj szczegółowo wymieniane.

Odmawiamy modlitwę Pod Twoją obronę.

Modlimy się tak, jak nam tutaj zaproponował Ksiądz Stanisław Małkowski aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego – modlimy się do Ducha Świętego prosząc o odnowę naszej Ojczyzny, polskich serc, polskich rodzin, także polskich struktur życia publicznego, politycznego. Nawiązujemy do tego wołania, które przed wielu laty tutaj w Warszawie wznosił do Boga błogosławiony Jan Paweł II: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”! Wzywajmy zatem Ducha Świętego Sekwencją do Ducha Świętego prosząc o Jego nowe zstąpienie z mocą na polską ziemię, o Jego dary. Zanośmy naszą modlitwę przez wstawiennictwo naszej Królowej i błogosławionego Jana Pawła II.

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Podaj swej potędze!

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.
O. I odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy się: Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Maryjo, Królowo Polski – módl się za nami!
Błogosławiony Janie Pawle II – módl się za nami!

Mamy okazję – szczególnie w piątki, zorientować się tylko o niektórych przejawach tej dramatycznej walki, która nieustannie toczy się w świecie i na płaszczyźnie ludzkich serc – walki z Bogiem, z jego Prawdą, z Jego łaską. Prośmy Świętego Michała Archanioła o wzmocnienie naszych sił, o ochronę przed złem dla nas, dla naszych rodzin, domostw, dla wszystkich osób, które przychodziły, przychodzą i będą przychodzić tutaj, aby się modlić za Polskę. Prośmy także o ochronę dla tego miejsca, aby pozostało miejscem odnowy, łaski, miejscem dobroczynnym – miejscem spotkania Polaków z Bogiem. I w intencji całej naszej Ojczyzny oraz Kościoła Powszechnego prośmy słowami wielkiego Papieża Leona XIII.
„Święty Michale Archaniele”… 3 x.
Niech was broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Poprośmy o opiekę naszego Anioła Stróża: „Aniele Boży, Stróżu mój…”.
Maryjo, Wspomożenie Wiernych – módl się za nami!

Nie zapominamy o naszym serdecznym i dyskretnym Opiekunie – o Świętym Józefie. Kościoły, które mamy w naszym sąsiedztwie po lewej i po prawej stronie, mają patronat Świętego Józefa. Czuwa tu nad nami, prośmy zatem w dalszym ciągu o Jego szczególną opiekę nad nami, nad wszystkimi, którzy przychodzili i przychodzą tutaj, aby kontynuować tę ważną doniosłą modlitwę za Polskę. W tej intencji „Modlitwa do św. Józefa po Różańcu”.

Modlitwa do św. Józefa po Różańcu

Do ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli a wezwawszy pomocy twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za twoim przykładem i twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen!

Święty Józefie – módl się za nami!
Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński – módl się za nami!
Święty Maksymilianie – módl się za nami!
Święta Siostro Faustyno – módl się za nami!
Błogosławiony Księże Jerzy, męczenniku – módl się za nami!
Święci Patronowie Polski – módlcie się za nami!
Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami!

Z szacunkiem wspomnijmy jeszcze zmarłych z naszych rodzin, naszych bliskich, przyjaciół, znajomych. Naszych Rodaków, którym zawdzięczamy dar naszej Ojczyzny, wiary katolickiej, polskiej kultury, osoby, które modliły się w tym miejscu a już odeszły do wieczności i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące polecajmy z ufnością Bożemu miłosierdziu:
„Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…” 3 x.

Ważną praktyką dla rozwijania naszej więzi z Bogiem, rozwijania życia duchowego jest codzienny rachunek sumienia, szczera analiza swoich myśli, pragnień, słów, czynów. Kończąc kolejny dzień naszego życia zastanówmy się jak przeżyliśmy godziny dzisiejszego dnia, czy nie zasmuciliśmy Boga. Czas na wieczorny rachunek sumienia (chwila milczenia). Jeżeli czujemy się winni jakiegoś grzechu, wzbudźmy serdeczny akt żalu, postanawiając, że się jak najszybciej wyspowiadamy: „Ach żałuję…”.

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, Wam oddaję serce, ciało i duszę swoją!
Jezu, Maryjo, Józefie Święty, bądźcie ze mną przy skonaniu!
Jezu, Maryjo, Józefie Święty, niech przy Was w pokoju Bogu ducha oddam!
Podnieśmy w górę nasze Krzyże, flagi i śpiewajmy Chrystusowi, naszemu Królowi prosząc o rozszerzenie Jego królowania, szczególnie w naszej Ojczyźnie i w polskich sercach – rozlega się pieśń „Króluj nam Chryste”.

Słówko wieczorne na zakończenie dnia:

Przed błogosławieństwem dobrym salezjańskim zwyczajem słówko wieczorne.

Proszę Państwa, dzisiaj kilka punktów. Proszę cierpliwie wytrzymać to słowo dzisiejsze. Bardzo zapraszam serdecznie do inteligentnego słuchania tego, co ksiądz „gada tutaj pod Krzyżem”. Nie robię sobie reklamy, ale kto słucha przez wiele miesięcy, zorientował się, że nigdy nie jest to słowo mówione do ściany i jakieś tam przypadkowe, mniej więcej pobożne księżowskie gadanie. Teksty i treści dobrane dla dobra słuchaczy w danym momencie!

Punkt 1. Czasem niektórzy odnosząc się do tej sytuacji tutaj na Krakowskim Przedmieściu, wysuwają taki jakiś zarzut pełen żalu, że Kościół tutaj opuścił Polaków – w sprawie Krzyża, w sprawie tej modlitwy tutaj.

Proszę Państwa, warto zauważyć ten prosty fakt – tutaj modlitwa trwa codziennie przez ponad rok. I jest obecny tu wśród modlących się Polaków kapłan, który reprezentuje Chrystusa i Kościół.

Może warto zauważyć ten prosty fakt.

Punkt 2 dzisiejszego słówka. Rozpoczynamy dzisiaj najstarszą nowennę w Kościele, to znaczy Nowennę do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. To jest nowenna szczególna, która ma swoje korzenie biblijne, w Dziejach Apostolskich. Przed Zesłaniem Ducha Świętego Apostołowie z Maryją i niewiastami cierpliwie modląc się oczekiwali Ducha Świętego.

Proszę Państwa, na różne sposoby modlimy się do Ducha Świętego. Chciałbym dzisiaj zostawić Państwu bardzo prostą modlitwę, którą możemy do Ducha Świętego zanosić gdziekolwiek – jadąc tu na modlitwę, idąc do sklepu, do pracy, wracając, zasypiając, budząc się, przed jakąś rozmową ważną. Ta modlitwa brzmi:
Przyjdź Duchu Święty! (Veni, Sancte Spiritus!)

Powtórzmy: Przyjdź Duchu Święty!

Następny punkt dzisiejszego słówka.

Proszę Państwa, nadszedł już czas. Nadszedł już czas wychodzenia Polaków na ulice! Jeszcze raz to powtórzę:

Nadszedł już czas wyjścia Polaków na swoje własne polskie ulice!

Po co przede wszystkim? Po to, żeby na tych ulicach, w różnych miejscach naszych miast, wiosek, osiedli modlić się do Boga za Polskę!

Nadszedł już czas wyjścia Polaków na ulice, aby modlić się za Polskę!

Proszę sobie przypomnieć lata 80-te na Filipinach. Więcej nie dodam!

Jeszcze jeden punkt – ostatni.

Odnowa Polski – wbrew tym, którzy chcieliby rozmienić współczesną sytuację tylko na wymianę takich czy innych mniej czy bardziej mądrych słów – odnowa Polski w najgłębszym wymiarze rozpoczyna się od szczerej rozmowy z Bogiem. Na kolanach! Jeżeli ktoś jeszcze miałby wątpliwości, bo czasem niektórzy mnie o to pytają, bo jeśli w parafii jest Komunia Święta na stojąco, jeśli ja przyjmuję na klęcząco, to jestem nieposłuszna Proboszczowi?

I ja takiej zaniepokojonej duszy odpowiadam: Jest Pani bardzo posłuszna, bo jest Pani w jedności z pierwszym Liturgiem Kościoła, którym jest każdorazowy następca świętego Piotra! Papież Benedykt XVI, jeśli chodzi o ten temat i o wszystkie inne tematy, na które się wypowiada, jest przejrzysty, klarowny, pokorny, jednoznaczny. O tym pisał i tak dzieje się w Watykanie: Komunia Święta przyjmowana w postawie klęczącej!

Zakończę – to już jest ostatni temat tego słówka – fragmentem ważnej książki. Studenci Uniwersytetu Świętości pod Krzyżem kształcą się, czytają. To są ludzie myślący, Polacy, tu pod Krzyżem. Myślą własną głową a nie kategoriami teologii państwowej czy teologii poklasku. Ideologia bardzo nie lubi ludzi autonomicznie myślących. Więc ja zachęcam do czytania, do osobistego myślenia a jedną z tych lektur ważnych dla nas jest książka Kardynała Josepha Ratzingera – obecnego Papieża „Duch liturgii”. I cóż tam pisze na ten temat?

Proszę zobaczyć na pierwsze zdanie!

„Istnieją wpływowe środowiska, które próbują wyperswadować nam postawę klęczącą”.

Czy Państwo czytając tę książkę zwrócili uwagę na to zdanie?

„Istnieją wpływowe środowiska, które próbują wyperswadować nam postawę klęczącą. Usłyszeć można, iż klęczenie nie pasuje do naszej kultury (czyli właściwie do jakiej?), iż nie wypada to dojrzałemu człowiekowi, który wyprostowany staje naprzeciw Boga, lub też że nie wypada to człowiekowi zbawionemu, który dzięki Chrystusowi stał się wolny i dlatego też nie musi już klęczeć.

[…] Pokora Chrystusa i Jego ukrzyżowana miłość uwolniła nas, jak mówi Augustyn, od tych mocy, i właśnie przed tą pokorą klękamy. Rzeczywiście, postawa klęcząca chrześcijan nie jest formą inkulturacji istniejących już zwyczajów, lecz przeciwnie — jest wyrazem kultury chrześcijańskiej, która przemienia istniejącą kulturę w oparciu o nowe, głębsze poznanie i doświadczenie Boga. Zwyczaj klękania nie pochodzi z jakiejś bliżej nieokreślonej kultury — pochodzi z Biblii i biblijnego poznania Boga.

[…] Wspomnieć także można opowiadanie zaczerpnięte z apoftegmatów Ojców Pustyni o tym, jak to diabeł został zmuszony przez Boga do pokazania się niejakiemu opatowi Apollonowi. Diabeł był czarny, brzydki, o przerażająco wątłych członkach, przede wszystkim jednak nie miał kolan. Niezdolność klęczenia okazuje się zatem istotą elementu diabolicznego”.

Proszę zwrócić uwagę na tę konkluzję Kardynała Ratzingera: „Niezdolność klęczenia okazuje się zatem istotą elementu diabolicznego”.

Konkluzja:

„Być może zatem postawa klęcząca jest rzeczywiście czymś obcym dla kultury nowoczesnej, skoro jest ona kulturą, która oddaliła się od wiary i wiary już nie zna, podczas gdy upadnięcie na kolana w wierze jest prawidłowym i płynącym z wnętrza, koniecznym gestem. Kto uczy się wierzyć, ten uczy się także klękać, a wiara lub liturgia, które zarzuciłyby modlitewne klęczenie, byłyby wewnętrznie skażone. Tam, gdzie owa postawa zanikła, tam ponownie trzeba nauczyć się klękać, abyśmy modląc się, pozostawali we wspólnocie Apostołów i męczenników, we wspólnocie całego kosmosu, w jedności z samym Jezusem Chrystusem”.

Proszę Państwa, więc jeśli ktoś miałby jakikolwiek jeszcze niepokój, jakąś niejasność, spokojnie przy Komunii Świętej i w domu, i tutaj klękajmy przed Bogiem!

Szlachetny i konsekwentny wyraz zewnętrzny naszej wiary w Boga. A Bóg jest Bogiem prawdziwym. Kończę tą konkluzją filozoficzną. To nie jest prywatna opinia katolików! Istnienie Boga jest obiektywną Prawdą! I Boże Objawienie, Boża Nauka Ewangelii jest obiektywną Prawdą, która nigdy nie zawodzi.

Amen!
Bóg zapłać!

Przyjmijmy Boże błogosławieństwo – niech ono nas umocni. Trzymajmy głowę wysoko – do Boga należy zwycięstwo!
„Pan z wami. I z duchem twoim.
Niech was i wasze rodziny błogosławi i broni od zła wszelkiego Bóg Wszechmogący….”
Laudetur Iesus Christus!
In saecula saeculorum. Amen!

Bóg zapłać!

Bóg zapłać za modlitwę, za cierpliwość. Zapraszam na nasze strony. Mam tu bileciki, adresy. Odwiedzajmy! Dzisiaj jest ważny wpis na stronie „księdzowej” – wybrane cztery dokumenty o liturgii tradycyjnej. Ważne dokumenty papieskie!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s