8 maja 2011 r.

8 maja 2011 roku

W dniu 8 maja na Krakowskim Przedmieściu modliło się około 100 osób. O godz. 21.00 rozpoczął się transmitowany z kaplicy Cudownego Obrazu Apel Jasnogórski, którego, w duchowej łączności z Jasną Górą, słuchaliśmy przez radio, a po Apelu odśpiewaliśmy pieśń „Z dawna Polski Tyś Królową”.

Następnie odmówiliśmy modlitwę za Kapłanów:

Zdrowaś Maryjo… 3x.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu…

Po tej modlitwie Ksiądz Jacek przywitał się:

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

A następnie spytał jak zawsze: „Czy mamy coś do poświęcenia?”

Zachęcam, abyśmy mieli na stałym wyposażeniu w mieszkaniach – a kto może i tutaj przynośmy – wodę święconą. Sakramentalia Kościoła są znakami, które niosą łaskę Bożą. Ci, którzy uczestniczyli kiedykolwiek w tzw. modlitwach o uwolnienie albo w egzorcyzmach, doskonale wiedzą, że to nie są bajki, ale oddziaływanie wody święconej jest bardzo skuteczne, jeśli chodzi o odsuwanie mocy złego. Musimy z całym realizmem przewidywać, że tutaj, ponieważ dzieje się wielkie dobro – Bóg zstępuje do naszych serc i przez naszą modlitwę zstępuje do serc innych ludzi – dlatego szatan jest stale tutaj zainteresowany, żeby rozbić i wyeliminować modlitwę z tego miejsca. Mamy na tyle dzięki Bogu oleju w głowie, że wiemy po co tutaj przychodzimy, dla Kogo tutaj przychodzimy, ale korzystajmy też z tych pomocy, do których należą tzw. sakramentalia Kościoła, m.in. woda święcona. Pan Bóg dotknie swoją ręką wszystkich bluźnierców. To jest kwestia czasu. Kto walczy z Bogiem, z Krzyżem – prędzej czy później poniesie poważne konsekwencje. Życie potwierdza tę prawidłowość od wielu wieków.

1) Poświęcenie wody: „Niech Imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wszystko co istnieje, pochodzi od Ciebie, pobłogosław tę wodę…” (modlitwa ks. Jacka).

2) Poświęcenie różańca: „Wspomożenie nasze w Imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Synu Maryi, pobłogosław ten różaniec ustanowiony ku chwale Rodzicielki Twojej…” (modlitwa ks. Jacka).

3) Poświęcenie wizerunków błogosławionego Jana Pawła II: „Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię w Świętych Twoich. Życie ich jest dla nas wzorem, a wstawiennictwo wyjednywa nam Twoją pomoc…” (modlitwa ks. Jacka).

4) Poświęcenie wizerunku Matki Najświętszej: „Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię i wysławiamy…” (modlitwa ks. Jacka).

„Pokropienie wodą święconą przypomina nam nasz chrzest i naszą przynależność do Chrystusa, który nas odkupił przez Swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie”. Ksiądz Jacek dokonuje pokropienia zgromadzonych wodą święconą a w tym czasie rozlega się pieśń „Gwiazdo śliczna, wspaniała”. Następnie Ksiądz zwraca się do zgromadzonych:

Każdy z nas, który przychodzi na to Miejsce Pamięci, Prawdy i Nadziei, aby z Bogiem rozmawiać o sprawach naszej Ojczyzny, przynosi ze sobą różaniec. To jest bardzo ważne, żeby mieć swój własny poświęcony różaniec i codziennie brać go z wiarą i z miłością do swojej własnej ręki. Kiedy analizujemy przesłania objawień maryjnych, które Kościół uznał za prawdziwe, tam często znajdziemy to wezwanie Matki Najświętszej: „odmawiajcie Różaniec!”. Jest widocznie modlitwą bardzo miłą Bogu i Matce Najświętszej, i modlitwą skuteczną dla odnowy ludzkich serc i odnowy świata. Ta szczególna troska i głęboka modlitwa – modlitwa warg i modlitwa myśli i serca, bo taką modlitwą jest Różaniec, nie tylko odmawiamy modlitwy, ale też i rozważamy w swoim sercu poszczególne tajemnice, które są zapowiadane na początku każdego dziesiątka Różańca. A więc modlitwa ustna i myślna. Starajmy się o taką syntezę modlitwy, żeby nasze serce także było blisko Boga, skoncentrowane na spokojnym i głębokim myśleniu o tych tajemnicach różańcowych, które są zapowiadane.

Warto może dzisiaj przypomnieć po wielu miesiącach, że to miejsce jest Miejscem Pamięci, Prawdy i Nadziei. Co sprowadziło tutaj Polaków po 10 kwietnia 2010 roku? To była tragedia pod Smoleńskiem, to była śmierć nagła i niespodziewana 96 osób – naszych Rodaków – w tym wielu pełniących kluczowe, ważne funkcje w naszym państwie i w Kościele.

Ludzką rzeczą jest pamiętać o tych, który giną.

Ludzką rzeczą jest wyrażać tę pamięć poprzez wytrwałą modlitwę.

Ludzką rzeczą jest upamiętniać także poprzez zewnętrzne oznaki śmierć osób nam bliskich i zasłużonych dla naszej Ojczyzny.

Intencje, które nam tutaj codziennie towarzyszą – choć może nie zawsze są wszystkie wprost wymieniane, Bóg je zna – to na pierwszym miejscu modlitwa za tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem, dalej – za ich rodziny oraz we wszystkich trudnych i ważnych sprawach naszej Ojczyzny.

Towarzyszy nam tutaj od ponad roku znak Krzyża Świętego, poświęcony Krzyż – znak obecności Chrystusa pośród nas. Możemy dzisiejszego wieczoru, tak jak mówi pierwsza strofa pięknego hymnu Kościoła, hymnu liturgicznego zawołać: „Witaj krzyżu zwycięski! Witaj Krzyżu zwycięski!”

Rozważamy dzisiaj tajemnie chwalebne! Ofiarujmy nasz Różaniec za naszych Rodaków, którzy zginęli pod Smoleńskiem. Trzecią tajemnicę, dla podkreślenia naszej duchowej więzi wiary i modlitwy ze Stolicą Apostolską, Kościołem i z Ojcem Świętym Benedyktem XVI – odmówimy w języku łacińskim, w języku Kościoła, w języku bliskim także naszej polskiej kulturze, europejskiej kulturze, języku, w którym modlili się z wiarą nasi przodkowie.

BOŻE, wejrzyj ku wspomożeniu memu * Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, * Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

WITAJ KRÓLOWO…

Odmawiamy Różaniec. Trzecią tajemnicę – Zesłanie Ducha Świętego – odmawiamy w języku łacińskim:

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum,

adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

Amen.

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum;

benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

O mój Jezu…

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.

Requiescant in pace. Amen.

Piękną naszą tradycją polską jest śpiewanie Litanii Loretańskiej w miesiącu maju. Ofiarujmy nasz serdeczny maryjny śpiew w intencji wszystkich rodzin Ofiar tragedii smoleńskiej oraz we wszystkich intencjach, które przez wiele miesięcy cierpliwie wymienialiśmy w tym miejscu Bogu i Matce Najświętszej. Niech wprowadzeniem do Litanii i pomocą dla nas będzie kilka strof naszego wielkiego poety Stanisława Wyspiańskiego – artysty wszechstronnego. Niepokalana Królowa. Ksiądz odczytuje wiersz:

Niepokalana Królowa

Stanisław Wyspiański

Niepokalana Królowa,

bądź pochwalona, bądź zdrowa,

W błękitach, w gwiazd zawierusze

królujesz, Pani słoneczna,

Niepokalana, ty wieczna.

Królujesz, Pani słoneczna,

w odmętach, w gwiazd zawierusze,

po smokach stąpasz bezpieczna,

Niepokalana, Ty wieczna.

Królowo Polska… przez Syna,

oto wybiła godzina –

zbaw duszę!…

Królujesz, Pani słoneczna,

po smokach stąpasz bezpieczna,

w odmętach, w gwiazd zawierusze,

Niepokalana, Ty wieczna.

Śpiewamy Litanię Loretańską oraz Pod twoją obronę.

Następnie Ksiądz Jacek mówi:

Ksiądz Stanisław Małkowski podpowiedział nam piękną inicjatywę zachęcając nas do wytrwałego wzywania Ducha Świętego w tych tygodniach miesiąca maja, aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w intencji odnowy naszej Ojczyzny. Duch Święty rzeczywiście jest mocen odnowić polskie serca, polskie struktury, polską ziemię. Wzywajmy zatem piękną Sekwencją do Ducha Świętego, wzywajmy Ducha Świętego, Jego Darów przez wstawiennictwo naszej Królowej i błogosławionego Jana Pawła II.

Przybądź, Duchu Święty,

Spuść z niebiosów wzięty

Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,

Dawco darów mnogich,

Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!

Serc wierzących wnętrza

Podaj swej potędze!

Bez Twojego tchnienia

Cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę!

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary!

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary!

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.

O. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Maryjo, Królowo Polski – módl się za nami!

Błogosławiony Janie Pawle II – módl się za nami!

Modlitwa do Św. Józefa po różańcu. Odmawiamy ją codziennie w intencji wszystkich, którzy przychodzili i przychodzą tutaj, aby modlić się w intencji Polski – o szczególną opiekę Św. Józefa nad nami.

Modlitwa do św. Józefa po różańcu

Do ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za twoim przykładem i twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen!

Słowami Papieża Leona XIII prośmy Świętego Michała Archanioła o skuteczną ochronę przed złem dla nas, dla naszych rodzin i domostw, dla tego miejsca, dla całej naszej Ojczyzny i Kościoła Powszechnego. Niech uchodzą wszelkie złe moce, niech rozszerza się królowanie Chrystusa!

„Święty Michale Archaniele” … 3 x.

Niech was broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Poprośmy o opiekę naszego Anioła Stróża: „Aniele Boży, Stróżu mój…”.

Maryjo, Wspomożenie wiernych – módl się za nami!

Święty Józefie – módl się za nami!

Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński – módl się za nami!

Święty Stanisławie – módl się za nami!

Święty Maksymilianie – módl się za nami!

Święta Siostro Faustyno – módl się za nami!

Błogosławiony Janie Pawle II – módl się za nami!

Błogosławiony Księże Jerzy, męczenniku – módl się za nami!

Święci Patronowie Polski – módlcie się za nami!

Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami!

Wspomnijmy jeszcze zmarłych z naszych rodzin, naszych przyjaciół, znajomych, bliskich, osoby, które modliły się w tym miejscu a już przeszły do wieczności. Ofiary reżimów totalitarnych na naszej polskiej ziemi, wszystkich, którzy często bezimiennie spoczywają w różnych częściach świata – nasi Rodacy, także na Wschodzie, na Syberii. Wiele było cierpienia w ich życiu. Polecajmy tych, którym zawdzięczamy drogocenny dar wiary i polskości, którzy walczyli za wolność naszą i waszą, nie szczędząc swojego życia i sił. Wszystkich, którym zawdzięczamy piękną polską kulturę i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące:

„Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…” 3 x.

Wieczorem, kończąc kolejny dzień naszego życia, czynimy rachunek sumienia. Mamy świadomość, że Pan Bóg jest przy nas. Mamy świadomość, że Pan Bóg towarzyszy historii naszego życia, tak jak Chrystus towarzyszył uczniom zmierzającym do Emaus. To ich oczy były na uwięzi, że Go nie poznali, ale On szedł z nimi. I tak często nasze oczy są na uwięzi, czasem jakbyśmy wątpili, nie myśleli, nie mieli głowy do pomyślenia o Bogu, a przecież On jest zawsze przy nas i doskonale czyta sekrety naszego serca! Jest uważnym Czytelnikiem naszego życia i tajników naszego serca! Pomyślmy przez chwilę, co Bóg dzisiaj wyczytuje w naszych sercach, czy nie obraziliśmy Go naszymi myślami, słowami, czynami. Czas na krótki rachunek sumienia (chwila milczenia). Jeżeli czujemy się winni jakiegoś grzechu, wzbudźmy serdeczny akt żalu, postanawiając, że się jak najszybciej wyspowiadamy: „Ach żałuję…”.

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, Wam oddaję serce, ciało i duszę swoją!

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, bądźcie ze mną przy skonaniu!

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, niech przy Was w pokoju Bogu ducha oddam!

Podnieśmy wysoko w górę nasze krzyże i flagi, zaśpiewajmy donośnie i serdecznie naszej Matce. Śpiewamy: „Chwalcie łąki umajone”.

Krótkie słówko wieczorne:

Zanim udzielę błogosławieństwa – tak jak to mamy my Salezjanie w zwyczaju – słówko wieczorne.

Kilka myśli.

Może najpierw takie spostrzeżenie proste i wydawałoby się bardzo oczywiste. Czasem warto podkreślić pewne dobre oczywistości.

Proszę Państwa, doba ma 24 godziny. O tym wszyscy wiemy. I w tym miejscu można organizować się przez 24 godziny na dobę: zatrzymać się tutaj, odmówić Zdrowaś Maryjo, o dowolnej porze dnia czy nocy – nikt nam tego nie broni! Ale jest taki czas od 21.00 do 22.20, kiedy to Polacy dobrowolnie, z serca, przychodzą, aby się modlić i modlić się razem z Kapłanami za Polskę. Chciałem to dzisiaj dostrzec. Taki piękny element tego miejsca i naszej obecności tutaj. Niech za to będą Panu Bogu dzięki!

Miałem dzisiaj okazję zapewnić o naszej codziennej modlitwie kilku członków Rodzin Ofiar tragedii smoleńskiej, a spotkaliśmy się w bardzo miłym kontekście w pobliskiej Bazylice Świętego Krzyża po Mszy Świętej, która dzisiaj była odprawiana o godz. 16.00 na zakończenie pewnej dobrej inicjatywy. Polacy się gromadzą, dyskutują. Było pewne spotkanie trwające kilka dni: debata na temat Polski. To ważne, że takie debaty się odbywają w trosce o naszą teraźniejszość i o naszą przyszłość.

W piątek będzie takie szczególne wydarzenie – mianowicie odebranie tej tablicy, która została niespodziewanie usunięta przez naszych towarzyszy ze Wschodu, z miejsca tragedii smoleńskiej, i ta tablica będzie – tak jak dzisiaj rozmawiałem z panem Andrzejem Melakiem – przeniesiona tutaj do pobliskiej Bazyliki Świętego Krzyża. Jeszcze do tego tematu wrócimy, dzisiaj tylko sygnalizuję, że w piątek będzie ta tablica odebrana i będzie przeniesiona tutaj do Bazyliki, będzie można odczytać, zatrzymać się przy tej tablicy i pomodlić się za tych, których ta tablica upamiętnia. Za Ofiary Katynia – tak.

Dzisiaj jest niedziela biblijna. Proszę Państwa, to jest ważna sprawa, żebyśmy pośród różnych ludzkich głosów – a tutaj też możemy to sobie powiedzieć po ponad roku – niemało mamy różnych doradców, „myślicieli” i śmiesznych mędrków, którym się wydaje, że oni najlepiej wiedzą, jak to miejsce powinno wyglądać i co myśmy tu powinni robić – to takie groteskowe pomysły. My tu dobrze wiemy, co mamy robić. Serce nam dyktuje i wiara, po prostu przychodzimy tu, ażeby z Bogiem rozmawiać o sprawach naszej Ojczyzny. Ale tej Mądrości Bożej, która skłania nas do podejmowania właściwych decyzji, do podejmowania właściwych czynów, do realizacji dobra – tej Mądrości uczymy się ze Słowa Bożego!

Nie wiem jak Państwo, ale mnie się jeszcze nie zdarzyło, żebym rozmawiając z różnymi ludźmi, patrząc na historie różnych osób – i młodych, i w wieku dojrzałym, i starszych – żebym kiedyś spotkał człowieka, który by żałował tego, że w swoim życiu kierował się Słowem Bożym.

Kto kieruje się Słowem Bożym, ten żyje spokojnie, z sumieniem spokojnym, jest szczęśliwy i dla innych użyteczny, bo czyni dobro. A problemy rodzą się wtedy szczególnie, kiedy człowiek zbacza z Bożej drogi, kiedy schodzi na drogę grzechu, wtedy jest niepokój w sumieniu często, potem przeradzający się w agresję, w nienawiść wobec innych i następuje niepokój i dezorganizacja życia społecznego. To wszystko zaczyna się w sercu człowieka!

Bardzo zachęcam, żebyśmy codziennie nadstawiali ucho na Słowo Boże. Miejmy swoje własne Pismo Święte w domu, otwierajmy, czytajmy. Czytajmy szczególnie Ewangelie, żeby bardziej poznawać Chrystusa, Jego naukę, a w ten sposób rozgrzewać swoje serce ku miłości Boga i człowieka, i ku cierpliwej realizacji dobra na co dzień!

Drzwi do realizacji dobra Pan Bóg nam codziennie szeroko otwiera!

Wchodzimy!

Jeszcze informacje medialne. Kto nie słuchał wczorajszej audycji w Radiu Maryja o godz. 18.15, w której zabierał głos pan Antoni Macierewicz, może posłuchać tej audycji wchodząc w stronę internetową Radia Maryja i klikając na dział „Rozmowy niedokończone”. Link bezpośredni jest także umieszczony na mojej stronie internetowej, wystarczy kliknąć i odsłuchać – to ważna audycja, ważny głos. Wspierajmy modlitwą pana Antoniego Macierewicza. Człowiek odważny! Bardzo cenna jest jego służba, szczególnie teraz – w sprawie smoleńskiej.

Druga dobra wiadomość medialna. Dzisiaj we wiadomościach w TV Trwam i w Radiu Maryja były „obrazki” tutaj, spod Krzyża. Jeśli dobrze pamiętam, przed tygodniem tutaj byli redaktorzy – 28 kwietnia tak! Więc były pewne wypowiedzi. To ważne. Było przypomnienie o tym, że modlitwa trwa tutaj codziennie wieczorem. Więc jest za co Panu Bogu dziękować. Niech ta wiadomość idzie w Polskę. Nie robimy tego dla jakiejś kariery, ale sam fakt jest godny podkreślenia, że Polacy codziennie tutaj trwają na modlitwie!

Ostatnia myśl. Zapraszam jak zawsze na nasze strony internetowe. Za Ojcem Tadeuszem powtórzę „wszystkie babcie do Internetu!” – proście waszych wnuków, dzieci. Wchodzimy. To jest dobre narzędzie ewangelizacji. Mam tutaj adresy – na małych bilecikach – stron internetowych, które codziennie są aktualizowane i informują o naszej obecności pod Krzyżem.

A kto by jeszcze nie wiedział, to przypominam, że jest taka książka pod tytułem „W blasku Krzyża”. Proszę Państwa, to jest owoc Państwa obecności tutaj ponad rok w tym miejscu. Jeżeli napisałem tę książkę i wydałem ją za życzliwą sugestią tych czy innych osób, to po to, żeby udokumentować cenną, bezcenną, drogocenną inicjatywę codziennej modlitwy w centrum naszej Stolicy. Jest do nabycia w Głównej Księgarni Naukowej im. B. Prusa, tu na Krakowskim Przedmieściu 7, w Księgarni Naszego Dziennika przy Alei Solidarności oraz w Księgarni Pallotynów na ul. Skaryszewskiej, tudzież za pośrednictwem księgarni internetowych, których linki znajdziemy na mojej stronie internetowej.

Koniec, słówko wieczorne kończy się błogosławieństwem. Przepraszam, że za długo dzisiaj mówiłem. Niech to błogosławieństwo spocznie na nas, na naszych rodzinach i na wszystkich, którzy łączą się z nami w tej godzinie zaszczytnego czuwania przy Krzyżu.

„Pan z wami. I z duchem twoim.

Niech was i wasze rodziny błogosławi i broni od wszelkiego zła Bóg Wszechmogący… .”

Laudetur Iesus Christus!

In saecula saeculorum. Amen!

Bóg zapłać!

Bóg zapłać za modlitwę!

6 maja 2011 roku

W dniu 6 maja na Krakowskie Przedmieście na modlitwy przybyło około 70 osób. Jak zawsze był duży drewniany Krzyż oraz mały, ułożony ze zniczy. Dziś jest bardzo dużo przeciwników, co chwilę słychać krzyki, wyzwiska, liczne epitety. Ludzie nie szanują Polaków modlących się pod Krzyżem. Muszę nieźle wytężać słuch, by usłyszeć słowa modlitwy! O godz. 21.00 rozpoczął się transmitowany z kaplicy Cudownego Obrazu Apel Jasnogórski, którego, w duchowej łączności z Jasną Górą, słuchaliśmy przez radio, a po Apelu odśpiewaliśmy pieśń „Jak szczęśliwa Polska cała”.

Następnie odmówiliśmy modlitwę za Kapłanów:

Zdrowaś Maryjo… 3x.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu…

Po tej modlitwie Ksiądz Jacek przywitał się:

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

A następnie spytał jak zawsze: „Czy mamy coś do poświęcenia?”

1) Poświęcenie wizerunków Błogosławionego Jana Pawła II: „Niech Imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię w Świętych Twoich. Życie ich jest dla nas wzorem, a wstawiennictwo wyjednywa nam Twoją pomoc…” (modlitwa ks. Jacka).

2) Poświęcenie wizerunku Matki Najświętszej: „Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię i wysławiamy…” (modlitwa ks. Jacka).

„Pokropienie wodą święconą niech nam przypomni nam nasz chrzest i naszą przynależność do Chrystusa, który nas odkupił przez Swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie”. Ksiądz Jacek dokonuje pokropienia zgromadzonych wodą święconą a w tym czasie rozlega się pieśń „Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico”. Następnie Ksiądz zwraca się do zgromadzonych:

Weźmy do rąk nasze różańce. Czysty człowiek szlachetnego serca, który przychodzi tu, aby się modlić za Polskę, ma w ręku swój różaniec. To jest znak naszej wiary i miłości do Matki Najświętszej. Ofiarujmy naszą modlitwę rozważając dzisiaj tajemnice bolesne za tych, którzy przed ponad rokiem zginęli w do dziś niewyjaśnionej tragedii pod Smoleńskiem. Pamiętamy o tym tragicznym wydarzeniu, pamiętamy o tych, którzy zginęli i polecamy dusze tych zmarłych Bożemu miłosierdziu. Nasza modlitwa to jest modlitwa Kościoła. Dla podkreślenia naszej jedności ze Stolicą Apostolską i Ojcem Świętym Benedyktem XVI trzecią tajemnicę, odmawiamy w języku łacińskim. Bardzo zachęcam do przeczytania ostatniej środowej katechezy Ojca Świętego Benedykta XVI. Jeżeli ktokolwiek miałby tu czasem wątpliwości co do znaczenia modlitwy, także modlitwy w tym miejscu, to od ubiegłej środy poprzez najbliższe tygodnie będzie nam Ojciec Święty życzliwie towarzyszył zgłębiając temat modlitwy. Niech wszyscy mędrkowie chowają się do swoich jam, nie mają tu nic do powiedzenia! Tutaj są dusze wierzące, mądre, które wiedzą, co jest w życiu najważniejsze i z Kim przede wszystkim należy rozmawiać o wszystkich sprawach, także sprawach dotyczących naszej Ojczyzny. Módlmy się!

BOŻE, wejrzyj ku wspomożeniu memu * Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, * Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

WITAJ KRÓLOWO…

Odmawiamy Różaniec. Trzecią tajemnicę – Cierniem ukoronowanie – odmawiamy w języku łacińskim:

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum,

adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

Amen.

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum;

benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

O mój Jezu…

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.

Requiescant in pace. Amen.

Litania Loretańska – odśpiewamy ją w intencji wszystkich rodzin Ofiar tragedii smoleńskiej a także we wszystkich intencjach, które towarzyszyły nam tutaj przez wiele miesięcy. Niech wprowadzeniem do naszej modlitwy będą nam strofy poezji naszego wybitnego poety Zygmunta Krasińskiego Hymn – Słowo do Matki Najświętszej naszej Królowej. Ksiądz odczytuje wiersz:

Krasiński Zygmunt

Hymn

Królowo Polski, Królowo Aniołów!

Ty, coś na świecie przebolała tyle,

Gdy Syn Twój zstąpił do ziemskich padołów,

Skróć umęczonej Polsce Twej — mąk chwile!

Królowo Polski, Królowo Aniołów!

Roztocz ponad nią tęczę Twej opieki,

Odwiąż jej ręce od katowskich kołów;

Bądź jej Aniołem, teraz i na wieki!

Królowo Polski, Królowo Aniołów!

Lilio bez zmazy, Ty gwiazdo poranna,

Mieczem boleści siedmiokrotnie ranna,

Wiesz, co rozpaczy wrzący w sercu ołów,

Co krzyż i gwoździe, i rany, i ciernie,

Wiesz, co krwi ziemskiej i łez ziemskich cieki

I jak konania ból boli bezmiernie –

Bądź nam Aniołem, teraz i na wieki!

Królowo Polski, Królowo Aniołów!

Lecz wiesz zarówno, jakim blaskiem płonie

Ukrzyżowany — wniebowzięt po zgonie:

Nie daj nas sieciom piekielnym na połów!

Nieśmiertelnymi na śmierć zbrojna leki,

Wykaż znów śmierci na nas, że jest niczem,

Wskrześ nas, o Pani, przed świata obliczem,

Bądź nam Aniołem, teraz i na wieki!

Królowo Polski, Królowo Aniołów!

Ten świat się rozpadł i rozdziera siebie,

Lecz żadna z jego rozerwanych połów

Już się nie modli, o Mario do Ciebie!

My jedni tylko, paląc się na stosie,

Wciąż ślemy modły w Twój bezmiar daleki —

Poznasz, Królowo, poddanych po głosie;

Bądź nam Aniołem, teraz i na wieki!

Śpiewamy Litanię Loretańską oraz Pod twoją obronę.

Następnie Ksiądz Jacek mówi:

Modlimy się w tych majowych dniach aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego o nowe zesłanie Ducha Świętego na naszą polską ziemię, na nasze rodziny, na wszystkie polskie serca. Ksiądz Stanisław wprowadził nas w tę modlitwę przed kilkoma dniami. Wzywajmy wspólnym śpiewem – Sekwencją –Ducha Świętego prosząc o Jego obfite i skuteczne działanie i o Jego Dary.

Przybądź, Duchu Święty,

Spuść z niebiosów wzięty

Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,

Dawco darów mnogich,

Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!

Serc wierzących wnętrza

Podaj swej potędze!

Bez Twojego tchnienia

Cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę!

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary!

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary!

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.

O. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Maryjo, Królowo Polski – módl się za nami!

Błogosławiony Janie Pawle II – módl się za nami!

Świętego Józefa prośmy Modlitwą po różańcu o opiekę nad wszystkimi, którzy przychodzili i przychodzą tutaj, aby modlić się za naszą Ojczyznę.

Modlitwa do św. Józefa po różańcu

Do ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za twoim przykładem i twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen!

Papież Leon XIII zostawił nam wspaniałą i skuteczną modlitwę. Prośmy słowami tej modlitwy Świętego Michała Archanioła o skuteczną ochronę przed złem dla nas, dla naszych rodzin i domostw, dla tego miejsca, dla całej naszej Ojczyzny i Kościoła Powszechnego. Niech dzięki potężnemu wstawiennictwu Świętego Michała Archanioła pierzchają wszelkie złe moce z naszej polskiej ziemi.

„Święty Michale Archaniele” … 3 x.

Niech was broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Poprośmy o opiekę naszego Anioła Stróża: „Aniele Boży, Stróżu mój…”.

Maryjo, Wspomożenie wiernych – módl się za nami!

Maryjo, Królowo Polski – módl się za nami!

Święty Józefie – módl się za nami!

Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński – módl się za nami!

Święty Maksymilianie – módl się za nami!

Święta Siostro Faustyno – módl się za nami!

Święci Apostołowie Filipie i Jakubie – módlcie się za nami!

Błogosławiony Janie Pawle II – módl się za nami!

Błogosławiony Księże Jerzy, męczenniku – módl się za nami!

Święci Patronowie Polski – módlcie się za nami!

Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami!

Wspomnijmy jeszcze zmarłych z naszych rodzin, naszych przyjaciół, znajomych, bliskich, osoby, które modliły się w tym miejscu a już odeszły do wieczności. Wszystkich naszych Rodaków, którym zawdzięczamy drogocenny dar wiary katolickiej i polskości i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące:

„Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…” 3 x.

Z szacunkiem najwyższym i z pokorą oddajmy hołd Bogu w Trójcy Jedynemu w intencji ekspiacyjnej, czyli wynagradzającej Bogu za wszystkie bluźnierstwa, zniewagi i profanacje Najświętszego Sakramentu i znaku Krzyża Świętego w naszej Ojczyźnie. Klęknijmy z pokorą przed Bogiem – na dwa kolana!

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu … 3x

Powoli dobiega końca kolejny dzień naszego życia. Zastanówmy się przez chwilę stojąc w szczerości przed Bogiem, jak przeżyliśmy dzisiejszy dzień, czy nie obraziliśmy Boga naszymi myślami, słowami, czynami. Czas na krótki rachunek sumienia (chwila milczenia). Jeżeli czujemy się winni jakiegoś grzechu, wzbudźmy serdeczny akt żalu, postanawiając, że się jak najszybciej wyspowiadamy: „Ach żałuję…”.

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, Wam oddaję serce, ciało i duszę swoją!

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, bądźcie ze mną przy skonaniu!

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, niech przy Was w pokoju Bogu ducha oddam!

Podnieśmy wysoko w górę nasze krzyże i flagi, które mamy ze sobą. Wspólnym śpiewem pozdrówmy Matkę Najświętszą prosząc Ją o skuteczne wstawiennictwo za naszą Ojczyzną. Śpiewamy: „Chwalcie łąki umajone”.

Krótkie słówko wieczorne – dobrym zwyczajem Salezjanów:

Proszę Państwa, jak dobrze jest zachować zdrowe myślenie! Dzisiaj miałem taką przedziwną sytuację, kiedy to jedna starsza osoba tak mi się użaliła, że w swojej rodzinie nie może poruszyć tematu katastrofy smoleńskiej, bo ją ci mądrzy współdomownicy zakrzykują, że to jest propaganda! Takich ma bezczelnych współdomowników!

Proszę Państwa, więc to jest kwestia zdrowego myślenia! Myślenia o prawdzie faktów, które miały miejsce. Jeśli chodzi o kwestię katastrofy smoleńskiej, już dzisiaj pan Antoni Macierewicz wypowiedział bardzo ważką opinię, więcej niż opinię, że samolot nie rozbił się przy zetknięciu z ziemią! Była katastrofa wcześniej! To jest ważny etap w dochodzeniu do prawdy o tragedii smoleńskiej.

Myślę, że powinniśmy otoczyć modlitwą Pana Macierewicza i tych, którzy dążą uczciwie do dotarcia i ujawnienia opinii publicznej prawdy o tym wydarzeniu. To są nasze sprawy – polskie! I to są sprawy, które dotyczą Polaków, naszych Rodaków, którzy łącznie z Panem Prezydentem utracili życie przed ponad rokiem!

Wczoraj zachęcałem do docenienia dwóch Sakramentów, które Chrystus nam zostawił, abyśmy mogli realizować to powołanie do świętości, które Bóg kieruje do każdego i każdej z nas. Jednym znakiem na co dzień tutaj obecnym, który pomaga nam w dążeniu do świętości, jest znak Krzyża Świętego.

Proszę Państwa, dzisiaj mieliśmy pewien obrazek, jak człowiek nie będący Polakiem, przyjechał do naszej Ojczyzny, z jakim szacunkiem potrafił zachować się w tym miejscu widząc osoby modlące się, skupione przy Krzyżu. Trzeba by się zastanawiać, jaki typ człowieczeństwa prezentuje polska zdemoralizowana młodzież i ludzie dorośli, i starsi, którzy nie potrafią uszanować znaku Krzyża i osób, które modlą się. Takie zachowania ludzi młodych, dorosłych i starszych zasługują na całkowitą dezaprobatę i potępienie. Na takie zachowania nie ma i nie będzie zgody tutaj pod krzyżem! To jest miejsce święte! Miejsce naznaczone obecnością Krzyża i miejsce wymodlone przez wrażliwe uczciwe polskie serca!

Niech nam Pan Bóg pobłogosławi na dalsze trwanie na modlitwie w tym szczególnym Miejscu Pamięci, Prawdy i Nadziei.

Błogosławieństwo dla wszystkich tutaj, którzy przyszli na modlitwę, dla naszych rodzin i dla wszystkich, którzy łączą się z nami w tej godzinie czuwania za Polskę. Błogosławieństwo dla Polaków uczciwych.

„Pan z wami. I z duchem twoim.

Niech was i wasze rodziny błogosławi i broni od wszelkiego zła Bóg Wszechmogący… .”

Laudetur Iesus Christus!

In saecula saeculorum. Amen!

Bóg zapłać!

Bóg zapłać za modlitwę!

Proszę Państwa, zapraszam w dalszym ciągu na nasze strony internetowe. Strona pana doktora Krajskiego, na której znajdziemy link, czyli odnośnik do jeszcze jednej nowej strony, która na bieżąco dokumentuje naszą modlitwę pod Krzyżem. Zapraszam także na swoją stronę. Czytajmy, wzrastajmy we wspólnej jedności duchowej i we wspólnej refleksji. Tutaj mam na małych bilecikach adresy tych stron.

I jeszcze zapraszam do nabywania książki „W blasku Krzyża”. Ta książka jest owocem rocznej modlitwy szanownych Państwa i tych, którzy tu przychodzili. „W blasku Krzyża”! Można nabyć w Głównej Księgarni Naukowej im. B. Prusa, tu na Krakowskim Przedmieściu 7, w Księgarni Naszego Dziennika przy Alei Solidarności oraz w Księgarni Pallotynów na ul. Skaryszewskiej tudzież za pośrednictwem księgarni internetowych, których linki znajdziemy na mojej stronie internetowej.

Ta książka nikomu nie zaszkodzi, pokazuje dużo prawdy o tym miejscu i o wrażliwych, uczciwych sercach polskich. Zachęcam do lektury! Jeszcze tylko nieskromnie powiem, że książka jest mojego autorstwa, ale jest to owoc naszej wspólnej modlitwy. Dziękuję.

Rozlega się muzyka smoleńsk

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s