21 maja 2011 r.

21 maja 2011 roku

Uniwersytet Świętości pod Krzyżem trwa. O godz. 21.00 słuchamy Apelu Jasnogórskiego, transmitowanego z kaplicy Cudownego Obrazu, Po Apelu odmawiamy modlitwę za Kapłanów.

Zdrowaś Maryjo… 3x.

Maryjo, Matko Kapłanów – módl się za nami!

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu…

Po tej modlitwie Ksiądz Jacek przywitał się:

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

A następnie spytał jak zawsze: „Czy mamy coś do poświęcenia?”

1) Poświęcenie wody: „Niech Imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wszystko, co istnieje, pochodzi od Ciebie. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę…” (modlitwa ks. Jacka)

Następnie Ksiądz czyni małą, ale bardzo ważną uwagę:

Proszę Państwa, zachęcam, żebyśmy w razie potrzeby roztropnie tej wody święconej używali – także w tym miejscu. Środek dyskretny i skuteczny przeciw mocom złym. Nie zawadzi mieć jakieś małe kropidełko ze sobą. Dobrze, co jeszcze mamy do poświęcenia?

2) Poświęcenie różańców: „Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Synu Maryi, pobłogosław te różańce ustanowione ku chwale Rodzicielki Twojej…” (modlitwa ks. Jacka).

Ksiądz pyta: Czy jeszcze coś mamy do poświęcenia? Medaliki.

Poświęcenie medalików.

3) Poświęcenie medalików: „Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty nas powołałeś przez chrzest i bierzmowanie do dawania świadectwa wiary przed ludźmi. Prosimy Cię…” (modlitwa ks. Jacka).

Następnie Ksiądz Jacek powiedział:

Przyjmijmy z wiarą pokropienie wodą święconą, które przypomina nam nasz chrzest i naszą przynależność do Chrystusa, który nas odkupił przez Swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie. W czasie pokropienia śpiewajmy maryjnie, bo maj! Ksiądz Jacek dokonuje pokropienia zgromadzonych wodą święconą a w tym czasie rozlega się pieśń „Gwiazdo śliczna wspaniała”.

Ksiądz Jacek zwraca się do zgromadzonych:

Bardzo zachęcam do uzupełnienia naszej „podkówki”. Proszę Państwa, to jest prośba na stałe, żebyśmy w ramach prewencji zostawiali jak najmniej miejsca dla ewentualnych harcowników. Nie bójmy się Krzyża, chciejmy być bliżej, także fizycznie. To jest znak miłości! Na pewno Panu Bogu jest miłe, kiedy nie żyjemy z Nim na dystans, ale chcemy być blisko Krzyża i sercem, a tutaj mamy też okazję być blisko tego znaku. Nie tworzymy zamkniętego koła – bardzo proszę, żeby nie patrzeć na siebie nawzajem, kierujmy się ku Krzyżowi, to jest nasz kierunek! Podkówka – dobry układ, ale niezamknięte koło. Przepraszam, że te sprawy techniczne, ale one są bardzo ważne, bo kierunkują nas w sposób właściwy sercem, wzrokiem naszym, myślą. Bardzo proszę nie zamykać tej podkówki – patrzymy na Krzyż! Żeby nie było zamkniętego koła. Proste, koniec na ten temat.

Proszę Państwa, weźmy do rąk nasze różańce. Dzisiaj sobota, a zatem rozważamy tajemnice radosne. Ofiarujmy modlitwę naszych warg i serca, i rozważań, tak jak to czynimy przez wiele miesięcy, za wszystkie Ofiary tragedii pod Smoleńskiem. Modlitwy trzeciej tajemnicy, dla podkreślenia naszej duchowej jedności ze Stolicą Apostolską i Ojcem Świętym Benedyktem XVI, odmawiamy w języku łacińskim.

BOŻE, wejrzyj ku wspomożeniu memu * Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, * Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

WITAJ KRÓLOWO…

Chrystus zapewnia nas: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Mamy doświadczenie ponad roku! Chciejmy się tutaj modlić i zostawić wszelkie pomruki złego na boku. Bardzo o to proszę. Nie zajmujmy się „przeszkadzaczami”, chyba, że będzie najwyższa konieczność po temu. Bo jeżeli będziemy odchodzić i na nich zwracać uwagę, to osiągną swój diabelski cel, żeby odciągnąć Polaków od modlitwy. Więc miejmy na tyle oleju w głowie, żeby trwać tutaj spokojnie na modlitwie. Mamy Najważniejszego Rozmówcę – to jest Bóg i nasza Królowa. Tajemnica pierwsza: Zwiastowanie…odmawiamy Różaniec.

Trzecia tajemnica – Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem – odmawiana jest po łacinie.

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum,

adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

Amen.

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum;

benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

O mój Jezu…

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.

Requiescant in pace. Amen.

Następnie Ksiądz Jacek mówi:

Miesiąc maj skłania nas przede wszystkim do modlitwy śpiewem ku czci naszej Matki i Królowej. Wspomnijmy na nasze dawne pokolenia, które na naszej polskiej ziemi w różnych częściach naszego kraju; w kościołach, kaplicach, przy Krzyżach, przy kapliczkach śpiewały Litanię Loretańską – i my także tutaj w tym roku w centrum naszej Stolicy śpiewamy naszej Matce i Królowej. Uczyńmy to ochotnym sercem i donośnym głosem. Jeśli mamy książeczkę do nabożeństwa – skorzystajmy z niej. Tak jak każdego majowego wieczoru, wprowadzeniem do naszej modlitwy śpiewem niech będą strofy poety. Wsłuchajmy się w nie, niech to będzie także już teraz modlitwa naszego serca.

Ks. Janusz S. Pasierb

* * *

nocą kiedy oglądam obraz

kiedy patrzę na Ciebie w błękitnych blaskach

zimno płonących brylantów

– jaka ciepła jest Twoja brunatna twarz i dłonie

– jesteś ciemna i piękna

twarz Twoja ziemia pszeniczna i skórka

wiejskiego chleba

nie pachniesz kadzidłami lecz woskiem i miodem

po wyjęciu z ołtarza widać w bocznym świetle

wgłębienia i bruzdy

– jesteś ziemią kaleczoną przez wojny

poznaczoną przez czas

tarczą która wzięła na siebie ciosy

– oglądana z góry i z bliska przypominasz zarys ojczyzny

w ultrafiolecie świecisz zielono jak ozimina

jak łąka w kwietniu

tajemnico radosna bolesna chwalebna

teraźniejszości nasza przeszłości

bizantyjska andegaweńska opolska jagiellońska polska

w pokoju i w wojnach

między wschodem a zachodem jak słońce

pociemniałaś od naszych modlitw

nieruchoma

słuchasz uważnie

przez kraj i rozproszenia nasze idziesz wytrwale

przyczyno naszej wierności

gwiazdo zaranna

światło ostatnie

ziemio która rodzi niebo

owoc

Twojego żywota

nasze Życie

Jezus

Jasna Góra, 8/9 marca 1979

Śpiewamy Litanię Loretańską

Następnie Ksiądz Jacek mówi:

Litanię ofiarowaliśmy za wszystkie rodziny Ofiar tragedii smoleńskiej. Powierzajmy teraz jeszcze naszej Matce wszystkie te intencje, które przez wiele miesięcy były szczegółowo wymieniane. Dzisiaj wymienię tylko niektóre z nich, przypominając je: za Ojca Świętego Benedykta XVI. Powoli dobiega końca tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele – prośmy zatem o nowe liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, także z naszych polskich rodzin. Jest czas podejmowania decyzji, ludzie młodzi zastanawiają się nad swoją drogą życia a Pan Jezus nie przestaje wołać także i dzisiaj i chodzi także po polskiej ziemi, woła młodych „Pójdź za Mną” i woła do tej zaszczytnej służby kapłańskiej i zakonnej. Prośmy zatem o odwagę dla ludzi młodych, żeby potrafili odpowiedzieć pozytywnie na to niezrównane zaproszenie, które płynie z ust i z serca Chrystusa.

Prośmy także o uświęcenie, o świętość, gorliwość w posłudze dla wszystkich biskupów i kapłanów. Polecajmy wszystkie inicjatywy w naszej Ojczyźnie, które służą uczciwemu budowaniu dobra na polskiej ziemi a także te inicjatywy, które są wyraźnym znakiem niezgody i dezaprobaty dla szerzącego się coraz powszechniej zła, także w życiu publicznym, społecznym, politycznym. Polecajmy sprawy upamiętnienia Ofiar tragedii smoleńskiej – także w tym miejscu, wybranym przez wrażliwe polskie serca przed ponad rokiem.

Polecajmy rozgłośnie katolickie, widzimy, że ciągle są osoby zainteresowane, żeby przesterować, zmienić albo całkowicie doprowadzić do milczenia, szczególnie tę rozgłośnię, która dzisiaj ma największą rolę dla podtrzymania polskości i wiary katolickiej dla dobra Polaków w kraju i za granicą – powiedzmy wyraźnie – chodzi o Radio Maryja! Polecajmy tę rozgłośnię i wszystkie osoby zaangażowane na jakichkolwiek odcinkach dla funkcjonowania tego radia a także tych, którzy swoimi talentami, swoją modlitwą i ofiarą materialną wspomagają tę rozgłośnię.

Dołączmy także wszystkie nasze osobiste intencje, które mamy w naszych sercach, powierzając je z pełnym zaufaniem Matce Najświętszej.

Śpiewamy Pod Twoją obronę.

Ksiądz Stanisław Małkowski podsunął nam tutaj bardzo ważną inicjatywę, którą podjęliśmy z wytrwałością – mianowicie codzienne wzywanie Ducha Świętego, nawiązujące do tego wołania, które błogosławiony Jan Paweł II przed laty wznosił tutaj do Boga modląc się: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”!. Wzywajmy zatem Ducha Świętego słowami Sekwencji do Ducha Świętego prosząc o Jego dary i o odnowę polskiej ziemi, polskich rodzin, wszystkich polskich serc. Czynimy to przez wstawiennictwo naszej Królowej i błogosławionego Jana Pawła II.

Przybądź, Duchu Święty,

Spuść z niebiosów wzięty

Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,

Dawco darów mnogich,

Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!

Serc wierzących wnętrza

Podaj swej potędze!

Bez Twojego tchnienia

Cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę!

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary!

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary!

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.

O. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Maryjo, Królowo Polski – módl się za nami!

Błogosławiony Janie Pawle II – módl się za nami!

Wzywajmy Świętego Józefa, tak jak to czynimy każdego wieczoru, szczególnie w intencji o Jego troskliwą opiekę nad wszystkimi, którzy przychodzili i przychodzą tutaj, aby modlić się za Polskę.

Modlitwa do św. Józefa po różańcu

Do ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli a wezwawszy pomocy twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za twoim przykładem

i twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen!

Słowami papieża Leona XIII prośmy Świętego Michała Archanioła prosząc o ochronę przed wszelkim złym wpływem dla nas, dla naszych rodzin i domostw, dla tego miejsca, żeby pozostało nadal miejscem łaski i świętości, modlitwy, odnowy naszej Ojczyzny. Miejsce wymodlone, święte. Prośmy także za całą naszą Ojczyznę i Kościół Powszechny, za cały świat – niech pierzchają złe moce, niech buduje się i rozwija Chrystusowe królowanie w sercach i na świecie.

„Święty Michale Archaniele”… 3 x.

Niech was broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Poprośmy o opiekę naszego Anioła Stróża: „Aniele Boży, Stróżu mój…”.

Jesteśmy jako Salezjanie teraz w okresie nowenny do wspaniałej uroczystości Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, która to uroczystość przypada 24 maja. Wspólnym śpiewem prośmy Matkę Najświętszą Wspomożycielkę Wiernych szczególnie o dar odwagi w wyznawaniu wiary i w przyznawaniu się do Chrystusa – także w sferze publicznej:

Maryjo, Wspomożenie Wiernych (2x) za nami wstawiaj się (2x) – 3x.

Święty Józefie – módl się za nami!

Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński – módl się za nami!

Święty Maksymilianie – módl się za nami!

Święta Siostro Faustyno – módl się za nami!

Błogosławiony Księże Jerzy, męczenniku – módl się za nami!

Święci Patronowie Polski – módlcie się za nami!

Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami!

Z szacunkiem wspomnijmy jeszcze zmarłych z naszych rodzin, naszych bliskich, przyjaciół, znajomych, osoby, które modliły się w tym miejscu a już odeszły do wieczności; śp. księdza Józefa Kubickiego TChr, którego pogrzeb odbył się dzisiaj w Poznaniu – kapłana o pięknej sylwetce duchowej i ludzkiej, ofiarnego szczególnie w ostatnich latach w posłudze Kościołowi na Wschodzie, wszystkich naszych Rodaków, którzy poprzedzili nas na polskiej ziemi budując piękną polską kulturę, walcząc za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny; i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące:

„Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…” 3 x.

Zastanówmy się przez chwilę, jak przeżyliśmy dzisiejszy dzień, czy nie obraziliśmy Boga dzisiaj naszymi myślami, słowami, uczynkami. Czas na wieczorny rachunek sumienia (chwila milczenia). Jeżeli czujemy się winni jakiegoś grzechu, wzbudźmy serdeczny akt żalu, postanawiając, że się jak najszybciej wyspowiadamy: „Ach żałuję…”.

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, Wam oddaję serce, ciało i duszę swoją!

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, bądźcie ze mną przy skonaniu!

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, niech przy Was w pokoju Bogu ducha oddam!

Co zaśpiewamy? „Chwalcie łąki umajone” – pada odpowiedź. Tak jest! Maryjnie i majowo. I śpiewamy właśnie tę pieśń.

Słówko wieczorne:

Salezjanie na zakończenie dnia mówią słówko wieczorne.

Proszę Państwa, każdy kapłan katolicki, czyli prawdziwy kapłan – z ustanowienia Chrystusa, zawsze działa w imieniu Chrystusa i w imieniu Kościoła. Więc proszę mi wybaczyć, że to dzisiaj powiem. A powiem tak bardzo po ludzku: Chciałem dzisiaj Państwu pogratulować tego, że mimo przeróżnych zawirowań przez ponad rok, które mają tutaj miejsce, jesteście Państwo na zaszczytnym posterunku modlitewnym. Amen!

Dlaczego Polacy przychodzą tutaj na godzinę 21.00, aby się modlić za Polskę? Bo chcą!

Dlaczego Polacy przychodzą tutaj na godzinę 21.00, aby się modlić razem z kapłanem? Bo chcą!

Ciągle jest dla niektórych problem miejsca! Analfabeci? Nie umieją czytać? Nie znają historii? Nie znają polityki? Nie znają geografii? To jest nasza polska ziemia! My tu jesteśmy u siebie! Są tacy, którzy by chcieli nas wydziedziczyć z tego miejsca. Wara! To jest nasza polska ziemia! My tu jesteśmy u siebie!

I teraz posłuchajmy Słowa Bożego: „Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia. Świat cały i jego mieszkańcy” (Ps 24, 1). Pan Bóg jest Gospodarzem świata – nie człowiek! Bóg króluje! I On nas zaprasza na tę ziemię, żebyśmy ją dobrze zagospodarowali – przez naszą obecność, dobre słowo, dobre inicjatywy, dobry czyn. Jeśli tak można powiedzieć – proszę wybaczyć to sformułowanie – to my jesteśmy w gościach u Pana Boga! „Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia. Świat cały i jego mieszkańcy” (Ps 24, 1).

Gratuluję Państwu, że macie na tyle oleju w głowie, że ten temat rozumiecie doskonale. Chwała Bogu!

Drugi wątek: „Do kościoła! Do piwnicy”!

Proszę Państwa, czy to są analfabeci? Czy oni nie umieją czytać? Słowo Boże, które jest Słowem Prawdy – to nie jest subiektywna opinia dla katolików, Słowo Boże jest Prawdą, obiektywną Prawdą, niezależnie od opinii – mówi tak: „Chcę więc – to Święty Paweł pisze do Tymoteusza – Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Podobnie kobiety” (1 Tm 2, 8-9). Tak pisze Święty Paweł. Jeszcze raz to powtórzę: „Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Podobnie kobiety” (1 Tm 2, 8-9). Czy to Słowo jest jasne?

Jasne – padają odpowiedzi. Jak słońce, proszę Państwa! – mówi Ksiądz Jacek. Tak oczywiste Słowo Prawdy – ono nas wyzwala. Jesteśmy u siebie i czynimy to, co Słowo Boże, czyli Słowo Prawdy nam nakazuje. Chwała Bogu!

Ostatni element. „Po co tu klepiecie te „zdrowaśki”?

Czy to są analfabeci? Czy oni nie umieją czytać? Kościół ma doświadczenie 2000 lat mądrości w sprawach duchowych, w sprawach ludzkich, w sprawach Bożych. Potwierdza to świadectwo całej rzeszy Świętych. Czytajmy życiorysy Świętych! Czytajmy dzienniki duchowe Świętych! A na temat modlitwy, czyli kontaktu z Bogiem – tym zakończę dzisiaj – nasz wspaniały pokorny Papież Benedykt XVI, nasz Papież tak pisał przed laty, jeszcze jako biskup: „Czymś naprawdę najgłębszym, czymś, co życie ludzkie czyni w ogóle życiem, jest to, że Bóg kontaktuje się z nami a my z Nim. To jest miarą gwarantującą naszą godność. Dzięki niej żyjemy i odkrywamy nasze człowieczeństwo, obdarowujemy innych i sami jesteśmy obdarzani. A jeśli będziemy żyć według tej miary, świadomi swej przynależności do Boga, to poprzez Boga świat stanie się ludzki” (Kard. J. Ratzinger, Münchener Katholische Kirchenzeitung, 21.5.78, cyt. za: Służyć prawdzie, 26 X, Wrocław 1986).

Czego sobie i Państwu serdecznie życzę przed dobrą niedzielą, która jest przed nami. Amen!

Bóg zapłać – słychać zewsząd.

Błogosławieństwo Boże niech towarzyszy nam, naszym rodzinom i wszystkim, którzy łączą się z nami w tej godzinie zaszczytnej modlitwy za naszą Ojczyznę.

„Pan z wami. I z duchem twoim.

Niech was i wasze rodziny błogosławi i broni od wszelkiego zła Bóg Wszechmogący… .”

Laudetur Iesus Christus!

In saecula saeculorum. Amen!

Bóg zapłać!

Bóg zapłać za wspólną modlitwę!

Proszę Państwa, serdecznie jeszcze raz zachęcam do codziennego czytania. Nasze strony internetowe, kto by jeszcze nie miał adresów – mam tutaj na małych bilecikach. Chętnie rozdam. Czytajmy, propagujmy te strony. Ranga tego miejsca wzrasta! Informujcie Polaków, że tutaj Polacy modlą się codziennie za naszą Ojczyznę, m.in. przez internet. Święty obowiązek! „Wszystkie babcie do internetu”! koniec cytatu – Ojciec Tadeusz.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s