Alleluja

Alleluja Alleluja Chrystus Zmartwychwstał samowładnie jak przepowiedział dokładnie

Ołtarz w kościele Jezuitów Wielkanoc 2010

My potrzebujemy Bożej Mocy aby powstać w dniu sądu ostatecznego, Polska potrzebuje nas teraz aby uwolnić ją od zakłamania .

Postępujmy w doskonałości.


*****

Przedstawiamy Groby Pańskie – Wielkanoc 2011

Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie

Kościół seminaryjny znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Prezydenckiego i miejsca codziennej modlitwy Polaków przy Krzyżu Pamięci Prawdy i Nadziei.

Jasna Góra

Miejsce, z którym codziennie się łączymy w godzinie apelu jasnogórskiego o godzinie 21. 00 .

Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie

Reuters  przekazał relację o  cudownym pojawieniu się świętego ognia ( the miracle of the Holy Fire) w miejscu Grobu Pańskiego , który występuje  w dniu Paschy Wielkanocnej w ( Eastern Orthodox Paskha) ale tak się złożyło, iż w roku  2011 jest to ten sam dzień, w którym kościół rzymsko katolicki również celebruje  Wielkanoc.

Ogień z Jerozolimy jest przewożony do Betlejem miejsca narodzenia Jezusa Chrystusa.


Przekazuję poniższe adresy, abyśmy mogli uczestniczyć w atmosferze tego świętego miejsca  trzech monoteistycznych religii świata, co nie jest zapewne kwestią przypadku.

http://youtu.be/UuznaDODI5g

Analiza  cudu zamieszczona jest miedzy innymi na stronie

cud_jer.html

„Cud Świętego Ognia w Jerozolimie” autoraNiels Christian Hvidt, niestety nie znalazłam oficjalnego stanowiska kościoła katolickiego rzymskiego.

Poniżej  obszerne opracowanie Lidii o Grobach Pańskich


Prezentacja zdjęć z opisem najpiękniejszych Grobów Pańskich na Wielkanoc 2011 w świątyniach: Bazylika Archikatedralna pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, Akademicki Kościół pw. Św. Anny w Warszawie, Kościół seminaryjny pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca Bogarodzicy, Jasna Góra w Częstochowie.

Oto przepiękny Grób Pański z Bazyliki Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, na Starym Mieście w Warszawie przy ul. Świętojańskiej 8. Jest to jedna z najstarszych świątyń Warszawy. Tutaj wygłaszał kazania ksiądz Piotr Skarga, Władysław IV Waza zaprzysiągł pacta conventa, tu miały miejsce śluby i koronacje 2 władców Polski, pogrzeby wielu osobistości. W murach tej katedry została zaprzysiężona Konstytucja 3 maja. Do dziś odbywają się w niej ważne uroczystości narodowe, od 2010 roku każdego 10 – ego miesiąca odprawiana jest Msza św. o godz. 19. 00.  Grób Pański swą symboliką nawiązuje do najboleśniejszych, a zarazem najwznioślejszych wydarzeń w dziejach Polski, związanych z walką o niepodległość.  Sześć dużych rozmiarów, drewnianych krzyży wyrytych ma znaczące daty,  które niczym bolesne rany godziły serce kraju.

1939 – rok napaści na Polskę hitlerowskich Niemiec i stalinowskiej Rosji.

Tu zamieszczam cenną uwagę od Pani Ewy. Ewa O. pisze: w Katedrze umieszczony został również krzyż z datą 1940 – zbrodni katyńskiej! (Czytaj: Ewa O. Kwiecień 26, 2011, https://wobroniekrzyza1.wordpress.com/ )

1944 – data wybuchu powstania warszawskiego, jednego z największych i najbardziej heroicznych zrywów niepodległościowych czasów nowożytnej Polski.

Rok 1956 – Poznański czerwiec 1956, echo postań na Węgrzech, pierwszy w PRL strajk generalny. 28 czerwca ok. 100 tys. osób wyszło na ulice, pod hasłem Chleba i wolności. Na wieść o rozruchach Biuro Polityczne KC PZPR wysłało do Poznania 10 tys. oddziałów wojska. W trakcie wydarzeń czerwcowych zginęło ponad 70 osób, kilkaset zostało rannych, prawie 700 aresztowano.

Grudzień 1970 – pod wpływem drastycznych podwyżek cen, robotnicy ze Stoczni Gdańskiej, podjęli strajk generalny.  Wkrótce strajk rozszerzył się na kolejne zakłady na Wybrzeżu: w Gdyni, Słupsku, Elblągu. Również i tym razem władze użyły wojska i broni przeciw demonstrującym. W wyniku represji w grudniu 1970 zmarło 41 osób. Ranne zostały 1164 osoby. Zatrzymano przeszło 3 tysiące osób. 17 grudnia 1970 został zastrzelony 18 – letni Zbyszek Godlewski, upamiętniony w balladzie o Janku Wiśniewskim

13 grudnia 1981, z naruszeniem Konstytucji Rada państwa pod przewodnictwem gen. Wojciecha Jaruzelskiego wprowadziła na terenie całej Polski stan wojenny.  Ale to także rok zamachu na Jana Pawła II i śmierci prymasa Stefana Wyszyńskiego.

2010 – 10. IV – niewyjaśniona pod względem przyczyn, przebiegu i okoliczności tragedia zwana katastrofą pod Smoleńskiem, w której zginęło 96 osób, wybitnych działaczy politycznych, państwowych z prezydentem RP oraz ostatnim prezydentem RP na uchodźstwie.


Przepiękny jest także Grób w Kościele Seminaryjnym pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca Bogarodzicy na Krakowskim Przedmieściu, który wymownie wskazuje na krzyż przed pałacem prezydenckim

W Akademickim Kościele pw. Św. Anny w Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu, inscenizacja grobu Pańskiego w swym głównym motywie ma znak Rodła. Ilustruje  on historyczny znak sprzeciwu przed totalitaryzmem i wchłonięciem Polski przez obce siły, a jednocześnie wiąże się z linią biegu Wisły.

Po przejęciu przez Adolfa Hitlera władzy w Niemczech, naziści wprowadzili zakaz używania przez Polaków w Niemczech znaku Orła białego. Akceptacja nazistowskiej symboliki dla Związku Polaków w Niemczech byłaby zgodą na totalną germanizację. Dlatego też z inspiracji dr. Jana Kaczmarka działacze organizacji postanowili utworzyć nowy znak, który umożliwi obejście wszystkich zakazów, a będzie nawiązywał do tradycji narodowej. Tak powstało Rodło ilustrujące linię biegu Wisły. Pozornie podobny znak do narzuconej swastyki w istocie oznaczał łączność Polaków z Niemiec z macierzą i był znakiem sprzeciwu.

„Swastyce przeciwstawimy się tylko wtedy, gdy będziemy mieli swój narodowy znak nie budzący wątpliwości, że łączy on tylko Polaków”. Jan Kaczmarek

Katedra Polowa Wojska Polskiego NMP Królowej Polski w Warszawie, pierwotnie jako drewniany kościół pijarów wzniesiony przez Władysława IV. Spoczęły w nim relikwie męczenników przywiezione z Rzymu przez członka rodu Ossolińskich. Kościół spłonął w trakcie bitwy ze szwedami i został odbudowany jako świątynia pw. Matki Bożej Zwycięskiej i świętych Pryma i Felicjana.  Rosyjski namiestnik Paskiewicz zamienił kościół na cerkiew prawosławną. W 1919 roku,  zwrócono katedrę kościołowi rzymskokatolickiemu, a w 1991 roku podniesiono do godności Katedry Polowej Wojska Polskiego pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W kwietniu 2010 roku, w kaplicy MB Ostrobramskiej spoczęły trumny z ciałem Biskupa Polowego gen. broni Tadeusza Płoskiego i Sekretarza Biskupa ks. płk Jana Osińskiego.

Ołtarz Grobu Pańskiego umieszczony został w słynnej kaplicy katyńskiej. Kaplica postała jako upamiętnienie męczeństwa 21 857 obywateli RP – jeńców wojennych i więźniów, zamordowanych wiosną 1940 roku przez NKWD na mocy decyzji najwyższych władz państwowych Związku Sowieckiego. Centralnym elementem Kaplicy Katyńskiej jest biała, marmurowa ściana, w którą wpisany został wizerunek Madonny, podkreślony aureolą z autentycznych, wydobytych z grobów w Katyniu, Miednoje i Charkowie, guzików z wojskowych i policyjnych płaszczy oraz mundurów. Powyżej srebrny polski orzeł, w dole – krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari. Wewnątrz marmurowego ołtarza, w srebrnej łusce, złożone są szczątki oficerów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Państwowej wydobyte z dołów śmierci. Na ścianach Kaplicy wyryto 15 tysięcy nazwisk oficerów WP i polskich policjantów zamordowanych przez NKWD i spoczywających na polskich cmentarzach wojennych w Katyniu, Miednoje i w Charkowie. W październiku 2005 roku, z inicjatywy Sekretarza Generalnego Rady OPWiM Andrzeja Przewoźnika i Biskupa Polowego WP gen. bryg. Tadeusza Płoskiego, Kaplica została uzupełniona o kolejne tablice z 3435 nazwiskami obywateli RP z tzw. Ukraińskiej Listy Katyńskiej, których grobów dotąd nie odnaleziono. W kruchcie Kaplicy Katyńskiej znajduje się tablica upamiętniająca ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010 roku. Na stalowej płycie wyryto 96 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Przy każdym nazwisku widnieje data urodzenia i funkcja pełniona w dniu katastrofy. Po środku tablicy – za szybą w urnie – umieszczono ziemię z miejsca tragedii. Po lewej stronie urny znajduje się napis: „Pamięci 96 ofiar katastrofy pod Smoleńskiem 10.04.2010″, po prawej: „Polskiej delegacji udającej się na obchody 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej”.

Otwarta Księga Biblii wskazuje na dwa wersety Pisma św.  Lewa karta przywołuje słowa proroka Izajasza Iz 53, 5, prawa – to słowa Ewangelisty J 11. 25 – 26.  Z kart Pisma Świętego spływa krwisto czerwony wieniec róż. W tle na białym płótnie przesuwają się niewyraźnie obrazy – wizerunki Ojca Świętego Jana Pawła II.

W hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej – Grób Pański w Częstochowie na Jasnej Górze

Grób Pański jest nawiązaniem do katastrofy smoleńskiej. W centralnym miejscu stoi krzyż, w sercu krzyża monstrancja z Panem Jezusem, i dalej krzyże, dokładnie 96 krzyży, jak również 96 zapalonych świec symbolizujących tych ludzi, którzy zginęli pod Smoleńskiem”.

http://www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=6480

Jezus Chrystus złożony w Tupolewie i monstrancja umieszczona tuż za kabiną pilotów – tak wygląda Grób Pański w parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi.

http://www.dziennikbaltycki.pl/fakty24/395924,rumia-grob-panski-z-chrystusem-zlozonym-w-tupolewie,id,t.html

Złamana brzoza przy Grobie Pańskim w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku

http://www.polskatimes.pl/fakty/395915,gdansk-zlamana-brzoza-przy-grobie-panskim-w-bazylice-sw,m,id,t,z.html

Ten wpis został opublikowany w kategorii Inne, Wprowadziła Lidia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. Korekta

Odpowiedzi na „Groby Pańskie 2011 Warszawa

 1. Ewa O. pisze:

  W Katedrze umieszczony został również krzyż z datą 1940 – zbrodni katyńskiej. Szkoda, że w opisie został opuszczony!!!!!!

 2. Ewa pisze:

  Przepiękny jest grób w kościele seminaryjnym. Sługa Boży Papież Jan Paweł II klęczący pod Krzyżem na tle Pałacu Prezydenckiego, morza zniczy i wielu flag. Piękne są słowa „Boże zbaw Polskę”, jednak do mnie najbardziej przemawia trwający na klęczkach u stóp Krzyża Jan Paweł II, jego pełna pokory postawa klęcząca, Papież, Krzyż, postawa klęcząca i modlitwa za nasz kraj. Dziękuję za to zdjęcie.

  Quantcast
 3. Małgorzata (1) pisze:

  Groby Pańskie w kolskich kościołach – 2011 rok. Autor filmu: Mariusz Kozajda

 4. Małgorzata (1) pisze:

  Groby Pańskie – Warszawa (23.04.2011)

  Quantcast
  • mirka pisze:

   Pani Małgorzato, wielkie dzięki za ten filmik – i za inne również.
   Na taśmie filmowej można pokazać głębię obrazu.
   Dobrze, że ci, którzy z różnych względów nie mogli sami nawiedzić grobów, mogą to uczynić na naszej stronie.

   pozdrawiam serdecznie-mirka

 5. Małgorzata (1) pisze:

  Grób Pański w Kościele Matki Bożej Pocieszenia – Żyrardów, 23.04.2011 r

  Quantcast
 6. Dzięki za uzupełnienie! Wspaniale!

  Quantcast
 7. Starszy Jerzy pisze:

  W załączeniu link na mój reportaż z trzech grobów Pańskich w Poznaniu i dwóch w okolicach Poznania.
  http://pojednanie2.blogspot.com/2011/04/groby-panskie.html

  Quantcast
 8. mirka pisze:

  Lidio droga!

  Wielkie dzięki za ogrom pracy, za wnikliwe historyczne ujęcie. Dobrze, że mamy możliwość zobaczyć tyle różnych grobów. Pamiętam jak w stanie wojennym, jedynie Groby Pańskie i Szopki Bożonarodzeniowe dawały możliwość wypowiedzenia tego, co było ukryte w sercach ludzi, szczerze szukających PRAWDY…

  Pozdrawiam serdecznie wszystkich administrujących tę stronę – mirka

  Quantcast

http://www.voxdomini.com.pl/inne/cud_jer.html

4 odpowiedzi na „Alleluja

 1. mirka pisze:

  Pani Anno!

  Wielkie dzięki za te zdjęcia!
  Są przejmujące w swojej prostocie i symbolice!
  Poza grobem z kościoła seminaryjnego – wlasnie ten grób „przemówił” do mnie najbardziej…Jeszcze raz dziękuję!
  Pozdrawiam serdecznie-mirka

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s