9 czerwca 2011 r.

9 czerwca 2011 roku

W dniu 9 czerwca na modlitwach na Krakowskim Przedmieściu zgromadziło się ponad 70 osób. Modlitwom przewodniczył Ojciec Jerzy Garda, który połączył się ze mną telefonicznie, więc kolejny raz dzięki jego dobroci mogłam duchowo łączyć się na modlitwie. O godzinie 21.00 wysłuchaliśmy Apelu Jasnogórskiego, transmitowanego z kaplicy Cudownego Obrazu a po Apelu odśpiewaliśmy pieśń „Z dawna Polski Tyś Królową” i odmówiliśmy modlitwę za Kapłanów.
Zdrowaś Maryjo… 3x.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu…
Maryjo, Matko Kapłanów – módl się za nami!
Królowo Polski – módl się za nami!

Dziś modlitwom przewodniczył Ojciec Jerzy Garda, który najpierw przywitał się ze zgromadzonymi na KP:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Na wieki wieków Amen!

A następnie spytał: „Czy mamy coś do poświęcenia?”

Ojciec Jerzy poświęcił dziś wodę, obrazek i medalik. Po poświęceniu tych przedmiotów powiedział:

Przyjmijmy z wiarą pokropienie wodą święconą jako znak naszej przynależności do Chrystusa, Jego Kościoła i na pamiątkę naszego chrztu. Ojciec Jerzy dokonał pokropienia zgromadzonych wodą święconą a w tym czasie zgromadzeni śpiewali dalsze słowa pieśni „Z dawna Polski Tyś Królową”.

Następnie Ojciec Jerzy zwrócił się do obecnych:

Weźmy do rąk nasze różańce, aby przez modlitwę różańcową wybłagać łaski, przede wszystkim dla naszej Ojczyzny. Modlimy się również za Ofiary tragedii smoleńskiej jak również za tych wszystkich, którzy oddali swoje życie w obronie Ojczyzny, abyśmy my mogli dzisiaj żyć. Polecamy również rządzących, polecamy nasz parlament – dzisiaj podobno uchwalono poprawkę do ustawy, aby pary homoseksualne mogły adoptować dzieci.

Coś niesamowitego!
Wbrew Bożemu prawu!
Wbrew naszej tysiącletniej historii jako chrześcijan!
Widocznie za mało się modlimy (!) jeżeli Duch Święty nie dociera do tych, którzy ustalają bezprawne prawa!
Odmawiamy dziś tajemnice chwalebne.

BOŻE, wejrzyj ku wspomożeniu memu * Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, * Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Wierzę w Boga Ojca ….
Ojcze Nasz…
Zdrowaś Maryjo … 3x
Chwałą Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu ….

Trzecia tajemnica – Zesłanie Ducha Świętego – odmawiamy po łacinie.

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Amen.

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

O mój Jezu…

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace. Amen.

Po Różańcu Ojciec Jerzy mówi:
Módlmy się słowami Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji rodzin Ofiar katastrofy, tragedii, zamachu smoleńskiego jak również w intencji wszystkich, którzy cierpią, których ta śmierć dotknęła i nadal dotyka bólem i smutkiem.
Odmawiamy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Nowenna do Ducha Świętego.
Dzisiaj już jesteśmy prawie w przededniu uroczystości Zesłania Ducha Świętego – czwartek przed niedzielą Zesłania Ducha Świętego. Pismo Święte nas poucza: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele” (1 Kor 6,19-20).

Módlmy się: Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.”

Śpiewamy Sekwencję do Ducha Świętego.

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Podaj swej potędze!

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

Chwała Tobie, Duchu Święty, Panie i Ożywicielu!
Twoją mocą Kościół zostaje ochrzczony,
zstępuje z Chrystusem w otchłań śmierci
i z Nim powstaje do nowego życia.
Twoją mocą zostajemy wyzwoleni od grzechu,
aby się stać dziećmi Bożymi,
chwalebnym Ciałem Chrystusa.
Twoją mocą zwyciężony zostaje wszelki lęk,
a Ewangelia miłości głoszona jest
we wszystkich częściach ziemi
na chwałę Boga. Amen!

Tą modlitwą błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II Jego słowami zakończmy tę Nowennę do Ducha Świętego przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego:
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”! 3x

Słówko wieczorne Ojca Jerzego na zakończenie dnia:
Moi drodzy, tak wołamy do Ducha Świętego, aby odnowił oblicze tej ziemi. I tak jak przed 30-tu i nawet więcej laty sytuacja w Polsce po wielu zrywach niepodległościowych zdawała się być beznadziejna a po słowach Jana Pawła II w czasie jego I pielgrzymki do Ojczyzny w czerwcu 1979 roku te słowa do Ducha Świętego zaczęły wydawać powoli owoce, ale do pełni tych owoców jeszcze dużo brakuje. Być może – tak jak wspomniałem dziś na początku – brakuje jeszcze naszej modlitwy, a chyba jeszcze bardziej nade wszystko brakuje świadectwa naszego życia i świadectwa dokonującego się w naszych wyborach – w wyborach dokonywanych na każdy dzień, na każdą chwilę pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy tym, co nam do serca mówi Duch Święty, podpowiada nam nasz Anioł Stróż a tym, co mówi nam, do czego kusi nas szatan, zły duch.
Moi drodzy, chyba jeszcze wiele modlitwy potrzeba w naszej Ojczyźnie; i tutaj na Krakowskim Przedmieściu i w naszych rodzinach, w naszych domach, skoro duża część Polaków, kiedy przyjdą wybory, kiedy przyjdzie czas, że trzeba wybierać rządzących nami – wybierają tych, którzy później opowiadają się przeciw Bogu, Chrystusowi, Kościołowi Chrystusowemu, przeciwko ostatecznie człowiekowi, przeciwko nam, ustalając prawa niezgodne z Bożym planem, ustalając prawa niezgodne z naturą człowieka, ustalając prawa przeciwko nam samym!
W sobotę ma odbyć się marsz tych, którzy chcą bezprawie stawiać na równi z prawem. Chcą domagać się praw na równi z tymi, którzy respektują, szanują i żyją wedle Bożego Prawa, które Bóg wszczepił w naszą naturę. A ci, którzy chcą żyć przeciw naturze człowieka, to są ludzie biedni, ludzie ułomni, ludzie niepełnosprawni i poprzez taką demonstrację nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach, np. w Stanach Zjednoczonych, chcą wszystkich normalnych uczynić nienormalnymi, pełnosprawnych – niepełnosprawnymi. Oczywiście dla niepełnosprawnych ludzi, którzy fizycznie są niepełnosprawni przygotowuje się, adoptuje się chociażby pojazdy, samochody, aby mogli względnie normalnie żyć, funkcjonować, ale nie adoptuje się wszystkich pojazdów do tego, aby niepełnosprawni nimi posługiwali się. To tak samo, jak kiedyś już wspominałem w tym miejscu – nie powierza się niepełnosprawnemu kierowcy autobusu pełnego pasażerów, dlatego, że mógłby spowodować wypadek, ale jego prawa jako kierowcy są ograniczone – może przewozić siebie + maksymalnie 3 osoby w specjalnie adoptowanym o tego pojeździe.
Moi drodzy, trzeba dużo jeszcze naszej modlitwy, aby takie bezprawne prawa nie wychodziły z naszego parlamentu, z ponad tysiąc lat chrześcijańskiej Polski, z ponad tysiąc lat wiernej Bogu, Chrystusowi i Prawu Bożemu – Prawu Ewangelii. I tak jak powiedział w Piśmie Świętym Święty Paweł – homoseksualiści, mężczyźni współżyjący ze sobą nie osiągną królestwa Bożego. Trzeba to pamiętać i nie można tych Bożych Praw Objawienia Bożego zamykać do lamusa historii. I tak jak Bóg powiedział w Księdze Apokalipsy przez Świętego Jana przy swoich wyborach: „Bodaj byś był zimny, albo gorący. Ale iżeś letni, i ani zimny, ani gorący, pocznę cię wyrzucać z ust moich” (Apok. 3, 14-16). Trzeba, by nasza postawa wobec takich bezprawnie ustalanych praw była zdecydowana, abyśmy się opowiadali za Chrystusem, żebyśmy tylko dlatego, że inni stają na głowie, nie akceptowali takiej postawy.
Moi drodzy, dużo jak wspomniałem, potrzeba naszej modlitwy, ale jeszcze bardziej potrzeba naszej postawy, naszej postawy wierności Chrystusowi, wierności Ewangelii, bez żadnych – można powiedzieć – dewiacji, bez żadnej taryfy ulgowej, aby kiedyś do nas mógł Chrystus powiedzieć: „Dobrze, sługo prawy i wierny […] Wejdź do radości Pana twego. […] Weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!
To takie Słowo Boże, nie salezjańskie – słówko salezjańskie księdza Jacka byłoby na pewno lepsze, piękniejsze, głębsze, ale właśnie to takie słowo na kanwie zbliżających się wyborów ludzkich i z jednej strony popatrzcie, jaka parodia w Wigilię Zesłania Ducha Świętego – pozwolenie na taką paradę, na taki marsz w naszej stolicy – jest na to wydawana zgoda, ale tym bardziej powinniśmy wołać używając słów błogosławionego Jana Pawła II: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”! Amen.
Przyjmijmy teraz błogosławieństwo Boże – pójdźmy wszędzie tam, gdzie Chrystus nas posyła, świadczyli o Chrystusie i nigdy nie lękali się wbrew wszelkim trendom, pozorom, nowinkom, abyśmy byli wierni Chrystusowi, bo za wierność jedynie Chrystusowi otrzymamy nagrodę a przecież Pan Jezus powiedział: „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 10,22); oraz „Ufajcie mi. Jam zwyciężył świat” (J 16,33).
„Pan z wami. I z duchem twoim.
Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący….”
Bóg zapłać za wspólną modlitwę!
Bóg zapłać!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s