„Wmawiają nam, że Polska to nienormalność. Nie może być obojętne, jaki tu będzie rząd” za niezalezna

                      „Wmawiają nam, że Polska to nienormalność. Nie może być obojętne, jaki tu będzie rząd” - niezalezna.pl

foto: Krzysztof Sitkowski/Gazeta Polska

– Wmawiają nam ostatnio, że polskość to nienormalność. Nie może być nam obojętne, jaki tu będzie rząd, jakie będą sądy. Nie może być nam obojętne niszczenie polskiej kultury, polskiej szkoły, polskiej gospodarki, polskiej obronności, a przede wszystkim – polskiej rodziny – mówił podczas mszy w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej ks. Wiesław Kądziela. We wtorek minęło 58 miesięcy od tragedii, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. W warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela, o godz. 19.00 odprawiona została msza św. w intencji śp. prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, jego śp. małżonki Marii Kaczyńskiej oraz wszystkich ofiar katastrofy rządowego tupolewa. Licznie zgromadzonych wiernych – szczególnie przedstawicieli rodzin smoleńskich – jak zwykle powitał ks. Bogdan Bartołd, proboszcz archikatedry św. Jana Chrzciciela. – To już prawie pięć lat, odkąd gromadzimy się w świątyni. Polecamy Panu Bogu, śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego śp. małżonkę Marię Kaczyńską, śp. prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego i wszystkie pozostałe ofiary katastrofy smoleńskiej. Przybywamy, bo chcemy powierzyć ich Bogu. Oddali swoje życie w służbie ojczyźnie – mówił duchowny. fot. Krzysztof Sitkowski/Gazeta Polska Wtorkowej Eucharystii przewodniczył ks. Wiesław Kądziela, prefekt Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego i rektor kościoła seminaryjnego. Ksiądz Kądziela zabrał głos po czytaniu z Księgi Rodzaju i Ewangelii św. Marka. – Wielki to dla mnie zaszczyt, że stoję przed wami. Nadziwić się nie mogę nad potęgą stwórcy. Wszystko ma swoje miejsce, swój czas, swoje przeznaczenie, a co dopiero człowiek. (…) Bóg, stwarzając świat, nakazał roślinom, aby przynosiły dobre owoce – rozpoczął ks. Kądziela i dodał, że to samo dotyczy człowieka, który ma również przynosić „dobre owoce, odpowiednie do swojego stanu”. Przypomniał też, że w tym roku mija nie tylko piąta rocznica katastrofy smoleńskiej, ale też 75. rocznica zsyłek na Sybir. – Wmawiają nam ostatnio, że polskość to nienormalność – powiedział następnie ksiądz Kądziela. – Nie może być nam obojętne, jaki tu będzie rząd, jakie będą sądy. Nie może być nam obojętne niszczenie polskiej kultury, polskiej szkoły, polskiej gospodarki, polskiej obronności, a przede wszystkim – polskiej rodziny – podkreślił. Dodał też, że nasza lękliwość, nasza opieszałość, byłaby wielkim zaniedbaniem obowiązku patriotycznego. fot. Krzysztof Sitkowski/Gazeta PolskaPokładanie ufności tylko w człowieku jest afrontem w stosunku do Stwórcy i jest wielkim nieszczęściem człowieka – zaznaczył kapłan i przypomniał, że to w właśnie w efekcie pokładania ufności wyłącznie w człowieku dwudziestowieczne totalitaryzmy pochłonęły miliony ofiar. – Ile ofiar pochłonie bezideowość? – zapytał wiernych ksiądz Kądziela. – Popatrzmy na chęć wymazania wszelkich śladów Boga z europejskich konstytucji. (…) Popatrzmy na ataki na rzekomych wrogów wolności – w pierwszej kolejności na Kościół katolicki – mówił. – W polskich domach też podlegamy takim podszeptom. (…) Czy polskość to nienormalność? Odwołajmy się do kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w takich przypadkach mówił: „non possumus” – powiedział duchowny, a następnie zacytował fragmenty przestróg dla Polaków kardynała Wyszyńskiego, że „prawo ludzkie nie może być nigdy przeciwne prawu bożemu”, a „Polska jest jednością, Polska jest całością, Polska jest jednym sercem, jednym ramieniem, jest jak wielka rodzina (…) Polska jest zespolona sercem wiary. Jej siłą jest wiara chrystusowa”. – Czy wypełniliśmy wszystko, żeby czerpać taką moc z naszej wiary? Wszystko przed nami. Niech usłyszą naszą modlitwę Niebiosa, niech będzie ją słychać na Wiejskiej i w Brukseli – zakończył duchowny. fot. Krzysztof Sitkowski/Gazeta Polska 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Relacje świadków, wprowadziła Mirka Zielińska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „„Wmawiają nam, że Polska to nienormalność. Nie może być obojętne, jaki tu będzie rząd” za niezalezna

 1. RELACJA Bożeny vel Bogusi z 10.lutego 2015 roku, Krakowskie Przedmieście przed pałacem namiestnikowskim… już 58. raz, kolejna miesięcznica…

  Dziś, po Uroczystościach Porannych: Mszy Świętej, złożeniu Wieńca, okolicznościowych przemówieniach, też trzymamy wartę dzienną i w tę miesięcznicę przy Wieńcu Pamięci, na TYM Miejscu, uświęconym Modlitwą Wielu. Jest mały Krzyż umieszczony nad Kwiatami, u podnóża Ich w kształcie krzyża ułożone jest 96 zniczy, to na cześć pamięci 96.Ofiar Katastrofy Smoleńskiej.
  Mówią od dawna już niektórzy: polskość to nienormalność, to błąd, zła wola, niezrozumienie?
  My, stojący TU na warcie mamy jedną myśl: nigdy, nigdy, nigdy się nie poddać. Krzyża, Wiary nie wolno nam oddać… !
  Mówią: naród bez pamięci ginie… i my mówimy, że Pomnik Pamięci, z wplecionym weń Krzyżem, dla TYCH SPOD SMOLEŃSKA musi TU stanąć, teraz trwamy my, Polacy i nie tracimy ani na chwilę nadziei, że w TYM MIEJSCU stanie Pomnik…
  Przez cały dzień przechodnie, różni: Polacy, Francuzi, z dalekich krajów turyści zatrzymują się, pytają po co tu stoimy. My wyjaśniamy, opowiadamy a jeszcze innym przypominamy, bo wyczuwamy, że dla „świętego spokoju” mogą zapomnieć, nie rozumiejący, że popełniają przewinę zaniechania!
  Zapomnieli, że mamy Jedną, Wspólną Ojczyznę, a może nie zapomnieli tylko jakoś ta poprawność różnego rodzaju przenika te myśli…
  Pewna Pani, zatroskana o dalsze losy Polski, postanowiła jak to sama powiedziała złożyć, zdeponować skarb który, kiedy zabraknie Jej, został, ten skarb w dobrych rękach! To dla nas honor! – odpowiedzieliśmy dziękując Szlachetnej Pani, o sercu czystym i gorliwym.
  Tak w naszych rękach znalazło się Dziełko Ks. Mariana Polaka CSMA i Zofii Sobieraj pt „NABOŻEŃSTWO DO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI”. Wyd. Michalineum 2007

  I tu m.in. czytamy rozdział str. 14 pt SŁUGA BOŻY KS. BR. MARKIEWICZ I ANIOŁ STRÓŻ
  Czcigodny Sługa Boży ks. Bronisław Markiewicz pod wpływem wizji, jaką miał jego kolega szkolny Dąbrowski w 1863 roku w Przemyślu (zob. M. Stachura. Wszedł między lud. Warszawa 1981 s.10-12), wstąpił do Wyższego seminarium duchownego i został kapłanem. Ks. Stanisław Szpetnar, który w latach 1908-1912 bardzo często spotykał się z Sługą Bożym i prowadził z nim długie rozmowy tak o tym pisze: „Ks. Markiewicz od pierwszej chwili miał to przekonanie, że tym dziwnym młodzieniaszkiem nie był kto inny tylko Anioł Boży, posłany narodowi polskiemu, zgnębionemu nową klęską (Powstanie Styczniowe i represje caratu — uwaga autorów), i na duchu złamanemu, na pociechę i podniesienie serca…(-).
  Sam ks. Markiewicz pod koniec życia pisze: „Właśnie temu 47 lat, jak dnia 3 maja 1863 o godzinie 7-ej rano otrzymałem z ust mojego serdecznego kolegi śp. Józefa Dąbrowskiego wiadomość o widzeniu cudownym o przyszłych losach Polski i świata całego. W ten dzień powziąłem postanowienie poświęcić się zupełnie Bogu w stanie kapłańskim na pracę krzyżową dla dobra ojczyzny i świata całego, nie wiedząc jednak, iż jedna z głównych ról przypadnie mnie. Jednakowoż sposób postępowania i plan cały pracy mojej duchownej, aż do tej chwili natchniony mi jest w on dzień przez Anioła, który w postaci 16-letniego chłopięcia wiejskiego, biało ubranego, okazał się mojemu przyjacielowi” (Listy: 4 maja 1910; por. List: 27.X.1904). Ks. Markiewicz napisał dramat „Bój bezkrwawy”. W scenie siódmej przedstawia Anioła Polski z jego proroczym orędziem. Wysyłając dziełko do imprimatur do Biskupa Józefa Pelczara, obecnego Błogosławionego, pisał: „Przedkładam Waszej Ekscelencji rękopis „Ucisk Polaków pod zaborem pruskim” z pokorną prośbą o łaskawą aprobatę. Szczegóły zawarte w VII odsłonie wziąłem z widzenia, jakie się wydarzyło 3 maja w Przemyślu roku 1863, między 5 a 7 godziną rano i które zdecydowało o moim powołaniu kapłańskim i o kierunku jego od początku aż dotąd. To co się ziściło, jest rękojmią, że i reszta się ziści” (Listy: 3 lutego 1908). … (-)
  Oto słowa, które ks. Markiewicz włożył w usta Anioła Polski: „Pokój wam, słudzy i służebnice Pańscy! Ponieważ Pan najwyższy was więcej umiłował aniżeli inne narody, dopuścił na was ten ucisk, abyście oczyściwszy się z waszych grzechów, stali się wzorem dla innych narodów i ludów, które niebawem odbiorą karę sroższą od waszej „w zupełności grzechów swoich” (por. 2 Mch 6,14). Oto już stoją zbrojne miliony wojsk z bronią w ręku, straszliwie morderczą. Wojna będzie powszechna … (-).
  W końcu wojna stanie się religijna. Walczyć będą dwa przeciwne obozy: obóz ludzi wierzących w Boga i obóz niewierzący w Niego. Nastąpi wreszcie powszechne bankructwo i nędza, jakiej świat nigdy nie widział, do tego stopnia, że wojna sama ustanie z braku środków i sił. Zwycięzcy i zwyciężeni znajdą się w równej niedoli i wtedy niewierni uznają, że Bóg rządzi światem i nawrócą się, pomiędzy nimi wielu Żydów. Wojnę powszechną poprzedzą wynalazki zdumiewające i straszliwe zbrodnie popełnione na całym świecie. Wy, Polacy, przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim. I tym sposobem wprowadzicie dotąd niewidziane braterstwo ludów. Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary, wzbudzi między wami ludzi świętych i mądrych i wielkich mistrzów, którzy zajmą zaszczytne stanowiska na kuli ziemskiej. Języka waszego będą się uczyć w uczelniach na całym świecie. Cześć Maryi i Najśw. Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim. Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu wielkiego papieża. Ufajcie przeto Panu, bo dobry jest, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy … (-)
  Polacy, Bóg żąda od was nie walki, jaką staczali najlepsi przodkowie wasi na polach bitew w chwilach stanowczych, ale bojowania cichego, pokornego i znojnego na każdy dzień, szczególnie przeciw nieprzyjaciołom waszych dusz; żąda od was walki w duchu Chrystusowym i w duchu Jego Świętych. On chce od was, abyście każdy na swoim stanowisku, wiedli przede wszystkim na każdy dzień bój bezkrwawy. Tylko pod tym warunkiem dostaniecie się do nieba, a w dodatku zajmiecie już na tej ziemi świetne stanowisko pomiędzy narodami. Pokój wam!” (Ks. Markiewicz. Bój bezkrwawy.
  Wyd. III, Michalineum 1979 s. 53-55).
  Bój bezkrwawy trwa! Nasze pokolenie musi również wychodzić z niewoli grzechów i kierować się do ziemi obiecanej Królestwa Bożego. Anioł Stróż Polski prowadzi nas i wspomaga, abyśmy w całej pełni zrealizowali odwieczny plan naszego Ojca i z Nim na wieki królowali w niebie. Zdając sobie sprawę z tego, co zagraża naszej Ojczyźnie i światu, widząc grzechy Polaków — odprawiajmy często Nowennę do Boga za przyczyną Anioła Stróża Polski, błagając Chrystusa Pana o ratunek. Odmawiajmy litanię do świętego Stróża naszej Ojczyzny oraz inne modlitwy. A przede wszystkim pozwólmy Chrystusowi, aby uzdrowił naszą duszę, a wtedy będziemy mogli lepiej spieszyć z pomocą tym, którzy są atakowani przez złego ducha.
  — 2 LIPCA 1994 ROKU na posiedzeniu Kongregacji dla spraw Świętych, OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II PODPISAŁ DEKRET O HEROICZNOŚCI CNÓT SŁUGI BOŻEGO KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA.
  Prośmy Boga, aby przez cud wsławił swego sługę, a on będąc błogosławionym, był naszym orędownikiem u Pana w walce o chrześcijańską, wolną Polskę i braterstwo wszystkich narodów świata. (-)
  +
  Sługo Boży, Ks, Bronisławie Markiewiczu – oręduj za nami i za naszą udręczoną Ojczyzną
  przedstawił:Bożena Milska-wierna Bogu, Matce Jezusa Chrystusa i Świętemu Józefowi-Ich Opiekunowi ziemskiemu
  +

 2. Przegląd Prasy Katolickiej – czysto – Polskiej:

  Nasz Dziennik – piątek – 27 lutego – AD 2015 — szczegóły http://www.naszdziennik.pl
  ROLNICY W POŁOŻENIU KRYTYCZNYM Strona 4

  ŻOŁNIERZE WYKLĘCI ZNOWU WALCZĄ – Strona 2

  HOŁD NIEZŁOMNYM – program obchodów – Strona 6
  NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI
  „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” 2015
  CHWAŁA ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM
  PODZIEMNA ARMIA POWRACA

  Pogubieni w kłamstwie i fikcji – Strona 17
  Projekt ustawy o in vitro
  sprowadza ludzką prokreację do reprodukcji…
  Dr hab. Andrzej Lewandowicz

  Bezwzględna ideologia – Strona 18
  Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
  …Ostatnią deską ratunku zdaje się fakt, że ideologiczne definicje zawarte w europejskim dokumencie stanowią pogwałcenie Konstytucji RP z 1997 roku…
  Marianna Orlandii
  szczegóły: http://www.naszdziennik.pl
  *
  ______________________________________________________

  + W*S*P*O*M*N*I*E*N*I*E

  Krucjata Różańcowa za Ojczyznę numer V-VI, 2013
  Biuletyn Informacyjny
  Z MARYJĄ, KRÓLOWĄ POLSKI, MÓDLMY SIĘ O POLSKĘ WIERNĄ BOGU, KRZYŻOWI I EWANGELII, O WYPEŁNIENIE JASNOGÓRSKICH ŚLUBÓW NARODU

  My chcemy Boga w naszym kraju, /…/ w polskim języku i zwyczaju…
  …w książce w szkole /../Jego prawo niech będzie naszych czynów tchem…
  …Byśmy umieli/…/ obierać dobro, gardzić złem…

  „Sejmy wasze na to naprzód obracajcie, aby chwała Boża katolicka była obroniona i rozmnożona”. — ks.Piotr Skarga
  *
  więcej informacji: http://www.krucjatarozancowazaojczyzne.pl
  *
  /dop.od red./: KRUCJATA RÓŻAŃCOWA ZA OJCZYZNĘ TRWA , W 2015 ROKU RÓWNIEŻ!!!.
  – więcej informacji: sekretariat@krucjatarozancowazaojczyzne.pl
  *
  Biuletyn Informacyjny Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę – ibidem – Strona 18:
  Bohater zamordowany: grypsy ojca – Polaka do syna

  Przez okres rządów komunistycznych w Polsce był bohaterem zapomnianym, „żołnierzem wyklętym”, którego dobre imię podeptano.
  ŁUKASZ CIEPLIŃSKI urodził się w 1913 r. Podczas kampanii wrześniowej w 1939 r. wykazał się niezwykłą odwagą, męstwem i umiejętnościami dowódczymi w bitwie nad Bzurą, za co otrzymał Order Virtuti Militari. Po przebiciu się do Warszawy walczył w jej obronie, a po kapitulacji uniknął niewoli. Podjął próbę przejścia przez Węgry do Francji, gdzie odradzała się polska armia.
  W1940 r. Ciepliński związał się z konspiracją w Rzeszowie. Dowodzony przez niego rzeszowski Inspektorat ZWZ-AK uważany był przez przełożonych za jeden z najlepszych w kraju. Sukcesem podkomendnych Cieplińskiego było zdobycie na początku 1941 r. niemieckich map wojskowych z planami ataku na ZSRR i przekazanie ich aliantom oraz przesłanie na Zachód dokumentów o niemieckich doświadczeniach z rakietami V-2. Po 1 marca 1945 r. Ciepliński pełnił istotne funkcje w Delegaturze Sil Zbrojnych, a następnie w Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość”,
  Zamieszkał w Zabrzu wraz z żoną Jadwigą. W1947 r. Cieplińskim urodził się syn Andrzej. Po aresztowaniu kolejnych trzech Zarządów Głównych WiN-u, Ciepliński stanął w styczniu 1947 r. na czele czwartego, ostatniego ZG WiN (piąty zarząd był prowokacją aparatu bezpieczeństwa). W ocenie historyków działalność IV ZG WiN stanowiła najbardziej heroiczny okres w historii tej organizacji.
  Na przełomie listopada i grudnia 1947 r. UB aresztowało prawie wszystkich członków kierownictwa WiN, w tym Łukasza Cieplińskiego. W niektórych okresach śledztwa Ciepliński był torturowany tak okrutnie, że na przesłuchanie wnoszono Go na kocu. W następstwie bicia ogłuchł na jedno ucho.
  14 października 1950 r. sąd skazał Cieplińskiego „na pięciokrotną karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia”.
  Wyrok na Cieplińskim i Jego Towarzyszach z IV ZG WiN wykonano 1 marca 1951 rr. strzałem w tył głowy (katyńskim). Miejsce Jego pochówku do dziś pozostaje nieznane. Najbardziej wzruszającą pamiątką po ŁUKASZU CIEPLIŃSKIM są Jego grypsy, które prezentujemy obok – listy do rodziny pisane w tajemnicy przed władzami więziennymi.
  http://www.pomnikcieplinskiego.pl
  *
  /dop. od red./ – powyżej tekstu zamieszono zdjęcie z następującym podpisem: Ppor. Łukasz Ciepliński jako dowódca plutonu ppanc.62 pp. w Bydgoszczy,
  witany po powrocie pułku z ćwiczeń.
  +
  kolejno zamieszczono wspomniane w tekście powyżej grypsy:
  +
  Andrzejku! Kochaj Boga i bądź wierzącym katolikiem. Jednak staraj się poznać Jego Wolę, przyjąć ją za prawdę i realizować w życiu. Kochaj Polskę i miej Jej dobro na uwadze zawsze. Ona musi zająć w świecie właściwe miejsce i uzyskać dobrobyt oraz szczęście wszystkich obywateli.

  Kochaj i bądź posłuszny Matce – Twemu Aniołowi stróżowi, która marzy, modli się i żyje Tobą i Twoim szczęściem. Darz Ją dobrocią za siebie i za mnie:
  Naczelnymi zasadami Twego życia niech będą: dobro, prawda, sprawiedliwość i miłość.

  Ażeby temu sprostać musisz kształcić swój charakter (silna wola, dzielność, pracowitość, inicjatywa, umiłowanie szlachetnych celów), bez niego niczego nie osiągniesz. On sta [fragment nieczytelny] z charakterem tu przeżywa zwycięstwa. Musisz kształcić swój umysł, zdobyć szerokie wiadomości. Ucz się pilnie. Wyjedź na studia za granicę (Ameryka, Anglia, Holandia lub Belgia). Staraj się tam zapoznać z bieżącymi problemami życia naukowego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego i politycznego. Pamiętaj, że musisz wrócić do kraju z wiadomościami pozytywnymi i gruntownymi. Co szlachetne i wielkie – przyjmuj, co płytkie i nikczemne – odrzucaj. Nie zaniedbuj również kultury fizycznej. Zdrowie jest w życiu potrzebne. Umiłowaniem ideałów, pracą, wytrwałością i poświęceniem musisz uzyskać odpowiednią pozycję, by móc realizować cele omawiane wyżej.
  Bądź skromny, grzeczny i dobro bliźniego miej zawsze na uwadze…

  Odbiorą mi tylko życie. A to nie jest najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście. Gdybyś odnalazł moją mogiłę, to na niej możesz te słowa napisać. Żegnaj mój ukochany. Całuję i do serca tulę. Błogosławię i Królowej Polski oddaję.
  Ojciec.
  +
  Świętości moje ukochane! Czem bardziej zbliżam się końca, tem jesteście mi drożsi i bliżsi. O Was myślę i śnię, z Andrzejkiem się bawię i z Tobą rozmawiam. Widzę piętrzące się przed Wami trudności, które jak zwykle pokonałbym błyskawicznie. Niestety dzisiaj w niczym Wam pomóc nie mogę. To mnie bardzo boli.Okres do wyzwolenia z niewoli będzie dla Was ciężki.
  Powrót do Rzeszowa słuszny. Rodzina i dobrzy ludzie, o ile jeszcze tacy istnieją – w tej dobie panowania szatana – pomogą Wam przetrwać. Po wyzwoleniu na pewno otrzymasz stałą pomoc. Miejsce zamieszkania zamień na Kraków, Warszawę lub Poznań. W zależności od miejsca studiów i pracy Andrzejka. Andrzejka proszę by Mamusię słuchał i był dla niej dobry,, kochał za siebie i za mnie. Miej zawsze Matkę przy sobie. Mieszkajcie razem. W momentach przełomowych i trudnych decyzji – zaciągnij zawsze Jej rady. Pamiętaj, że jest to jedyna istota, która zawsze Ciebie zrozumie i pragnie Twego szczęścia. Bądź Polakiem, to znaczy całe zdolności zużyj dla dobra Polski i wszystkich Polaków [fragment nieczytelny]. Bądź katolikiem. to znaczy pragnij poznać Wolę Bożą, przyjmij ją za swoją i realizuj w życiu. Katolik to nie niedołęga, ale zdolny, przedsiębiorczy, służący dobru i walczący ze złem. Przez wykształcenie umysłu i charakteru osiągnąć musisz odpowiednie stanowisko społeczne – by cele te móc realizować,
  Łukasz
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  …od red.: CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
  …cóż powiedzieć…jest drugi dzień marca 2015 roku – wczoraj minęło sześćdziesiąt cztery lata
  od chwili wykonania wyroku na ŁUKASZU CIEPLIŃSKIM I JEGO TOWARZYSZACH z IV ZG WiN. Wyrok wykonano 1 marca 1951 r. strzałem w tył głowy (katyńskim).
  …Trwa poszukiwanie Doczesnych Szczątków Ofiar tego strasznego terroru lat 1945-1963 …i dalej…
  Część już odzyskała TOŻSAMOŚĆ. ZNALEZIONO NIEKTÓRE MIEJSCA POCHÓWKÓW BOHATERÓW…Prace trwają…
  … O PANIE, KTÓRYŚ JEST NA NIEBIE
  WYCIĄGNIJ SPRAWIEDLIWĄ DŁOŃ…
  *
  najbardziej wzruszającą pamiątką po ŁUKASZU CIEPLIŃSKIM są Jego grypsy, /zaprezentowane w opracowaniu zamieszczonym w Biuletynie Informacyjnym Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę Numer V-VI, 2013 r. / – listy do rodziny pisane w tajemnicy przed władzami więziennymi.
  /www.pomnikcieplinskiego.pl/
  Można napisać ze ściśniętym sercem: ŁUKASZ CIEPLIŃSKI TO ŚWIĘTY CZŁOWIEK!
  CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  przegl.prasy:B.Milska-wierna Bogu, Matce Jezusa Chrystusa i Ich ziemskiemu Opiekunowi Świętemu Józefowi
  *
  __________________________________________________________-
  INFORMACJA Z OSTATNIEJ CHWILI (SMS od Małgosi T.)
  __________________________________________________________
  W WARSZAWIE 4 MARCA TJ ŚRODA – 2015 R. O GODZ. 9.30
  NA CMENTARZU POWĄZKOWSKIM WOJSKOWYM NA TZW ŁĄCZCE
  ZOSTANIE ODPRAWIONE REQUIEM MSZA ŻAŁOBNA W RYCIE TRYDENCKIM
  W INTENCJI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH-NIEZŁOMNYCH
  /powiadom Innych/
  b.milska
  ___________________________________________________________

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s