Czy Krakowskie Przedmieście było „poligonem” loży P3?

Są to fragmenty nowej książki Stanisława Krajskiego pt. „Masoneria Polska 2012”, która ukaże się za dwa tygodnie.

Najważniejsze wydarzenia, które nastąpiły po „katastrofie” smoleńskiej, wydarzenia, które w świadomości społecznej nie zostały zarejestrowane jako wydarzenia istotne to były: zamach na Krzyż i walka o Krzyż.

Więcej

Ten wpis został opublikowany w kategorii Inne, Wprowadził Stanisław Krajski. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Czy Krakowskie Przedmieście było „poligonem” loży P3?

 1. BIBUŁA SPOD KRZYŻA
  Światowa Federacja Polskich Kombatantów Warszawa

  WYKŁAD CIV (104)

  W BRUKSELI, BERLINIE I PARYŻU BIJĄ JUŻ DZWONY NA POGRZEB POLSKI!
  A politycy, dziennikarze i naukowcy w Polsce UDAJĄ – TO ”LARUM” NIE DOTYCZY POLSKI!
  ———————————————————-
  Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Józef MICHALIK: ”Kościół jest naszym domem” – uświadamiamy sobie coraz intensywniej w tym roku, a troska o atmosferę wewnętrzną Kościoła spoczywa na każdym z nas i na nas wszystkich. Widzimy jak planowo atakowany jest dziś Kościół przez różne środowiska libertyńskie, ateistyczne i masońskie. Nie oszczędzają Kościoła liberalne telewizje i takież pisma. Nawet rządowe instytucje, niby promując pluralizm medialny, ostatnio zdyskryminowały katolicką telewizję, co na szczęście budzi świadomość narodu.”
  ———————————————————-
  (…)
  Polki i Polacy! Polacy – katolicy! Rodacy w Polsce i na obczyźnie! Młodzieży Polska! Zewnętrzni i wewnętrzni wrogowie Polski i Narodu Polskiego planowo i systemowo obdzierając Polskę z Polski i z polskości, obdzierając Polskę i Naród Polski także z Kościoła Katolickiego, usiłując zmarginalizować Kościół, chcąc uczynić Kościół swym bezwolnym narzędziem w walce z Polską katolicką i katolickim Narodem Polskim, w tym celu wrogowie nie tylko atakują Kościół Katolicki z zewnątrz, lecz usiłują rozbić Kościół katolicki od wewnątrz, przed czym ostrzega arcybiskup Michalik w swej homilii z dn. 26.02.2012 r., cytujemy jej fragment:
  ”Jeszcze bardziej niebezpieczne są rozłamy wewnątrz Kościoła, ujawniające nawet wśród duchownych nieposłuszeństwo przełożonym i pasterzom. To jest bolesne, ale trzeba o tym mówić i zachęcać się wzajemnie do zwyczajnej pokory w duchu posłuszeństwa Kościołowi, Papieżowi i pasterzom, którzy stawiają niekiedy wymagania trudne, ale zgodne z Ewangelią i dlatego twórcze.”
  (…) Lecz Polaków ta samolikwidacja Państwa Polskiego – wcale nie martwi aż tak bardzo, jak martwić powinna!…, nie może martwić, bo ogół Polaków…, nie widzi, a raczej nie chce widzieć, co robią z Polską i Polakami śmiertelni wrogowie Polski i wrogowie Narodu Polskiego – zdrajcy.
  I nie należy się temu zbytnio dziwić. Albowiem:
  Całymi latami Polacy poddawani są antypolskiej propagandzie i antypolskiemu wychowaniu narzuconemu (Polakom) przez wrogów zewnętrznych Polski (najeźdźców) i wrogów wewnętrznych Polski (kolaborantów: politycznych, dziennikarzy i naukowców, którzy wyrabiają w Polakach przekonanie, że Polacy nie mogą być gospodarzami w swej własnej niepodległej wolnej Ojczyźnie – Polsce. I, że muszą wyrzec się swej niepodległości narodowej i państwowej.
  Upici w sztok Polacy ANTYPOLSKĄ PROPAGANDĄ lejącą się strumieniami z polskojęzycznych okupacyjnych gadzinówek: telewizji, radia, gazet przeważnie niemieckich!… W jakimś takim pijackim chorobliwym już amoku – lżąc swe ojczyste Pańtwo, Państwo Polskie, lżąc i wyzywając swój Naród, Naród Polski – wciąż bardziej i coraz bardziej upici antypolską propagandą!… wraz ze zdrajcami i renegatami – ciesząc się z samolikwidacji Państwa Polskiego – w latach 1989 – 2012 wybierają i wciąż wybierają zdrajców i renegatów na posłów i senatorów, którzy w odwet za to, że Polacy ich wybrali do Parlamentu RP, ustawami ograbili Naród Polski z majątku narodowego!
  Zapamiętajmy! To parlamentarzyści RP przekazali cały omal już polski majątek narodowy, wrogom Narodu Polskiego na czele z Niemcami. A przekazali z tym ideowym zawołaniem:
  Niechaj Polacy znowu doznają dobrodziejstwa niemieckiego knuta owiniętego tym razem w barwy Unii Europejskiej!
  Taki jest właśnie stan umysłowy Polaków na przełomie XX/XXI wieku. Taki jest właśnie stan umysłowy ogółu inteligencji w Polsce, która krocząc na czele karnych korpusów ekspedycyjnych janczarów ”demokracji”, niszczy wszystko, co związane jest z Polską i polskością, co związane jest z Kościołem katolickim i katolicyzmem.
  Ale to, że dzisiaj Polacy w Polsce są niewolnikami – wyrobnikami niemieckiej Unii Europejkiej jest to wyłącznie wina Polaków, nikogo więcej.

  MAJĄ POLACY TERAZ TO, O CO TAK WALCZYLI POD SZTANDARAMI ”SOLIDARNOŚCI”!
  Mają Polacy teraz to, o co tak heroicznie walczyli pod sztandarami ”Solidarności” poczynając od 1980 roku.
  To przecież Polacy!…, bardzo, a to bardzo!…, chcieli być bojownikami ”demokracji”!…, to i Polacy są dziś demokratycznymi niewolnikami – wyrobnikami u Niemca, Francuza, Anglika, Norwega, Szweda etc., a nowi okupanci – kolonizatorzy Polski, z pomocą okupacyjnych polskojęzycznych mas mediów – wyrabiają w Polakach mentalność niewolników niezdolnych do samodzielnego bytu państwowego i narodowego.
  Mają Polacy dziś – głód i bezrobocie i poniewierkę za granicą!
  Ale przecież miliony polskich robotników pod sztandarami ”S” w latach 80.XX wieku walczyło o to, by zlikwidować ich zakłady pracy!…, o to tak naprawdę walczyła ”Solidarność” pod wodzą Michników, Mazowieckich, Geremków, Kuroniow, o Wałęsie nie wspomnę, bo to bezwolne narzędzie tychże.
  ”Solidarność” tak naprawdę walczyła o likwidację polskich zakładów – polskimi rękami.
  PRZYPOMNIJMY! ”Solidarność” zaczęła swój święty bój o likwidację polskiej gospodarki narodowej – od likwidacji będącej w budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu!…, oczywiście, że za tymi tzw. ”spontanicznymi protestami” – ”S” stał rząd niemiecki, który nie chciał w XX wieku, nie chce i w XXI wieku, by na Ziemiach Odzyskanych, Polacy pobudowali elektrownię atomową! (…)
  Faryzejskość i obłuda rządu niemiekiego w kwestii polskiej elektrowni atomowej w Polsce polega na tym, że Niemcy posiadając 17 elektrowni atomowych, mówią Polsce i Polakom, nie wolno wam Polakom w Polsce budować elektrowni atomowej, nie wolno i basta!…

  Śród-tytuły:
  MAJĄ POLACY EUROPEJSKIE CENY,
  A GŁODOWE PENSJE i EMMERYTURY!…

  ”ZDRAJCY” Dokument ten liczy 50 stron formatu A5 i firmuje go ”Samoobrona”. Cytujemy za stroną tytułową:
  ”ZDRAJCY”
  ”SAMOOBRONA” * WARSZAWA * 1995”
  Na końcu dokumentu (s. 50) czytamy w ramce:

  NINIEJSZY DRUK JEST
  opracowaniem udostępnianym na prawach nie publikowanego rękopisu i przeznaczonego wyłacznie do użytku wewnętrznego ”Samoobrony”.

  Na drugiej, wewnętrznej stronie okładki znajdujemy Spis treści oraz słowo wstępne przewodniczącego Samoobrony Andrzeja Leppera. Cytujemy: SPIS TREŚCI:
  Bije dzwon na trwogę w Polsce, s. 3, Jak zniewalano Polskę, s. 5, Fundacja Batorego-Sorosa, s.7, Prawda o prywatyzacji, s.9, Prywatyzacja przemysłu tytoniowego, s. 28, Samoniszczące mechanizmy, s. 28, W kleszczach proeuropejskiej propagandy, s. 31, Paraliż opinii publicznej umożliwia rabunek, s. 35, Komu potrzebna jest polityka złudzeń, s.40, Zapamiętaj te nazwiska, s.43.

  Mamy diagnozę zweryfikowaną przez życie. Znamy winnych i nieudolnych rządów. Nasze działanie choć oparte na najsurowszej krytyce – jest konstruktywne i pozytywne. Mamy program, którego celem jest Polska uczciwej PRACY.
  Przewodniczący SAMOOBRONY
  Andrzej Lepper.

  Wiekopomne dzieło ”Zdrajcy” rozpoczyna artykuł pt. ”Bije dzwon na trwogę w Polsce”, który dla współczesnych i potomnych cytujemy w całości, …
  ”Dlaczego tak się dzieje?”
  ”Uwikłane w afery elity władzy”
  ”POLACY, CZAS SIĘ BRONIĆ!”
  Czas rozliczyć sprzedawczyków, zdrajców i złodziei,
  czas podnieść wysoko głowę, wyprostować zgarbione przez dźwiganie brzemienia nędzy grzbiety – jesteśmy jeszcze na swojej ziemi, w swoim kraju, w swoim państwie.
  Jeszcze jesteśmy wielką, choć póki co – niestety – źle zorganizowaną siłą. A więc orgnizujmy się, gdziekolwiek jesteśmy: w stolicy, województwie, gminie czy wsi, bo czas, aby Ziemia Polska miała POLSKIEGO GOSPODARZA.
  SAMOOBRONA
  ——————————————————————————————————–
  Koniec cytatu, s. 3/4

  … Po śmierci Leppera nastąpiła pustka polityczna…
  Ale przecież my tutaj, Polki i Polacy, wciąż żyjemy i robimy to, co nakazuje nam nasze ”sumienie”. Bronimy Polski! Bronimy Polaków! I bronić będzimy do dni swych ostatnich!… A takich jak my tutaj zebrani w naszym Kościele Katolickim, w Polsce i poza granicami Polski, są miliony Polek i Polaków, którzy na miarę swych sił bronią Polski i Polaków! I to jest ta WIELKA NADZIEJA w ciemnym okupacyjnym tunelu niemieckiej Unii Europejskiej.

  ŻOŁNIERZE POLSKI WALCZĄCEJ 2012 ROKU
  Polki i Polacy! Polacy – katolicy! Rodacy w Polsce i na obczyźnie! Młodzieży Polska! Światowa Federacja Polskich Kombatantów od początku swego istnienia (1992), pod komendą jej długoletniego prezesa gen. Antoniego Heda-Szarego, walczy z wrogami wewnętrznymi i zewnętrznymi, po śmierci Szarego, gen. pilota Stanisława Skalskiego, biskupa Zbigniewa Kraszewskiego, prof. Józefa Balcerka, prof. Prusa, dr Andrzeja Szcześniaka, senatora Stanisława Ceberka oraz innych polskich bohaterów narodowych…

  Polki i Polacy! Polacy – Katolicy! Rodacy w Polsce i na obczyźnie! Młodzież Polska! Chciałem podziękować i dziękuję w imieniu własnym i Światowej Federacji Polskich Kombatantów RATYŃSKIEJ Krystynie, wielkiej Obrończyni Krzyża i Polski, która daje wspaniały przykład innym Polakom i Polkom, dowodząc, że tylko czynna obrona symboliki polskiej i katolickiej zmusza Brukselę do zaprzestania niszczenia symboliki polskiej i katolickiej…
  Polki i Polacy! … Chciałem podziękować i dziękuję w imieniu własnym i Światowej Federacji Polskich Kombatantów – sekretarzowi naszej Federacji RYCHTEROWI Janowi, który będąc wybitnym polskim poetą oraz idąc drogą największych polskich wieszczy, takich jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian, Kamil Norwid, Krasiński, Wyspiański, Baczyński – broni Polski i polskości – Słowem polskim…

  Wiceprezes Światowej Federacji Polskich Kombatantów
  Jan Marszałek
  Wtorek, 28.02. 2012 r.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s