Dział Intencji i Liturgii 29 lutego

Ten wpis został opublikowany w kategorii Dział intencji i liturgii, Wprowadziła Hortensja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

11 odpowiedzi na „Dział Intencji i Liturgii 29 lutego

 1. Środa, 29 luty 2012 r.
  imieniny:
  Oswalda, Lecha, Lutomira
  dzień powszedni, I Tydzień Wielkiego Postu

  Patroni (wg. Martyrologium Romanum)
  Dzień dodatkowy roku przestępnego.

  29 lutego
  Święty Roman Jurajski, opat

  Urodził się ok. 400 r. we francuskich górach Jura. Był uczniem opata Sabina z Ainay pod Lyonem. Dzięki lekturze, która wówczas krążyła w odpisach po kraju, a sławiła pierwszych ojców na pustyni w Tebaidzie (Egipt), jako 35-letni, dojrzały już mężczyzna postanowił udać się na pustkowie i zakosztować życia samotnego. Udał się więc w dziewicze wówczas lasy Jury i tam osiadł jako pustelnik ok. roku 435. Niedługo potem dołączył do niego młodszy brat – św. Lupicyn, a potem coraz liczniejsi uczniowie. Tak powstał w Galii pierwszy klasztor – Saint-Claude.
  Kiedy odbywał się synod w Besancon, ówczesny metropolita Arles, św. Hilary, wezwał Romana do udziału w nim. Posłuszny opat zjawił się na synodzie, gdzie św. Hilary wyświęcił go na kapłana (444). Napływ kandydatów do klasztoru św. Romana był tak duży, że trzeba było założyć kolejne dwa ośrodki. W tej pięknej pracy wspomagał brata św. Lupicyn. Wyróżniał się bowiem zmysłem organizacyjnym i administracyjnym. Był doskonałym wykładowcą idei św. Romana. Obaj bracia uzupełniali się: kiedy bowiem św. Roman był łagodny, św. Lupicyn był więcej wymagający; kiedy pierwszy był teoretykiem, to drugi był raczej praktykiem. Życiorysy św. Romana wspominają, że święty miał dar czynienia cudów. Między innymi miał w czasie pielgrzymki do grobu św. Maurycego w Agaunum (dzisiaj Saint Maurice) uzdrowić dwóch trędowatych. Zmarł 28 lutego ok. 464 r., zwierzając swojemu bratu zwierzchnictwo i opiekę nad założonymi przez siebie klasztorami-eremami. Obecnie jego śmiertelne szczątki spoczywają w St. Romain-de-Roche. Na miejscu pięknej ongiś bazyliki, wystawionej ku jego czci, stoi dzisiaj kościółek z wieku XIII, w którym znajdują się relikwie obu braci: św. Romana i św. Lupicyna.

  W ikonografii Święty przedstawiany jest z dyscypliną.

 2. Czytania
  Jon 3,1-10
  Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblókł się w wór i siadł na popiele. Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie co następuje: Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. Niech obloką się w wory – – niech żarliwie wołają do Boga! Niech każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą [popełnia] swoimi rękami. Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, a nie zginiemy? Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.
  http://biblijni.pl/

  Ewangelia
  Łk 11,29-32

  A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.
  http://biblijni.pl/

  Komentarz liturgiczny
  Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.
  Łk 11, 32

  Doświadczyłem w swoim życiu już nie jeden raz, nadzwyczajnego działania łaski Bożej. Podczas każdej Eucharystii jestem świadkiem cudu Miłości. Chleb i wino, stają się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa.

  Na każdym kroku jestem obdarowywany Bożą Miłością, a mimo to, ciągle zbaczam z drogi, prowadzącej do Boga. Próbuję szukać szczęścia na własną rękę, zapominając, że prawdziwe szczęście daje tylko On.

  Boże, daj mi każdego dnia na nowo odkrywać cuda Twojej Miłości, którymi nieustannie mnie obdarzasz.
  ks. Piotr

 3. Modlitwa na dziś
  Boże, który uczyniłeś św. Oswalda znamienitym przykładem miłości i wiary, która podbija świat, i dołączyłeś go do grona Świętych Pasterzy, spraw abyśmy dzięki niemu mogli umocnić się w wierze i miłości i wziąć udział w jego chwale. Amen.

 4. PAX DOMINI

  Pokój jest przyszłem dobrem, przyszłem szczęściem mojem;
  Nie chciałbym Boga, gdyby Bóg nie był pokojem.

  Adam Mickiewicz
  ***
  Bądź oryginalny.
  Bądź schludny.

  H. Jackson Brown, Jr. ‚Mały poradnik życia’

 5. STARY TESTAMENT
  Księga Rodzaju

  28
  1 Wtedy Izaak zawołał Jakuba, pobłogosławił go i dał mu taki rozkaz: «Nie bierz sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu. 2 Idź do Paddan-Aram, do rodziny Betuela, ojca twej matki, i weź sobie tam za żonę jedną z córek Labana, twego wuja. 3 A Bóg Wszechmocny będzie ci błogosławił. Uczyni cię płodnym i da ci liczne potomstwo, tak że staniesz się praojcem wielu szczepów. 4 Błogosławieństwo, [otrzymane przez] Abrahama, da również tobie i twojemu potomstwu, abyś posiadł na własność kraj, w którym przebywasz, a który Bóg oddał niegdyś Abrahamowi». 5 Po czym Izaak wyprawił Jakuba w drogę i ten poszedł do Paddan-Aram do Labana, syna Betuela Aramejczyka, brata Rebeki – matki Jakuba i Ezawa.
  6 A Ezaw zobaczył, że Izaak dał błogosławieństwo Jakubowi i wysłał go do Paddan-Aram, aby sobie tam wybrał żonę a błogosławiąc go dał mu rozkaz: «Nie bierz sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu!» 7 i że Jakub usłuchał ojca i matki, i udał się do Paddan-Aram. 8 Gdy więc uznał, że mieszkanki Kanaanu nie podobają się jego ojcu, Izaakowi, 9 poszedł do Izmaelitów i oprócz żon, które już miał, wziął sobie za żonę Machalat, jedną z córek Izmaela, syna Abrahama, siostrę Nebajota.
  10 Kiedy Jakub wyszedłszy z Beer-Szeby wędrował do Charanu, 11 trafił na jakieś miejsce i tam się zatrzymał na nocleg, gdy słońce już zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień i podłożył go sobie pod głowę, układając się do snu na tym właśnie miejscu. 12 We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów Bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. 13 A oto Pan stał na jej szczycie1 i mówił: «Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję tobie i twemu potomstwu. 14 A potomstwo twe będzie tak liczne jak proch ziemi, ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe; wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez ciebie i przez twych potomków. 15 Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz; a potem sprowadzę cię do tego kraju. Bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecuję». 16 A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: «Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem». 17 I zdjęty trwogą rzekł: «O, jakże miejsce to przejmuje grozą! Prawdziwie jest to dom Boga i brama nieba!» 18 Wstawszy więc rano, wziął ów kamień, który podłożył sobie pod głowę, postawił go jako stelę2 i rozlał na jego wierzchu oliwę. 19 I dał temu miejscu nazwę Betel3. – Natomiast pierwotna nazwa tego miejsca była Luz. – 20 Po czym złożył taki ślub: «Jeżeli Pan Bóg będzie ze mną, strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszyłem, jeżeli da mi chleb do jedzenia i ubranie do okrycia się 21 i jeżeli wrócę szczęśliwie do domu ojca mojego, Pan będzie moim Bogiem. 22 Ten zaś kamień, który postawiłem jako stelę, będzie domem Boga. Z wszystkiego, co mi dasz, będę Ci składał w ofierze dziesięcinę».

 6. Jutrznia

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen.

  Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

  HYMN
  LG tom II: Wielki Post I, str. 39-40; LG skrócone: Okres Wielkiego Postu I, str. 249-250

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Sprawiedliwości Słońce, Chryste,
  Gdy jasność dnia przywracasz ziemi,
  Niechaj ustąpi mrok duchowy
  I światło cnoty nas napełni.

  2 Kiedy nam dajesz czas sposobny,
  Pokutą natchnij nasze serca;
  Nawróć dobrocią grzesznych ludzi,
  Znoszonych długo z cierpliwością.

  3 Pomóż okupić szczerą skruchą
  Bezmierne winy wobec Ciebie;
  Większe jest od nich miłosierdzie,
  Przez które grzech odpuszczasz wszelki.

  4 Dzień się przybliżył, dzień Twój, Panie,
  A jego blask odnawia wszystko,
  I wielka radość nas ogarnia,
  Bo w nim znajdziemy Twoją łaskę.

  5 Boże Jedyny w Trójcy Świętej,
  Niech Tobie będzie cześć i chwała,
  My zaś, przez łaskę odrodzeni,
  Wielbimy Ciebie nową pieśnią. Amen.

  PSALMODIA
  Antyfony – LG tom II: Środa I, str. 887-890; LG skrócone: Środa I, str. 773-775
  Psalmy – LG tom II: Środa I, str. 887-890; LG skrócone: Środa I, str. 773-775

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 ant. Boże, w Twojej światłości * oglądamy światło.

  Psalm 36
  Przewrotność grzesznika i dobroć Boga
  Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia (J 8, 12)

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

  W głębi serca bezbożnika nieprawość doń przemawia, *
  nie ma on przed oczyma Bożej bojaźni.
  Bo zaślepiony sam sobie schlebia *
  i nie widzi swej winy, by ją mógł znienawidzić.
  Fałsz i nieprawość to słowa ust jego, *
  zaniechał mądrości i czynienia dobra.
  Na swoim łożu nieprawość knuje, *
  wkracza na błędną drogę, nie stroni od złego.
  Do nieba sięga, Panie, Twoja łaska, *
  a Twoja wierność aż po same chmury.
  Twoja sprawiedliwość jak góry wysokie, †
  a Twoje wyroki jak ogromna otchłań, *
  ocalasz, Panie, ludzi i zwierzęta.
  Jak cenna jest Twoja łaska, †
  przychodzą do Ciebie ludzie *
  i chronią się w cieniu Twych skrzydeł.
  Sycą się obfitością Twojego domu, *
  poisz ich potokiem Twego szczęścia.
  Albowiem w Tobie jest źródło życia *
  i w Twojej światłości oglądamy światło.
  Zachowaj Twą łaskę dla tych, którzy Ciebie znają, *
  a sprawiedliwość Twoją dla ludzi prawego serca.
  Niech nie dopadnie mnie stopa pyszałka, *
  a ręka grzesznika niech mnie nie wypędza.
  Oto runęli nieprawość czyniący, *
  zostali powaleni i powstać nie mogą.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Boże, w Twojej światłości oglądamy światło.

  2 ant. Wielki jesteś, Panie, * i przesławny w swej mocy.

  Pieśń (Jdt 16, 1-2a. 13-16)
  Bóg, Stwórca świata i Opiekun ludu
  Padając przed Barankiem nową pieśń śpiewają (por. Ap 5, 8-9)

  Uderzcie w bębny na cześć mego Boga, *
  zagrajcie na cymbałach Panu!
  Śpiewajcie Mu psalmy i hymn pochwalny, †
  wywyższajcie Go i wzywajcie Jego imienia, *
  gdyż Pan jest Bogiem, który niszczy wojny.
  Zaśpiewam pieśń nową mojemu Bogu: †
  Wielki jesteś, Panie, i przesławny, *
  przedziwny w swej mocy i niezwyciężony.
  Niech Ci służy wszelkie Twe stworzenie, *
  bo stało się ono na Twoje słowo.
  Posłałeś swego ducha, on zaś wszystko zbudował, *
  i nikt się nie oprze Twojemu głosowi.
  Oto góry trzęsą się w posadach *
  i burzą się wody;
  Skały jak wosk topnieją przed Tobą, *
  lecz dla swych czcicieli Ty jesteś łaskawy.
  Chociaż zbyt mała jest każda ofiara, *
  by miłą wonią wzniosła się ku Tobie,
  I za mało wszelkiego tłuszczu *
  na całopalenie dla Ciebie,
  To jednak ten, kto czcicielem jest Pana, *
  będzie wielki aż po wszystkie czasy.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Wielki jesteś, Panie, / i przesławny w swej mocy.

  3 ant. Radosnym głosem * wykrzykujcie Bogu.

  Psalm 47
  Bóg władcą wszystkiego
  Jezus siedzi po prawicy Ojca, a królestwu Jego nie będzie końca

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

  Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *
  radosnym głosem wykrzykujcie Bogu!
  Bo Pan najwyższy i straszliwy, *
  jest wielkim Królem nad całą ziemią.
  On nam poddaje narody *
  i ludy rzuca pod nasze stopy.
  Wybiera nam na dziedzictwo *
  chlubę Jakuba, którego miłuje.
  Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *
  Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
  Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
  śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.
  Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
  hymn zaśpiewajcie.
  Bóg króluje nad narodami, *
  Bóg zasiada na swym świętym tronie.
  Połączyli się władcy narodów *
  z ludem Boga Abrahama,
  Bo możni świata należą do Boga, *
  On zaś jest najwyższy.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Radosnym głosem wykrzykujcie Bogu.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom II: Środa I WP, str. 96;
  LG skrócone: Środa I WP, str. 274
  Pwt 7, 6b. 8-9

  Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością, ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu niewoli, z ręki faraona, króla egipskiego. Uznaj więc, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem; Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą praw Jego.

  RESPONSORIUM KRÓTKIE
  LG tom II: Środa I WP, str. 96; LG skrócone: Środa I WP, str. 274

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  K. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu, * W cieniu Wszechmocnego mieszka.
  W. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu, / W cieniu Wszechmocnego mieszka.
  K. Będzie wzywał Boga, a On go wysłucha.
  W. W cieniu Wszechmocnego mieszka.
  K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  W. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu, / W cieniu Wszechmocnego mieszka.

  PIEŚŃ ZACHARIASZA
  LG tom II: Środa I WP, str. 96;
  LG skrócone: Środa I WP, str. 274
  Łk 1, 68-79

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. To plemię złe i przewrotne żąda znaku, * ale żaden znak nie będzie mu dany, / oprócz znaku Jonasza.

  Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
  bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
  I wzbudził dla nas moc zbawczą *
  w domu swego sługi Dawida.
  Jak zapowiedział od dawna *
  przez usta swych świętych proroków,
  Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
  i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
  Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
  i wspomni na swe święte przymierze,
  Na przysięgę, którą złożył *
  ojcu naszemu Abrahamowi.
  Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
  służyć Mu będziemy bez trwogi,
  W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
  po wszystkie dni nasze.
  A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
  gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
  Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
  przez odpuszczenie grzechów.
  Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
  z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
  By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
  aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. To plemię złe i przewrotne żąda znaku, / ale żaden znak nie będzie mu dany, / oprócz znaku Jonasza.

  PROŚBY
  LG tom II: Środa I WP, str. 96-97; LG skrócone: Środa I WP, str. 274-275

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Błogosławmy Boga, sprawcę naszego zbawienia, który postanowił, aby ludzie stali się przez Jego łaskę nowym stworzeniem, by przeminęło to, co stare, a wszystko stało się nowe. Z żywą wiarą módlmy się do Niego:
  Przez swego Ducha daj nam nowe życie.

  Panie, Ty obiecałeś, że nastanie nowe niebo i nowa ziemia, zawsze nas odnawiaj przez swego Ducha,
  – abyśmy radowali się z Tobą w niebieskiej ojczyźnie.
  Przez swego Ducha daj nam nowe życie.

  Niech przez nasze współdziałanie z Tobą Duch Święty przemieni tę ziemię,
  – aby ludzka społeczność w sprawiedliwości, miłości i pokoju zdążała do swego ostatecznego celu.
  Przez swego Ducha daj nam nowe życie.

  Wspomagaj nas, abyśmy unikali zaniedbań i niewierności
  – i kierowali nasze pragnienia ku wiecznym wartościom.
  Przez swego Ducha daj nam nowe życie.

  Wybaw nas od zła wszelkiego,
  – nie dozwól, aby urok tego, co przemija, przesłonił nam prawdziwe dobro.
  Przez swego Ducha daj nam nowe życie.

  Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
  święć się imię Twoje;
  przyjdź królestwo Twoje;
  bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
  i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
  i nie wódź nas na pokuszenie,
  ale nas zbaw ode złego.

  MODLITWA
  LG tom II: Środa I WP, str. 97; LG skrócone: Środa I WP, str. 275

  Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na gorliwość Twojego ludu, † spraw, aby opanowując swoje ciało przez wstrzemięźliwość, * odnowił ducha przez pełnienie dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
  K. Pan z wami.
  W. I z duchem twoim.
  K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
  W. Amen.

  Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

  Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
  K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
  W. Bogu niech będą dzięki.

  W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
  Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

 7. Modlitwa w ciągu dnia:
  przedpołudniowa

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen.

  HYMN
  LG tom II: Wielki Post I, str. 40-41; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Przez wiarę, którą żyjemy,
  Z nadzieją zawsze wytrwałą
  I mocni łaską miłości
  Majestat głośmy Chrystusa.

  2 Gdyż On o trzeciej godzinie
  Na mękę był prowadzony,
  I cierpiał wisząc na krzyżu,
  By znaleźć owcę zgubioną.

  3 Pokornie prośmy Jezusa,
  Zbawieni Jego ofiarą,
  By nas od grzechu zachował,
  Gdy już darował nam karę.

  4 Błagajmy Ojca i Syna,
  I Ducha Ich Najświętszego;
  Niech Bóg otacza nas pieczą,
  Gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen.

  PSALMODIA
  Antyfony – LG tom II: Środa I WP, str. 97; LG skrócone: wg tabeli stron
  Psalmy – LG tom II: Środa I, str. 890-892; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.

  Psalm 119, 9-16
  II (Bet)
  Prawo Boże moją mądrością

  Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości? *
  Przestrzegając słów Twoich, Panie.
  Z całego serca swego szukam Ciebie, *
  nie daj mi odejść od Twoich przykazań.
  W sercu swoim zachowuję Twe słowa, *
  aby nie zgrzeszyć przeciw Tobie.
  Błogosławiony jesteś, Panie, *
  naucz mnie swoich ustaw.
  Opowiadam moimi wargami *
  wszystkie wyroki ust Twoich.
  Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe napomnienia *
  niż z wszelkiego bogactwa.
  Będę rozważał Twe postanowienia, *
  rozmyślał o Twoich drogach.
  Będę się radował z Twoich ustaw *
  i słów Twoich nie zapomnę.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Psalm 17
  Prośba o wyzwolenie od wroga
  Jezus za dni ciała swego… zanosił gorące prośby i został wysłuchany (Hbr 5, 7)

  I

  Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, †
  usłysz me wołanie, *
  wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych.
  Niech wyrok o mnie wyjdzie od Ciebie; *
  Twoje oczy widzą to, co sprawiedliwe.
  Choćbyś badał moje serce i przyszedł do mnie nocą, †
  i doświadczał mnie ogniem, *
  nieprawości we mnie nie znajdziesz.
  Nie zgrzeszyły moje usta ludzkim obyczajem, *
  według słowa warg Twoich strzegłem drogi prawa.
  Moje kroki mocno trzymały się Twych ścieżek, *
  nie zachwiały się moje stopy.
  Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz, *
  nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo.
  Okaż przedziwne miłosierdzie Twoje, *
  Zbawco tych, którzy się chronią przed wrogiem pod Twoją prawicę.
  Strzeż mnie jak źrenicy oka, *
  ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł,
  Przed występnymi, którzy gwałt mi zadają, *
  przed śmiertelnymi wrogami, co otaczają mnie zewsząd.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  II

  Zamykają swe nieczułe serca, *
  ich usta przemawiają butnie.
  Okrążają mnie teraz ich kroki, *
  śledzą oczyma, by mnie powalić na ziemię.
  Są jak lew dyszący za zdobyczą, *
  jak młody lew zaczajony w zasadzce.
  Powstań, Panie, drogę mu zastąp i powal, *
  swoim mieczem wyzwól me życie od grzesznika,
  A Twoją ręką, Panie, wybaw mnie od ludzi, *
  których udziałem jest to życie.
  Ich brzuch napełniasz Twoim dostatkiem, †
  synowie ich jedzą do syta, *
  a nadmiar zostawiają swoim małym dzieciom.
  A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, *
  ze snu powstając nasycę się Twoim widokiem.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, / abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom II: Środa I WP, str. 97;
  LG skrócone: wg tabeli stron
  Ez 18, 30b-32

  Nawróćcie się! Odstąpcie od wszystkich waszych grzechów, aby wam już więcej nie były sposobnością do przewiny. Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, któreście popełniali przeciwko Mnie, i utwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego mielibyście umrzeć, domu Izraela? Ja nie mam żadnego upodobania w śmierci, mówi Pan Bóg. Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie.

  K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
  W. I odnów we mnie moc ducha.

  MODLITWA
  LG tom II: Środa I WP, str. 97; LG skrócone: wg tabeli stron

  Módlmy się. Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na gorliwość Twojego ludu, † spraw, aby opanowując swoje ciało przez wstrzemięźliwość, * odnowił ducha przez pełnienie dobrych uczynków. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 8. Modlitwa w ciągu dnia:
  południowa

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen.

  HYMN
  LG tom II: Wielki Post I, str. 41; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 O tej godzinie Zbawiciel
  Pragnienie cierpiał na krzyżu;
  Niech da chwalącym Go pieśnią
  Pragnienie sprawiedliwości.

  2 Niech głodem prawdy ich przejmie
  I zaspokoi go sobą,
  By grzech odrazę w nich budził,
  A cnota ich pociągała.

  3 Niech łaska Ducha Świętego
  Proszących tak usposobi,
  By żądze ciała przygasły
  I duch oziębły zapłonął.

  4 Błagajmy Ojca i Syna,
  I Ducha Ich Najświętszego;
  Niech Bóg otacza nas pieczą,
  Gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen.

  PSALMODIA

  Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

  Antyfony – LG tom II: Środa I WP, str. 97; LG skrócone: wg tabeli stron
  Psalmy – LG tom II: Środa I, str. 890-892; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szczerze nawrócił i miał życie.

  Psalm 119, 9-16
  II (Bet)
  Prawo Boże moją mądrością

  Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości? *
  Przestrzegając słów Twoich, Panie.
  Z całego serca swego szukam Ciebie, *
  nie daj mi odejść od Twoich przykazań.
  W sercu swoim zachowuję Twe słowa, *
  aby nie zgrzeszyć przeciw Tobie.
  Błogosławiony jesteś, Panie, *
  naucz mnie swoich ustaw.
  Opowiadam moimi wargami *
  wszystkie wyroki ust Twoich.
  Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe napomnienia *
  niż z wszelkiego bogactwa.
  Będę rozważał Twe postanowienia, *
  rozmyślał o Twoich drogach.
  Będę się radował z Twoich ustaw *
  i słów Twoich nie zapomnę.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Psalm 17
  Prośba o wyzwolenie od wroga
  Jezus za dni ciała swego… zanosił gorące prośby i został wysłuchany (Hbr 5, 7)

  I

  Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, †
  usłysz me wołanie, *
  wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych.
  Niech wyrok o mnie wyjdzie od Ciebie; *
  Twoje oczy widzą to, co sprawiedliwe.
  Choćbyś badał moje serce i przyszedł do mnie nocą, †
  i doświadczał mnie ogniem, *
  nieprawości we mnie nie znajdziesz.
  Nie zgrzeszyły moje usta ludzkim obyczajem, *
  według słowa warg Twoich strzegłem drogi prawa.
  Moje kroki mocno trzymały się Twych ścieżek, *
  nie zachwiały się moje stopy.
  Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz, *
  nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo.
  Okaż przedziwne miłosierdzie Twoje, *
  Zbawco tych, którzy się chronią przed wrogiem pod Twoją prawicę.
  Strzeż mnie jak źrenicy oka, *
  ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł,
  Przed występnymi, którzy gwałt mi zadają, *
  przed śmiertelnymi wrogami, co otaczają mnie zewsząd.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  II

  Zamykają swe nieczułe serca, *
  ich usta przemawiają butnie.
  Okrążają mnie teraz ich kroki, *
  śledzą oczyma, by mnie powalić na ziemię.
  Są jak lew dyszący za zdobyczą, *
  jak młody lew zaczajony w zasadzce.
  Powstań, Panie, drogę mu zastąp i powal, *
  swoim mieczem wyzwól me życie od grzesznika,
  A Twoją ręką, Panie, wybaw mnie od ludzi, *
  których udziałem jest to życie.
  Ich brzuch napełniasz Twoim dostatkiem, †
  synowie ich jedzą do syta, *
  a nadmiar zostawiają swoim małym dzieciom.
  A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, *
  ze snu powstając nasycę się Twoim widokiem.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, / lecz aby się szczerze nawrócił i miał życie.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom II: Środa I WP, str. 98;
  LG skrócone: wg tabeli stron
  Za 1, 3b-4b

  Nawróćcie się do Mnie, mówi Pan Zastępów, a Ja nawrócę się do was. Nie bądźcie jak wasi przodkowie, których napominali dawniejsi prorocy: „Porzućcie drogi złe i swoje złe czyny”.

  K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów.
  W. I zmaż wszystkie moje przewinienia.

  MODLITWA
  LG tom II: Środa I WP, str. 97; LG skrócone: wg tabeli stron

  Módlmy się. Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na gorliwość Twojego ludu, † spraw, aby opanowując swoje ciało przez wstrzemięźliwość, * odnowił ducha przez pełnienie dobrych uczynków. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 9. Modlitwa w ciągu dnia:
  popołudniowa

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen.

  HYMN
  LG tom II: Wielki Post I, str. 42; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Nadeszła oto godzina,
  Gdy Jezus w męce umierał;
  Wzywajmy Jego imienia
  Pokornie prosząc o łaskę.

  2 Przebaczył Jezus łotrowi
  Wzruszony jego wyznaniem;
  Niech także nasza modlitwa
  Wyjedna nam miłosierdzie.

  3 Na krzyżu śmierć pokonana,
  Wróciło światło po mroku;
  Niech groza grzechu przeminie,
  A dusze blaskiem jaśnieją.

  4 Błagajmy Ojca i Syna,
  I Ducha Ich Najświętszego;
  Niech Bóg otacza nas pieczą,
  Gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen.

  PSALMODIA

  Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

  Antyfony – LG tom II: Środa I WP, str. 98; LG skrócone: wg tabeli stron
  Psalmy – LG tom II: Środa I, str. 890-892; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą w wielkiej cierpliwości.

  Psalm 119, 9-16
  II (Bet)
  Prawo Boże moją mądrością

  Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości? *
  Przestrzegając słów Twoich, Panie.
  Z całego serca swego szukam Ciebie, *
  nie daj mi odejść od Twoich przykazań.
  W sercu swoim zachowuję Twe słowa, *
  aby nie zgrzeszyć przeciw Tobie.
  Błogosławiony jesteś, Panie, *
  naucz mnie swoich ustaw.
  Opowiadam moimi wargami *
  wszystkie wyroki ust Twoich.
  Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe napomnienia *
  niż z wszelkiego bogactwa.
  Będę rozważał Twe postanowienia, *
  rozmyślał o Twoich drogach.
  Będę się radował z Twoich ustaw *
  i słów Twoich nie zapomnę.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Psalm 17
  Prośba o wyzwolenie od wroga
  Jezus za dni ciała swego… zanosił gorące prośby i został wysłuchany (Hbr 5, 7)

  I

  Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, †
  usłysz me wołanie, *
  wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych.
  Niech wyrok o mnie wyjdzie od Ciebie; *
  Twoje oczy widzą to, co sprawiedliwe.
  Choćbyś badał moje serce i przyszedł do mnie nocą, †
  i doświadczał mnie ogniem, *
  nieprawości we mnie nie znajdziesz.
  Nie zgrzeszyły moje usta ludzkim obyczajem, *
  według słowa warg Twoich strzegłem drogi prawa.
  Moje kroki mocno trzymały się Twych ścieżek, *
  nie zachwiały się moje stopy.
  Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz, *
  nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo.
  Okaż przedziwne miłosierdzie Twoje, *
  Zbawco tych, którzy się chronią przed wrogiem pod Twoją prawicę.
  Strzeż mnie jak źrenicy oka, *
  ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł,
  Przed występnymi, którzy gwałt mi zadają, *
  przed śmiertelnymi wrogami, co otaczają mnie zewsząd.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  II

  Zamykają swe nieczułe serca, *
  ich usta przemawiają butnie.
  Okrążają mnie teraz ich kroki, *
  śledzą oczyma, by mnie powalić na ziemię.
  Są jak lew dyszący za zdobyczą, *
  jak młody lew zaczajony w zasadzce.
  Powstań, Panie, drogę mu zastąp i powal, *
  swoim mieczem wyzwól me życie od grzesznika,
  A Twoją ręką, Panie, wybaw mnie od ludzi, *
  których udziałem jest to życie.
  Ich brzuch napełniasz Twoim dostatkiem, †
  synowie ich jedzą do syta, *
  a nadmiar zostawiają swoim małym dzieciom.
  A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, *
  ze snu powstając nasycę się Twoim widokiem.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Umocnieni łaską Bożą, / pracujmy nad sobą w wielkiej cierpliwości.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom II: Środa I WP, str. 98;
  LG skrócone: wg tabeli stron
  por. Dn 4, 24b

  Okup swe grzechy uczynkami sprawiedliwymi, a swoje nieprawości miłosierdziem nad ubogimi; może wtedy Pan odpuści twoje grzechy.

  K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony.
  W. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

  MODLITWA
  LG tom II: Środa I WP, str. 97; LG skrócone: wg tabeli stron

  Módlmy się. Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na gorliwość Twojego ludu, † spraw, aby opanowując swoje ciało przez wstrzemięźliwość, * odnowił ducha przez pełnienie dobrych uczynków. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 10. Nieszpory

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen.

  HYMN
  LG tom II: Wielki Post I, str. 36; LG skrócone: Okres Wielkiego Postu I, str. 246

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Dałeś nam przykład, o Jezu,
  Czterdziestu dni umartwienia;
  Aby w nas ducha odnowić,
  Wymagasz postu i skruchy.

  2 Stań więc pośrodku Kościoła
  I spójrz na jego pokutę;
  Ciebie pokornie prosimy,
  Byś przez nią z grzechu nas obmył.

  3 Zło popełnione w przeszłości
  Niech Twoja łaska zniweczy;
  Chroń nas od dalszych upadków
  I otocz swoją opieką.

  4 Daj przez doroczną pokutę
  Dostąpić win odpuszczenia,
  Byśmy z radością czekali
  Na światło Nocy Paschalnej.

  5 W Trójcy Jedyny nasz Boże,
  Niech Ciebie wszechświat wysławia;
  Pieśń nową Tobie śpiewamy
  Za odrodzenie przez łaskę. Amen.

  PSALMODIA
  Antyfony – LG tom II: Środa I, str. 892-895; LG skrócone: Środa I, str. 780-782
  Psalmy – LG tom II: Środa I, str. 892-895; LG skrócone: Środa I, str. 780-782

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 ant. Pan moim światłem i zbawieniem moim, * kogo miałbym się lękać? †

  Psalm 27
  Bóg moim światłem

  I
  Oto przybytek Boga z ludźmi (Ap 21, 3)

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

  Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
  kogo miałbym się lękać?
  † Pan obrońcą mego życia, *
  przed kim miałbym czuć trwogę?
  Gdy mnie osaczają złoczyńcy, *
  którzy chcą mnie pożreć,
  Oni sami, moi wrogowie i nieprzyjaciele, *
  chwieją się i padają.
  Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem, *
  moje serce nie poczuje strachu.
  Choćby napadnięto mnie zbrojnie, *
  nawet wtedy ufność swą zachowam.
  O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, †
  żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu *
  po wszystkie dni mego życia,
  Abym kosztował słodyczy Pana, *
  stale się radował Jego świątynią.
  W namiocie swoim mnie ukryje *
  w chwili nieszczęścia,
  Schowa w głębi przybytku, *
  na skałę mnie wydźwignie.
  Teraz wysoko podnoszę głowę nad nieprzyjaciół, *
  którzy mnie osaczają.
  Złożę w Jego przybytku radosne ofiary, *
  zaśpiewam i zagram psalm Panu.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Pan moim światłem i zbawieniem moim, / kogo miałbym się lękać?

  2 ant. Będę szukał oblicza Twego, Panie, * nie zakrywaj przede mną swojej twarzy.

  II
  Niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw Jezusowi (Mt 14, 57)

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

  Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, *
  zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj.
  O Tobie mówi serce moje: †
  „Szukaj Jego oblicza!” *
  Będę szukał oblicza Twego, Panie.
  Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, *
  nie odtrącaj w gniewie Twego sługi.
  Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj *
  i nie opuszczaj mnie, Boże, mój Zbawco.
  Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, *
  to jednak Pan mnie przygarnie.
  Naucz mnie swojej drogi, Panie, †
  prostą prowadź mnie ścieżką, *
  aby nie zwiedli mnie moi wrogowie.
  Nie wydawaj mnie na łaskę nieprzyjaciół moich, †
  bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie *
  i ci, którzy dyszą gwałtem.
  Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
  w krainie żyjących.
  Oczekuj Pana, bądź mężny, *
  nabierz odwagi i oczekuj Pana.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Będę szukał oblicza Twego, Panie, / nie zakrywaj przede mną swojej twarzy.

  3 ant. Chrystus, pierworodny z całego stworzenia, * ma pierwszeństwo we wszystkim.

  Pieśń (Kol 1, 11c-20)
  Chrystus początkiem całego stworzenia i zmartwychwstania

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tej pieśni.

  Z radością dziękujcie Ojcu, †
  który was uczynił godnymi uczestnictwa *
  w dziale świętych w światłości.
  On uwolnił nas spod władzy ciemności †
  i przeniósł nas do królestwa *
  swego Syna umiłowanego.
  W Nim mamy odkupienie, *
  odpuszczenie grzechów.
  On jest obrazem Boga niewidzialnego, *
  Pierworodnym z całego stworzenia,
  Bo w Nim wszystko zostało stworzone, *
  i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi;
  Byty widzialne i niewidzialne, *
  czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.
  Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone; *
  On jest przed wszystkim i w Nim wszystko ma istnienie.
  On jest Głową Ciała, czyli Kościoła, *
  i On jest Początkiem,
  Pierworodnym spośród umarłych, *
  by sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
  Bóg zechciał bowiem, by w Nim zamieszkała cała Pełnia *
  i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą:
  To, co na ziemi, i to, co w niebiosach, *
  wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Chrystus, pierworodny z całego stworzenia, / ma pierwszeństwo we wszystkim.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom II: Środa I WP, str. 98;
  LG skrócone: Środa I WP, str. 276
  Flp 2, 12b-15a

  Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Boże.

  RESPONSORIUM KRÓTKIE
  LG tom II: Środa I WP, str. 98; LG skrócone: Środa I WP, str. 276

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  K. Wołam do Pana: * Zmiłuj się nade mną.
  W. Wołam do Pana: / Zmiłuj się nade mną.
  K. Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie.
  W. Zmiłuj się nade mną.
  K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  W. Wołam do Pana: / Zmiłuj się nade mną.

  PIEŚŃ MARYI
  LG tom II: Środa I WP, str. 98;
  LG skrócone: Środa I WP, str. 276
  Łk 1, 46-55

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Jak Jonasz był trzy dni i trzy noce * we wnętrznościach ryby, / tak i Syn Człowieczy będzie we wnętrzu ziemi.

  Wielbi dusza moja Pana *
  i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
  Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
  Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
  Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
  a Jego imię jest święte.
  Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
  nad tymi, którzy się Go boją.
  Okazał moc swego ramienia, *
  rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
  Strącił władców z tronu, *
  a wywyższył pokornych.
  Głodnych nasycił dobrami, *
  a bogatych z niczym odprawił.
  Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
  pomny na swe miłosierdzie,
  Jak obiecał naszym ojcom, *
  Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Jak Jonasz był trzy dni i trzy noce / we wnętrznościach ryby, / tak i Syn Człowieczy będzie we wnętrzu ziemi.

  PROŚBY
  LG tom II: Środa I WP, str. 99; LG skrócone: Środa I WP, str. 276-277

  Można użyć krótszej formy próśb.

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Uwielbiajmy Boga wszechmogącego, który rządzi światem. On wie o wszystkim, co jest potrzebne Jego ludowi, ale pragnie, byśmy troszczyli się najpierw o Jego królestwo. Dlatego wołajmy do Niego:
  Niech przyjdzie Twe królestwo i jego sprawiedliwość.

  Ojcze święty, Ty nam dałeś Chrystusa jako naszego Pasterza, czuwaj nad pasterzami i nad ludem im powierzonym, aby owczarnia nie była pozbawiona opieki pasterzy,
  – a pasterzom nie zabrakło posłuszeństwa owczarni.
  Niech przyjdzie Twe królestwo i jego sprawiedliwość.

  Spraw, aby chrześcijanie z braterską troskliwością opiekowali się chorymi
  – i świadczyli w nich przysługę Twojemu Synowi.
  Niech przyjdzie Twe królestwo i jego sprawiedliwość.

  Niechaj ci, którzy teraz nie wierzą w Ewangelię, staną się członkami Twojego Kościoła
  – i przez dobre czyny budują go w miłości.
  Niech przyjdzie Twe królestwo i jego sprawiedliwość.

  Okaż nam, grzesznym, swoje przebaczenie
  – i pojednaj nas z Twoim Kościołem.
  Niech przyjdzie Twe królestwo i jego sprawiedliwość.

  Spraw, aby zmarli przeszli do życia wiecznego
  – i przebywali z Tobą na zawsze.
  Niech przyjdzie Twe królestwo i jego sprawiedliwość.

  Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
  święć się imię Twoje;
  przyjdź królestwo Twoje;
  bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
  i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
  i nie wódź nas na pokuszenie,
  ale nas zbaw ode złego.

  MODLITWA
  LG tom II: Środa I WP, str. 97; LG skrócone: Środa I WP, str. 275

  Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na gorliwość Twojego ludu, † spraw, aby opanowując swoje ciało przez wstrzemięźliwość, * odnowił ducha przez pełnienie dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
  K. Pan z wami.
  W. I z duchem twoim.
  K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
  W. Amen.

  Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

  Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
  K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
  W. Bogu niech będą dzięki.

  W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
  Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

 11. Kompleta

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen.

  W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
  We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

  HYMN
  LG tom II: Części stałe – Wielki Post, str. 1205; LG skrócone: Części stałe – tydzień I, str. 1166-1167

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Nim kres nadejdzie jasności,
  Błagamy, Stwórco wszechświata,
  Byś nas otaczał opieką
  I chronił w swojej dobroci.

  2 Niech serca nawet uśpione
  Przez sen czuwają przy Tobie;
  A kiedy zbudzi je zorza,
  Niech Ciebie wielbią z weselem.

  3 Niech ciało zdrowiem się cieszy
  I duch gorliwość odnajdzie,
  A Ty swym światłem przenikaj
  Głębokie nocy ciemności.

  4 O spraw to, Ojcze najlepszy,
  Przez Syna Twego, Chrystusa,
  Co z Tobą w Ducha jedności
  Króluje w blasku na wieki. Amen.

  PSALMODIA
  LG tom II: Środa, str. 1221-1222; LG skrócone: Środa, str. 1181-1182

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 ant. Boże, bądź moim obrońcą * i warownią, która ocala.

  Psalm 31, 2-6
  Ufna modlitwa w cierpieniu
  Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego (Łk 23, 46)

  Panie, do Ciebie się uciekam, †
  niech nigdy nie doznam zawodu, *
  wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
  Nakłoń ku mnie Twego ucha, *
  pośpiesz, aby mnie ocalić!
  Bądź dla mnie skałą schronienia, *
  warownią, która ocala.
  Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, *
  kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
  Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, *
  bo Ty jesteś moją ucieczką.
  W ręce Twoje powierzam ducha mego, *
  Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Boże, bądź moim obrońcą / i warownią, która ocala.

  2 ant. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. †

  Psalm 130
  Z otchłani grzechu
  Jezus zbawi swój lud od jego grzechów (Mt 1, 21)

  Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
  † Panie, wysłuchaj głosu mego.
  Nachyl swe ucho *
  na głos mojego błagania.
  Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
  Panie, któż się ostoi?
  Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
  aby Ci ze czcią służono.
  Pokładam nadzieję w Panu, †
  dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
  dusza moja oczekuje Pana.
  Bardziej niż strażnicy poranka *
  niech Izrael wygląda Pana.
  U Pana jest bowiem łaska, *
  u Niego obfite odkupienie.
  On odkupi Izraela *
  ze wszystkich jego grzechów.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.

  CZYTANIE
  LG tom II: Środa, str. 1222;
  LG skrócone: Środa, str. 1182
  Ef 4, 26-27

  Nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce! Ani nie dawajcie miejsca diabłu.

  RESPONSORIUM KRÓTKIE
  LG tom II: Środa, str. 1222; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

  K. W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
  W. W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
  K. Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
  W. Powierzam ducha mojego.
  K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  W. W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

  PIEŚŃ SYMEONA
  LG tom II: Środa, str. 1223;
  LG skrócone: Części stałe, str. 1170
  Łk 2, 29-32

  Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

  Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
  według słowa Twojego,
  Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
  któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
  Światło na oświecenie pogan *
  i chwałę ludu Twego, Izraela.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

  MODLITWA
  LG tom II: Środa, str. 1223; LG skrócone: Środa, str. 1182

  Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki, † przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione * i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

  Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

  ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
  LG tom II: Części stałe, str. 1208-1209; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

  Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
  Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
  Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
  Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
  Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
  W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
  Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
  Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
  Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,
  Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;
  Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
  Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s