Dział Intencji i Liturgii 31 stycznia 2012

Ten wpis został opublikowany w kategorii Dział intencji i liturgii, Wprowadziła Hortensja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

14 odpowiedzi na „Dział Intencji i Liturgii 31 stycznia 2012

 1. Wtorek, 31 stycznia 2012 r.
  imieniny:
  Joanny, Ksawerego, Luizy, Jana, Ludwiki
  św. Jan Bosko, prezbiter, wspomnienie obowiązkowe, IV Tydzień Okresu Zwykłego

  Patroni (wg. Martyrologium Romanum)
  święci Cyrus i Jan z Aleksandrii, św. Franciszek Ksawery Bianchi, św. Adamnan z Coldingham, św. Aidan lub Maedoc z Ferns, św. Euzebiusz z Saint Gall, św. Marcella z Rzymu, św. Jan Bosco*, św. Ulphia

  Święty Jan Bosko, prezbiter

  Jan Bosko urodził się 16 sierpnia 1815 r. w Becchi (ok. 40 km od Turynu). Był synem piemonckich wieśniaków. Gdy miał 2 lata, zmarł jego ojciec. Jego matka musiała zająć się utrzymaniem trzech synów. Młode lata spędził w ubóstwie. Wcześnie musiał podjąć pracę zarobkową. Kiedy miał 9 lat, Pan Bóg w tajemniczym widzeniu sennym objawił mu jego przyszłą misję. Zaczął ją na swój sposób rozumieć i pełnić. Widząc, jak wielkim powodzeniem cieszą się przygodni kuglarze i cyrkowcy, za pozwoleniem swojej matki w wolnych godzinach szedł do miejsc, gdzie ci popisywali się swoimi sztuczkami, i zaczynał ich naśladować. W ten sposób zbierał mieszkańców swojego osiedla i zabawiał ich w niedziele i świąteczne popołudnia, przeplatając swoje popisy modlitwą, pobożnym śpiewem, i „kazaniem”, które wygłaszał. Było to zwykle kazanie, które tego dnia na porannej Mszy świętej zasłyszał w kościele parafialnym.
  Pierwszą Komunię świętą przyjął w wieku 11 lat (1826). Gdy miał lat 14, rozpoczął naukę u pewnego kapłana-emeryta. Musiał ją jednak po roku przerwać po jego nagłej śmierci. W latach 1831-1835 ukończył szkołę podstawową i średnią. Nie mając funduszów na naukę, Jan musiał pracować dodatkowo w różnych zawodach, by zdobyć konieczne podręczniki i opłacić nauczycieli. Musiał także pomyśleć o własnym utrzymaniu, mieszkając na stancji. Dorabiał nadto dawaniem korepetycji.

  Po ukończeniu szkół średnich Jan został przyjęty do wyższego seminarium duchownego w Turynie. Tutaj pod kierunkiem św. Józefa Cafasso, wykładowcy i spowiednika, czynił znaczne postępy w doskonałości chrześcijańskiej (1835-1841). 5 czerwca 1841 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Za poradą św. Józefa Jan wstąpił do Konwiktu Kościelnego dla pogłębienia swojej wiedzy religijnej i życia wewnętrznego.
  8 grudnia 1841 roku, napotkał przypadkowo 15-letniego młodzieńca-sierotę, zupełnie opuszczonego materialnie i moralnie. Od tego dnia zaczął gromadzić samotną młodzież, uczyć ją prawd wiary, szukać dla nich pracy u uczciwych ludzi. W niedzielę zaś zajmował młodzież rozrywką, dawał okazję do wysłuchania Mszy świętej i do przyjmowania sakramentów świętych. Ponieważ wielu z nich było bezdomnych, starał się dla nich o dach nad głową. Tak powstały szkoły elementarne, zawodowe i internaty, które rychło rozpowszechniły się w Piemoncie. „Zaniósł wiarę, światło i pokój tam, gdzie samotność rodziła nędzę” (z hymnu Liturgii Godzin).
  Ten apostoł młodzieży uważany jest za jednego z największych pedagogów w dziejach Kościoła. Zdawał sobie wszakże sprawę, że sam jeden tak wielkiemu dziełu nie podoła. Aby zapewnić stałą pieczę nad młodzieżą, założył dwie rodziny zakonne: Pobożne Towarzystwo Św. Franciszka Salezego dla młodzieży męskiej – salezjanów (1859) oraz zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych dla dziewcząt (1872). Będąc tak aktywnym, Jan potrafił odnajdywać czas na modlitwę i głębokie życie wewnętrzne. Obdarzony niezwykłymi charyzmatycznymi przymiotami, pozostawał człowiekiem pokornym i skromnym. Uważał siebie za liche narzędzie Boga.
  Rozwinął szeroko działalność misyjną, posyłając najlepszych swoich synów duchownych i córki do Ameryki Południowej. Dzisiaj te dwie rodziny salezjańskie pracują na wszystkich kontynentach świata, na polu misyjnym, zajmując jedno z pierwszych miejsc. W dziedzinie wychowania chrześcijańskiego św. Jan Bosko wyróżnił się nie tylko jako jeden z największych w dziejach Kościoła pedagogów, ale zostawił po sobie kierunek-szkołę pod nazwą „systemu uprzedzającego”, który wprowadził prawdziwy przewrót w dotychczasowym wychowaniu.

  Nie mniejsze zasługi położył św. Jan Bosko na polu ascezy katolickiej, którą uwspółcześnił, uczynił dostępną dla najszerszych warstw wiernych Kościoła: uświęcenie się przez sumienne wypełnianie obowiązków stanu, doskonalenie się przez uświęconą pracę. Najświętsza Maryja Panna i św. Józef nie poszli w swoim życiu codziennym drogą nadzwyczajnych pokut czy też wielu godzin modlitwy. Wszystko jednak czynili dla wypełnienia woli Bożej, dla Jezusa. W ten sposób wszystkie ich czynności były aktem czci i miłości Bożej. Ta właśnie tak prosta i wszystkim dostępna asceza salezjańska wyniosła na ołtarze Jana Bosko, Michała Rua, jego następcę, Dominika Savio – jego wychowanka, Alojzego Orione – jego byłego wychowanka i Marię Dominikę Mazzarello – współzałożycielkę Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, oraz Alojzego Versiglia, biskupa, i Kaliksta Caravario, misjonarzy i męczenników w Chinach (+ 25 II 1930).
  Cały wolny czas Jan poświęcał na pisanie i propagowanie dobrej prasy i książek. Początkowo wydawał w drukarniach turyńskich. Od roku 1861 posiadał już własną drukarnię. Rozpoczął od wydawania żywotów świątobliwych młodzieńców, by swoim chłopcom dać konkretne żywe przykłady i wzory do naśladowania. Od roku 1877 dla wszystkich przyjaciół swoich dzieł zaczął wydawać jako miesięcznik, do dziś istniejący, Biuletyn Salezjański. Wszystkie jego pisma wydane drukiem to 37 tomów. Ponadto pozostawił po sobie olbrzymią korespondencję.
  W czasie kanonicznego procesu naoczni świadkowie w detalach opisywali wypadki uzdrowienia ślepych, głuchych, chromych, sparaliżowanych, nieuleczalnie chorych. Wiemy co najmniej o wskrzeszeniu jednego umarłego. Jan Bosko posiadał nader rzadki nawet wśród świętych dar bilokacji, rozmnażania orzechów, kasztanów jadalnych i Komunii świętej. Najwięcej wszakże rozgłosu przyniosły mu dar czytania w sumieniach ludzkich, którym posługiwał się niemal na co dzień, oraz dar przepowiadania przyszłości jednostek, swojego zgromadzenia, dziejów Italii i Kościoła.
  Jan Bosko zmarł w roku 1888. Jest patronem młodzieży, młodych robotników i rzemieślników.

  Duchowi synowie św. Jana Bosko, zwani pospolicie salezjanami, przybyli do Polski w 1898 roku. Córki Maryi Wspomożycielki przybyły do Polski w roku 1922. Ze zgromadzenia salezjańskiego wyszli m.in. prymas Polski, kardynał August Hlond (1881-1948) i metropolita poznański Antoni Baraniak (1904-1977). Z tego zgromadzenia powstało na ziemiach polskich zgromadzenie św. Michała Archanioła (michalici), założone przez bł. Bronisława Markiewicza (+ 1912). Z grona polskich salezjanów wywodzi się także bł. August Czartoryski, beatyfikowany przez Jana Pawła II 25 kwietnia 2004 r.

  W ikonografii św. Jan Bosco przedstawiany jest jako kapłan w sutannie zakonnej. Najczęściej ukazywany jest w otoczeniu młodzieży, której poświęcił swoje życie.

 2. Czytania
  2 Sm 18,9-10
  18,14
  18,24-25
  18,31-32
  19,1-3
  Absalom natknął się na sługi Dawida. Jechał na mule. Muł zapuścił się pod konary wielkiego dębu. Absalom zaczepił głową o dąb i zawisł między niebem a ziemią, muł natomiast dalej po pędził. Dostrzegł to pewien człowiek i zawiadomił loaba: „Widziałem Absaloma wiszącego na dębie”. Joab wziął do ręki trzy oszczepy i utopił je w sercu Absaloma.
  Dawid siedział między dwiema bramami. Strażnik, który chodził po tarasie bramy nad murem, podniósłszy oczy zauważył, że jakiś mężczyzna biegnie samotnie. Strażnik przekazał królowi tę wiadomość.
  Właśnie przybył Kuszyta i powiedział: „Niech się raduje pan mój, król, dobrą nowiną. Właśnie dziś Pan wymierzył ci sprawiedliwość uwalniając z ręki wszystkich, którzy powstali przeciw tobie”. Król zapytał Kuszytę: „Czy dobrze z młodym Absalo-mem?” Odpowiedział Kuszyta: „Niech się tak wiedzie wszystkim wrogom mojego pana i króla, którzy przeciw tobie złośliwie powstali, jak powiodło się temu młodzieńcowi”.
  Król zadrżał. Udał się do górnego pomieszczenia bramy i płakał. Chodząc tak mówił: „Synu mój, Absalomie! Absalomie, synu mój, synu mój! Obym był umarł zamiast ciebie, Absalomie, mój synu, mój synu!”
  Joabowi zaś doniesiono: „Król płacze. Rozpacza z powodu Absaloma”. Tak więc zwycięstwo zmieniło się w tym dniu w żałobę dla całego ludu. Posłyszał bowiem lud w tym dniu wiadomość: „Król martwi się z powodu swego syna”.
  http://biblijni.pl/

  Ewangelia
  Mk 5, 21-43

  Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: „Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła”. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd Go ściskali.
  A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu, między tłumem, i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: „Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości.
  A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: „Kto dotknął się mojego płaszcza?” Odpowiedzieli Mu uczniowie: „Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: «Kto się Mnie dotknął?»” On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: „Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości”.
  Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: „Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?” Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: „Nie bój się, wierz tylko”. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego.
  Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich:
  „Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi”. I wyśmiewali Go.
  Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: „Talitha kum”, to znaczy: „Dziewczynko, mówię ci, wstań”. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.
  http://biblijni.pl/

  Komentarz liturgiczny
  A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu, między tłumem, i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: „Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”.
  Mk 5, 25-28

  Co znaczy wierzyć? Piękny przykład wiary opisuje nam dzisiejsza Ewangelia. Jak wielki musiał być tłum wokół Jezusa, iluż ludzi dotykało Jego szaty, a może i Jego Samego… Jednak tylko ta jedna kobieta dzięki wierze, została uzdrowiona, choć w całym tłumie, zapewne wielu było takich, którzy potrzebowali uzdrowienia.

  Tak rzadko zastanawiamy się nad naszą wiarą. Modlimy się, przychodzimy do kościoła, słuchamy Słowa Bożego, przyjmujemy Komunię Świętą, a jednak nasza wiara, ciągle nie jest taka, jaką być powinna.

  Co mogę zrobić, aby moja wiara wzrastała? Może warto brać przykład z kobiety, która nie pragnęła, aby Jezus z nią rozmawiał, na nią patrzył czy dotykał. Tak często mamy wielkie oczekiwania względem Boga, że nasze spotkania z Nim powinny być szumnymi i spektakularnymi wydarzeniami, które powinny wstrząsnąć całym otaczającym nas światem. A tymczasem prawdziwe spotkanie z Jezusem, dokonuje się w niezauważalnym dla innych dotknięciu Jego szaty, kiedy jesteśmy blisko Niego.

  Boże, pomóż mi dostrzegać Twoją obecność, w każdym momencie mojego życia.
  ks. Piotr

 3. Modlitwa na dziś
  Miłosierny Boże, który wezwałeś św. Jana Bosko, by był ojcem i nauczycielem młodych, spraw, abyśmy zachęceni jego wielkim miłosierdziem mogli służyć Tobie i nigdy nie zmęczyli się prowadzeniem innych do Twego Królestwa. Amen.

 4. ŹRÓDŁA

  Mówisz: Niech sobie ludzie nie kochają Boga,
  Byle im była cnota i Ojczyzna droga.
  Głupiec mówi: Niech sobie źródło wyschnie w górach,
  Byleby mi płynęła woda w miejskich rurach.

  Adam Mickiewicz
  ***
  Patrz ludziom prosto w oczy.

  H. Jackson Brown, Jr. ‚Mały poradnik życia’

 5. Jutrznia

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

  HYMN
  LG tom III: ŚM, str. 1573; LG skrócone: ŚM, str. 1707-1708

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Jak gwiazda poranna jaśnieje
  Wspomnienie człowieka świętego,
  Któregoś uczynił, o Chryste,
  Filarem Twojego Kościoła.

  2 Gdy poszedł za Tobą z radością
  I wszystko opuścił dla Ciebie,
  Nazwałeś go nowym imieniem
  Wyrytym na białym kamyku.

  3 Odziałeś go szatą zbawienia
  Za wierność pierwotnej miłości
  I dałeś spożywać owoce
  Rosnące na drzewie żywota.

  4 Przez niego wskazałeś nam drogę
  Wiodącą do Twego królestwa
  I grzesznych natchnąłeś nadzieją,
  Że Ty się zmiłujesz nad nimi.

  5 Z pokorą wielbimy Cię, Panie,
  Bo sam jesteś pełnią świętości
  I z Ojcem, i Duchem królujesz
  Na tronie swej chwały odwiecznej. Amen.

  PSALMODIA
  Antyfony – LG tom III: Wtorek IV, str. 942-945; LG skrócone: Wtorek IV, str. 1092-1095
  Psalmy – LG tom III: Wtorek IV, str. 942-945; LG skrócone: Wtorek IV, str. 1092-1095

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 ant. Tobie chcę śpiewać, o Panie, * będę szedł drogą nieskalaną.

  Psalm 101
  Wyznanie żarliwej duszy
  Jeśli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania (J 14, 15)

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

  Będę śpiewał o sprawiedliwości i łasce, *
  Tobie chcę śpiewać, o Panie.
  Będę szedł drogą nieskalaną; *
  kiedyż Ty do mnie przyjdziesz?
  Będę chodził z sercem niewinnym *
  wewnątrz swojego domu.
  Nie będę zwracał oczu *
  ku sprawie niegodziwej.
  W nienawiści mam czyny przestępcy, *
  nie przylgną one do mnie.
  Przewrotne serce będzie ode mnie z daleka, *
  tego, co złe, nawet znać nie chcę.
  Zniszczę każdego, kto skrycie uwłacza bliźniemu, *
  pysznych oczu i serca nadętego nie zniosę.
  Oczy swe zwracam na wiernych tej ziemi, *
  aby ze mną zamieszkać mogli.
  Ten, który kroczy drogą nieskalaną, *
  będzie mi usługiwał.
  Kto knuje podstęp, nie zamieszka w mym domu, *
  nie ostoi się wobec mego wzroku, kto rozgłasza kłamstwa.
  Każdego dnia będę tępił wszystkich grzeszników ziemi, *
  wypędzę z miasta Pańskiego wszelkich złoczyńców.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Tobie chcę śpiewać, o Panie, / będę szedł drogą nieskalaną.

  2 ant. Nie odbieraj nam, Panie, * swego miłosierdzia.

  Pieśń (Dn 3, 26-27. 29. 34-41)
  Modlitwa Azariasza w piecu ognistym
  Pokutujcie i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone (Dz 3, 19)

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tej pieśni.

  Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, †
  i pełen chwały, *
  a Twoje imię jest błogosławione na wieki.
  Jesteś sprawiedliwy we wszystkim, coś uczynił z nami, *
  wszelkie Twoje dzieła są pełne prawdy.
  Twoje drogi są proste, *
  a wyroki najsłuszniejsze.
  Myśmy zgrzeszyli i popełnili nieprawość *
  odstępując od Ciebie.
  We wszystkim przewrotność okazaliśmy *
  i nie słuchaliśmy Twoich przykazań.
  Nie opuszczaj nas na zawsze †
  i ze względu na świętość Twego imienia *
  nie zrywaj Twojego przymierza.
  Nie odbieraj nam swego miłosierdzia *
  przez wzgląd na Abrahama, przyjaciela Twego,
  Twojego sługę, Izaaka, *
  i Twego świętego, Izraela.
  Im to przyrzekłeś, *
  że rozmnożysz ich potomstwo
  Jak gwiazdy na niebie *
  i jak piasek na morskim brzegu.
  Panie, oto jesteśmy najmniejsi *
  spośród wszystkich narodów.
  Oto dziś jesteśmy poniżeni na całej ziemi *
  z powodu naszych grzechów.
  Nie ma już władcy, proroka ani wodza, †
  ani całopalenia, ani ofiar, *
  ani daru pokarmów, ani kadzenia.
  Nie ma gdzie złożyć Tobie daru z pierwszych płodów *
  i doświadczyć miłosierdzia Twego.
  Niech jednak dusza strapiona i duch uniżony *
  znajdą upodobanie u Ciebie.
  Tak jak całopalenia z baranów i cielców, *
  i tysięcy tłustych owiec,
  Niech się dziś stanie nasza ofiara dla Ciebie *
  i spodoba się Tobie.
  Bo ci, którzy ufność pokładają w Tobie, *
  nie zaznają wstydu.
  Teraz zaś z całego serca idziemy za Tobą, †
  odczuwamy lęk wobec Ciebie *
  i szukamy Twojego oblicza.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Nie odbieraj nam, Panie, swego miłosierdzia.

  3 ant. Boże, będę Ci śpiewał * pieśń nową.

  Psalm 144, 1-10
  O zwycięstwo i pokój
  Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4, 13)

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

  Błogosławiony Pan, Opoka moja, †
  On moje ręce zaprawia do walki, *
  moje palce do bitwy.
  On mocą i warownią moją, *
  osłoną moją i moim wybawcą,
  Moją tarczą i schronieniem, *
  On, który mi poddaje ludy.
  Panie, czym jest człowiek, że troszczysz się o niego, *
  czym syn człowieczy, że Ty o nim myślisz?
  Do tchnienia wiatru podobny jest człowiek, *
  dni jego jak cień przemijają.
  Nachyl swych niebios i zstąp po nich, Panie, *
  gór dotknij, aby zadymiły.
  Rozprosz ich uderzeniem pioruna, *
  wypuść swe strzały, by ich porazić.
  Wyciągnij swą rękę z wysoka, *
  wybaw mnie z wód ogromnych.
  Uwolnij z rąk cudzoziemców, †
  tych, których usta mówią kłamliwie, *
  a prawica wznosi się do fałszywej przysięgi.
  Boże, będę Ci śpiewał pieśń nową, *
  grać Ci będę na harfie o dziesięciu strunach.
  Ty królom dajesz zwycięstwo, *
  Tyś wyzwolił Dawida, swego sługę.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Boże, będę Ci śpiewał pieśń nową.

  CZYTANIE
  LG tom III: ŚM, str. 1574;
  LG skrócone: ŚM, str. 1709
  Rz 12, 1-2

  Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.

  RESPONSORIUM KRÓTKIE
  LG tom III: ŚM, str. 1574; LG skrócone: ŚM, str. 1709

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  K. Serca świętych zwrócone * Ku prawu Bożemu.
  W. Serca świętych zwrócone / Ku prawu Bożemu.
  K. Ich kroki nie zachwiały się w drodze.
  W. Ku prawu Bożemu.
  K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  W. Serca świętych zwrócone / Ku prawu Bożemu.

  PIEŚŃ ZACHARIASZA
  LG tom III: W, str. 1620;
  LG skrócone: W, str. 1733
  Łk 1, 68-79

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Ten, kto jest miłosierny, * poucza i prowadzi uczniów / jak dobry pasterz swoje owce.

  Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
  bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
  I wzbudził dla nas moc zbawczą *
  w domu swego sługi Dawida.
  Jak zapowiedział od dawna *
  przez usta swych świętych proroków,
  Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
  i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
  Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
  i wspomni na swe święte przymierze,
  Na przysięgę, którą złożył *
  ojcu naszemu Abrahamowi.
  Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
  służyć Mu będziemy bez trwogi,
  W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
  po wszystkie dni nasze.
  A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
  gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
  Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
  przez odpuszczenie grzechów.
  Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
  z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
  By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
  aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Ten, kto jest miłosierny, / poucza i prowadzi uczniów / jak dobry pasterz swoje owce.

  PROŚBY
  LG tom III: ŚM, str. 1575; LG skrócone: ŚM, str. 1710

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Wysławiajmy Chrystusa, Boga świętego, i błagajmy, abyśmy mogli Mu służyć w świętości i sprawiedliwości przez wszystkie dni nasze:
  Panie Jezu, tylko Tyś jest święty.

  Ty zechciałeś upodobnić się do nas we wszystkim oprócz grzechu,
  – Panie Jezu, zmiłuj się nad nami.
  Panie Jezu, tylko Tyś jest święty.

  Ty nas wszystkich powołałeś do doskonałej miłości,
  – Panie Jezu, obdarz nas świętością.
  Panie Jezu, tylko Tyś jest święty.

  Ty nam poleciłeś, abyśmy byli solą ziemi i światłem świata,
  – Panie Jezu, bądź naszą światłością.
  Panie Jezu, tylko Tyś jest święty.

  Ty przyszedłeś nie po to, aby Ci służono, lecz aby służyć,
  – Panie Jezu, pomóż nam z pokorą służyć Tobie i braciom.
  Panie Jezu, tylko Tyś jest święty.

  Ty jesteś odblaskiem chwały Ojca i odbiciem Jego istoty,
  – Panie Jezu, daj nam oglądać w chwale Twoje oblicze.
  Panie Jezu, tylko Tyś jest święty.

  Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
  święć się imię Twoje;
  przyjdź królestwo Twoje;
  bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
  i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
  i nie wódź nas na pokuszenie,
  ale nas zbaw ode złego.

  MODLITWA
  LG tom III: Własne, str. 1084; LG skrócone: Własne, str. 1206

  Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko na ojca i nauczyciela młodzieży, † spraw, abyśmy zapaleni taką samą miłością, * starali się o zbawienie bliźnich i służyli Tobie samemu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
  K. Pan z wami.
  W. I z duchem twoim.
  K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
  W. Amen.

  Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

  Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
  K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
  W. Bogu niech będą dzięki.

  W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
  Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

 6. Modlitwa w ciągu dnia:
  przedpołudniowa

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  HYMN
  LG tom III: Części stałe – tydzień IV, str. 546; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Zapal w nas, Panie, ogień Twej miłości,
  Aby w nas trwała ponad wszelką wiedzę,
  Ponad języki ludzi i aniołów,
  Płonąc dla Ciebie.

  2 Miłość łagodną, czystą i cierpliwą,
  Która o sobie nigdy nie pamięta,
  Zło zapomina, dobrem się raduje,
  Wlej w nasze serca.

  3 Wszystko przeminie, gdy nadejdzie wieczność,
  Wiara się skończy, a nadzieja spełni;
  Miłość zostanie, by się cieszyć Tobą
  W Twoim królestwie.

  4 Ojcu, Synowi i Duchowi prawdy,
  Który miłości darem jest i dawcą,
  Chwała niech będzie, cześć i uwielbienie
  Teraz i zawsze. Amen.

  PSALMODIA
  Antyfony – LG tom III: Wtorek IV, str. 947-949; LG skrócone: wg tabeli stron
  Psalmy – LG tom III: Wtorek IV, str. 947-949; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 ant. Szczęśliwi są ci, którzy znają prawo Boże * i żyją według niego.

  Psalm 119, 137-144
  XVIII (Sade)
  Niezmienność Prawa Bożego

  O Panie, jesteś sprawiedliwy *
  i wyrok Twój jest słuszny.
  Dałeś swe postanowienia sprawiedliwie, *
  kierując się wielką wiernością.
  Gorliwość mnie pożera, *
  bo słów Twoich zapominają moi wrogowie.
  Twoje słowo jest wypróbowane w ogniu *
  i sługa Twój je miłuje.
  Jestem mały i wzgardzony, *
  nie zapominam o Twych postanowieniach.
  Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością na wieki, *
  a Prawo Twoje jest prawdą.
  Ucisk i utrapienia na mnie spadły, *
  moją rozkoszą są Twoje przykazania.
  Wieczna jest sprawiedliwość Twych napomnień, *
  daj mi je zrozumieć, a żyć będę.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Szczęśliwi są ci, którzy znają prawo Boże / i żyją według niego.

  2 ant. Niech dotrze do Ciebie * moja modlitwa.

  Psalm 88
  W ciężkim doświadczeniu
  To jest wasza godzina i panowanie ciemności (Łk 22, 53)

  I

  Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, *
  żalę się przed Tobą w nocy.
  Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, *
  nakłoń ucha na moje wołanie.
  Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, *
  a życie moje zbliża się do Otchłani.
  Zaliczono mnie do grona idących do grobu, *
  stałem się jak mąż pozbawiony siły.
  Między zmarłymi jest moje posłanie, *
  tak jak poległych, którzy leżą w grobach,
  O których Ty już więcej nie pamiętasz, *
  nad którymi nie roztaczasz już opieki.
  Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, *
  w mrok i przepaść.
  Twój gniew mnie przygniata, *
  spiętrzyły się nade mną jego fale.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa.

  3 ant. Wołam do Ciebie, Panie, * nie ukrywaj przede mną swojego oblicza.

  II

  Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, †
  wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, *
  znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
  Moje oczy słabną w nieszczęściu, †
  każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, *
  ręce do Ciebie wyciągam.
  Czy uczynisz cud dla umarłych? *
  Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
  Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, *
  a wierność Twoją w miejscu zagłady?
  Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, *
  a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
  A ja wołam do Ciebie, Panie, *
  niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
  Czemu odrzucasz mnie, Panie, *
  i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
  Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci, *
  dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
  Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu *
  i złamały mnie Twoje groźby.
  Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi *
  i topią mnie w jednym momencie.
  Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, *
  tylko ciemności mieszkają ze mną.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Wołam do Ciebie, Panie, / nie ukrywaj przede mną swojego oblicza.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom III: Wtorek IV, str. 949;
  LG skrócone: wg tabeli stron
  1 J 3, 17-18

  Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą.

  K. Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza.
  W. Sprawiedliwy pozostanie w wiecznej pamięci.

  MODLITWA
  LG tom III: Wtorek IV, str. 949; LG skrócone: wg tabeli stron

  Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, o trzeciej godzinie zesłałeś Ducha Świętego Pocieszyciela na Apostołów; † nam również ześlij Ducha miłości, * abyśmy byli Twoimi wiernymi świadkami wobec ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 7. Modlitwa w ciągu dnia:
  południowa

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  HYMN
  LG tom III: Części stałe – tydzień IV, str. 548; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Zebrani w dnia połowie,
  By głosić chwałę Boga,
  Wyznajmy naszą wiarę
  I prośmy Go pokornie.

  2 Bo choć w wieczności mieszka,
  Do Niego czas należy
  I bliski jest każdemu,
  Kto spełnia Jego wolę.

  3 Niech On rozjaśni rozum,
  Zapali miłość w sercu,
  Bo Jemu chcemy służyć
  Przez pracę i modlitwę.

  4 Wielbimy Ciebie, Boże,
  Jedyny w Trójcy Świętej;
  Niech słońce Twojej łaski
  Oświeca naszą drogę. Amen.

  PSALMODIA

  Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

  Antyfony – LG tom III: Wtorek IV, str. 947-949; LG skrócone: wg tabeli stron
  Psalmy – LG tom III: Wtorek IV, str. 947-949; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 ant. Szczęśliwi są ci, którzy znają prawo Boże * i żyją według niego.

  Psalm 119, 137-144
  XVIII (Sade)
  Niezmienność Prawa Bożego

  O Panie, jesteś sprawiedliwy *
  i wyrok Twój jest słuszny.
  Dałeś swe postanowienia sprawiedliwie, *
  kierując się wielką wiernością.
  Gorliwość mnie pożera, *
  bo słów Twoich zapominają moi wrogowie.
  Twoje słowo jest wypróbowane w ogniu *
  i sługa Twój je miłuje.
  Jestem mały i wzgardzony, *
  nie zapominam o Twych postanowieniach.
  Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością na wieki, *
  a Prawo Twoje jest prawdą.
  Ucisk i utrapienia na mnie spadły, *
  moją rozkoszą są Twoje przykazania.
  Wieczna jest sprawiedliwość Twych napomnień, *
  daj mi je zrozumieć, a żyć będę.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Szczęśliwi są ci, którzy znają prawo Boże / i żyją według niego.

  2 ant. Niech dotrze do Ciebie * moja modlitwa.

  Psalm 88
  W ciężkim doświadczeniu
  To jest wasza godzina i panowanie ciemności (Łk 22, 53)

  I

  Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, *
  żalę się przed Tobą w nocy.
  Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, *
  nakłoń ucha na moje wołanie.
  Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, *
  a życie moje zbliża się do Otchłani.
  Zaliczono mnie do grona idących do grobu, *
  stałem się jak mąż pozbawiony siły.
  Między zmarłymi jest moje posłanie, *
  tak jak poległych, którzy leżą w grobach,
  O których Ty już więcej nie pamiętasz, *
  nad którymi nie roztaczasz już opieki.
  Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, *
  w mrok i przepaść.
  Twój gniew mnie przygniata, *
  spiętrzyły się nade mną jego fale.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa.

  3 ant. Wołam do Ciebie, Panie, * nie ukrywaj przede mną swojego oblicza.

  II

  Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, †
  wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, *
  znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
  Moje oczy słabną w nieszczęściu, †
  każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, *
  ręce do Ciebie wyciągam.
  Czy uczynisz cud dla umarłych? *
  Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
  Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, *
  a wierność Twoją w miejscu zagłady?
  Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, *
  a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
  A ja wołam do Ciebie, Panie, *
  niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
  Czemu odrzucasz mnie, Panie, *
  i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
  Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci, *
  dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
  Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu *
  i złamały mnie Twoje groźby.
  Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi *
  i topią mnie w jednym momencie.
  Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, *
  tylko ciemności mieszkają ze mną.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Wołam do Ciebie, Panie, / nie ukrywaj przede mną swojego oblicza.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom III: Wtorek IV, str. 949;
  LG skrócone: wg tabeli stron
  Pwt 30, 11. 14

  Polecenie to, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić.

  K. Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie.
  W. I światłem na mojej ścieżce.

  MODLITWA
  LG tom III: Wtorek IV, str. 949; LG skrócone: wg tabeli stron

  Módlmy się. Boże, Ty objawiłeś Piotrowi wolę zbawienia pogan, † spraw łaskawie, aby nasze czyny podobały się Tobie, * i pokieruj nimi w taki sposób, by służyły zamiarom Twojej zbawczej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 8. Modlitwa w ciągu dnia:
  popołudniowa

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  HYMN
  LG tom III: Części stałe – tydzień IV, str. 550; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 W tej przedwieczornej godzinie,
  Gdy już jesteśmy znużeni,
  Chcemy w pokornej modlitwie
  Odnaleźć pokój i siłę.

  2 Pochyl się, Panie, nad nami,
  Nad ludzkim trudem i pracą,
  Daj światło naszym umysłom,
  A ręce uczyń sprawnymi.

  3 Wszystko, co teraz czynimy,
  Niech będzie zgodne z Twą wolą;
  Pomóż nam Twoje królestwo
  Budować w sercach człowieczych.

  4 Bądź pochwalony, Wszechmocny,
  Jedyny w Trójcy Najświętszej;
  Ciebie niech światło słoneczne
  I ciemność nocy wychwala. Amen.

  PSALMODIA

  Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

  Antyfony – LG tom III: Wtorek IV, str. 947-949; LG skrócone: wg tabeli stron
  Psalmy – LG tom III: Wtorek IV, str. 947-949; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 ant. Szczęśliwi są ci, którzy znają prawo Boże * i żyją według niego.

  Psalm 119, 137-144
  XVIII (Sade)
  Niezmienność Prawa Bożego

  O Panie, jesteś sprawiedliwy *
  i wyrok Twój jest słuszny.
  Dałeś swe postanowienia sprawiedliwie, *
  kierując się wielką wiernością.
  Gorliwość mnie pożera, *
  bo słów Twoich zapominają moi wrogowie.
  Twoje słowo jest wypróbowane w ogniu *
  i sługa Twój je miłuje.
  Jestem mały i wzgardzony, *
  nie zapominam o Twych postanowieniach.
  Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością na wieki, *
  a Prawo Twoje jest prawdą.
  Ucisk i utrapienia na mnie spadły, *
  moją rozkoszą są Twoje przykazania.
  Wieczna jest sprawiedliwość Twych napomnień, *
  daj mi je zrozumieć, a żyć będę.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Szczęśliwi są ci, którzy znają prawo Boże / i żyją według niego.

  2 ant. Niech dotrze do Ciebie * moja modlitwa.

  Psalm 88
  W ciężkim doświadczeniu
  To jest wasza godzina i panowanie ciemności (Łk 22, 53)

  I

  Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, *
  żalę się przed Tobą w nocy.
  Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, *
  nakłoń ucha na moje wołanie.
  Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, *
  a życie moje zbliża się do Otchłani.
  Zaliczono mnie do grona idących do grobu, *
  stałem się jak mąż pozbawiony siły.
  Między zmarłymi jest moje posłanie, *
  tak jak poległych, którzy leżą w grobach,
  O których Ty już więcej nie pamiętasz, *
  nad którymi nie roztaczasz już opieki.
  Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, *
  w mrok i przepaść.
  Twój gniew mnie przygniata, *
  spiętrzyły się nade mną jego fale.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa.

  3 ant. Wołam do Ciebie, Panie, * nie ukrywaj przede mną swojego oblicza.

  II

  Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, †
  wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, *
  znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
  Moje oczy słabną w nieszczęściu, †
  każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, *
  ręce do Ciebie wyciągam.
  Czy uczynisz cud dla umarłych? *
  Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
  Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, *
  a wierność Twoją w miejscu zagłady?
  Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, *
  a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
  A ja wołam do Ciebie, Panie, *
  niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
  Czemu odrzucasz mnie, Panie, *
  i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
  Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci, *
  dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
  Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu *
  i złamały mnie Twoje groźby.
  Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi *
  i topią mnie w jednym momencie.
  Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, *
  tylko ciemności mieszkają ze mną.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Wołam do Ciebie, Panie, / nie ukrywaj przede mną swojego oblicza.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom III: Wtorek IV, str. 950;
  LG skrócone: wg tabeli stron
  Iz 55, 10-11

  Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewniają urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.

  K. Pan zsyła na ziemię swoje polecenia.
  W. Szybko mknie Jego słowo.

  MODLITWA
  LG tom III: Wtorek IV, str. 950; LG skrócone: wg tabeli stron

  Módlmy się. Boże, Ty wysłałeś Twojego anioła do setnika Korneliusza, aby mu wskazał drogę zbawienia; † spraw, abyśmy gorliwie starali się o zbawienie wszystkich ludzi * i zjednoczeni z nimi w Twoim Kościele doszli do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 9. Nieszpory

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  HYMN
  LG tom III: ŚM, str. 1578; LG skrócone: ŚM, str. 1712-1713

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Błogosławiony ubogi w duchu,
  Bo już posiada królestwo niebios;
  Błogosławiony, co swymi łzami
  Zasłużył sobie na pocieszenie.

  2 Błogosławiony pokorny człowiek,
  Którego dusza szukała ciszy;
  Błogosławiony, co walczył mężnie
  O sprawiedliwość, bo ją otrzymał.

  3 Błogosławiony służący braciom
  Przez czułą dobroć i miłosierdzie;
  Błogosławiony czystego serca,
  Albowiem teraz ogląda Boga.

  4 Błogosławiony szerzący pokój,
  Bo synem Bożym nazwany został;
  Błogosławiony prześladowany
  Za swoją wiarę i miłość Pana.

  5 Błogosławiony Twój uczeń, Jezu,
  Którego pamięć sławimy dzisiaj;
  Jego modlitwa niech nam pomoże
  Wypełniać wolę naszego Ojca.

  6 Błogosławieństwo i cześć na wieki
  Niech będzie Tobie i Ojcu z Duchem;
  Błogosławiona Najświętsza Trójca,
  Przeczyste źródło doskonałości. Amen.

  PSALMODIA
  Antyfony – LG tom III: Wtorek IV, str. 951-953; LG skrócone: Wtorek IV, str. 1099-1101
  Psalmy – LG tom III: Wtorek IV, str. 951-953; LG skrócone: Wtorek IV, str. 1099-1101

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 ant. Jak długo pozostajemy w ciele, * jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana.

  Psalm 137, 1-6
  Nad rzekami Babilonu
  Niewola cielesna narodu wybranego jest obrazem niewoli duchowej (św. Hilary)

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

  Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy *
  płacząc na wspomnienie Syjonu.
  Na topolach tamtej krainy *
  zawiesiliśmy nasze harfy.
  Bo ci, którzy nas uprowadzili, *
  żądali od nas pieśni.
  Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej: *
  „Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich!”
  Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską *
  w obcej krainie?
  Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, *
  niech uschnie moja prawica.
  Niech mi język przyschnie do gardła, *
  jeśli nie będę pamiętał o tobie,
  Jeśli nie wyniosę Jeruzalem *
  ponad wszelką radość swoją.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Jak długo pozostajemy w ciele, / jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana.

  2 ant. Wobec aniołów * psalm zaśpiewam Tobie, mój Boże.

  Psalm 138
  Dziękczynienie
  Wniosą królowie ziemi swój przepych do Miasta Świętego (por. Ap 21, 24)

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

  Będę Cię sławił z całego serca, Panie, *
  bo usłyszałeś słowa ust moich.
  Będę psalm Ci śpiewał wobec aniołów, *
  pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.
  I będę sławił Twe imię †
  za łaskę i wierność Twoją, *
  bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
  Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
  pomnożyłeś moc mojej duszy.
  Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie, *
  gdy usłyszą słowa ust Twoich.
  I będą opiewać drogi Pana: *
  „Zaprawdę, chwała Pana jest wielka!”
  Zaprawdę, Pan jest wzniosły, †
  patrzy łaskawie na pokornego, *
  pyszałka zaś dostrzega z daleka.
  Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty podtrzymujesz me życie, †
  wyciągasz swoją rękę przeciw gniewowi mych wrogów, *
  wybawia mnie Twoja prawica.
  Pan za mnie wszystkiego dokona: †
  Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
  nie porzucaj dzieła rąk swoich!
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Wobec aniołów psalm zaśpiewam Tobie, mój Boże.

  3 ant. Otrzymaliśmy ducha przybrania za synów, * w którym wołamy: Abba, Ojcze!

  Pieśń (Rz 8, 14-17)
  Synostwo Boże chrześcijan

  Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, *
  są synami Boga.
  Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, *
  aby się znowu pogrążyć w bojaźni.
  Ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, *
  w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!
  Sam Duch daje świadectwo naszemu duchowi, *
  że jesteśmy dziećmi Bożymi.
  Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, *
  dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa.
  Jeżeli wspólnie z Nim cierpimy, *
  to wspólnie będziemy przebywać w chwale.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Otrzymaliśmy ducha przybrania za synów, / w którym wołamy: Abba, Ojcze!

  CZYTANIE
  LG tom III: ŚM, str. 1581;
  LG skrócone: ŚM, str. 1714
  Rz 8, 28-30

  Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.

  RESPONSORIUM KRÓTKIE
  LG tom III: ŚM, str. 1581; LG skrócone: ŚM, str. 1714

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  K. Pan jest sprawiedliwy * I kocha sprawiedliwość.
  W. Pan jest sprawiedliwy / I kocha sprawiedliwość.
  K. Z miłością spogląda na dobrych.
  W. I kocha sprawiedliwość.
  K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  W. Pan jest sprawiedliwy / I kocha sprawiedliwość.

  PIEŚŃ MARYI
  LG tom III: W, str. 1621;
  LG skrócone: W, str. 1733
  Łk 1, 46-55

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, * do takich bowiem należy królestwo niebieskie.

  Wielbi dusza moja Pana *
  i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
  Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
  Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
  Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
  a Jego imię jest święte.
  Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
  nad tymi, którzy się Go boją.
  Okazał moc swego ramienia, *
  rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
  Strącił władców z tronu, *
  a wywyższył pokornych.
  Głodnych nasycił dobrami, *
  a bogatych z niczym odprawił.
  Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
  pomny na swe miłosierdzie,
  Jak obiecał naszym ojcom, *
  Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, / do takich bowiem należy królestwo niebieskie.

  PROŚBY
  LG tom III: ŚM, str. 1582; LG skrócone: ŚM, str. 1715-1716

  Można użyć krótszej formy próśb.

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Błagajmy Ojca, który jest źródłem wszelkiej świętości, aby przez przykład i orędownictwo świętych pozwolił nam osiągnąć doskonałość życia:
  Uświęć nas, Ojcze.

  Ojcze święty, Ty zechciałeś, abyśmy nazywali się świętymi i rzeczywiście nimi byli,
  – niech Kościół na całej ziemi daje świadectwo o Tobie.
  Uświęć nas, Ojcze.

  Ojcze święty, Ty chcesz, abyśmy podobali się Tobie przez godne postępowanie,
  – daj nam przynosić owoce dobrych uczynków.
  Uświęć nas, Ojcze.

  Ojcze święty, Ty przez Chrystusa pojednałeś nas ze sobą,
  – zachowaj nas w swoim imieniu, abyśmy wszyscy stanowili jedno.
  Uświęć nas, Ojcze.

  Ojcze święty, Ty nas wezwałeś na niebiańską ucztę,
  – spraw, abyśmy spożywając Chleb, który z nieba zstąpił, osiągnęli pełnię miłości.
  Uświęć nas, Ojcze.

  Ojcze święty, daruj winy wszystkim grzesznikom
  – i dopuść zmarłych do oglądania blasku Twojego oblicza.
  Uświęć nas, Ojcze.

  Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
  święć się imię Twoje;
  przyjdź królestwo Twoje;
  bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
  i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
  i nie wódź nas na pokuszenie,
  ale nas zbaw ode złego.

  MODLITWA
  LG tom III: Własne, str. 1084; LG skrócone: Własne, str. 1206

  Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko na ojca i nauczyciela młodzieży, † spraw, abyśmy zapaleni taką samą miłością, * starali się o zbawienie bliźnich i służyli Tobie samemu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
  K. Pan z wami.
  W. I z duchem twoim.
  K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
  W. Amen.

  Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

  Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
  K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
  W. Bogu niech będą dzięki.

  W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
  Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

 10. Kompleta

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
  We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

  HYMN
  LG tom III: Części stałe – tydzień IV, str. 1017; LG skrócone: Części stałe – tydzień IV, str. 1168

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada
  I blask słoneczny już niknie na niebie;
  Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie
  Dla Twoich wiernych.

  2 Twoja obecność niech dla nas się stanie
  Bezpiecznym portem i pewnym schronieniem;
  Serce napełnij pokojem i ciszą,
  Najlepszy Ojcze.

  3 Bądź przy nas także w ostatniej godzinie,
  Gdy kształty rzeczy zacierać się poczną;
  Pochwyć za rękę i wprowadź do domu
  Wiecznego trwania.

  4 Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje,
  Niech dnie i noce naszego istnienia
  Niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią
  W Jedynej Trójcy. Amen.

  PSALMODIA
  LG tom III: Wtorek, str. 1027-1028; LG skrócone: Wtorek, str. 1179-1180

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, * bo w Tobie pokładam nadzieję.

  Psalm 143, 1-11
  Modlitwa w ucisku
  Człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Ga 2, 16)

  Usłysz, Panie, modlitwę moją, †
  w swojej wierności przyjm moje błaganie, *
  wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
  Nie wzywaj na sąd swojego sługi, *
  bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
  Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, †
  moje życie na ziemię powalił, *
  pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
  A we mnie duch mój omdlewa, *
  zamiera we mnie serce.
  Wspominam dni dawno minione, †
  rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, *
  rozważam dzieło rąk Twoich.
  Wyciągam do Ciebie ręce, *
  jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
  Wysłuchaj mnie prędko, Panie, *
  albowiem duch mój omdlewa.
  Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, *
  bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
  Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, *
  bo w Tobie pokładam nadzieję.
  Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, *
  bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
  Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, *
  uciekam się do Ciebie.
  Naucz mnie spełniać Twoją wolę, *
  bo Ty jesteś moim Bogiem.
  Niech mnie Twój dobry duch prowadzi *
  po bezpiecznej równinie.
  Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu, *
  w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, / bo w Tobie pokładam nadzieję.

  CZYTANIE
  LG tom III: Wtorek, str. 1028;
  LG skrócone: Wtorek, str. 1180
  1 P 5, 8-9

  Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu.

  RESPONSORIUM KRÓTKIE
  LG tom III: Wtorek, str. 1028; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

  K. W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
  W. W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
  K. Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
  W. Powierzam ducha mojego.
  K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  W. W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

  PIEŚŃ SYMEONA
  LG tom III: Wtorek, str. 1029;
  LG skrócone: Części stałe, str. 1170
  Łk 2, 29-32

  Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

  Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
  według słowa Twojego,
  Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
  któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
  Światło na oświecenie pogan *
  i chwałę ludu Twego, Izraela.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

  MODLITWA
  LG tom III: Wtorek, str. 1029; LG skrócone: Wtorek, str. 1180

  Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem † i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię * w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

  ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
  LG tom III: Części stałe, str. 1018-1019; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

  Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

 11. STARY TESTAMENT
  Księga Rodzaju

  Kain i Abel1

  4
  1 Mężczyzna zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła: «Otrzymałam mężczyznę od Pana». 2 A potem urodziła jeszcze Abla2, jego brata.
  Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. 3 Gdy po niejakim czasie Kain składał dla Pana w ofierze płody roli, 4 zaś Abel składał również pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę; 5 na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. 6 3 Pan zapytał Kaina: «Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? 7 Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować».
  8 Rzekł Kain do Abla, brata swego: «Chodźmy na pole4». A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. 9 Wtedy Bóg zapytał Kaina: «Gdzie jest brat twój, Abel?» On odpowiedział: «Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?» 10 Rzekł Bóg: «Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi! 11 Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie. 12 Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi!» 13 Kain rzekł do Pana: «Zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść. 14 Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli, i mam się ukrywać przed tobą, i być tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić!» 15 Ale Pan mu powiedział: «O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie!» Dał też Pan znamię Kainowi, aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka5.
  16 Po czym Kain odszedł od Pana i zamieszkał w kraju Nod, na wschód od Edenu.

  Potomkowie Kaina

  17 Kain zbliżył się do swej żony, a ona poczęła i urodziła Henocha6. Gdy Kain zbudował miasto, nazwał je imieniem swego syna: Henoch.
  18 Henoch był ojcem Irada, Irad ojcem Mechujaela, a Mechujael ojcem Metuszaela, Metuszael zaś Lameka7.
  19 Lamek wziął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a drugiej – Silla. 20 Ada urodziła Jabala; on to był praojcem mieszkających pod namiotami i pasterzy. 21 Brat jego nazywał się Jubal; od niego to pochodzą wszyscy grający na cytrze i na flecie. 22 Silla – ona też urodziła Tubal-Kaina; był on kowalem, sporządzającym wszelkie narzędzia z brązu i z żelaza. Siostrą Tubal-Kaina była Naama.
  23 Lamek rzekł do swych żon, Ady i Silli:
  «Słuchajcie, co wam powiem, żony Lameka.
  Nastawcie ucha na moje słowa:
  Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani,
  i dziecko – jeśli mi zrobi siniec!
  24 Jeżeli Kain miał być pomszczony siedmiokrotnie,
  to Lamek siedemdziesiąt siedem razy!»8

  Set i jego potomstwo

  25 Adam raz jeszcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, któremu dała imię Set9, «gdyż – jak mówiła – dał mi Bóg potomka innego w zamian za Abla, którego zabił Kain». 26 Setowi również urodził się syn; Set dał mu imię Enosz.
  Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana10.

 12. STARY TESTAMENT
  Księga Rodzaju

  WYBRANI PRZEZ BOGA POTOMKOWIE ADAMA

  Setyci1

  5
  1 Oto rodowód potomków Adama.
  Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go; 2 stworzył mężczyznę i niewiastę, pobłogosławił ich i dał im nazwę „ludzie”, wtedy gdy ich stworzył.
  3 Gdy Adam miał sto trzydzieści lat, urodził mu się syn, podobny do niego jako jego obraz, i dał mu na imię Set. 4 A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów oraz córki. 5 Ogólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziewięćset trzydzieści. I umarł.
  6 Gdy Set miał sto pięć lat, urodził mu się syn Enosz. 7 A po urodzeniu się Enosza żył osiemset siedem lat i miał synów oraz córki. 8 I umarł Set, przeżywszy ogółem dziewięćset dwanaście lat.
  9 Gdy Enosz miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn Kenan. 10 I żył Enosz po urodzeniu się Kenana osiemset piętnaście lat, i miał synów oraz córki. 11 Enosz umarł, przeżywszy ogółem dziewięćset pięć lat.
  12 Gdy Kenan miał lat siedemdziesiąt, urodził mu się Mahalaleel. 13 A po urodzeniu mu się Mahalaleela żył Kenan osiemset czterdzieści lat i miał synów i córki.
  14 I gdy Kenan przeżył ogółem dziewięćset dziesięć lat, umarł.
  15 Gdy Mahalaleel miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn Jered. 16 A po urodzeniu się Jereda żył osiemset trzydzieści lat i miał synów i córki. 17 Gdy Mahalaleel miał ogółem osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat, umarł.
  18 Gdy Jered miał sto sześćdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn Henoch. 19 A po urodzeniu się Henocha Jered żył osiemset lat i miał synów i córki. 20 Jered przeżył ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata, i umarł.
  21 Gdy Henoch miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn Metuszelach. 22 Henoch po urodzeniu się Metuszelacha żył w przyjaźni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki. 23 Ogólna liczba lat życia Henocha: trzysta sześćdziesiąt pięć. 24 Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg2.
  25 Gdy Metuszelach miał sto osiemdziesiąt siedem lat, urodził mu się syn Lamek. 26 Po urodzeniu się Lameka żył jeszcze siedemset osiemdziesiąt dwa lata i miał synów i córki. 27 Metuszelach umarł mając ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat.
  28 Gdy Lamek miał sto osiemdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn. 29 A dając mu imię Noe3, powiedział: «Ten niechaj nam będzie pociechą w naszej pracy i trudzie rąk naszych na ziemi, którą Pan przeklął». 30 Lamek po urodzeniu się Noego żył pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i miał synów i córki. 31 Umierając Lamek miał ogółem siedemset siedemdziesiąt siedem lat.
  32 A gdy Noe miał pięćset lat, urodzili mu się: Sem4, Cham i Jafet.

 13. Sen. M. Martynowski – świadek startu TU 154m 10.04.2010

 14. Świadectwa rodzin cz.6 – Ewa Błasik

  Panią Ewę Błasik zapytałem o okoliczności w jakich dowiedziała się o Tragedii, czy była o niej informowana przez stronę rządową, o podjecie decyzji nieuczestniczenia w identyfikacji i o stan rzeczy i telefonu męża. Moja rozmówczyni poruszyła również sprawy raportu MAK i komisji Millera, problem ustalenia odpowiedzialności za identyfikację głosu jej męża, ujawniając w jaki sposób i kiedy komisja Millera zdecydowała się na umieszczenie w raporcie stwierdzenia o obecności gen. Błasika w kokpicie. Zapytałem co powiedziałaby rodzinie gen. Buka, na którego teraz niektóre środowiska rzucają podobne pomówienia jak kiedyś na jej zmarłego męża. Rozmawialiśmy też o deklaracjach generałów NATO podczas jej wizyty w Rammstein. Na koniec zapytałem o stosunek do śledztwa.
  30.01.2012r.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s