Dział Intencji i Liturgii 29 stycznia 2012

Ten wpis został opublikowany w kategorii Dział intencji i liturgii, Wprowadziła Hortensja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

11 odpowiedzi na „Dział Intencji i Liturgii 29 stycznia 2012

 1. opoka pisze:

  Niedziela, 29 stycznia 2012 r.
  imieniny:
  Franciszka, Konstancji, Salomei, Gildasa, Zdzisława

  Czwarta Niedziela zwykła, IV Tydzień Okresu Zwykłego

  Patroni (wg. Martyrologium Romanum)
  św. Sainian z Troyes, św. Sulpicjusz ‚Severus’, św. Gildas Mądry, bł. Bolesława Maria Lament*, św. Aniela Merici*

  Święta Aniela Merici, dziewica

  Aniela urodziła się między rokiem 1470 a 1475 w Desenzano nad jeziorem Garda w północnych Włoszech. Wcześnie zaczęła wieść życie wypełnione modlitwą i pokutą. Sprzyjała temu religijna atmosfera domu. Niedługo jednak cieszyła się szczęściem rodzinnym. Miała zaledwie 15 lat, kiedy straciła najpierw ukochaną siostrę, a niedługo potem matkę i ojca. Sierotę przyjął do siebie wuj z Salo. Aniela zajmowała się jego gospodarstwem. W tym czasie wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka. Po śmierci wuja powróciła do rodzinnego Desenzano, by następnie udać się do Brescii (1516). Miała już wówczas ponad 40 lat.

  Należąc do bardzo rozwiniętego wówczas ruchu Del Divino Amore, który miał za cel odrodzenie religijne członków i wniesienie zbawczego fermentu w otoczenie, podjęła pracę charytatywną. Stowarzyszeni zbierali się w określonych dniach na modlitwę i rozmowy duchowe; zaprawiali się do praktykowania cnót ewangelicznych, a przede wszystkim do uczynków miłosierdzia chrześcijańskiego. Odwiedzali więc szpitale, fundowali przytułki dla sierot i opuszczonych oraz zakłady i szkoły dla ubogiej młodzieży. Duszą tego ruchu stała się Aniela. Niebawem zdobyła sobie taki autorytet, że cała elita miasta schodziła się do jej ubogiej izby przy kościele św. Afry. Towarzystwo w Wenecji zaproponowało jej, aby objęła kierownictwo nad wszystkimi jego dziełami miłosierdzia. Również papież Klemens VII zaproponował Anieli, by zechciała zaopiekować się dziełami dobroczynnymi w Wiecznym Mieście. Dla uproszenia sobie światła Bożego Aniela udała się z pielgrzymką do Ziemi Świętej (1524). Kiedy znalazła się na Krecie, omal że nie utraciła zupełnie wzroku. Na szczęście schorzenie minęło. W rok potem udała się w charakterze pątniczki do Rzymu, by uzyskać jubileuszowy odpust (1525).

  Po powrocie do Brescii musiała chwilowo opuścić miasto, gdyż najechały je wojska cesarza Karola V. Zajęły one wówczas Italię, szerząc dokoła spustoszenie. Święta tułała się po różnych miastach, wykorzystując konieczne podróże do mobilizacji dusz ofiarnych dla wielkiej akcji apostolatu Del Divino Amore.
  Prowadziła życie pełne modlitwy i wyrzeczenia. Trzeźwa obserwacja oraz pogłębione życie duchowe doprowadziły ją do poszukiwania nowych dróg duchowości w chrześcijaństwie. Wśród skromnych posług, jakie wykonywała, umiała odnaleźć nową rolę kobiety w społeczeństwie przekształconym przez Odrodzenie. Podjęła pracę wychowawczą, uważając, „iż nieład w społeczeństwie wywodzi się z nieładu w rodzinie”.

  Kiedy nastał już pokój, powróciła do Brescii i tam założyła nową rodzinę zakonną sióstr urszulanek. Na akcie fundacyjnym figuruje 28 nazwisk pierwszych duchowych córek św. Urszuli. Dokument nosi datę 25 listopada 1535 roku. Aniela miała wtedy ponad 60 lat. Ułożyła regułę spisaną w 12 rozdziałach, którą zatwierdził wikariusz generalny diecezji 8 sierpnia 1536 r. Po śmierci Anieli papież Paweł V regułę zatwierdził w roku 1544. Pierwsza kapituła generalna odbyła się 8 marca 1537 r. Aniela została na niej wybrana pierwszą przełożoną generalną. Urszulanki, nie wyróżniając się strojem, nie będąc zamknięte w klauzurze, poświęcają się wychowaniu dziewcząt, przyszłych matek. Swoim zakonnicom Aniela kazała „iść w lud”. Stworzyła nowy model apostołowania w Kościele. Dała początek ogromnej liczbie rodzin zakonnych „czynnych”, które tak wiele dobra czynią do dziś. Zajęła się głównie dziewczętami – również w tym jej dzieło okazało się opatrznościowe. Dotychczas bowiem zajmowano się przede wszystkim młodzieżą męską. Nie mając elementarnego wykształcenia, Aniela posiadała wyjątkową inteligencję i wielką mądrość. Pod jej duchowym wpływem pozostawała poważna część elity ówczesnych Włoch. Nazywano ją powszechnie „matką”. Tego tytułu używał wobec niej sam książę Mediolanu, Sforza.
  Zmarła 27 stycznia 1540 r. Pochowano ją w pobliskim kościele św. Afry, gdzie do dnia dzisiejszego jej ciało spoczywa w kryształowej trumnie na ołtarzu poświęconym jej czci. Beatyfikacja Anieli Merici odbyła się w 1788 roku, a jej kanonizacja w roku 1807.

  W ikonografii Święta przedstawiana jest w habicie urszulanki z białą chustą na szyi.

 2. opoka pisze:

  Czytania
  Pwt 18,15-20
  Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana, Boga swego, na Horebie, w dniu zgromadzenia: „Niech więcej nie słucham głosu Pana, Boga mojego, i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł”. I odrzekł mi Pan: „Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę. Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych – taki prorok musi ponieść śmierć”.
  http://biblijni.pl/

  1 Kor 7,32-35
  Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi. Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.
  http://biblijni.pl/

  Ewangelia
  Mk 1,21-28

  Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży „. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego!”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.
  http://biblijni.pl/

  Komentarz liturgiczny
  W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
  Mk 1, 21-22

  Działalność Jezusa, kryła w sobie ogromną moc, która sprawiała, że ludzie zmieniali się pod wpływem spotkania z Jezusem.

  Tłumy, które towarzyszyły Jezusowi, wszędzie tam, gdzie się pojawił były spragnione pokoju, dobroci i ciepła, które On im dawał. Choć w czasach Jezusa, wielu było nauczycieli, to nauczanie żadnego a nich, nie wywoływało takiego poruszenia w ludzkich sercach.

  Dziś także słowa Jezusa, głęboko poruszają niejedno ludzkie serce, spragnione ciepła, miłości i szczęścia.

  Boże, spraw niech Twoje Słowo, przemieni także i moje serce.
  ks. Piotr

 3. katolik pisze:

  Modlitwa na dziś
  Boże, Ojcze miłosierny, wysłuchaj modlitw, które zanosi za nas święta Aniela, dziewica i spraw, abyśmy naśladując jej miłość i roztropność, byli wierni Twojej nauce i świadczyli o niej naszym życiem. Amen.

 4. MILCZENIE

  Zaiste, miłe Bogu Jest aniołów pienie,
  Ale daleko milsze człowieka milczenie.

  Adam Mickiewicz

 5. Jutrznia

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

  HYMN – KOMENTARZ
  LG tom III: Niedziela IV, str. 910; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1060-1061

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Oto już bledną mroczne cienie nocy
  I jasna zorza lśni na nieboskłonie,
  Przeto z ufnością z całych sił prosimy
  Wszechmogącego:

  2 Boże jedyny, zmiłuj się nad nami,
  Przed lękiem obroń, obdarz wszelkim dobrem,
  Okaż się Ojcem, który nam otworzy
  Bramy wieczności.

  3 Spraw to, błagamy, Boże jeden w Trójcy,
  A Twoja chwała niech napełni ziemię,
  Ojcze i Synu, i Duchu Najświętszy,
  Dawco pociechy. Amen.

  PSALMODIA – KOMENTARZ
  Antyfony – LG tom III: Niedziela IV, str. 910-913; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1061-1064
  Psalmy – LG tom III: Niedziela IV, str. 910-913; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1061-1064

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 ant. Dziękujcie Panu, * bo Jego łaska trwa na wieki. / Alleluja.

  Psalm 118
  Świąteczny hymn dziękczynny
  Jezus jest kamieniem odrzuconym przez was, budujących, tym, który stał się kamieniem węgielnym (Dz 4, 11)

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

  Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
  bo Jego łaska trwa na wieki.
  Niech dom Izraela głosi: *
  „Jego łaska na wieki”.
  Niech dom Aarona głosi: *
  „Jego łaska na wieki”.
  Niech wyznawcy Pana głoszą: *
  „Jego łaska na wieki”.
  W ucisku wzywałem Pana. *
  Pan mnie wysłuchał i na wolność wyprowadził.
  Niczego się nie boję, bo Pan jest ze mną; *
  cóż może uczynić mi człowiek?
  Pan jest ze mną, mój wspomożyciel, *
  z góry będę spoglądał na mych wrogów.
  Lepiej się uciekać do Pana, *
  niż pokładać ufność w człowieku.
  Lepiej się uciekać do Pana, *
  niż pokładać ufność w książętach.
  Osaczyły mnie wszystkie narody, *
  lecz w imię Pana je pokonałem.
  Ze wszystkich stron mnie okrążyły, *
  lecz w imię Pana je pokonałem.
  Opadły mnie zewsząd jak pszczoły, †
  paliły, jak ogień pali ciernie, *
  lecz w imię Pana je pokonałem.
  Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto, *
  lecz Pan mnie podtrzymał.
  Pan moją mocą i pieśnią, *
  On stał się moim Zbawcą.
  Głosy radości z ocalenia *
  w namiotach sprawiedliwych:
  „Prawica Pańska moc okazała, †
  prawica Pana wzniesiona wysoko, *
  prawica Pańska moc okazała!”
  Nie umrę, ale żyć będę *
  i głosić dzieła Pana.
  Ciężko mnie Pan ukarał, *
  ale na śmierć nie wydał.
  Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, *
  wejdę przez nie i podziękuję Panu.
  Oto jest brama Pana, *
  przez nią wejdą sprawiedliwi.
  Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał *
  i stałeś się moim Zbawcą.
  Kamień odrzucony przez budujących *
  stał się kamieniem węgielnym.
  Stało się to przez Pana *
  i cudem jest w naszych oczach.
  Oto dzień, który Pan uczynił, *
  radujmy się nim i weselmy.
  O Panie, Ty nas wybaw, *
  pomyślność daj nam, o Panie!
  Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, *
  błogosławimy wam z Pańskiego domu.
  Pan jest Bogiem i daje nam światło. †
  Ustawcie procesję z gałązkami zielonymi *
  aż do rogów ołtarza.
  Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie, *
  Boże mój, wielbić pragnę Ciebie.
  Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, *
  bo Jego łaska trwa na wieki.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Dziękujcie Panu, / bo Jego łaska trwa na wieki. / Alleluja.

  2 ant. Alleluja. Błogosławcie Pana, * wszystkie dzieła Pańskie. / Alleluja.

  Pieśń (Dn 3, 52-57)
  Hymn uwielbienia
  Stwórca błogosławiony jest na wieki (Rz 1, 25)

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tej pieśni.

  Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych, *
  pełen chwały i wywyższony na wieki.
  Błogosławione jest imię Twoje pełne chwały i świętości, *
  uwielbione i wywyższone na wieki.
  Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej świętej chwały, *
  uwielbiony i przesławny na wieki.
  Błogosławiony jesteś na tronie swojego królestwa, *
  uwielbiony i przesławny na wieki.
  Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, †
  który zasiadasz na Cherubach, *
  pełen chwały i wywyższony na wieki.
  Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, *
  pełen chwały i wywyższony na wieki.
  Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
  chwalcie Go i wywyższajcie na wieki!
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Alleluja. Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie. / Alleluja.

  3 ant. Wszystko, co żyje, * niech chwali Pana. / Alleluja.

  Psalm 150
  Chwalcie Pana
  Śpiewajcie duchem, śpiewajcie i myślą, to znaczy: Chwalcie Boga waszą duszą i ciałem waszym (Hezychiusz)

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

  Chwalcie Boga w Jego świątyni, *
  chwalcie na ogromnym Jego nieboskłonie.
  Chwalcie Go za potężne Jego dzieła, *
  chwalcie za niezmierzoną wielkość Jego.
  Chwalcie Go dźwiękiem rogu, *
  chwalcie na harfie i cytrze.
  Chwalcie Go bębnem i tańcem, *
  chwalcie na strunach i flecie.
  Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, †
  chwalcie na cymbałach brzęczących. *
  Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Wszystko, co żyje, niech chwali Pana. / Alleluja.

  CZYTANIE – KOMENTARZ – ROZWAŻANIE
  LG tom III: Niedziela IV, str. 913;
  LG skrócone: Niedziela IV, str. 1064
  2 Tm 2, 8. 11-13

  Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.

  RESPONSORIUM KRÓTKIE
  LG tom III: Niedziela IV, str. 913; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1064

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  K. Wysławiamy Cię, Boże, * Chwalimy Twoje imię.
  W. Wysławiamy Cię, Boże, / Chwalimy Twoje imię.
  K. Rozgłaszamy Twoje cuda.
  W. Chwalimy Twoje imię.
  K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  W. Wysławiamy Cię, Boże, / Chwalimy Twoje imię.

  PIEŚŃ ZACHARIASZA
  LG tom III: IV Niedziela Zwykła B, str. 115;
  LG skrócone: IV Niedziela Zwykła B, str. 607
  Łk 1, 68-79

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Wszyscy rozprawiali między sobą mówiąc: * Co to jest? / Nowa jakaś nauka z mocą. / Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne.

  Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
  bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
  I wzbudził dla nas moc zbawczą *
  w domu swego sługi Dawida.
  Jak zapowiedział od dawna *
  przez usta swych świętych proroków,
  Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
  i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
  Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
  i wspomni na swe święte przymierze,
  Na przysięgę, którą złożył *
  ojcu naszemu Abrahamowi.
  Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
  służyć Mu będziemy bez trwogi,
  W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
  po wszystkie dni nasze.
  A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
  gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
  Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
  przez odpuszczenie grzechów.
  Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
  z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
  By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
  aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Wszyscy rozprawiali między sobą mówiąc: / Co to jest? / Nowa jakaś nauka z mocą. / Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne.

  PROŚBY – KOMENTARZ
  LG tom III: Niedziela IV, str. 913-914; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1064-1065

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Wszechmocny i dobry Bóg kocha nas i wie, czego nam potrzeba. Uwielbiajmy Go i radosnym sercem wołajmy:
  Chwalimy Cię, Panie, i ufamy Tobie.

  Błogosławimy Cię, wszechmogący Boże, Królu wszechświata, bo powołałeś nas niesprawiedliwych i grzesznych,
  – abyśmy poznali Twoją prawdę i służyli Twojemu majestatowi.
  Chwalimy Cię, Panie, i ufamy Tobie.

  Boże, Ty okazałeś nam swoje wielkie miłosierdzie,
  – spraw, abyśmy nigdy nie zboczyli z drogi życia.
  Chwalimy Cię, Panie, i ufamy Tobie.

  Głosimy zmartwychwstanie Twojego umiłowanego Syna,
  – pozwól nam więc przeżyć ten dzień w radości ducha.
  Chwalimy Cię, Panie, i ufamy Tobie.

  Udziel swoim wiernym ducha modlitwy i uwielbienia,
  – aby zawsze trwali w dziękczynieniu.
  Chwalimy Cię, Panie, i ufamy Tobie.

  Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
  święć się imię Twoje;
  przyjdź królestwo Twoje;
  bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
  i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
  i nie wódź nas na pokuszenie,
  ale nas zbaw ode złego.

  MODLITWA – KOMENTARZ
  LG tom III: IV Niedziela Zwykła B, str. 116; LG skrócone: IV Niedziela Zwykła, str. 607

  Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy chwalili Ciebie z całej duszy * i szczerze miłowali wszystkich ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
  K. Pan z wami.
  W. I z duchem twoim.
  K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
  W. Amen.

  Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

  Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
  K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
  W. Bogu niech będą dzięki.

  W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
  Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

 6. Modlitwa w ciągu dnia:
  przedpołudniowa

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  HYMN
  LG tom III: Części stałe – tydzień IV, str. 546; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Zapal w nas, Panie, ogień Twej miłości,
  Aby w nas trwała ponad wszelką wiedzę,
  Ponad języki ludzi i aniołów,
  Płonąc dla Ciebie.

  2 Miłość łagodną, czystą i cierpliwą,
  Która o sobie nigdy nie pamięta,
  Zło zapomina, dobrem się raduje,
  Wlej w nasze serca.

  3 Wszystko przeminie, gdy nadejdzie wieczność,
  Wiara się skończy, a nadzieja spełni;
  Miłość zostanie, by się cieszyć Tobą
  W Twoim królestwie.

  4 Ojcu, Synowi i Duchowi prawdy,
  Który miłości darem jest i dawcą,
  Chwała niech będzie, cześć i uwielbienie
  Teraz i zawsze. Amen.

  PSALMODIA
  Antyfony – LG tom III: Niedziela IV, str. 914-916; LG skrócone: wg tabeli stron
  Psalmy – LG tom III: Niedziela IV, str. 914-916; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 ant. Kto ten chleb spożywa, * będzie żył na wieki. / Alleluja.

  Psalm 23
  Dobry Pasterz
  Paść ich będzie Baranek i poprowadzi ich do źródeł wód życia (Ap 7, 17)

  Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, *
  pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
  Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę, *
  orzeźwia moją duszę.
  Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych *
  przez wzgląd na swoją chwałę.
  Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, *
  zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
  Kij Twój i laska pasterska *
  są moją pociechą.
  Stół dla mnie zastawiasz *
  na oczach moich wrogów,
  Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
  kielich mój pełny po brzegi.
  Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
  przez wszystkie dni życia.
  I zamieszkam w domu Pana *
  po najdłuższe czasy.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Kto ten chleb spożywa, / będzie żył na wieki. / Alleluja.

  2 ant. Pan przyjdzie, * aby ukazać swoją chwałę w świętych. / Alleluja.

  Psalm 76
  Dziękczynienie za zwycięstwo
  Ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich (Mt 24, 30)

  I

  Bóg znany jest w Judzie, *
  Jego imię wielkie jest w Izraelu.
  W Salem się wznosi przybytek Jego, *
  a na Syjonie jest Jego mieszkanie.
  Tam zdruzgotał strzały łuków, *
  tarcze, miecze i zbroje.
  Ty jesteś pełen światła *
  i potężniejszy od gór odwiecznych.
  Najwaleczniejsi stali się łupem, †
  sen ich ogarnął, *
  bezwładnie opadły ręce wojowników.
  Od Twojej groźby, Boże Jakuba, *
  rydwany i konie zamarły w bezruchu.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Pan przyjdzie, aby ukazać swoją chwałę w świętych. / Alleluja.

  3 ant. Składajcie śluby * i nieście dary Panu, Bogu waszemu. / Alleluja.

  II

  Jesteś straszliwy i któż Ci się oprze, *
  gdy gniew Twój się obudzi?
  Z nieba ogłosiłeś wyrok; *
  zamilkła strwożona ziemia,
  Kiedy Bóg powstał, by dokonać sądu *
  i ocalić poniżonych tej ziemi.
  Bo nawet gniew na ludzi *
  przyniesie Ci chwałę,
  A ci, których gniew nie dotknie, *
  będą obchodzić Twe święto.
  Składajcie i wypełniajcie śluby *
  wobec Boga naszego i Pana,
  Niech wszyscy stojący dokoła *
  przyniosą dary Budzącemu grozę,
  Panu, który poskramia pychę książąt *
  i jest postrachem władców ziemi.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Składajcie śluby / i nieście dary Panu, Bogu waszemu. / Alleluja.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom III: Niedziela IV, str. 916;
  LG skrócone: wg tabeli stron
  1 Kor 6, 19-20

  Czyż nie wiecie, że ciało jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

  K. Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich.
  W. Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.

  MODLITWA
  LG tom III: IV Niedziela Zwykła B, str. 116; LG skrócone: wg tabeli stron

  Módlmy się. Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy chwalili Ciebie z całej duszy * i szczerze miłowali wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 7. Modlitwa w ciągu dnia:
  południowa

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  HYMN
  LG tom III: Części stałe – tydzień IV, str. 548; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Zebrani w dnia połowie,
  By głosić chwałę Boga,
  Wyznajmy naszą wiarę
  I prośmy Go pokornie.

  2 Bo choć w wieczności mieszka,
  Do Niego czas należy
  I bliski jest każdemu,
  Kto spełnia Jego wolę.

  3 Niech On rozjaśni rozum,
  Zapali miłość w sercu,
  Bo Jemu chcemy służyć
  Przez pracę i modlitwę.

  4 Wielbimy Ciebie, Boże,
  Jedyny w Trójcy Świętej;
  Niech słońce Twojej łaski
  Oświeca naszą drogę. Amen.

  PSALMODIA

  Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

  Antyfony – LG tom III: Niedziela IV, str. 914-916; LG skrócone: wg tabeli stron
  Psalmy – LG tom III: Niedziela IV, str. 914-916; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 ant. Kto ten chleb spożywa, * będzie żył na wieki. / Alleluja.

  Psalm 23
  Dobry Pasterz
  Paść ich będzie Baranek i poprowadzi ich do źródeł wód życia (Ap 7, 17)

  Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, *
  pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
  Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę, *
  orzeźwia moją duszę.
  Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych *
  przez wzgląd na swoją chwałę.
  Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, *
  zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
  Kij Twój i laska pasterska *
  są moją pociechą.
  Stół dla mnie zastawiasz *
  na oczach moich wrogów,
  Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
  kielich mój pełny po brzegi.
  Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
  przez wszystkie dni życia.
  I zamieszkam w domu Pana *
  po najdłuższe czasy.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Kto ten chleb spożywa, / będzie żył na wieki. / Alleluja.

  2 ant. Pan przyjdzie, * aby ukazać swoją chwałę w świętych. / Alleluja.

  Psalm 76
  Dziękczynienie za zwycięstwo
  Ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich (Mt 24, 30)

  I

  Bóg znany jest w Judzie, *
  Jego imię wielkie jest w Izraelu.
  W Salem się wznosi przybytek Jego, *
  a na Syjonie jest Jego mieszkanie.
  Tam zdruzgotał strzały łuków, *
  tarcze, miecze i zbroje.
  Ty jesteś pełen światła *
  i potężniejszy od gór odwiecznych.
  Najwaleczniejsi stali się łupem, †
  sen ich ogarnął, *
  bezwładnie opadły ręce wojowników.
  Od Twojej groźby, Boże Jakuba, *
  rydwany i konie zamarły w bezruchu.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Pan przyjdzie, aby ukazać swoją chwałę w świętych. / Alleluja.

  3 ant. Składajcie śluby * i nieście dary Panu, Bogu waszemu. / Alleluja.

  II

  Jesteś straszliwy i któż Ci się oprze, *
  gdy gniew Twój się obudzi?
  Z nieba ogłosiłeś wyrok; *
  zamilkła strwożona ziemia,
  Kiedy Bóg powstał, by dokonać sądu *
  i ocalić poniżonych tej ziemi.
  Bo nawet gniew na ludzi *
  przyniesie Ci chwałę,
  A ci, których gniew nie dotknie, *
  będą obchodzić Twe święto.
  Składajcie i wypełniajcie śluby *
  wobec Boga naszego i Pana,
  Niech wszyscy stojący dokoła *
  przyniosą dary Budzącemu grozę,
  Panu, który poskramia pychę książąt *
  i jest postrachem władców ziemi.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Składajcie śluby / i nieście dary Panu, Bogu waszemu. / Alleluja.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom III: Niedziela IV, str. 917;
  LG skrócone: wg tabeli stron
  Pwt 10, 12

  Czego żąda od ciebie Pan, Bóg twój? Tylko tego, byś się bał Pana, Boga swojego, chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go, służył Panu, Bogu twemu, z całego swojego serca i z całej swej duszy.

  K. Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie.
  W. Ten, kto postępuje nienagannie i mówi prawdę w swoim sercu.

  MODLITWA
  LG tom III: IV Niedziela Zwykła B, str. 116; LG skrócone: wg tabeli stron

  Módlmy się. Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy chwalili Ciebie z całej duszy * i szczerze miłowali wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 8. Modlitwa w ciągu dnia:
  popołudniowa

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  HYMN
  LG tom III: Części stałe – tydzień IV, str. 550; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 W tej przedwieczornej godzinie,
  Gdy już jesteśmy znużeni,
  Chcemy w pokornej modlitwie
  Odnaleźć pokój i siłę.

  2 Pochyl się, Panie, nad nami,
  Nad ludzkim trudem i pracą,
  Daj światło naszym umysłom,
  A ręce uczyń sprawnymi.

  3 Wszystko, co teraz czynimy,
  Niech będzie zgodne z Twą wolą;
  Pomóż nam Twoje królestwo
  Budować w sercach człowieczych.

  4 Bądź pochwalony, Wszechmocny,
  Jedyny w Trójcy Najświętszej;
  Ciebie niech światło słoneczne
  I ciemność nocy wychwala. Amen.

  PSALMODIA

  Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

  Antyfony – LG tom III: Niedziela IV, str. 914-916; LG skrócone: wg tabeli stron
  Psalmy – LG tom III: Niedziela IV, str. 914-916; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 ant. Kto ten chleb spożywa, * będzie żył na wieki. / Alleluja.

  Psalm 23
  Dobry Pasterz
  Paść ich będzie Baranek i poprowadzi ich do źródeł wód życia (Ap 7, 17)

  Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, *
  pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
  Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę, *
  orzeźwia moją duszę.
  Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych *
  przez wzgląd na swoją chwałę.
  Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, *
  zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
  Kij Twój i laska pasterska *
  są moją pociechą.
  Stół dla mnie zastawiasz *
  na oczach moich wrogów,
  Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
  kielich mój pełny po brzegi.
  Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
  przez wszystkie dni życia.
  I zamieszkam w domu Pana *
  po najdłuższe czasy.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Kto ten chleb spożywa, / będzie żył na wieki. / Alleluja.

  2 ant. Pan przyjdzie, * aby ukazać swoją chwałę w świętych. / Alleluja.

  Psalm 76
  Dziękczynienie za zwycięstwo
  Ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich (Mt 24, 30)

  I

  Bóg znany jest w Judzie, *
  Jego imię wielkie jest w Izraelu.
  W Salem się wznosi przybytek Jego, *
  a na Syjonie jest Jego mieszkanie.
  Tam zdruzgotał strzały łuków, *
  tarcze, miecze i zbroje.
  Ty jesteś pełen światła *
  i potężniejszy od gór odwiecznych.
  Najwaleczniejsi stali się łupem, †
  sen ich ogarnął, *
  bezwładnie opadły ręce wojowników.
  Od Twojej groźby, Boże Jakuba, *
  rydwany i konie zamarły w bezruchu.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Pan przyjdzie, aby ukazać swoją chwałę w świętych. / Alleluja.

  3 ant. Składajcie śluby * i nieście dary Panu, Bogu waszemu. / Alleluja.

  II

  Jesteś straszliwy i któż Ci się oprze, *
  gdy gniew Twój się obudzi?
  Z nieba ogłosiłeś wyrok; *
  zamilkła strwożona ziemia,
  Kiedy Bóg powstał, by dokonać sądu *
  i ocalić poniżonych tej ziemi.
  Bo nawet gniew na ludzi *
  przyniesie Ci chwałę,
  A ci, których gniew nie dotknie, *
  będą obchodzić Twe święto.
  Składajcie i wypełniajcie śluby *
  wobec Boga naszego i Pana,
  Niech wszyscy stojący dokoła *
  przyniosą dary Budzącemu grozę,
  Panu, który poskramia pychę książąt *
  i jest postrachem władców ziemi.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Składajcie śluby / i nieście dary Panu, Bogu waszemu. / Alleluja.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom III: Niedziela IV, str. 917;
  LG skrócone: wg tabeli stron
  Pnp 8, 6b-7a

  Jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol, żar jej to żar ognia, płomień Pański. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki.

  K. Miłuję Cię, Panie, mocy moja.
  W. Panie, opoko moja i twierdzo, mój wybawicielu.

  MODLITWA
  LG tom III: IV Niedziela Zwykła B, str. 116; LG skrócone: wg tabeli stron

  Módlmy się. Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy chwalili Ciebie z całej duszy * i szczerze miłowali wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 9. II Nieszpory

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  HYMN – KOMENTARZ
  LG tom III: Niedziela IV, str. 917-918; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1067

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Błogosławiony jesteś, Boże,
  W jedności Trójcy doskonały;
  Oto już gaśnie blask słoneczny,
  Dlatego ześlij światło w serca.

  2 Ciebie sławimy pieśnią rano,
  Wielbimy hymnem o zachodzie,
  Tobie oddawać chcemy chwałę
  Przez wszystkie wieki nieskończone.

  3 Ojcu, Synowi i Duchowi
  Niech będzie chwała i podzięka;
  Bóg wszechmogący w Trójcy Świętej
  Niech raczy przyjąć nasze modły. Amen.

  PSALMODIA – KOMENTARZ
  Antyfony – LG tom III: Niedziela IV, str. 918-920; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1067-1070
  Psalmy – LG tom III: Niedziela IV, str. 918-920; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1067-1070

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 ant. W blasku świętości * przed jutrzenką Ciebie zrodziłem. / Alleluja.

  Psalm 110, 1-5. 7
  Mesjasz królem i kapłanem
  Trzeba bowiem, aby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół u stóp swoich (1 Kor 15, 25)

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

  Rzekł Pan do Pana mego: *
  „Siądź po mojej prawicy,
  Aż uczynię Twych wrogów *
  podnóżkiem stóp Twoich”.
  Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu; *
  panuj wśród swych nieprzyjaciół!
  Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu: †
  W blasku świętości *
  z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
  Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
  „Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”.
  Pan jest po Twojej prawicy, *
  zetrze królów w dzień swego gniewu.
  On po drodze pić będzie z potoku, *
  dlatego głowę podniesie.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. W blasku świętości / przed jutrzenką Ciebie zrodziłem. / Alleluja.

  2 ant. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, * albowiem oni będą nasyceni. / Alleluja.

  Psalm 112
  Szczęście bogobojnego
  Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość, sprawiedliwość i prawda (Ef 5, 8-9)

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

  Błogosławiony człowiek, który służy Panu *
  i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
  Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
  dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
  Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
  a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
  On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
  łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
  Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza, *
  i swoimi sprawami zarządza uczciwie.
  Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
  i pozostanie w wiecznej pamięci.
  Nie przelęknie się złej nowiny, *
  jego mocne serce zaufało Panu.
  Jego wierne serce lękać się nie będzie *
  i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.
  Rozdaje i obdarza ubogich, †
  jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *
  wywyższona z chwałą będzie jego potęga.
  Widzi to grzesznik i złość go ogarnia, †
  zębami zgrzyta i marnieje. *
  Wniwecz się obróci pragnienie grzeszników.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, / albowiem oni będą nasyceni. / Alleluja.

  3 ant. Bóg wszystko poddał pod stopy Jezusa, * a Jego ustanowił Głową Kościoła. / Alleluja.

  Jeżeli poniższa pieśń jest śpiewana, należy wykonać wszystkie Alleluja, tak jak to podano. W recytacji wystarczy mówić Alleluja tylko na początku i końcu każdej strofy.

  Pieśń (Ef 1, 20b-23a)
  Chrystus Głową Kościoła

  Alleluja.
  Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych *
  (W. Alleluja)
  i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich.
  W. Alleluja (alleluja).

  Alleluja.
  Ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, *
  (W. Alleluja)
  i Mocą, i Panowaniem.
  W. Alleluja (alleluja).

  Alleluja.
  I ponad wszelkim innym imieniem *
  (W. Alleluja)
  wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.
  W. Alleluja (alleluja).

  Alleluja.
  I wszystko poddał pod Jego stopy, *
  (W. Alleluja)
  a Jego ustanowił Głową Kościoła.
  W. Alleluja (alleluja).

  Alleluja.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  (W. Alleluja)
  i Duchowi Świętemu.
  W. Alleluja (alleluja).

  Alleluja.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  (W. Alleluja)
  i na wieki wieków. Amen.
  W. Alleluja (alleluja).

  Ant. Bóg wszystko poddał pod stopy Jezusa, / a Jego ustanowił Głową Kościoła. / Alleluja.

  CZYTANIE – KOMENTARZ – ROZWAŻANIE
  LG tom III: Niedziela IV, str. 920;
  LG skrócone: Niedziela IV, str. 1070
  Hbr 12, 22-24

  Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do Pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla.

  RESPONSORIUM KRÓTKIE
  LG tom III: Niedziela IV, str. 920; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1071

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  K. Nasz Bóg jest wielki, * Wielka jest Jego potęga.
  W. Nasz Bóg jest wielki, / Wielka jest Jego potęga.
  K. Jego wiedza nie zna granic.
  W. Wielka jest Jego potęga.
  K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  W. Nasz Bóg jest wielki, / Wielka jest Jego potęga.

  PIEŚŃ MARYI
  LG tom III: IV Niedziela Zwykła B, str. 116;
  LG skrócone: IV Niedziela Zwykła B, str. 608
  Łk 1, 46-55

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Wszyscy się zdumiewali * i wieść o Jezusie rozeszła się po całej Galilei.

  Wielbi dusza moja Pana *
  i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
  Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
  Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
  Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
  a Jego imię jest święte.
  Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
  nad tymi, którzy się Go boją.
  Okazał moc swego ramienia, *
  rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
  Strącił władców z tronu, *
  a wywyższył pokornych.
  Głodnych nasycił dobrami, *
  a bogatych z niczym odprawił.
  Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
  pomny na swe miłosierdzie,
  Jak obiecał naszym ojcom, *
  Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Wszyscy się zdumiewali / i wieść o Jezusie rozeszła się po całej Galilei.

  PROŚBY – KOMENTARZ
  LG tom III: Niedziela IV, str. 921; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1071

  Można użyć krótszej formy próśb.

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Radując się w Panu, od którego pochodzi wszelkie dobro, w szczerości serca zanośmy do Niego nasze błagania:
  Panie, wysłuchaj naszą modlitwę.

  Panie, Boże wszechświata, Ty posłałeś na ziemię swojego Syna, aby Twoje imię było chwalone na każdym miejscu,
  – niech Kościół świadczy o Tobie wobec narodów.
  Panie, wysłuchaj naszą modlitwę.

  Spraw, abyśmy ochoczo przyjmowali naukę Apostołów
  – i życiem potwierdzali naszą wiarę.
  Panie, wysłuchaj naszą modlitwę.

  Ty miłujesz sprawiedliwość,
  – weź w obronę tych, którzy doznają krzywdy.
  Panie, wysłuchaj naszą modlitwę.

  Uwolnij więźniów, przywróć wzrok niewidomym,
  – podnieś upadłych, miej w opiece tułaczy.
  Panie, wysłuchaj naszą modlitwę.

  Wypełnij pragnienia tych, którzy zasnęli w pokoju,
  – niech przez Twojego Syna osiągną chwałę zmartwychwstania.
  Panie, wysłuchaj naszą modlitwę.

  Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
  święć się imię Twoje;
  przyjdź królestwo Twoje;
  bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
  i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
  i nie wódź nas na pokuszenie,
  ale nas zbaw ode złego.

  MODLITWA – KOMENTARZ
  LG tom III: IV Niedziela Zwykła B, str. 116; LG skrócone: IV Niedziela Zwykła, str. 607

  Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy chwalili Ciebie z całej duszy * i szczerze miłowali wszystkich ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
  K. Pan z wami.
  W. I z duchem twoim.
  K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
  W. Amen.

  Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

  Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
  K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
  W. Bogu niech będą dzięki.

  W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
  Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

 10. Kompleta

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
  We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

  HYMN
  LG tom III: Części stałe – tydzień IV, str. 1017; LG skrócone: Części stałe – tydzień IV, str. 1168

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada
  I blask słoneczny już niknie na niebie;
  Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie
  Dla Twoich wiernych.

  2 Twoja obecność niech dla nas się stanie
  Bezpiecznym portem i pewnym schronieniem;
  Serce napełnij pokojem i ciszą,
  Najlepszy Ojcze.

  3 Bądź przy nas także w ostatniej godzinie,
  Gdy kształty rzeczy zacierać się poczną;
  Pochwyć za rękę i wprowadź do domu
  Wiecznego trwania.

  4 Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje,
  Niech dnie i noce naszego istnienia
  Niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią
  W Jedynej Trójcy. Amen.

  PSALMODIA
  LG tom III: Po II Nieszporach, str. 1022-1023; LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1175-1176

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Pan cię okryje swoimi piórami, * nie ulękniesz się strachu nocnego.

  Psalm 91
  O Bożej opiece
  Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach (Łk 10, 19)

  Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
  i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
  Mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą, *
  Boże mój, któremu ufam”.
  Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego *
  i od słowa niosącego zgubę.
  Okryje cię swoimi piórami, †
  pod Jego skrzydła się schronisz; *
  wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
  Nie ulękniesz się strachu nocnego *
  ani strzały za dnia lecącej,
  Ani zarazy skradającej się w mroku, *
  ani moru niszczącego w południe.
  A choćby tysiąc padło u boku twego †
  i dziesięć tysięcy po twojej prawicy, *
  ciebie to nie spotka.
  Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma *
  zapłatę daną grzesznikom.
  Bo Pan jest twoją ucieczką, *
  za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
  Nie przystąpi do ciebie niedola, *
  a cios nie dosięgnie twojego namiotu,
  Bo rozkazał swoim aniołom, *
  aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
  Będą cię nosili na rękach, *
  abyś stopy nie uraził o kamień.
  Będziesz stąpał po wężach i żmijach, *
  a lwa i smoka podepczesz.
  „Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, *
  osłonię go, bo poznał moje imię.
  Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham †
  i będę z nim w utrapieniu, *
  wyzwolę go i sławą obdarzę.
  Nasycę go długim życiem *
  i ukażę mu moje zbawienie”.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Pan cię okryje swoimi piórami, / nie ulękniesz się strachu nocnego.

  CZYTANIE
  LG tom III: Po II Nieszporach, str. 1023-1024;
  LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1176
  Ap 22, 4-5

  Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.

  RESPONSORIUM KRÓTKIE
  LG tom III: Po II Nieszporach, str. 1024; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

  K. W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
  W. W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
  K. Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
  W. Powierzam ducha mojego.
  K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  W. W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

  PIEŚŃ SYMEONA
  LG tom III: Po II Nieszporach, str. 1024;
  LG skrócone: Części stałe, str. 1170
  Łk 2, 29-32

  Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

  Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
  według słowa Twojego,
  Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
  któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
  Światło na oświecenie pogan *
  i chwałę ludu Twego, Izraela.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

  MODLITWA
  LG tom III: Po II Nieszporach, str. 1024; LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1176

  Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa, † pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, * abyśmy odpoczęli bezpieczni od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

  ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
  LG tom III: Części stałe, str. 1018-1019; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

  Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

 11. STARY TESTAMENT
  Księga Rodzaju

  Upadek pierwszych ludzi

  3
  1 A wąż1 był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?» 2 Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, 3 tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli». 4 Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! 5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło».
  6 Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. 7 A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.
  8 Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. 9 Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: «Gdzie jesteś?» 10 On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się». 11 Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?» 12 Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem». 13 Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?» Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam». 14 Wtedy Pan Bóg rzekł do węża:
  «Ponieważ to uczyniłeś,
  bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych;
  na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia.
  15 Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę,
  pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej:
  ono zmiażdży2 ci głowę,
  a ty zmiażdżysz2 mu piętę».
  16 Do niewiasty powiedział: «Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą».
  17 Do mężczyzny zaś [Bóg] rzekł: «Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść –
  przeklęta3 niech będzie ziemia z twego powodu:
  w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie
  po wszystkie dni twego życia.
  18 Cierń i oset będzie ci ona rodziła,
  a przecież pokarmem twym są płody roli.
  19 W pocie więc oblicza twego
  będziesz musiał zdobywać pożywienie,
  póki nie wrócisz do ziemi,
  z której zostałeś wzięty;
  bo prochem jesteś
  i w proch się obrócisz!»4
  20 Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa5, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
  21 Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. 22 Po czym Pan Bóg rzekł: «Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki»6. 23 Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. 24 Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia7.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s