Dział Intencji i Liturgii 30 grudnia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Dział intencji i liturgii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

8 odpowiedzi na „Dział Intencji i Liturgii 30 grudnia

 1. opoka pisze:

  Piątek, 30 grudnia 2011 r.
  imieniny:
  Eugeniusza, Katarzyny, Sabiny, Anyzjusza
  Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa, święto, Oktawa Bożego Narodzenia

  Patroni (wg. Martyrologium Romanum)
  św. Sabinus ze Spoleto, św. Anysia, św. Anyzjusz, św. Egwin.
  Św. Anyzjusz, biskup
  O życiu tego świętego wiemy bardzo mało. Po śmierci Ascholiusza w roku 383 został biskupem Tesaloniki. Z tej okazji św. Ambroży napisał do niego list, wyrażając nadzeję, iż będzie godnym następcą swego poprzednika. Papież św. Damazy mianował go wikariuszem patriarchalnym Ilirii, co potwierdzili również papieże św. Syrycjusz i Innocenty I. Kiedy św. Jan Chryzostom był nękany przez władze, św. Anyzjusza zdecydowanie wystąpil w jego obronie; z kolei św. Jan osobnym listem podzienkował mu za wysiłki w jego sprawie. Św. Anyzjusz był pobożnym pasterzem; jego życie i nauki wywierały znaczny wpływ na wiernych. Wielu papieży wysoko ceniło jego kapłańskie cnoty. Zmarł około roku 407.
  W ikonografii św. Egwin przedstawiany jest w stroju biskupim, w ręku trzyma rybę, która w pyszczku trzyma klucz.

 2. opoka pisze:

  Czytania
  Syr 3,2-6
  12-14
  Pan uczcił ojca przez dzieci,
  a prawa matki nad synami utwierdził.
  Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów,
  a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził.
  Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci,
  a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany.
  Kto szanuje ojca, długo żyć będzie,
  a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce.
  Synu, wspomagaj swego ojca w starości,
  nie zasmucaj go w jego życiu.
  A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość,
  nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił.
  Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie,
  w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.
  http://biblijni.pl/

  Kol 3,12-21
  Bracia:
  Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.
  Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani, w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni.
  Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.
  Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.
  http://biblijni.pl/

  Ewangelia
  Łk 2,22-40

  Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
  A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
  „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa.
  Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”.
  A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.
  Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.
  A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.
  Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.
  http://biblijni.pl/

  Komentarz liturgiczny
  A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. (…)
  A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
  Łk 2, 25. 27-28

  Jesteśmy dziś świadkami wielkiej radości Symeona i Anny. Ludzie Ci, poświęcili swoje życie, aby służyć Bogu. Ich nagrodą było patrzenie na nowonarodzonego Mesjasza.

  Cieszę się z narodzin Chrystusa, ale sporo brakuje mi do Symeona i Anny, dla których był to najważniejszy dzień w życiu.

  Wypada mi spojrzeć na ten mijający tydzień oktawy Świąt Narodzenia Pańskiego – czy udało mi się choć na chwilę zatrzymać przy żłóbku, aby powitać Chrystusa i rozradować się z Jego przyjścia?

  Dziękuję Ci Boże, że moje oczy mogą oglądać Twoje Zbawienie.
  ks. Piotr

 3. katolik pisze:

  Modlitwa na dziś
  Boże, Światłości i Pasterzu dusz, któryustanowiłeś św. Anyzjusza biskupem w Twoim Kościele, by karmił Twój lud słowem i kształtował przykładem, spraw, abyśmy dzięki niemu zachowali wiarę, której on nauczał i podążali drogą, którą on nam ukazał. Amen.

 4. Jutrznia

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

  HYMN – JAK TO ZAŚPIEWAĆ?
  LG tom I: Świętej Rodziny, str. 385-386; LG skrócone: Świętej Rodziny, str. 155

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Ty, który jesteś Synem Boga,
  Przedwiecznym blaskiem Jego chwały,
  Wziąłeś z Maryi ludzkie ciało
  I zamieszkałeś między nami.

  2 Panie, dzierżący w swojej dłoni
  Przestworza niebios, ląd i morze,
  Do nas przyszedłeś, by doświadczyć
  Człowieczych cierpień i radości.

  3 Aby uświęcić nasze życie
  I dać nam przykład posłuszeństwa,
  Stałeś się dzieckiem czystej Matki,
  Poddając siebie Józefowi.

  4 Wszystkim rodzinom udziel, Chryste,
  Pokoju, zgody i wesela;
  W Tobie niech znajdą jedność serca
  I pomoc w ciężkich chwilach próby.

  5 Bądź uwielbiony, dobry Jezu,
  Ukryty Boże, Zbawicielu;
  Chwała niech będzie Tobie z Ojcem
  I Duchem Świętym Twej pociechy. Amen.

  PSALMODIA – JAK TO ZAŚPIEWAĆ?
  Antyfony – LG tom I: Świętej Rodziny, str. 386; LG skrócone: Świętej Rodziny, str. 156
  Psalmy – LG tom I: Niedziela I, str. 595-598; LG skrócone: Niedziela I, str. 726-728

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 ant. Rodzice Jezusa * chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy.

  Psalm 63, 2-9
  Tęsknota za Bogiem
  Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

  Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
  i pragnie Ciebie moja dusza.
  Ciało moje tęskni za Tobą, *
  jak zeschła ziemia łaknąca wody.
  Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
  by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
  Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
  więc sławić Cię będą moje wargi.
  Będę Cię wielbił przez całe me życie *
  i wzniosę ręce w imię Twoje.
  Moja dusza syci się obficie, *
  a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
  Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
  i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
  Bo stałeś się dla mnie pomocą *
  i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
  „Do Ciebie lgnie moja dusza, *
  prawica Twoja mnie wspiera”.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Rodzice Jezusa / chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy.

  2 ant. Dziecię rosło i nabierało mocy, * napełniając się mądrością, / a łaska Boża na Nim spoczywała.

  Pieśń (Dn 3, 57-88. 56)
  Całe stworzenie wielbi Boga
  Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy (Ap 19, 5)

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tej pieśni.

  Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
  chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
  Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, *
  błogosławcie Pana, niebiosa.
  Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, *
  błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
  Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, *
  błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
  Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, *
  błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
  Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, *
  błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
  Błogosławcie Pana, rosy i szrony, *
  błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
  Błogosławcie Pana, lody i śniegi, *
  błogosławcie Pana, dnie i noce.
  Błogosławcie Pana, światło i ciemności, *
  błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
  Niech ziemia błogosławi Pana, *
  niech Go chwali i wywyższa na wieki.
  Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *
  błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
  Błogosławcie Pana, źródła wodne, *
  błogosławcie Pana, morza i rzeki.
  Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, *
  błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
  Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, *
  błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
  Błogosław Pana, Izraelu, *
  chwal Go i wywyższaj na wieki.
  Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *
  błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
  Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, *
  błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
  Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, *
  chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
  Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, *
  chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
  Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, *
  pełen chwały i wywyższony na wieki.

  Na końcu tej pieśni nie mówi się Chwała Ojcu.

  Ant. Dziecię rosło i nabierało mocy, / napełniając się mądrością, / a łaska Boża na Nim spoczywała.

  3 ant. Ojciec i Matka Jezusa * dziwili się temu, / co o Nim mówiono.

  Psalm 149
  Radość świętych
  Synowie Kościoła, synowie nowego ludu, radują się swym Królem, Chrystusem (Hezychiusz)

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

  Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
  głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
  Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
  a synowie Syjonu radują swym Królem.
  Niech imię Jego czczą tańcem, *
  niech grają Mu na bębnie i cytrze.
  Bo Pan swój lud miłuje, *
  pokornych wieńczy zwycięstwem.
  Niech święci cieszą się w chwale, *
  niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
  Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *
  a miecz obosieczny w ich ręku,
  Aby pomścić się na poganach *
  i karę wymierzyć narodom,
  Aby ich królów zakuć w kajdany, *
  a dostojników w żelazne łańcuchy,
  Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *
  To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Ojciec i Matka Jezusa / dziwili się temu, / co o Nim mówiono.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  JAK TO ZAŚPIEWAĆ?
  LG tom I: Świętej Rodziny, str. 386;
  LG skrócone: Świętej Rodziny, str. 156
  Pwt 5, 16

  Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój.

  RESPONSORIUM KRÓTKIE – JAK TO ZAŚPIEWAĆ?
  LG tom I: Świętej Rodziny, str. 386; LG skrócone: Świętej Rodziny, str. 156

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  K. Chryste, Synu Boga żywego, * Zmiłuj się nad nami.
  W. Chryste, Synu Boga żywego, / Zmiłuj się nad nami.
  K. Ty byłeś poddany Maryi i Józefowi.
  W. Zmiłuj się nad nami.
  K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  W. Chryste, Synu Boga żywego, / Zmiłuj się nad nami.

  PIEŚŃ ZACHARIASZA – JAK TO ZAŚPIEWAĆ?
  LG tom I: , str. ;
  LG skrócone: Świętej Rodziny B, str. 156
  Łk 1, 68-79

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Gdy Rodzice wnosili do świątyni Dzieciątko Jezus, * Symeon wziął Je w objęcia i błogosławił Boga.

  Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
  bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
  I wzbudził dla nas moc zbawczą *
  w domu swego sługi Dawida.
  Jak zapowiedział od dawna *
  przez usta swych świętych proroków,
  Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
  i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
  Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
  i wspomni na swe święte przymierze,
  Na przysięgę, którą złożył *
  ojcu naszemu Abrahamowi.
  Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
  służyć Mu będziemy bez trwogi,
  W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
  po wszystkie dni nasze.
  A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
  gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
  Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
  przez odpuszczenie grzechów.
  Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
  z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
  By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
  aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Gdy Rodzice wnosili do świątyni Dzieciątko Jezus, / Symeon wziął Je w objęcia i błogosławił Boga.

  PROŚBY – JAK TO ZAŚPIEWAĆ?
  LG tom I: Świętej Rodziny, str. 387; LG skrócone: Świętej Rodziny, str. 156-157

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Uwielbiajmy Jezusa, Syna Boga żywego, który zechciał być dzieckiem w ludzkiej rodzinie, i zanośmy do Niego pokorne błagania:
  Przez Twe posłuszeństwo uświęcaj nas, Jezu.

  Odwieczne Słowo Ojca, Jezu poddany Maryi i Józefowi,
  – naucz nas pokory.
  Przez Twe posłuszeństwo uświęcaj nas, Jezu.

  Nasz Nauczycielu, którego czyny i słowa Matka zachowywała w swym sercu,
  – spraw, abyśmy z wiarą słuchali Twego słowa i zachowywali je sercem szlachetnym i dobrym.
  Przez Twe posłuszeństwo uświęcaj nas, Jezu.

  Chryste, Stwórco świata, którego ludzie nazywali synem cieśli,
  – naucz nas gorliwości w pracy.
  Przez Twe posłuszeństwo uświęcaj nas, Jezu.

  Jezu, Ty w nazaretańskiej Rodzinie czyniłeś postępy w mądrości i latach, w łasce u Boga i ludzi,
  – spraw, abyśmy wzrastali w Tobie, który jesteś naszą Głową.
  Przez Twe posłuszeństwo uświęcaj nas, Jezu.

  Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
  święć się imię Twoje;
  przyjdź królestwo Twoje;
  bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
  i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
  i nie wódź nas na pokuszenie,
  ale nas zbaw ode złego.

  MODLITWA
  LG tom I: Świętej Rodziny, str. 387; LG skrócone: Świętej Rodziny, str. 157

  Boże, Ty ukazałeś nam wspaniały przykład Świętej Rodziny, † spraw łaskawie, abyśmy przez naśladowanie Jej cnót oraz więzi miłości * zasłużyli na wieczną nagrodę w Twoim domu, pełnym radości i szczęścia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
  K. Pan z wami.
  W. I z duchem twoim.
  K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
  W. Amen.

  Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

  Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
  K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
  W. Bogu niech będą dzięki.

  W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
  Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

 5. Modlitwa w ciągu dnia:
  przedpołudniowa

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  HYMN
  LG tom I: Narodzenie Pańskie I, str. 353; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Anioł pasterzom mówił:
  Chrystus się wam narodził
  W Betlejem, nie bardzo podłym mieście,
  Narodził się w ubóstwie
  Pan wszego stworzenia.

  2 Chcąc się dowiedzieć tego
  Poselstwa wesołego,
  Bieżeli do Betlejem skwapliwie,
  Znaleźli Dziecię w żłobie,
  Maryję z Józefem.

  3 O dziwne narodzenie,
  Nigdy nie wysłowione!
  Poczęła Panna Syna w czystości,
  Porodziła w całości
  Panieństwa swojego.

  4 Bogu bądź cześć i chwała,
  Która by nie ustała,
  Jak Ojcu, tak i Jego Synowi
  I Świętemu Duchowi,
  W Trójcy Jedynemu. Amen.

  PSALMODIA
  Antyfony – LG tom I: Narodzenie Pańskie I, str. 354; LG skrócone: wg tabeli stron
  Psalmy – LG tom I: Piątek I, str. 656-658; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Józef i Maryja, Matka Jezusa, * dziwili się temu, co o Nim mówiono.

  Psalm 119, 25-32
  IV (Dalet)
  Bóg pociechą udręczonego

  W proch powalona jest moja dusza, Panie, *
  przywróć mi życie według Twego słowa.
  Wyjawiłem Ci moje drogi, a Tyś mnie wysłuchał, *
  naucz mnie swoich ustaw.
  Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, *
  abym rozważał Twoje cuda.
  Ze zgryzoty płacze moja dusza, *
  podźwignij mnie, jak obiecałeś.
  Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, *
  obdarz mnie łaską Twojego Prawa.
  Wybrałem drogę prawdy, *
  pragnąc Twych wyroków.
  Lgnę do Twoich napomnień, *
  nie daj mi okryć się wstydem.
  Pobiegnę drogą Twych przykazań, *
  gdy szeroko otworzysz me serce.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Psalm 26
  Ufna modlitwa sprawiedliwego
  Wybrał nas Bóg w Chrystusie, abyśmy byli święci i nieskalani (Ef 1, 4)

  Osądź mnie, Panie, sprawiedliwie, †
  bo postępowałem nienagannie *
  i nie wahałem się pokładając nadzieję w Panu.
  Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbę, *
  zbadaj me sumienie i serce.
  Bo przed moimi oczyma łaskawość Twa stoi *
  i postępuję w Twojej prawdzie.
  Nie zasiadam z ludźmi fałszywymi *
  ani się nie spotykam z niegodziwcami.
  Nie cierpię zgromadzenia złoczyńców *
  i nie przestaję z występnymi.
  Umywam moje ręce na znak niewinności *
  i obchodzę Twój ołtarz, Panie,
  By głośno śpiewać o Twojej chwale *
  i opowiadać o wszystkich Twych cudach.
  Miłuję, Panie, dom, w którym mieszkasz, *
  i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała.
  Nie zabieraj z grzesznymi mej duszy, *
  a życia mojego z mężami krwawymi.
  W ich ręku zbrodnia, *
  a ich prawica pełna jest przekupstwa.
  Ja zaś kroczę w mojej niewinności, *
  wyzwól mnie i zmiłuj się nade mną.
  Na równej drodze stoi moja stopa, *
  na zgromadzeniach błogosławię Pana.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Psalm 28, 1-3. 6-9
  Prośba i dziękczynienie
  Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał (J 11, 41)

  Do Ciebie wołam, Panie, Opoko moja, *
  na głos mój nie bądź głuchy,
  Abym wtedy, gdy będziesz milczał, *
  nie stał się podobny do zstępujących do grobu.
  Usłysz głos mojego błagania, gdy wołam do Ciebie *
  i gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego.
  Nie gub mnie z grzesznikami *
  i z tymi, którzy nieprawość czynią,
  Którzy rozmawiają o pokoju z bliźnimi, *
  a w duszy żywią złe zamiary.
  Niech będzie Pan błogosławiony, *
  bo usłyszał głos mego błagania.
  Pan moją mocą i tarczą, *
  zaufało Mu moje serce.
  Pomógł mi, więc moje serce się cieszy *
  i moją pieśnią Go sławię.
  Pan jest zbawczą mocą dla swojego ludu, *
  twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
  Ocal swój lud i błogosław swojemu dziedzictwu, *
  bądź im pasterzem, weź ich w opiekę na wieki.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Józef i Maryja, Matka Jezusa, / dziwili się temu, co o Nim mówiono.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom I: Świętej Rodziny, str. 388;
  LG skrócone: wg tabeli stron
  Kol 3, 12-13

  Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.

  K. Pan nas pouczy o swoich drogach.
  W. I będziemy chodzili Jego ścieżkami.

  MODLITWA
  LG tom I: Świętej Rodziny, str. 387; LG skrócone: wg tabeli stron

  Módlmy się. Boże, Ty ukazałeś nam wspaniały przykład Świętej Rodziny, † spraw łaskawie, abyśmy przez naśladowanie Jej cnót oraz więzi miłości * zasłużyli na wieczną nagrodę w Twoim domu, pełnym radości i szczęścia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 6. Modlitwa w ciągu dnia:
  południowa

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  HYMN
  LG tom I: Narodzenie Pańskie I, str. 354; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Tobie chwała, narodzony
  Dla zbawienia wszystkich ludzi,
  Panie Jezu, Synu Matki,
  Która z Ducha Cię poczęła.

  2 Tobie dzisiaj oddajemy
  Myśli, słowa i uczynki,
  Ty przeniknij je swą łaską,
  Aby godne były Ciebie.

  3 Twoja gwiazda betlejemska
  Stała się już jasnym słońcem
  I oświeca drogę życia,
  Którą chcemy iść ku Tobie.

  4 Chryste, któryś się objawił
  Wielkim mędrcom i pasterzom,
  Cześć i wieczne panowanie
  Ojcu, Tobie i Duchowi. Amen.

  PSALMODIA

  Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

  Antyfony – LG tom I: Narodzenie Pańskie I, str. 355; LG skrócone: wg tabeli stron
  Psalmy – LG tom I: Piątek I, str. 656-658; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Maryja zachowywała wszystkie te sprawy * i rozważała je w swoim sercu.

  Psalm 119, 25-32
  IV (Dalet)
  Bóg pociechą udręczonego

  W proch powalona jest moja dusza, Panie, *
  przywróć mi życie według Twego słowa.
  Wyjawiłem Ci moje drogi, a Tyś mnie wysłuchał, *
  naucz mnie swoich ustaw.
  Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, *
  abym rozważał Twoje cuda.
  Ze zgryzoty płacze moja dusza, *
  podźwignij mnie, jak obiecałeś.
  Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, *
  obdarz mnie łaską Twojego Prawa.
  Wybrałem drogę prawdy, *
  pragnąc Twych wyroków.
  Lgnę do Twoich napomnień, *
  nie daj mi okryć się wstydem.
  Pobiegnę drogą Twych przykazań, *
  gdy szeroko otworzysz me serce.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Psalm 26
  Ufna modlitwa sprawiedliwego
  Wybrał nas Bóg w Chrystusie, abyśmy byli święci i nieskalani (Ef 1, 4)

  Osądź mnie, Panie, sprawiedliwie, †
  bo postępowałem nienagannie *
  i nie wahałem się pokładając nadzieję w Panu.
  Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbę, *
  zbadaj me sumienie i serce.
  Bo przed moimi oczyma łaskawość Twa stoi *
  i postępuję w Twojej prawdzie.
  Nie zasiadam z ludźmi fałszywymi *
  ani się nie spotykam z niegodziwcami.
  Nie cierpię zgromadzenia złoczyńców *
  i nie przestaję z występnymi.
  Umywam moje ręce na znak niewinności *
  i obchodzę Twój ołtarz, Panie,
  By głośno śpiewać o Twojej chwale *
  i opowiadać o wszystkich Twych cudach.
  Miłuję, Panie, dom, w którym mieszkasz, *
  i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała.
  Nie zabieraj z grzesznymi mej duszy, *
  a życia mojego z mężami krwawymi.
  W ich ręku zbrodnia, *
  a ich prawica pełna jest przekupstwa.
  Ja zaś kroczę w mojej niewinności, *
  wyzwól mnie i zmiłuj się nade mną.
  Na równej drodze stoi moja stopa, *
  na zgromadzeniach błogosławię Pana.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Psalm 28, 1-3. 6-9
  Prośba i dziękczynienie
  Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał (J 11, 41)

  Do Ciebie wołam, Panie, Opoko moja, *
  na głos mój nie bądź głuchy,
  Abym wtedy, gdy będziesz milczał, *
  nie stał się podobny do zstępujących do grobu.
  Usłysz głos mojego błagania, gdy wołam do Ciebie *
  i gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego.
  Nie gub mnie z grzesznikami *
  i z tymi, którzy nieprawość czynią,
  Którzy rozmawiają o pokoju z bliźnimi, *
  a w duszy żywią złe zamiary.
  Niech będzie Pan błogosławiony, *
  bo usłyszał głos mego błagania.
  Pan moją mocą i tarczą, *
  zaufało Mu moje serce.
  Pomógł mi, więc moje serce się cieszy *
  i moją pieśnią Go sławię.
  Pan jest zbawczą mocą dla swojego ludu, *
  twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
  Ocal swój lud i błogosław swojemu dziedzictwu, *
  bądź im pasterzem, weź ich w opiekę na wieki.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Maryja zachowywała wszystkie te sprawy / i rozważała je w swoim sercu.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom I: Świętej Rodziny, str. 388;
  LG skrócone: wg tabeli stron
  Kol 3, 14-15

  Przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni.

  K. Jestem ubogi i od młodości pełen utrapienia.
  W. A po wywyższeniu upokorzony i zatrwożony.

  MODLITWA
  LG tom I: Świętej Rodziny, str. 387; LG skrócone: wg tabeli stron

  Módlmy się. Boże, Ty ukazałeś nam wspaniały przykład Świętej Rodziny, † spraw łaskawie, abyśmy przez naśladowanie Jej cnót oraz więzi miłości * zasłużyli na wieczną nagrodę w Twoim domu, pełnym radości i szczęścia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 7. Modlitwa w ciągu dnia:
  popołudniowa

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  HYMN
  LG tom I: Narodzenie Pańskie I, str. 355-356; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 O gwiazdo betlejemska,
  Zaświeć na niebie mym,
  Tak szukam cię wśród nocy,
  Tęsknię za światłem twym.
  Zaprowadź do stajenki,
  Leży tam Boży Syn,
  Bóg-Człowiek z Panny świętej,
  Dany na okup win.

  2 O nie masz Go już w szopce,
  Nie masz Go w żłóbku tam.
  Więc gdzie pójdziemy, Chryste?
  Gdzie się ukryłeś nam?
  Pójdziemy przed ołtarze
  Wzniecić miłości żar
  I hołd Ci niski oddać,
  To jest nasz wszystek dar.

  3 Ja nie wiem, o mój Panie,
  Któryś miał w żłobie tron,
  Czy dusza moja biedna
  Milsza Ci jest niż on.
  Ulituj się nade mną,
  Błagać Cię kornie śmiem,
  Gdyś stajnią nie pogardził,
  Nie gardź i sercem mym. Amen.

  PSALMODIA

  Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

  Antyfony – LG tom I: Narodzenie Pańskie I, str. 356; LG skrócone: wg tabeli stron
  Psalmy – LG tom I: Piątek I, str. 656-658; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, * któreś przygotował, Panie, / wobec wszystkich narodów.

  Psalm 119, 25-32
  IV (Dalet)
  Bóg pociechą udręczonego

  W proch powalona jest moja dusza, Panie, *
  przywróć mi życie według Twego słowa.
  Wyjawiłem Ci moje drogi, a Tyś mnie wysłuchał, *
  naucz mnie swoich ustaw.
  Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, *
  abym rozważał Twoje cuda.
  Ze zgryzoty płacze moja dusza, *
  podźwignij mnie, jak obiecałeś.
  Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, *
  obdarz mnie łaską Twojego Prawa.
  Wybrałem drogę prawdy, *
  pragnąc Twych wyroków.
  Lgnę do Twoich napomnień, *
  nie daj mi okryć się wstydem.
  Pobiegnę drogą Twych przykazań, *
  gdy szeroko otworzysz me serce.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Psalm 26
  Ufna modlitwa sprawiedliwego
  Wybrał nas Bóg w Chrystusie, abyśmy byli święci i nieskalani (Ef 1, 4)

  Osądź mnie, Panie, sprawiedliwie, †
  bo postępowałem nienagannie *
  i nie wahałem się pokładając nadzieję w Panu.
  Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbę, *
  zbadaj me sumienie i serce.
  Bo przed moimi oczyma łaskawość Twa stoi *
  i postępuję w Twojej prawdzie.
  Nie zasiadam z ludźmi fałszywymi *
  ani się nie spotykam z niegodziwcami.
  Nie cierpię zgromadzenia złoczyńców *
  i nie przestaję z występnymi.
  Umywam moje ręce na znak niewinności *
  i obchodzę Twój ołtarz, Panie,
  By głośno śpiewać o Twojej chwale *
  i opowiadać o wszystkich Twych cudach.
  Miłuję, Panie, dom, w którym mieszkasz, *
  i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała.
  Nie zabieraj z grzesznymi mej duszy, *
  a życia mojego z mężami krwawymi.
  W ich ręku zbrodnia, *
  a ich prawica pełna jest przekupstwa.
  Ja zaś kroczę w mojej niewinności, *
  wyzwól mnie i zmiłuj się nade mną.
  Na równej drodze stoi moja stopa, *
  na zgromadzeniach błogosławię Pana.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Psalm 28, 1-3. 6-9
  Prośba i dziękczynienie
  Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał (J 11, 41)

  Do Ciebie wołam, Panie, Opoko moja, *
  na głos mój nie bądź głuchy,
  Abym wtedy, gdy będziesz milczał, *
  nie stał się podobny do zstępujących do grobu.
  Usłysz głos mojego błagania, gdy wołam do Ciebie *
  i gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego.
  Nie gub mnie z grzesznikami *
  i z tymi, którzy nieprawość czynią,
  Którzy rozmawiają o pokoju z bliźnimi, *
  a w duszy żywią złe zamiary.
  Niech będzie Pan błogosławiony, *
  bo usłyszał głos mego błagania.
  Pan moją mocą i tarczą, *
  zaufało Mu moje serce.
  Pomógł mi, więc moje serce się cieszy *
  i moją pieśnią Go sławię.
  Pan jest zbawczą mocą dla swojego ludu, *
  twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
  Ocal swój lud i błogosław swojemu dziedzictwu, *
  bądź im pasterzem, weź ich w opiekę na wieki.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, / któreś przygotował, Panie, / wobec wszystkich narodów.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom I: Świętej Rodziny, str. 388;
  LG skrócone: wg tabeli stron
  Kol 3, 17

  Wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

  K. Obdarzę wszystkich twoich synów mądrością Bożą.
  W. I dam pełnię pokoju twoim dzieciom.

  MODLITWA
  LG tom I: Świętej Rodziny, str. 387; LG skrócone: wg tabeli stron

  Módlmy się. Boże, Ty ukazałeś nam wspaniały przykład Świętej Rodziny, † spraw łaskawie, abyśmy przez naśladowanie Jej cnót oraz więzi miłości * zasłużyli na wieczną nagrodę w Twoim domu, pełnym radości i szczęścia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 8. Kompleta

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
  We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

  HYMN
  LG tom I: Części stałe, str. 929; LG skrócone: Części stałe – tydzień I, str. 1166-1167

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Nim kres nadejdzie jasności,
  Błagamy, Stwórco wszechświata,
  Byś nas otaczał opieką
  I chronił w swojej dobroci.

  2 Niech serca nawet uśpione
  Przez sen czuwają przy Tobie;
  A kiedy zbudzi je zorza,
  Niech Ciebie wielbią z weselem.

  3 Niech ciało zdrowiem się cieszy
  I duch gorliwość odnajdzie,
  A Ty swym światłem przenikaj
  Głębokie nocy ciemności.

  4 O spraw to, Ojcze najlepszy,
  Przez Syna Twego, Chrystusa,
  Co z Tobą w Ducha jedności
  Króluje w blasku na wieki. Amen.

  PSALMODIA
  LG tom I: Po II Nieszporach, str. 935-937; LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1175-1176

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Pan cię okryje swoimi piórami, * nie ulękniesz się strachu nocnego.

  Psalm 91
  O Bożej opiece
  Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach (Łk 10, 19)

  Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
  i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
  Mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą, *
  Boże mój, któremu ufam”.
  Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego *
  i od słowa niosącego zgubę.
  Okryje cię swoimi piórami, †
  pod Jego skrzydła się schronisz; *
  wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
  Nie ulękniesz się strachu nocnego *
  ani strzały za dnia lecącej,
  Ani zarazy skradającej się w mroku, *
  ani moru niszczącego w południe.
  A choćby tysiąc padło u boku twego †
  i dziesięć tysięcy po twojej prawicy, *
  ciebie to nie spotka.
  Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma *
  zapłatę daną grzesznikom.
  Bo Pan jest twoją ucieczką, *
  za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
  Nie przystąpi do ciebie niedola, *
  a cios nie dosięgnie twojego namiotu,
  Bo rozkazał swoim aniołom, *
  aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
  Będą cię nosili na rękach, *
  abyś stopy nie uraził o kamień.
  Będziesz stąpał po wężach i żmijach, *
  a lwa i smoka podepczesz.
  „Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, *
  osłonię go, bo poznał moje imię.
  Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham †
  i będę z nim w utrapieniu, *
  wyzwolę go i sławą obdarzę.
  Nasycę go długim życiem *
  i ukażę mu moje zbawienie”.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Pan cię okryje swoimi piórami, / nie ulękniesz się strachu nocnego.

  CZYTANIE
  LG tom I: Po II Nieszporach, str. 936-937;
  LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1176
  Ap 22, 4-5

  Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.

  RESPONSORIUM KRÓTKIE
  LG tom I: Po II Nieszporach, str. 937; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

  K. W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
  W. W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
  K. Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
  W. Powierzam ducha mojego.
  K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  W. W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

  PIEŚŃ SYMEONA
  LG tom I: Po II Nieszporach, str. 937;
  LG skrócone: Części stałe, str. 1170
  Łk 2, 29-32

  Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

  Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
  według słowa Twojego,
  Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
  któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
  Światło na oświecenie pogan *
  i chwałę ludu Twego, Izraela.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

  MODLITWA
  LG tom I: Po II Nieszporach, str. 937; LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1177

  Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki; † niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, * a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

  ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
  LG tom I: Części stałe, str. 931-932; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

  Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
  Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
  Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
  Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
  Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
  W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
  Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
  Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
  Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,
  Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;
  Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
  Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s