Dział Intencji i Liturgii 29 grudnia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Dział intencji i liturgii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

9 odpowiedzi na „Dział Intencji i Liturgii 29 grudnia

 1. tv-trwam pisze:

  Audiencja ogólna, 28.12.2011 – polska część

 2. opoka pisze:

  Czwartek, 29 grudnia 2011 r.
  imieniny:
  Dawida, Dionizy, Tomasza, Dominika
  Piąty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego, Oktawa Bożego Narodzenia

  Patroni (wg. Martyrologium Romanum)
  św. Tomasz Becket z Canterbury męcz.*, św. Ebrulf lub Evroult, św. Trophimus z Arles, św. Marcellus Akimetes

  Św. Tomasz Becket, biskup i męczennik
  Św. Tomasz urodził się w Londynie w roku 1118, dziewięć lat po śmierci św. Anzelma, którego dzieła miał zostać spadkobiercą. Przyjął niższe święcenia; Teobajd, arcybiskup Canterbury, wysłał go na studia do Paryża i Bolonii. Powróciwszy do Anglii, został arcybiskupem Canterbury. W roku 1154, polecony przez Teobalda, zostal kanclerzem królestwa. Mimo iżbył dostojnikiem Kościolam, wiódł życie człowieka świeckiego, oddanego rycerskim zabawom, cieszacego się przyjaźnia i towarzystwem króla. Po śmierci Teobalda, Henryk II zmusił go w roku 1162, do przyjęcia godności arcybiskupa-prymasa Canterbury. Wydarzenie to odmieniło całkowicie jego życie: oddany odtąd ascezie, zrzekł się kanclerstwa; o ile dawniej pobłażał polityce króla, zmierzającej do zawładnięciem Kościołem, o tyle teraz stanowczo i odwarznie wystąpił w obronie jego wolności i praw. W ciągu siedmiu lat pasterzowania jego stosunki z królem pogorszyły się tak, iż w końcu musiał opuścić kraj i szukać schronienia u papieża Aleksandra III, który wówczas przebywał we Francji. W roku 1170 mógł powrócić do kraju, ale wracał z przeczuciem, że jedzie na śmierć. Lud przyjął go z radością, ale intrygi jego przeciwników sprawiły, że król uwierzył oszczerczym poltkom, jakoby arcybiskup podburzał poddanych przeciw niemu. Usłużni dworzanie mniemając, iż przypodobają się władzy, zamordowali arcypasterza po nieszporach na stopniach katedry w Cantenbury. Król Henryk II pod naciskiem wzburzonego ludu odprawił w roku następnym publiczną pokutę u grobu męczennika. Jest drugim (obok św. Jerzego) patronem Anglii i jej duchowieństwa.

 3. opoka pisze:

  Czytania
  1 J 2, 3-11
  Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: Znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował. Umiłowani, nie piszę do was o nowym przykazaniu, ale o przykazaniu istniejącym od dawna, które mieliście od samego początku; tym dawnym przykazaniem jest nauka, którąście słyszeli. A jednak piszę wam o nowym przykazaniu, które prawdziwe jest w Nim i w nas, ponieważ ciemności ustępują, a świeci już prawdziwa światłość. Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności. Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć. Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności, i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy.
  http://biblijni.pl/

  Ewangelia
  Łk 2, 22-35

  Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu . Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego . Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.
  http://biblijni.pl/

  Komentarz liturgiczny
  „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
  w pokoju, według Twojego słowa.
  Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
  któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
  światło na oświecenie pogan
  i chwałę ludu Twego, Izraela”.
  Łk 2, 29-32

  Starzec Symeon pokazuje mi, jak wielką radość może przeżyć ktoś, kto oczekuje na przyjście Mesjasza. Słowa, które wypowiedział świadczą o spełnieniu się największego w życiu marzenia.

  Ja mogę w każdej chwili pójść do kościoła, by adorować Chrystusa Eucharystycznego. Na własne oczy, mogę zobaczyć Boga, który przychodzi do nas podczas każdej Mszy Świętej.

  Staję dziś przed pytaniami: czy doceniam dar bliskości Boga, czy dziękuję Mu za to, że stał się człowiekiem dla naszego Zbawienia? Może warto, bym częściej odwiedzał Go w kościele, gdzie czeka na mnie ukryty pod postacią chleba.

  Dziękuję Ci Jezu, że pozostałeś z nami w Eucharystii.
  ks. Piotr

 4. katolik pisze:

  Modlitwa na dziś
  Boże, który pozwoliłeś Św. Tomaszowi, Twojemu męczennikowi oddać życie w obronie słusznej sprawy, spraw, abyśmy i my mogli tu na ziemi oddać nasze życie za Chrystusa i osiągnąć życie wieczne w niebie. Amen.

 5. Jutrznia

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

  HYMN – JAK TO ZAŚPIEWAĆ?
  LG tom I: Narodzenie Pańskie I, str. 352; LG skrócone: Narodzenie Pańskie I, str. 136

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Od bram dalekich wschodu słońca
  Aż po granice kręgu ziemi
  Sławimy dziś Chrystusa Króla
  Z Maryi dla nas zrodzonego.

  2 Potężny Stwórca wszystkich rzeczy
  Doczesną przyjął postać sługi,
  By w ludzkim ciele zbawić ludzi
  I nie zatracić swoich stworzeń.

  3 W nietknięte łono świętej Panny
  Zstąpiła z nieba pełnia łaski,
  A Ona odtąd dźwiga w sobie
  Nie znaną jeszcze tajemnicę.

  4 Dziewicze serce już się stało
  Świątynią Boga Najwyższego,
  I Ta, co męża nie poznała,
  Poczęła słowem przyzwolenia.

  5 Narodził się zapowiedziany
  Przez archanioła zwiastowanie
  I Jego poznał Jan zamknięty
  W żywocie matki swej, Elżbiety.

  6 Na sianie Bóg się dał położyć
  Nie gardząc nędznym stajni żłobem,
  I Ten, co żywi rzesze ptaków,
  Drobiną mleka był karmiony.

  7 Weselą się anielskie chóry
  Śpiewając Bogu hymn radości;
  Pasterzom się ukazał Pasterz,
  Którego mocą świat istnieje.

  8 Wielbimy Ciebie, Panie Jezu,
  Zrodzony przez Dziewicę czystą,
  Niech będzie Tobie razem z Ojcem
  I Duchem Świętym wieczna chwała. Amen.

  PSALMODIA – JAK TO ZAŚPIEWAĆ?
  Antyfony – LG tom I: Narodzenie Pańskie, str. 369; LG skrócone: Narodzenie Pańskie, str. 144
  Psalmy – LG tom I: Niedziela I, str. 595-598; LG skrócone: Niedziela I, str. 726-728

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 ant. Powiedzcie nam, pasterze, kogo widzieliście? * Oznajmijcie nam, kto się ukazał na ziemi? / Widzieliśmy Dzieciątko i chóry aniołów, / które wysławiały Pana. / Alleluja.

  Psalm 63, 2-9
  Tęsknota za Bogiem
  Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

  Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
  i pragnie Ciebie moja dusza.
  Ciało moje tęskni za Tobą, *
  jak zeschła ziemia łaknąca wody.
  Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
  by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
  Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
  więc sławić Cię będą moje wargi.
  Będę Cię wielbił przez całe me życie *
  i wzniosę ręce w imię Twoje.
  Moja dusza syci się obficie, *
  a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
  Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
  i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
  Bo stałeś się dla mnie pomocą *
  i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
  „Do Ciebie lgnie moja dusza, *
  prawica Twoja mnie wspiera”.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Powiedzcie nam, pasterze, kogo widzieliście? / Oznajmijcie nam, kto się ukazał na ziemi? / Widzieliśmy Dzieciątko i chóry aniołów, / które wysławiały Pana. / Alleluja.

  2 ant. Anioł powiedział do pasterzy: * Zwiastuję wam wielką radość, / bo dziś narodził się dla was Zbawiciel świata. / Alleluja.

  Pieśń (Dn 3, 57-88. 56)
  Całe stworzenie wielbi Boga
  Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy (Ap 19, 5)

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tej pieśni.

  Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
  chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
  Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, *
  błogosławcie Pana, niebiosa.
  Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, *
  błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
  Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, *
  błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
  Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, *
  błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
  Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, *
  błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
  Błogosławcie Pana, rosy i szrony, *
  błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
  Błogosławcie Pana, lody i śniegi, *
  błogosławcie Pana, dnie i noce.
  Błogosławcie Pana, światło i ciemności, *
  błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
  Niech ziemia błogosławi Pana, *
  niech Go chwali i wywyższa na wieki.
  Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *
  błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
  Błogosławcie Pana, źródła wodne, *
  błogosławcie Pana, morza i rzeki.
  Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, *
  błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
  Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, *
  błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
  Błogosław Pana, Izraelu, *
  chwal Go i wywyższaj na wieki.
  Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *
  błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
  Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, *
  błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
  Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, *
  chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
  Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, *
  chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
  Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, *
  pełen chwały i wywyższony na wieki.

  Na końcu tej pieśni nie mówi się Chwała Ojcu.

  Ant. Anioł powiedział do pasterzy: / Zwiastuję wam wielką radość, / bo dziś narodził się dla was Zbawiciel świata. / Alleluja.

  3 ant. Dziecię nam się dziś narodziło, * Syn został nam dany, / i będzie nazwany: Bóg Mocny. / Alleluja.

  Psalm 149
  Radość świętych
  Synowie Kościoła, synowie nowego ludu, radują się swym Królem, Chrystusem (Hezychiusz)

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

  Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
  głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
  Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
  a synowie Syjonu radują swym Królem.
  Niech imię Jego czczą tańcem, *
  niech grają Mu na bębnie i cytrze.
  Bo Pan swój lud miłuje, *
  pokornych wieńczy zwycięstwem.
  Niech święci cieszą się w chwale, *
  niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
  Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *
  a miecz obosieczny w ich ręku,
  Aby pomścić się na poganach *
  i karę wymierzyć narodom,
  Aby ich królów zakuć w kajdany, *
  a dostojników w żelazne łańcuchy,
  Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *
  To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Dziecię nam się dziś narodziło, / Syn został nam dany, / i będzie nazwany: Bóg Mocny. / Alleluja.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  JAK TO ZAŚPIEWAĆ?
  LG tom I: 29 XII, str. 401;
  LG skrócone: 29 XII, str. 165
  Hbr 1, 1-2

  Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.

  RESPONSORIUM KRÓTKIE – JAK TO ZAŚPIEWAĆ?
  LG tom I: 29 XII, str. 401; LG skrócone: 29 XII, str. 165

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  K. Pan okazał swoje zbawienie. * Alleluja, alleluja.
  W. Pan okazał swoje zbawienie. / Alleluja, alleluja.
  K. Na oczach narodów objawił sprawiedliwość swoją.
  W. Alleluja, alleluja.
  K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  W. Pan okazał swoje zbawienie. / Alleluja, alleluja.

  PIEŚŃ ZACHARIASZA – JAK TO ZAŚPIEWAĆ?
  LG tom I: 29 XII, str. 401;
  LG skrócone: Własne, str. 1582
  Łk 1, 68-79

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Pasterze mówili do siebie: * Chodźmy do Betlejem, / aby zobaczyć to, co nam Pan oznajmił.

  Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
  bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
  I wzbudził dla nas moc zbawczą *
  w domu swego sługi Dawida.
  Jak zapowiedział od dawna *
  przez usta swych świętych proroków,
  Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
  i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
  Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
  i wspomni na swe święte przymierze,
  Na przysięgę, którą złożył *
  ojcu naszemu Abrahamowi.
  Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
  służyć Mu będziemy bez trwogi,
  W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
  po wszystkie dni nasze.
  A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
  gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
  Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
  przez odpuszczenie grzechów.
  Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
  z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
  By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
  aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Pasterze mówili do siebie: / Chodźmy do Betlejem, / aby zobaczyć to, co nam Pan oznajmił.

  PROŚBY – JAK TO ZAŚPIEWAĆ?
  LG tom I: 29 XII, str. 401-402; LG skrócone: 29 XII, str. 165-166

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Bóg w swoim miłosierdziu zesłał nam Chrystusa, Księcia Pokoju. Z ufnością przeto wołajmy do Niego:
  Obdarz pokojem ludzi dobrej woli.

  Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdy Kościół wysławia Twoją zbawczą miłość,
  – przyjmij łaskawie naszą modlitwę uwielbienia.
  Obdarz pokojem ludzi dobrej woli.

  Ty od początku obiecałeś ludziom, że odniesiesz zwycięstwo przez Chrystusa, naszego Zbawiciela,
  – oświeć wszystkie ludy światłem Ewangelii.
  Obdarz pokojem ludzi dobrej woli.

  Abraham z radością ujrzał dzień Twojego Syna, z nadzieją wyglądali Go patriarchowie, zapowiadali prorocy, tęskniły za Nim narody,
  – spraw, aby cały Izrael osiągnął zbawienie.
  Obdarz pokojem ludzi dobrej woli.

  Ty sprawiłeś, że niebieskie duchy głosiły narodzenie Twego Syna, sławili je apostołowie, męczennicy i wierni wszystkich czasów,
  – obdarz cały świat pokojem zwiastowanym przez aniołów.
  Obdarz pokojem ludzi dobrej woli.

  Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
  święć się imię Twoje;
  przyjdź królestwo Twoje;
  bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
  i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
  i nie wódź nas na pokuszenie,
  ale nas zbaw ode złego.

  MODLITWA
  LG tom I: 29 XII, str. 402; LG skrócone: Własne, str. 1582

  Wszechmogący i niewidzialny Boże, Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście Chrystusa, który jest światłością, † prosimy Cię, zwróć ku nam pogodne oblicze * i spraw, abyśmy godnie wysławiali niezwykłą tajemnicę narodzin Twojego Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
  K. Pan z wami.
  W. I z duchem twoim.
  K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
  W. Amen.

  Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

  Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
  K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
  W. Bogu niech będą dzięki.

  W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
  Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

 6. Modlitwa w ciągu dnia:
  przedpołudniowa

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  HYMN
  LG tom I: Narodzenie Pańskie I, str. 353; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Anioł pasterzom mówił:
  Chrystus się wam narodził
  W Betlejem, nie bardzo podłym mieście,
  Narodził się w ubóstwie
  Pan wszego stworzenia.

  2 Chcąc się dowiedzieć tego
  Poselstwa wesołego,
  Bieżeli do Betlejem skwapliwie,
  Znaleźli Dziecię w żłobie,
  Maryję z Józefem.

  3 O dziwne narodzenie,
  Nigdy nie wysłowione!
  Poczęła Panna Syna w czystości,
  Porodziła w całości
  Panieństwa swojego.

  4 Bogu bądź cześć i chwała,
  Która by nie ustała,
  Jak Ojcu, tak i Jego Synowi
  I Świętemu Duchowi,
  W Trójcy Jedynemu. Amen.

  PSALMODIA
  Antyfony – LG tom I: Narodzenie Pańskie I, str. 354; LG skrócone: wg tabeli stron
  Psalmy – LG tom I: Czwartek I, str. 644-646; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Józef i Maryja, Matka Jezusa, * dziwili się temu, co o Nim mówiono.

  Psalm 119, 17-24
  III (Gimel)
  Zachowanie prawa Bożego wśród przeciwności

  Czyń dobrze swemu słudze, Panie, *
  aby żył i przestrzegał słów Twoich.
  Otwórz moje oczy, *
  abym podziwiał Twoje Prawo.
  Jestem tylko gościem na ziemi, *
  przykazań swych nie kryj przede mną.
  Słabnie wciąż moja dusza *
  z tęsknoty do wyroków Twoich.
  Zgromiłeś pysznych, *
  przeklęci są odstępujący od Twych przykazań.
  Oddal ode mnie szyderstwo i wzgardę, *
  bo zachowuję Twoje napomnienia.
  Chociaż zasiadają możni przeciw mnie spiskując, *
  Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach,
  Bo Twe napomnienia są moją rozkoszą, *
  moimi doradcami Twoje ustawy.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Psalm 25
  Ufność wśród niebezpieczeństw
  Nadzieja zawieść nie może (Rz 5, 5)

  I

  Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, *
  Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka.
  Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną, †
  nikt bowiem, kto Ci zawierzył, *
  nie będzie zawstydzony.
  Wstyd spotka wszystkich, którzy łamią wiarę *
  idąc za marnością.
  Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
  naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
  Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
  Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
  Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
  na swoją miłość, która trwa od wieków.
  Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, †
  lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *
  ze względu na dobroć Twą, Panie.
  Dobry jest Pan i łaskawy, *
  dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
  Pomaga pokornym czynić dobrze, *
  uczy ubogich dróg swoich.
  Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski *
  dla strzegących Jego praw i przymierza.
  Przez wzgląd na imię Twoje, Panie, *
  wybacz mi winy, które są tak wielkie.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  II

  Kto jest tym człowiekiem, który boi się Pana? *
  Pan ukaże mu drogę wybraną.
  Będzie opływał w szczęście, *
  a jego potomstwo odziedziczy ziemię.
  Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom *
  i objawia im swoje przymierze.
  Oczy moje są zawsze zwrócone ku Panu, *
  bo On uwalnia moje nogi z sidła.
  Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, *
  bo jestem samotny i nieszczęśliwy.
  Uwolnij moje serce od smutku, *
  wyzwól mnie od udręki.
  Spójrz na mój ból i utrapienie, *
  wybacz mi wszystkie grzechy.
  Zobacz, jak licznych mam nieprzyjaciół, *
  jak zajadle mnie nienawidzą.
  Strzeż mego życia i wybaw mnie, Panie, *
  by nie spotkał mnie zawód, gdy uciekam się do Ciebie.
  Niech prawość i niewinność będą mą obroną, *
  skoro pokładam w Tobie nadzieję.
  Boże, wybaw Izraela *
  od wszystkich jego niedoli.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Józef i Maryja, Matka Jezusa, / dziwili się temu, co o Nim mówiono.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom I: 29 XII, str. 402;
  LG skrócone: wg tabeli stron
  Tt 2, 11-12

  Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie.

  K. Pan wspomniał na miłosierdzie swoje. Alleluja.
  W. I na swoją wierność dla domu Izraela. Alleluja.

  MODLITWA
  LG tom I: 29 XII, str. 402; LG skrócone: wg tabeli stron

  Módlmy się. Wszechmogący i niewidzialny Boże, Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście Chrystusa, który jest światłością, † prosimy Cię, zwróć ku nam pogodne oblicze * i spraw, abyśmy godnie wysławiali niezwykłą tajemnicę narodzin Twojego Jedynego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 7. Modlitwa w ciągu dnia:
  południowa

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  HYMN
  LG tom I: Narodzenie Pańskie I, str. 354; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Tobie chwała, narodzony
  Dla zbawienia wszystkich ludzi,
  Panie Jezu, Synu Matki,
  Która z Ducha Cię poczęła.

  2 Tobie dzisiaj oddajemy
  Myśli, słowa i uczynki,
  Ty przeniknij je swą łaską,
  Aby godne były Ciebie.

  3 Twoja gwiazda betlejemska
  Stała się już jasnym słońcem
  I oświeca drogę życia,
  Którą chcemy iść ku Tobie.

  4 Chryste, któryś się objawił
  Wielkim mędrcom i pasterzom,
  Cześć i wieczne panowanie
  Ojcu, Tobie i Duchowi. Amen.

  PSALMODIA

  Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

  Antyfony – LG tom I: Narodzenie Pańskie I, str. 355; LG skrócone: wg tabeli stron
  Psalmy – LG tom I: Czwartek I, str. 644-646; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Maryja zachowywała wszystkie te sprawy * i rozważała je w swoim sercu.

  Psalm 119, 17-24
  III (Gimel)
  Zachowanie prawa Bożego wśród przeciwności

  Czyń dobrze swemu słudze, Panie, *
  aby żył i przestrzegał słów Twoich.
  Otwórz moje oczy, *
  abym podziwiał Twoje Prawo.
  Jestem tylko gościem na ziemi, *
  przykazań swych nie kryj przede mną.
  Słabnie wciąż moja dusza *
  z tęsknoty do wyroków Twoich.
  Zgromiłeś pysznych, *
  przeklęci są odstępujący od Twych przykazań.
  Oddal ode mnie szyderstwo i wzgardę, *
  bo zachowuję Twoje napomnienia.
  Chociaż zasiadają możni przeciw mnie spiskując, *
  Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach,
  Bo Twe napomnienia są moją rozkoszą, *
  moimi doradcami Twoje ustawy.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Psalm 25
  Ufność wśród niebezpieczeństw
  Nadzieja zawieść nie może (Rz 5, 5)

  I

  Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, *
  Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka.
  Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną, †
  nikt bowiem, kto Ci zawierzył, *
  nie będzie zawstydzony.
  Wstyd spotka wszystkich, którzy łamią wiarę *
  idąc za marnością.
  Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
  naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
  Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
  Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
  Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
  na swoją miłość, która trwa od wieków.
  Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, †
  lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *
  ze względu na dobroć Twą, Panie.
  Dobry jest Pan i łaskawy, *
  dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
  Pomaga pokornym czynić dobrze, *
  uczy ubogich dróg swoich.
  Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski *
  dla strzegących Jego praw i przymierza.
  Przez wzgląd na imię Twoje, Panie, *
  wybacz mi winy, które są tak wielkie.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  II

  Kto jest tym człowiekiem, który boi się Pana? *
  Pan ukaże mu drogę wybraną.
  Będzie opływał w szczęście, *
  a jego potomstwo odziedziczy ziemię.
  Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom *
  i objawia im swoje przymierze.
  Oczy moje są zawsze zwrócone ku Panu, *
  bo On uwalnia moje nogi z sidła.
  Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, *
  bo jestem samotny i nieszczęśliwy.
  Uwolnij moje serce od smutku, *
  wyzwól mnie od udręki.
  Spójrz na mój ból i utrapienie, *
  wybacz mi wszystkie grzechy.
  Zobacz, jak licznych mam nieprzyjaciół, *
  jak zajadle mnie nienawidzą.
  Strzeż mego życia i wybaw mnie, Panie, *
  by nie spotkał mnie zawód, gdy uciekam się do Ciebie.
  Niech prawość i niewinność będą mą obroną, *
  skoro pokładam w Tobie nadzieję.
  Boże, wybaw Izraela *
  od wszystkich jego niedoli.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Maryja zachowywała wszystkie te sprawy / i rozważała je w swoim sercu.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom I: 29 XII, str. 403;
  LG skrócone: wg tabeli stron
  1 J 4, 9

  W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.

  K. Ujrzały wszystkie krańce ziemi. Alleluja.
  W. Zbawienie naszego Boga. Alleluja.

  MODLITWA
  LG tom I: 29 XII, str. 402; LG skrócone: wg tabeli stron

  Módlmy się. Wszechmogący i niewidzialny Boże, Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście Chrystusa, który jest światłością, † prosimy Cię, zwróć ku nam pogodne oblicze * i spraw, abyśmy godnie wysławiali niezwykłą tajemnicę narodzin Twojego Jedynego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 8. Modlitwa w ciągu dnia:
  popołudniowa

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  HYMN
  LG tom I: Narodzenie Pańskie I, str. 355-356; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 O gwiazdo betlejemska,
  Zaświeć na niebie mym,
  Tak szukam cię wśród nocy,
  Tęsknię za światłem twym.
  Zaprowadź do stajenki,
  Leży tam Boży Syn,
  Bóg-Człowiek z Panny świętej,
  Dany na okup win.

  2 O nie masz Go już w szopce,
  Nie masz Go w żłóbku tam.
  Więc gdzie pójdziemy, Chryste?
  Gdzie się ukryłeś nam?
  Pójdziemy przed ołtarze
  Wzniecić miłości żar
  I hołd Ci niski oddać,
  To jest nasz wszystek dar.

  3 Ja nie wiem, o mój Panie,
  Któryś miał w żłobie tron,
  Czy dusza moja biedna
  Milsza Ci jest niż on.
  Ulituj się nade mną,
  Błagać Cię kornie śmiem,
  Gdyś stajnią nie pogardził,
  Nie gardź i sercem mym. Amen.

  PSALMODIA

  Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

  Antyfony – LG tom I: Narodzenie Pańskie I, str. 356; LG skrócone: wg tabeli stron
  Psalmy – LG tom I: Czwartek I, str. 644-646; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, * któreś przygotował, Panie, / wobec wszystkich narodów.

  Psalm 119, 17-24
  III (Gimel)
  Zachowanie prawa Bożego wśród przeciwności

  Czyń dobrze swemu słudze, Panie, *
  aby żył i przestrzegał słów Twoich.
  Otwórz moje oczy, *
  abym podziwiał Twoje Prawo.
  Jestem tylko gościem na ziemi, *
  przykazań swych nie kryj przede mną.
  Słabnie wciąż moja dusza *
  z tęsknoty do wyroków Twoich.
  Zgromiłeś pysznych, *
  przeklęci są odstępujący od Twych przykazań.
  Oddal ode mnie szyderstwo i wzgardę, *
  bo zachowuję Twoje napomnienia.
  Chociaż zasiadają możni przeciw mnie spiskując, *
  Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach,
  Bo Twe napomnienia są moją rozkoszą, *
  moimi doradcami Twoje ustawy.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Psalm 25
  Ufność wśród niebezpieczeństw
  Nadzieja zawieść nie może (Rz 5, 5)

  I

  Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, *
  Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka.
  Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną, †
  nikt bowiem, kto Ci zawierzył, *
  nie będzie zawstydzony.
  Wstyd spotka wszystkich, którzy łamią wiarę *
  idąc za marnością.
  Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
  naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
  Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
  Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
  Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
  na swoją miłość, która trwa od wieków.
  Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, †
  lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *
  ze względu na dobroć Twą, Panie.
  Dobry jest Pan i łaskawy, *
  dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
  Pomaga pokornym czynić dobrze, *
  uczy ubogich dróg swoich.
  Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski *
  dla strzegących Jego praw i przymierza.
  Przez wzgląd na imię Twoje, Panie, *
  wybacz mi winy, które są tak wielkie.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  II

  Kto jest tym człowiekiem, który boi się Pana? *
  Pan ukaże mu drogę wybraną.
  Będzie opływał w szczęście, *
  a jego potomstwo odziedziczy ziemię.
  Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom *
  i objawia im swoje przymierze.
  Oczy moje są zawsze zwrócone ku Panu, *
  bo On uwalnia moje nogi z sidła.
  Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, *
  bo jestem samotny i nieszczęśliwy.
  Uwolnij moje serce od smutku, *
  wyzwól mnie od udręki.
  Spójrz na mój ból i utrapienie, *
  wybacz mi wszystkie grzechy.
  Zobacz, jak licznych mam nieprzyjaciół, *
  jak zajadle mnie nienawidzą.
  Strzeż mego życia i wybaw mnie, Panie, *
  by nie spotkał mnie zawód, gdy uciekam się do Ciebie.
  Niech prawość i niewinność będą mą obroną, *
  skoro pokładam w Tobie nadzieję.
  Boże, wybaw Izraela *
  od wszystkich jego niedoli.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, / któreś przygotował, Panie, / wobec wszystkich narodów.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom I: 29 XII, str. 403;
  LG skrócone: wg tabeli stron
  Dz 10, 36

  Bóg posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa; On to jest Panem wszystkich.

  K. Łaska i wierność spotkały się ze sobą. Alleluja.
  W. Ucałowały się sprawiedliwość i pokój. Alleluja.

  MODLITWA
  LG tom I: 29 XII, str. 402; LG skrócone: wg tabeli stron

  Módlmy się. Wszechmogący i niewidzialny Boże, Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście Chrystusa, który jest światłością, † prosimy Cię, zwróć ku nam pogodne oblicze * i spraw, abyśmy godnie wysławiali niezwykłą tajemnicę narodzin Twojego Jedynego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 9. Kompleta

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
  We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

  HYMN
  LG tom I: Części stałe, str. 929; LG skrócone: Części stałe – tydzień I, str. 1166-1167

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Nim kres nadejdzie jasności,
  Błagamy, Stwórco wszechświata,
  Byś nas otaczał opieką
  I chronił w swojej dobroci.

  2 Niech serca nawet uśpione
  Przez sen czuwają przy Tobie;
  A kiedy zbudzi je zorza,
  Niech Ciebie wielbią z weselem.

  3 Niech ciało zdrowiem się cieszy
  I duch gorliwość odnajdzie,
  A Ty swym światłem przenikaj
  Głębokie nocy ciemności.

  4 O spraw to, Ojcze najlepszy,
  Przez Syna Twego, Chrystusa,
  Co z Tobą w Ducha jedności
  Króluje w blasku na wieki. Amen.

  PSALMODIA
  LG tom I: Po II Nieszporach, str. 935-937; LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1175-1176

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Pan cię okryje swoimi piórami, * nie ulękniesz się strachu nocnego.

  Psalm 91
  O Bożej opiece
  Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach (Łk 10, 19)

  Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
  i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
  Mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą, *
  Boże mój, któremu ufam”.
  Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego *
  i od słowa niosącego zgubę.
  Okryje cię swoimi piórami, †
  pod Jego skrzydła się schronisz; *
  wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
  Nie ulękniesz się strachu nocnego *
  ani strzały za dnia lecącej,
  Ani zarazy skradającej się w mroku, *
  ani moru niszczącego w południe.
  A choćby tysiąc padło u boku twego †
  i dziesięć tysięcy po twojej prawicy, *
  ciebie to nie spotka.
  Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma *
  zapłatę daną grzesznikom.
  Bo Pan jest twoją ucieczką, *
  za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
  Nie przystąpi do ciebie niedola, *
  a cios nie dosięgnie twojego namiotu,
  Bo rozkazał swoim aniołom, *
  aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
  Będą cię nosili na rękach, *
  abyś stopy nie uraził o kamień.
  Będziesz stąpał po wężach i żmijach, *
  a lwa i smoka podepczesz.
  „Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, *
  osłonię go, bo poznał moje imię.
  Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham †
  i będę z nim w utrapieniu, *
  wyzwolę go i sławą obdarzę.
  Nasycę go długim życiem *
  i ukażę mu moje zbawienie”.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Pan cię okryje swoimi piórami, / nie ulękniesz się strachu nocnego.

  CZYTANIE
  LG tom I: Po II Nieszporach, str. 936-937;
  LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1176
  Ap 22, 4-5

  Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.

  RESPONSORIUM KRÓTKIE
  LG tom I: Po II Nieszporach, str. 937; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

  K. W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
  W. W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
  K. Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
  W. Powierzam ducha mojego.
  K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  W. W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

  PIEŚŃ SYMEONA
  LG tom I: Po II Nieszporach, str. 937;
  LG skrócone: Części stałe, str. 1170
  Łk 2, 29-32

  Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

  Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
  według słowa Twojego,
  Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
  któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
  Światło na oświecenie pogan *
  i chwałę ludu Twego, Izraela.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

  MODLITWA
  LG tom I: Po II Nieszporach, str. 937; LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 1177

  Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki; † niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, * a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

  ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
  LG tom I: Części stałe, str. 931-932; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

  Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
  Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
  Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
  Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
  Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
  W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
  Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
  Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
  Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,
  Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;
  Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
  Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s