Dział Intencji i Liturgii 01 grudnia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Dział intencji i liturgii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

7 odpowiedzi na „Dział Intencji i Liturgii 01 grudnia

 1. czwartek
  01 grudnia 2011

  dzień powszedni, I Tydzień Adwentu

  Patroni (wg. Martyrologium Romanum)
  św. Edmund Campion, św. Agericus lub Airy, św. Eligiusz lub Elroy, św. Aleksander Briant, św. Anasanus, św. Tudwal, św. Ralph Sherwin

  Święty Edmund Campion, prezbiter i męczennik

  Edmund urodził się 25 stycznia 1540 r. w Londynie jako syn księgarza. Był bardzo zdolnym uczniem, studiował w Oxfordzie. W 1564 r. uzyskał tytuł mistrza nauk wyzwolonych. W owym czasie wszyscy obywatele Anglii musieli składać przysięgę supremacyjną, proklamowaną przez parlament angielski w roku 1534, która uznawała króla Anglii głową Kościoła katolickiego w Anglii. Pod naciskiem opinii Edmund Campion złożył również wspomnianą przysięgę. Nieco później przyjął diakonat z rąk anglikańskiego biskupa, Cheney’a. Stale jednak czuł w sercu rozterkę i wyrzuty sumienia, że czyni źle. Studium Ojców Kościoła przekonało go o wyłącznej autentyczności Kościoła katolickiego, do którego wstąpił w 1573 r. Za okazywanie jawnej sympatii prześladowanym musiał cierpieć szykany. Nie dopuszczano go m.in. do objęcia katedry profesora w Dublinie. Doszło wreszcie do tego, że musiał ratować się ucieczką.
  Schronił się więc do Francji, do miasta Douai, gdzie istniało kolegium, założone dla kształcenia kapłanów dla Anglii. Ukończył w tymże kolegium studia teologiczne i wykładał homiletykę. Kolegium prowadzili jezuici. Edmund niebawem wstąpił do nich. Przełożeni wysłali go do Czech, gdzie odbył nowicjat i gdzie otrzymał święcenia kapłańskie w roku 1579. Miał wówczas 39 lat. Przełożeni zlecili mu prowadzenie sodalicji mariańskiej w Czechach. Święty obdarzony talentem literackim, pisał wiersze i dramaty dla teatrów jezuickich kolegiów. Jako doskonały mówca był także chętnie zapraszany z kazaniami. Tam wstąpił do jezuitów. Był świetnym mówcą.
  W 1580 roku św. Edmund został wezwany do Rzymu. Papież Grzegorz XIII organizował wyprawę jezuitów do Anglii dla roztoczenia tajnej opieki nad pozostałymi jeszcze w ukryciu katolikami. Kiedy jednak jezuici znaleźli się w Reims, dowiedzieli się, że Anglia dowiedziała się już przez swoich szpiegów o nich i przygotowała na nich zasadzkę. Wobec tego zdecydowano, że każdy jezuita na własną rękę będzie usiłował przedostać się do Anglii w przebraniu i prowadzić osobną akcję. Św. Edmundowi udało się szczęśliwie dostać do Anglii wraz z o. Robertem Personsem. Święty udał się natychmiast do Londynu. Policja wpadła jednak na jego trop. Edmund uciekł z Londynu i potajemnie pełnił swoją misję w innych hrabstwach. Dla uświadomienia anglikanów napisał nawet broszurkę Decem rationes – „Dziesięć modnych dowodów, iż przeciwnicy Kościoła w porządnej o wierze dyspucie muszą przegrać”. Udało się nawet tę broszurkę wydrukować w Londynie. Na otwarciu wykładów w Oxfordzie, w kościele tegoż uniwersytetu znaleziono sporo jej egzemplarzy, napisanych ze swadą i pięknym językiem. Władze postanowiły za wszelką cenę ukarać autora. Nie było to rzeczą trudną, gdyż autor zaraz na wstępie złożył swój podpis. Święty ponownie ratował się ucieczką. Został jednak ujęty przez zbirów wraz z dwoma jezuitami.

  Na głowie jego umieszczono napis: Edmund Campion, szpieg jezuicki. Przewieziono go do Londynu i wleczono po ulicach miasta. Rozprawa sądowa odbyła się wobec samej królowej Elżbiety I. Usiłowano go groźbami i obietnicami skłonić do odstępstwa od wiary. Święty bronił się, że w sprawach doczesnych uznaje władzę królowej. Nie może jej jednak uznać w sprawach religijnych. Wtrącono go więc do więzienia i torturami starano się go złamać. Kiedy wszakże i te nie pomogły, został oskarżony o zdradę stanu i skazany przez sąd na karę śmierci przez ścięcie. Święty szedł na śmierć ze słowami Te Deum na ustach. Modlił się za nawrócenie królowej. Poniósł męczeńską śmierć na szafocie 1 grudnia 1581 roku w Londynie. Śmierć jego stała się głośnym wydarzeniem w Europie, a jego dziełko doczekało się przekładów na wiele języków.
  Beatyfikowany został w roku 1886, a kanonizowany w 1970.

  W ikonografii św. Edmund przedstawiany jest w stroju jezuity. Jego atrybutem jest strzała.

 2. opoka pisze:

  Modlitwa na dziś
  Boże który natchnąłeś św. Florencję w dążeniu do miłosierdzia doskonałego, co otworzyło przed nią Twoje królestwo, spraw, abyśmy na końcu naszej ziemskiej wędrówki osiągnęli wieczną radość.
  Amen.

  Czytania
  Iz 26,1-6
  W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w Ziemi Judzkiej: „Miasto mamy potężne; On jako środek ocalenia sprawił mury i przedmurze. Otwórzcie bramy! Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności; jego charakter stateczny Ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, bo Tobie zaufał. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą Skałą! Bo On poniżył przebywających na szczytach, upokorzył miasto niedostępne, upokorzył je aż do ziemi, sprawił, że w proch runęło: podepcą je nogi, nogi biednych i stopy ubogich”.
  http://biblijni.pl/

  Ewangelia
  Mt 7,21
  24-27

  Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.
  http://biblijni.pl/

  Komentarz liturgiczny
  Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.
  Mt 7, 24

  Obraz solidnego domu, zbudowanego na mocnym fundamencie, zawsze przemawia do wyobraźni. Jezus chciał aby ci, którzy słuchali Go z zapartym tchem, zaczęli tymi treściami żyć.

  Chrystus, mówi mi dzisiaj, że warunkiem dobrego życia chrześcijanina, jest nie tylko słuchanie Słowa, ale i wypełnianie woli Ojca. Mam budować swoje życie na fundamencie Słowa Bożego, bo tylko Ono zapewni mi wieczną radość.

  Mnie także co jakiś czas, porywa jakieś Słowo, które usłyszę, czy przeczytam. Czasami potrafię je długo nosić w swoim sercu, jednak nie zawsze znajduję w sobie siłę i odwagę, by temu Słowu, pozwolić radykalnie odmienić moje życie.

  Boże, proszę Cię o odwagę, bym umiał całkowicie zaufać Twemu Słowu.

  Ks. Piotr

 3. Jutrznia

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

  HYMN
  LG tom I: Adwent I, str. 142; LG skrócone: Adwent I, str. 44

  1 Już dźwięczny głos się rozlega
  I brzmi wśród nocnych ciemności:
  Niech miną senne złudzenia,
  Bo Chrystus z nieba jaśnieje!

  2 Niech się przebudzą umysły
  Przez grzech dotkliwie zranione,
  Bo nowej gwiazdy promienie
  Uleczą wszelkie słabości.

  3 Baranek Boży przychodzi,
  By łaską winy przeważyć,
  A my pokornie błagajmy
  O miłosierdzie nad nami.

  4 Gdy Pan powtórnie nadejdzie
  I trwoga świat opanuje,
  Niech nas nie karze za błędy,
  Lecz przebaczeniem obdarzy.

  5 Choć jeszcze w czasu granicach
  Jesteśmy wszyscy zawarci,
  Już teraz pieśnią radosną
  Wielbimy Trójcę Przedwieczną. Amen.

  PSALMODIA
  Antyfony – LG tom I: Czwartek I, str. 640-643; LG skrócone: Czwartek I, str. 787-790
  Psalmy – LG tom I: Czwartek I, str. 640-643; LG skrócone: Czwartek I, str. 787-790

  1 ant. Zbudź się, harfo i cytro, * a ja obudzę jutrzenkę.

  Psalm 57
  Modlitwa poranna udręczonego
  Ten psalm opiewa Mękę Pańską (św. Augustyn)

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

  Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, *
  u Ciebie moja dusza szuka schronienia.
  Chronię się w cieniu Twych skrzydeł, *
  dopóki nie minie klęska.
  Wołam do Boga Najwyższego, *
  do Boga, który wyświadcza mi dobro.
  Niech ześle pomoc z nieba, niechaj mnie wybawi, †
  niech hańbą okryje tych, którzy mnie dręczą, *
  niech ześle Bóg miłość i łaskę.
  Między lwami spoczywam, *
  co pożerają synów ludzkich.
  Ich zęby są jak włócznie i strzały, *
  a język jak miecz ostry.
  Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, *
  nad całą ziemią Twoja chwała.
  Zastawili sidła na moje nogi *
  i pognębili moją duszę.
  Przede mną dół wykopali *
  i sami wpadli do niego.
  Serce moje jest mocne, Boże, †
  mocne jest moje serce, *
  zaśpiewam psalm i zagram.
  Zbudź się, duszo moja, †
  zbudź, harfo i cytro, *
  a ja obudzę jutrzenkę.
  Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie, *
  zaśpiewam Ci psalm wśród narodów.
  Bo Twoja łaska sięga aż do nieba, *
  a wierność Twoja po chmury.
  Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, *
  nad całą ziemią Twoja chwała.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Zbudź się, harfo i cytro, / a ja obudzę jutrzenkę.

  2 ant. Pan mówi: * Błogosławieństwem mój lud się nasyci.

  Pieśń (Jr 31, 10-14)
  Szczęście wyzwolonego ludu
  Jezus miał umrzeć, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno (J 11, 51. 52)

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tej pieśni.

  Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, *
  głoście je na wyspach odległych i mówcie:
  „Ten, który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi *
  i będzie nad nim czuwał jak pasterz nad swym stadem”.
  Pan bowiem uwolni Jakuba, *
  wybawi go z ręki silniejszych od niego.
  Przyjdą z weselem na szczyt Syjonu †
  i rozradują się błogosławieństwem Pana: *
  zbożem, winem, oliwą, owcami i wołami.
  Ich życie stanie się podobne do zroszonego ogrodu *
  i już nigdy więcej sił im nie zabraknie.
  Wtedy dziewica rozweseli się w tańcu, *
  a młodzieńcy i starcy cieszyć się będą.
  Smutek ich bowiem w radość zamienię, *
  pocieszę i rozweselę po ich troskach.
  Tłuszczem z ofiar obficie obdarzę kapłanów, *
  i błogosławieństwem mój lud się nasyci.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Pan mówi: / Błogosławieństwem mój lud się nasyci.

  3 ant. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały * w mieście Boga naszego. †

  Psalm 48
  Dziękczynienie wyzwolonego ludu
  Uniósł mnie anioł na górę wielką i ukazał mi Miasto Święte, Jeruzalem (Ap 21, 10)

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

  Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały *
  w mieście Boga naszego.
  † Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, *
  radością jest całej ziemi.
  Góra Syjon, kres północy, *
  jest miastem wielkiego Króla.
  Bóg w zamkach swoich *
  okazał się obroną.
  Oto połączyli się królowie *
  i wspólnie natarli.
  Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli, *
  zmieszali się i uciekli.
  Chwyciło ich drżenie, *
  jak ból rodzącą kobietę,
  Jak wiatr ze wschodu, *
  który okręty z Tarszisz druzgocze.
  Cośmy słyszeli, to i zobaczyli *
  w mieście Pana Zastępów,
  W mieście naszego Boga. *
  Bóg je umacnia na wieki.
  Rozważamy, Boże, łaskawość Twoją *
  we wnętrzu Twej świątyni.
  Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja †
  sięga po krańce ziemi. *
  Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
  Niech się weseli góra Syjon, †
  niech się radują miasta Judy *
  z powodu Twych wyroków.
  Obejdźcie Syjon dokoła, *
  policzcie jego wieże.
  Przypatrzcie się jego murom, †
  zobaczcie jego warownie, *
  by powiedzieć przyszłym pokoleniom,
  Że Bóg jest naszym Bogiem na wieki *
  i On nas będzie prowadził.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały / w mieście Boga naszego.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom I: Czwartek I Adw, str. 178;
  LG skrócone: Czwartek I Adw, str. 61
  Iz 45, 8

  Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją! Niechaj ziemia się otworzy, niech zbawienie wyda owoc i razem wzejdzie sprawiedliwość.

  RESPONSORIUM KRÓTKIE
  LG tom I: Czwartek I Adw, str. 179; LG skrócone: Czwartek I Adw, str. 62

  K. Nad tobą, Jeruzalem, * Wzejdzie światłość Pana.
  W. Nad tobą, Jeruzalem, / Wzejdzie światłość Pana.
  K. I Jego chwała objawi się w tobie.
  W. Wzejdzie światłość Pana.
  K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  W. Nad tobą, Jeruzalem, / Wzejdzie światłość Pana.

  PIEŚŃ ZACHARIASZA
  LG tom I: Czwartek I Adw, str. 179;
  LG skrócone: Czwartek I Adw, str. 62
  Łk 1, 68-79

  Ant. Oczekuję Pana, Zbawiciela mego; * teraz, gdy jest blisko, ufność w Nim pokładam. / Alleluja.

  Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
  bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
  I wzbudził dla nas moc zbawczą *
  w domu swego sługi Dawida.
  Jak zapowiedział od dawna *
  przez usta swych świętych proroków,
  Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
  i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
  Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
  i wspomni na swe święte przymierze,
  Na przysięgę, którą złożył *
  ojcu naszemu Abrahamowi.
  Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
  służyć Mu będziemy bez trwogi,
  W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
  po wszystkie dni nasze.
  A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
  gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
  Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
  przez odpuszczenie grzechów.
  Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
  z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
  By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
  aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Oczekuję Pana, Zbawiciela mego; / teraz, gdy jest blisko, ufność w Nim pokładam. / Alleluja.

  PROŚBY
  LG tom I: Czwartek I Adw, str. 179; LG skrócone: Czwartek I Adw, str. 62

  Chrystus, mądrość i moc Boża, z radością przebywa wśród ludzi, ufnie więc módlmy się do Niego, wołając:
  Pozostań na zawsze między nami, Panie.

  Panie Jezu Chryste, Ty nas wezwałeś do królestwa swojej światłości,
  – spraw, abyśmy postępowali w sposób godny naszego powołania.
  Pozostań na zawsze między nami, Panie.

  Ty, nieznany światu, jesteś między nami,
  – okaż wszystkim ludziom swoje oblicze.
  Pozostań na zawsze między nami, Panie.

  Ty jesteś bliżej nas niż my samych siebie,
  – umocnij w naszych sercach nadzieję zbawienia.
  Pozostań na zawsze między nami, Panie.

  Ty jesteś źródłem wszelkiej świętości,
  – zachowaj nas świętymi i nieskalanymi na dzień swego przyjścia.
  Pozostań na zawsze między nami, Panie.

  Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

  Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
  święć się imię Twoje;
  przyjdź królestwo Twoje;
  bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
  i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
  i nie wódź nas na pokuszenie,
  ale nas zbaw ode złego.

  MODLITWA
  LG tom I: Czwartek I Adw, str. 179; LG skrócone: Czwartek I Adw, str. 62

  Panie, okaż swą potęgę i wspieraj nas wielką mocą, † niech łaska Twojego miłosierdzia * przyśpieszy to, co opóźniają nasze grzechy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
  K. Pan z wami.
  W. I z duchem twoim.
  K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
  W. Amen.

  Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

  Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
  K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
  W. Bogu niech będą dzięki.

  W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
  Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

 4. Modlitwa w ciągu dnia:
  przedpołudniowa

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  HYMN
  LG tom I: Adwent I, str. 143; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Teraz wzywamy Ciebie, Duchu,
  Coś równy w Bóstwie Ojcu z Synem,
  Przyjdź i napełnij nasze serca
  Ożywczym światłem swojej łaski.

  2 Słowa, uczynki, myśl i wola
  Niech z mocą głoszą Twoją chwałę,
  Miłość niech jasnym ogniem płonie,
  By mogła objąć wszystkich ludzi.

  3 Daj nam przez Ciebie poznać Ojca
  I Jego Syna Jedynego;
  Z wiarą niezłomną wyznajemy,
  Że Ty pochodzisz od Nich Obu. Amen.

  PSALMODIA
  Antyfony – LG tom I: Adwent I, str. 144; LG skrócone: wg tabeli stron
  Psalmy – LG tom I: Czwartek I, str. 644-646; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Zapowiedzieli prorocy, * że Zbawiciel się narodzi z Maryi Dziewicy.

  Psalm 119, 17-24
  III (Gimel)
  Zachowanie prawa Bożego wśród przeciwności

  Czyń dobrze swemu słudze, Panie, *
  aby żył i przestrzegał słów Twoich.
  Otwórz moje oczy, *
  abym podziwiał Twoje Prawo.
  Jestem tylko gościem na ziemi, *
  przykazań swych nie kryj przede mną.
  Słabnie wciąż moja dusza *
  z tęsknoty do wyroków Twoich.
  Zgromiłeś pysznych, *
  przeklęci są odstępujący od Twych przykazań.
  Oddal ode mnie szyderstwo i wzgardę, *
  bo zachowuję Twoje napomnienia.
  Chociaż zasiadają możni przeciw mnie spiskując, *
  Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach,
  Bo Twe napomnienia są moją rozkoszą, *
  moimi doradcami Twoje ustawy.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Psalm 25
  Ufność wśród niebezpieczeństw
  Nadzieja zawieść nie może (Rz 5, 5)

  I

  Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, *
  Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka.
  Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną, †
  nikt bowiem, kto Ci zawierzył, *
  nie będzie zawstydzony.
  Wstyd spotka wszystkich, którzy łamią wiarę *
  idąc za marnością.
  Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
  naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
  Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
  Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
  Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
  na swoją miłość, która trwa od wieków.
  Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, †
  lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *
  ze względu na dobroć Twą, Panie.
  Dobry jest Pan i łaskawy, *
  dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
  Pomaga pokornym czynić dobrze, *
  uczy ubogich dróg swoich.
  Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski *
  dla strzegących Jego praw i przymierza.
  Przez wzgląd na imię Twoje, Panie, *
  wybacz mi winy, które są tak wielkie.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  II

  Kto jest tym człowiekiem, który boi się Pana? *
  Pan ukaże mu drogę wybraną.
  Będzie opływał w szczęście, *
  a jego potomstwo odziedziczy ziemię.
  Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom *
  i objawia im swoje przymierze.
  Oczy moje są zawsze zwrócone ku Panu, *
  bo On uwalnia moje nogi z sidła.
  Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, *
  bo jestem samotny i nieszczęśliwy.
  Uwolnij moje serce od smutku, *
  wyzwól mnie od udręki.
  Spójrz na mój ból i utrapienie, *
  wybacz mi wszystkie grzechy.
  Zobacz, jak licznych mam nieprzyjaciół, *
  jak zajadle mnie nienawidzą.
  Strzeż mego życia i wybaw mnie, Panie, *
  by nie spotkał mnie zawód, gdy uciekam się do Ciebie.
  Niech prawość i niewinność będą mą obroną, *
  skoro pokładam w Tobie nadzieję.
  Boże, wybaw Izraela *
  od wszystkich jego niedoli.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Zapowiedzieli prorocy, / że Zbawiciel się narodzi z Maryi Dziewicy.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom I: Czwartek I Adw, str. 180;
  LG skrócone: wg tabeli stron
  Mi 5, 3-4a

  Powstanie Władca w Izraelu i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana, Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. A Ten będzie pokojem.

  K. Narody będą czciły imię Twoje, Panie.
  W. A wszyscy królowie ziemi Twoją chwałę.

  MODLITWA
  LG tom I: Czwartek I Adw, str. 179; LG skrócone: wg tabeli stron

  Módlmy się. Panie, okaż swą potęgę i wspieraj nas wielką mocą, † niech łaska Twojego miłosierdzia * przyśpieszy to, co opóźniają nasze grzechy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 5. Modlitwa w ciągu dnia:
  południowa

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  HYMN
  LG tom I: Adwent I, str. 144; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Władco potężny, wierny Boże,
  W swej dłoni dzierżysz losy świata,
  Zdobisz poranek blaskiem słońca
  I dajesz ciepło w dnia połowie.

  2 Zgaś płomień gniewu i niezgody,
  Zarzewie waśni i wzburzenia,
  Daj ciałom zdrowie i wytrwałość,
  Pokojem obdarz nasze serca.

  3 Spraw to, nasz Ojcze miłosierny,
  W jedności Ducha z Twoim Synem;
  Chwała niech będzie Trójcy Świętej
  Przez wszystkie wieki nieskończone. Amen.

  PSALMODIA

  Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

  Antyfony – LG tom I: Adwent I, str. 145; LG skrócone: wg tabeli stron
  Psalmy – LG tom I: Czwartek I, str. 644-646; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Anioł Gabriel powiedział Maryi: * Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, / błogosławiona jesteś między niewiastami.

  Psalm 119, 17-24
  III (Gimel)
  Zachowanie prawa Bożego wśród przeciwności

  Czyń dobrze swemu słudze, Panie, *
  aby żył i przestrzegał słów Twoich.
  Otwórz moje oczy, *
  abym podziwiał Twoje Prawo.
  Jestem tylko gościem na ziemi, *
  przykazań swych nie kryj przede mną.
  Słabnie wciąż moja dusza *
  z tęsknoty do wyroków Twoich.
  Zgromiłeś pysznych, *
  przeklęci są odstępujący od Twych przykazań.
  Oddal ode mnie szyderstwo i wzgardę, *
  bo zachowuję Twoje napomnienia.
  Chociaż zasiadają możni przeciw mnie spiskując, *
  Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach,
  Bo Twe napomnienia są moją rozkoszą, *
  moimi doradcami Twoje ustawy.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Psalm 25
  Ufność wśród niebezpieczeństw
  Nadzieja zawieść nie może (Rz 5, 5)

  I

  Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, *
  Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka.
  Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną, †
  nikt bowiem, kto Ci zawierzył, *
  nie będzie zawstydzony.
  Wstyd spotka wszystkich, którzy łamią wiarę *
  idąc za marnością.
  Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
  naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
  Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
  Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
  Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
  na swoją miłość, która trwa od wieków.
  Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, †
  lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *
  ze względu na dobroć Twą, Panie.
  Dobry jest Pan i łaskawy, *
  dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
  Pomaga pokornym czynić dobrze, *
  uczy ubogich dróg swoich.
  Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski *
  dla strzegących Jego praw i przymierza.
  Przez wzgląd na imię Twoje, Panie, *
  wybacz mi winy, które są tak wielkie.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  II

  Kto jest tym człowiekiem, który boi się Pana? *
  Pan ukaże mu drogę wybraną.
  Będzie opływał w szczęście, *
  a jego potomstwo odziedziczy ziemię.
  Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom *
  i objawia im swoje przymierze.
  Oczy moje są zawsze zwrócone ku Panu, *
  bo On uwalnia moje nogi z sidła.
  Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, *
  bo jestem samotny i nieszczęśliwy.
  Uwolnij moje serce od smutku, *
  wyzwól mnie od udręki.
  Spójrz na mój ból i utrapienie, *
  wybacz mi wszystkie grzechy.
  Zobacz, jak licznych mam nieprzyjaciół, *
  jak zajadle mnie nienawidzą.
  Strzeż mego życia i wybaw mnie, Panie, *
  by nie spotkał mnie zawód, gdy uciekam się do Ciebie.
  Niech prawość i niewinność będą mą obroną, *
  skoro pokładam w Tobie nadzieję.
  Boże, wybaw Izraela *
  od wszystkich jego niedoli.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Anioł Gabriel powiedział Maryi: / Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, / błogosławiona jesteś między niewiastami.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom I: Czwartek I Adw, str. 180;
  LG skrócone: wg tabeli stron
  Ag 2, 6b. 9

  Jeszcze trochę, a poruszę niebo i ziemię, i morze, i ląd. Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej; na tym to miejscu udzielę pokoju, mówi Pan Zastępów.

  K. Pamiętaj o nas, Panie, bo upodobałeś sobie w swym ludzie.
  W. I przyjdź nam z pomocą.

  MODLITWA
  LG tom I: Czwartek I Adw, str. 179; LG skrócone: wg tabeli stron

  Módlmy się. Panie, okaż swą potęgę i wspieraj nas wielką mocą, † niech łaska Twojego miłosierdzia * przyśpieszy to, co opóźniają nasze grzechy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 6. Modlitwa w ciągu dnia:
  popołudniowa

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  HYMN
  LG tom I: Adwent I, str. 145; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Stwórco potężny wszystkich rzeczy,
  Wśród przemian świata Tyś niezmienny,
  Światłem i czasem rządzisz mądrze
  Następstwo godzin ustalając.

  2 Wieczór napełnij swoim blaskiem,
  By mroki nie zgasiły życia;
  Kiedy zaś przyjdzie śmierć spokojna,
  Doprowadź nas do wiecznej chwały.

  3 Spraw to, nasz Ojcze miłosierny,
  W jedności Ducha z Twoim Synem;
  Chwała niech będzie Trójcy Świętej
  Przez wszystkie wieki nieskończone. Amen.

  PSALMODIA

  Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

  Antyfony – LG tom I: Adwent I, str. 146; LG skrócone: wg tabeli stron
  Psalmy – LG tom I: Czwartek I, str. 644-646; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Rzekła Maryja: * Co znaczy to pozdrowienie? / Zatrwożyłam się w mojej duszy, / bo mam porodzić Króla, / który nie naruszy mojego dziewictwa.

  Psalm 119, 17-24
  III (Gimel)
  Zachowanie prawa Bożego wśród przeciwności

  Czyń dobrze swemu słudze, Panie, *
  aby żył i przestrzegał słów Twoich.
  Otwórz moje oczy, *
  abym podziwiał Twoje Prawo.
  Jestem tylko gościem na ziemi, *
  przykazań swych nie kryj przede mną.
  Słabnie wciąż moja dusza *
  z tęsknoty do wyroków Twoich.
  Zgromiłeś pysznych, *
  przeklęci są odstępujący od Twych przykazań.
  Oddal ode mnie szyderstwo i wzgardę, *
  bo zachowuję Twoje napomnienia.
  Chociaż zasiadają możni przeciw mnie spiskując, *
  Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach,
  Bo Twe napomnienia są moją rozkoszą, *
  moimi doradcami Twoje ustawy.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Psalm 25
  Ufność wśród niebezpieczeństw
  Nadzieja zawieść nie może (Rz 5, 5)

  I

  Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, *
  Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka.
  Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną, †
  nikt bowiem, kto Ci zawierzył, *
  nie będzie zawstydzony.
  Wstyd spotka wszystkich, którzy łamią wiarę *
  idąc za marnością.
  Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
  naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
  Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
  Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
  Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
  na swoją miłość, która trwa od wieków.
  Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, †
  lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *
  ze względu na dobroć Twą, Panie.
  Dobry jest Pan i łaskawy, *
  dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
  Pomaga pokornym czynić dobrze, *
  uczy ubogich dróg swoich.
  Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski *
  dla strzegących Jego praw i przymierza.
  Przez wzgląd na imię Twoje, Panie, *
  wybacz mi winy, które są tak wielkie.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  II

  Kto jest tym człowiekiem, który boi się Pana? *
  Pan ukaże mu drogę wybraną.
  Będzie opływał w szczęście, *
  a jego potomstwo odziedziczy ziemię.
  Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom *
  i objawia im swoje przymierze.
  Oczy moje są zawsze zwrócone ku Panu, *
  bo On uwalnia moje nogi z sidła.
  Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, *
  bo jestem samotny i nieszczęśliwy.
  Uwolnij moje serce od smutku, *
  wyzwól mnie od udręki.
  Spójrz na mój ból i utrapienie, *
  wybacz mi wszystkie grzechy.
  Zobacz, jak licznych mam nieprzyjaciół, *
  jak zajadle mnie nienawidzą.
  Strzeż mego życia i wybaw mnie, Panie, *
  by nie spotkał mnie zawód, gdy uciekam się do Ciebie.
  Niech prawość i niewinność będą mą obroną, *
  skoro pokładam w Tobie nadzieję.
  Boże, wybaw Izraela *
  od wszystkich jego niedoli.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Rzekła Maryja: / Co znaczy to pozdrowienie? / Zatrwożyłam się w mojej duszy, / bo mam porodzić Króla, / który nie naruszy mojego dziewictwa.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom I: Czwartek I Adw, str. 180;
  LG skrócone: wg tabeli stron
  Ml 3, 20a. 24a

  Dla was, czczących moje imię, wzejdzie Słońce sprawiedliwości, a w Jego promieniach będzie uzdrowienie. I skłoni serce ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom.

  K. Przyjdź, Panie, i nie zwlekaj.
  W. Odpuść winy swojemu ludowi.

  MODLITWA
  LG tom I: Czwartek I Adw, str. 179; LG skrócone: wg tabeli stron

  Módlmy się. Panie, okaż swą potęgę i wspieraj nas wielką mocą, † niech łaska Twojego miłosierdzia * przyśpieszy to, co opóźniają nasze grzechy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 7. Kompleta

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
  We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

  HYMN
  LG tom I: Części stałe, str. 929; LG skrócone: Części stałe – tydzień I, str. 1166-1167

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Nim kres nadejdzie jasności,
  Błagamy, Stwórco wszechświata,
  Byś nas otaczał opieką
  I chronił w swojej dobroci.

  2 Niech serca nawet uśpione
  Przez sen czuwają przy Tobie;
  A kiedy zbudzi je zorza,
  Niech Ciebie wielbią z weselem.

  3 Niech ciało zdrowiem się cieszy
  I duch gorliwość odnajdzie,
  A Ty swym światłem przenikaj
  Głębokie nocy ciemności.

  4 O spraw to, Ojcze najlepszy,
  Przez Syna Twego, Chrystusa,
  Co z Tobą w Ducha jedności
  Króluje w blasku na wieki. Amen.

  PSALMODIA
  LG tom I: Czwartek, str. 945; LG skrócone: Czwartek, str. 1183-1184

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Ciało moje * będzie spoczywać bezpiecznie.

  Psalm 16
  Bóg najwyższym dobrem
  Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci (Dz 2, 24)

  Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, †
  mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim, *
  poza Tobą nie ma dla mnie dobra”.
  Wzbudził On we mnie miłość przedziwną *
  do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
  A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, *
  pomnażają swoje udręki.
  Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich, *
  nie wymówią ich imion moje wargi.
  Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
  to On mój los zabezpiecza.
  Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, *
  jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje!
  Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
  bo serce napomina mnie nawet nocą.
  Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
  On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
  Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
  a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
  Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
  i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
  Ty ścieżkę życia mi ukażesz, †
  pełnię radości przy Tobie *
  i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.

  CZYTANIE
  LG tom I: Czwartek, str. 946;
  LG skrócone: Czwartek, str. 1184
  1 Tes 5, 23

  Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa.

  RESPONSORIUM KRÓTKIE
  LG tom I: Czwartek, str. 946; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

  K. W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
  W. W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
  K. Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
  W. Powierzam ducha mojego.
  K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  W. W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

  PIEŚŃ SYMEONA
  LG tom I: Czwartek, str. 946;
  LG skrócone: Części stałe, str. 1170
  Łk 2, 29-32

  Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

  Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
  według słowa Twojego,
  Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
  któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
  Światło na oświecenie pogan *
  i chwałę ludu Twego, Izraela.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

  MODLITWA
  LG tom I: Czwartek, str. 946; LG skrócone: Czwartek, str. 1184

  Módlmy się. Panie nasz Boże, † daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, * abyśmy przez Ciebie pokrzepieni, służyli Tobie ciałem i duszą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

  ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
  LG tom I: Części stałe, str. 931-932; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

  Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
  Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
  Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
  Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
  Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
  W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
  Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
  Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
  Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,
  Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;
  Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
  Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s