Dział Intencji i Liturgii 07 listopada

Ten wpis został opublikowany w kategorii Dział intencji i liturgii, wprowadził Jacek z Ochoty (Jacek Sowiński). Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

10 odpowiedzi na „Dział Intencji i Liturgii 07 listopada

 1. opoka pisze:

  poniedziałek
  07 listopada 2011

  dzień powszedni, XXXII Tydzień Zwykły

  Patroni (wg. Martyrologium Romanum)
  św. Herculanus z Perugia, św. Engelbert, św. Willibrord, św. Florencjusz ze Strasburga

  bł. Łucja a Septifone, dziewica
  Łucja urodziła się w Bolonii we Włoszech w XII wieku. Przyjęła habit zakonu kamedułek w konwencie św. Krystyny w miejscowości Settefonti (znaczy: siedem fontann), również w Bolonii. Opinia o jej świętości przetrwała długo po jej śmierci. Papież Pius VI w 1779 potwierdził jej kult i ustanowił wspomnienie liturgiczne 7 listopada.

 2. opoka pisze:

  Czytania
  Mdr 1,1-7
  Umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy! Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca! Daje się bowiem znaleźć tym, co Go nie wystawiają na próbę, objawia się takim, którym nie brak wiary w Niego. Bo przewrotne myśli oddzielają od Boga, a Moc, gdy ją wystawiają na próbę, karci niemądrych. Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele zaprzedanym grzechowi. Święty Duch karności ujdzie przed obłudą, usunie się od niemądrych myśli, wypłoszy Go nadejście nieprawości. Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi, ale bluźniercy z powodu jego warg nie zostawi bez kary: ponieważ Bóg świadkiem jego nerek, prawdziwym stróżem jego serca, Tym, który słyszy mowę jego języka. Albowiem Duch Pański wypełnia ziemię, Ten, który ogarnia wszystko, ma znajomość mowy.
  http://biblijni.pl/

  Ewangelia
  Łk 17,1-6

  Rzekł znowu do swoich uczniów: „Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Uważajcie na siebie! Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu! I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: „Żałuję tego”, przebacz mu!” Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam wiary!” Pan rzekł: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!”, a byłaby wam posłuszna.
  http://biblijni.pl/

  Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam wiary”.
  Łk 17, 5
  Jaka jest moja wiara? Czy w ogóle zastanawiam się nad tym, w co wierzę i dlaczego?

  Zbyt często moja wiara sprowadza się tylko do tego co zewnętrzne. Są postawy, gesty, rutyna.

  Czym jest wiara? Uwierzyć, to wejść w bardzo osobistą relację z Bogiem i na niej budować całe swoje życie. Wierzyć, to ufać, że nawet to, co trudne w moim życiu, przyniesie mi korzyść.

  Panie, chcę dziś za Apostołami prosić: przymnóż mi wiary, bym mocniej ufał i bardziej kochał.
  ks. Piotr

 3. Jutrznia

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

  HYMN
  LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 881; LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1075-1076

  1 Sławimy Ciebie, Stworzycielu świata,
  Potężny Władco pełen majestatu,
  Wszelkiego życia źródło i początku,
  Boże wszechmocny.

  2 Przez Twego Syna objawiłeś, Panie,
  Że jesteś Ojcem dla każdego z ludzi,
  Więc tym imieniem nazywamy Ciebie,
  Ojcze najlepszy.

  3 Jak dzień napełniasz jasnym blaskiem słońca,
  Tak swoją łaską oświeć serca wiernych,
  By nasze myśli, słowa i uczynki
  Ciebie wyznały.

  4 Wielbimy Ojca, Króla wszystkich bytów,
  I Jego Syna z Duchem siedmiu darów;
  Niech Bogu w Trójcy będzie cześć i chwała
  Teraz i zawsze. Amen.

  PSALMODIA
  Antyfony – LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 882-885; LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1076-1079
  Psalmy – LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 882-885; LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1076-1079

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 ant. O świcie * napełnia nas, Panie, Twoja łaska.

  Psalm 90
  Bóg nadzieją człowieka
  Jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień (2 P 3, 8)

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

  Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką *
  z pokolenia na pokolenie.
  Zanim narodziły się góry, †
  nim powstał świat i ziemia, *
  od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem.
  Obracasz w proch człowieka, *
  i mówisz: „Wracajcie, synowie ludzcy”.
  Bo tysiąc lat w Twoich oczach †
  jest jak wczorajszy dzień, który minął, *
  albo straż nocna.
  Porywasz ich, stają się niby sen poranny, *
  jak trawa, która rośnie:
  Rankiem zielona i kwitnąca, *
  wieczorem więdnie i usycha.
  Zaprawdę, Twój gniew nas niszczy, *
  trwoży nas Twoje oburzenie.
  Położyłeś przed sobą nasze grzechy, *
  nasze skryte winy w świetle Twojego oblicza.
  Wszystkie nasze dni mijają w Twoim gniewie, *
  nasze lata dobiegają końca jak westchnienie.
  Miarą naszego życia jest lat siedemdziesiąt, *
  osiemdziesiąt, gdy jesteśmy mocni.
  A większość z nich, to trud i marność, *
  bo szybko mijają, my zaś odlatujemy.
  Któż może poznać siłę Twego gniewu *
  i kto znieść zdoła moc Twego oburzenia?
  Naucz nas liczyć dni nasze, *
  byśmy zdobyli mądrość serca.
  Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
  Bądź litościwy dla sług Twoich.
  Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
  abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
  Daj radość w zamian za dni Twego ucisku, *
  za lata, w których zaznaliśmy niedoli.
  Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, *
  a Twoja chwała nad ich synami.
  Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami †
  i wspieraj pracę rąk naszych, *
  dzieło rąk naszych wspieraj!
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. O świcie napełnia nas, Panie, Twoja łaska.

  2 ant. Wszystkie krańce ziemi * głoszą chwałę Pana.

  Pieśń (Iz 42, 10-16)
  Chwała zwycięskiego Boga
  Śpiewają jakby pieśń nową przed tronem Boga (Ap 14, 3)

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tej pieśni.

  Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
  Jego chwała aż po krańce ziemi.
  Niech sławi Go morze i to, co je napełnia, *
  i wyspy razem z tymi, którzy tam mieszkają.
  Niech woła pustynia i miasta, *
  osiedla plemienia Kedar.
  Mieszkańcy Sela niech wznoszą okrzyki, *
  ze szczytów gór niech wołają radośnie.
  Niech Panu oddają chwałę, *
  Jego cześć niech głoszą na wyspach.
  Jak mocarz Pan kroczy, *
  jak wojownik pobudza odwagę;
  Rzuca hasło, okrzyk wydaje wojenny, *
  nieprzyjaciół męstwem przewyższa.
  „Długo milczałem, *
  powstrzymywałem siebie w spokoju,
  Teraz jak rodząca zakrzyknę, *
  będę dyszał gniewem, aż tchu mi zabraknie.
  Wypalę góry i pagórki, *
  sprawię, że wyschnie cała ich zieleń,
  Rzeki w stawy przemienię, *
  i osuszę jeziora.
  Uczynię, że niewidomi pójdą po nieznanej drodze, *
  powiodę ich ścieżkami, których nie znają;
  W światło zamienię ich ciemności, *
  a miejsca wyboiste w równinę”.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Wszystkie krańce ziemi głoszą chwałę Pana.

  3 ant. Chwalcie imię Pana, * wy, co stoicie w Jego domu.

  Psalm 135, 1-12
  Chwała Boga, który czyni cuda
  Ludu na własność Boga przeznaczony… głoście dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła (por. 1 P 2, 9)

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

  Chwalcie imię Pana, *
  chwalcie, Pańscy słudzy,
  Którzy stoicie w domu Pana, *
  na dziedzińcach domu Boga naszego.
  Chwalcie Pana, bo Pan jest dobry, *
  śpiewajcie Jego imieniu, bo jest łaskawy.
  Pan bowiem wybrał sobie Jakuba, *
  na własność wyłączną wybrał Izraela.
  Wiem, że Pan jest wielki, *
  że nasz Pan jest nad wszystkimi bogami.
  Cokolwiek spodoba się Panu, †
  uczyni na niebie i na ziemi, *
  na morzu i na wszystkich głębinach.
  Z krańców ziemi sprowadza chmury, †
  wywołuje deszcz błyskawicami *
  i dobywa wiatr ze swoich komór.
  Poraził pierworodnych w Egipcie, *
  wśród ludzi i wśród zwierząt.
  W tobie, kraju egipski, zdziałał znaki i cuda *
  przeciw faraonowi i wszystkim jego sługom.
  Poraził wiele narodów *
  i zgładził potężnych królów:
  Amoryckiego króla Sichona i Oga, króla Baszanu, *
  i wszystkich królów kananejskich,
  A ziemię ich dał w posiadanie, *
  w posiadanie Izraela, swego narodu.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Chwalcie imię Pana, / wy, co stoicie w Jego domu.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 885;
  LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1079
  Jdt 8, 25-26a. 27

  Będziemy dziękować Panu Bogu naszemu, który doświadcza nas, tak jak naszych przodków. Przypomnijcie sobie to wszystko, co On uczynił z Abrahamem, i jak doświadczył Izaaka, i co spotkało Jakuba. Jak bowiem ich poddał Bóg próbie ogniowej, by doświadczyć ich serca, tak i na nas nie zesłał kary, lecz raczej dla przestrogi karci tych, którzy zbliżają się do Niego.

  RESPONSORIUM KRÓTKIE
  LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 885; LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1079

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  K. Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, * Prawym przystoi pieśń chwały.
  W. Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, / Prawym przystoi pieśń chwały.
  K. Śpiewajcie Panu pieśń nową.
  W. Prawym przystoi pieśń chwały.
  K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  W. Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, / Prawym przystoi pieśń chwały.

  PIEŚŃ ZACHARIASZA
  LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 885;
  LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1079
  Łk 1, 68-79

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Błogosławiony Pan Bóg, * który nas nawiedził i odkupił.

  Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
  bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
  I wzbudził dla nas moc zbawczą *
  w domu swego sługi Dawida.
  Jak zapowiedział od dawna *
  przez usta swych świętych proroków,
  Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
  i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
  Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
  i wspomni na swe święte przymierze,
  Na przysięgę, którą złożył *
  ojcu naszemu Abrahamowi.
  Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
  służyć Mu będziemy bez trwogi,
  W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
  po wszystkie dni nasze.
  A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
  gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
  Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
  przez odpuszczenie grzechów.
  Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
  z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
  By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
  aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Błogosławiony Pan Bóg, / który nas nawiedził i odkupił.

  PROŚBY
  LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 885; LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1079-1080

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Chrystus spełnia prośby tych, którzy w Nim pokładają nadzieję. Módlmy się więc do Niego i wołajmy:
  Ciebie chwalimy i Tobie ufamy.

  Dzięki składamy Tobie, który bogaty jesteś w miłosierdzie,
  – bo ukochałeś nas miłością bez granic.
  Ciebie chwalimy i Tobie ufamy.

  Ty zawsze razem z Ojcem działasz na świecie,
  – odnawiaj wszystko mocą swego Ducha.
  Ciebie chwalimy i Tobie ufamy.

  Otwórz nasze oczy i naszych braci,
  – abyśmy widzieli dzisiaj Twoje dzieła.
  Ciebie chwalimy i Tobie ufamy.

  Ty nas dziś wzywasz do swojej służby,
  – uczyń nas sługami Twej wielorakiej łaski wobec braci.
  Ciebie chwalimy i Tobie ufamy.

  Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
  święć się imię Twoje;
  przyjdź królestwo Twoje;
  bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
  i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
  i nie wódź nas na pokuszenie,
  ale nas zbaw ode złego.

  MODLITWA
  LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 886; LG skrócone: Poniedziałek IV, str. 1080

  Boże, nasz Stwórco, Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby własną pracą ją przekształcali, † oddałeś także na ich usługi energię słońca, * spraw, abyśmy dzisiaj pilnie pracowali dla dobra bliźnich i na Twoją chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
  K. Pan z wami.
  W. I z duchem twoim.
  K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
  W. Amen.

  Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

  Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
  K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
  W. Bogu niech będą dzięki.

  W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
  Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

 4. Modlitwa w ciągu dnia:
  przedpołudniowa

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  HYMN
  LG tom IV: Części stałe – tydzień IV, str. 502; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Zapal w nas, Panie, ogień Twej miłości,
  Aby w nas trwała ponad wszelką wiedzę,
  Ponad języki ludzi i aniołów,
  Płonąc dla Ciebie.

  2 Miłość łagodną, czystą i cierpliwą,
  Która o sobie nigdy nie pamięta,
  Zło zapomina, dobrem się raduje,
  Wlej w nasze serca.

  3 Wszystko przeminie, gdy nadejdzie wieczność,
  Wiara się skończy, a nadzieja spełni;
  Miłość zostanie, by się cieszyć Tobą
  W Twoim królestwie.

  4 Ojcu, Synowi i Duchowi prawdy,
  Który miłości darem jest i dawcą,
  Chwała niech będzie, cześć i uwielbienie
  Teraz i zawsze. Amen.

  PSALMODIA
  Antyfony – LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 886-888; LG skrócone: wg tabeli stron
  Psalmy – LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 886-888; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 ant. Umocnij moje kroki * Twoim słowem, Panie.

  Psalm 119, 129-136
  XVII (Pe)
  Prośba o pomoc w pełnieniu woli Bożej
  Pełnią Prawa jest miłość (Rz 13, 10)

  Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne, *
  dlatego przestrzega ich moja dusza.
  Poznanie Twoich słów oświeca *
  i naucza niedoświadczonych.
  Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, *
  bo pragnę Twoich przykazań.
  Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, *
  tak jak czynisz z miłującymi Twe imię.
  Umocnij moje kroki Twoim słowem, *
  niech żadna niegodziwość nie panuje we mnie.
  Wyzwól mnie z ludzkiego ucisku, *
  a będę strzegł Twoich postanowień.
  Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza *
  i naucz mnie Twoich ustaw.
  Strumienie łez płyną z moich oczu, *
  bo nie zachowano Twego Prawa.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Umocnij moje kroki Twoim słowem, Panie.

  2 ant. Jeden jest prawodawca i sędzia, * ty nie sądź bliźniego.

  Psalm 82
  Los niegodziwych sędziów
  Nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan (1 Kor 4, 5)

  Bóg powstaje w bożym zgromadzeniu, *
  sprawuje swój sąd wśród istot niebieskich:
  „Jak długo będziecie sądzić niegodziwie *
  i trzymać stronę występnych?
  Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, *
  oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym.
  Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, *
  wyrwijcie go z rąk występnych”.
  Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją, †
  błąkają się w ciemnościach; *
  cała ziemia w posadach się chwieje.
  Rzekłem: „Jesteście bogami, *
  jesteście wszyscy synami Najwyższego”.
  Lecz wy pomrzecie jak ludzie, *
  poupadacie wszyscy jak książęta.
  Powstań, Boże, i dokonaj sądu nad ziemią, *
  bo wszystkie narody są Twoją własnością.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Jeden jest prawodawca i sędzia, / ty nie sądź bliźniego.

  3 ant. Wołałem do Pana, * a On mnie wysłuchał.

  Psalm 120
  Pragnienie pokoju
  W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali (Rz 12, 12)

  Wołałem do Pana w swoim utrapieniu, *
  a On mnie wysłuchał.
  Uwolnij moje życie, Panie, †
  od warg kłamliwych *
  i podstępnego języka.
  Co Bóg tobie uczyni †
  i czym ci odpłaci, *
  podstępny języku?
  Ostre strzały mocarza *
  i żar węgli płonących.
  Biada mi, że przebywam wśród Twoich wrogów, *
  że mieszkam pod namiotami barbarzyńców!
  Zbyt długo mieszkała moja dusza *
  z tymi, którzy nienawidzą pokoju.
  Gdy ja głoszę pokój, *
  oni dążą do wojny.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Wołałem do Pana, a On mnie wysłuchał.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 888;
  LG skrócone: wg tabeli stron
  Kpł 20, 26

  Będziecie dla Mnie święci, bo Ja jestem święty, Ja Pan, i oddzieliłem was od innych narodów, abyście byli moimi.

  K. Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem.
  W. Naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

  MODLITWA
  LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 888; LG skrócone: wg tabeli stron

  Módlmy się. Boże, najlepszy Ojcze, † Ty ustanowiłeś pracę, aby dzięki niej ludzie mogli się rozwijać i wzajemnie sobie pomagać, * spraw, abyśmy wytrwale pracowali i żyli jak Twoje dzieci w duchu prawdziwej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 5. Modlitwa w ciągu dnia:
  południowa

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  HYMN
  LG tom IV: Części stałe – tydzień IV, str. 504; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Zebrani w dnia połowie,
  By głosić chwałę Boga,
  Wyznajmy naszą wiarę
  I prośmy Go pokornie.

  2 Bo choć w wieczności mieszka,
  Do Niego czas należy
  I bliski jest każdemu,
  Kto spełnia Jego wolę.

  3 Niech On rozjaśni rozum,
  Zapali miłość w sercu,
  Bo Jemu chcemy służyć
  Przez pracę i modlitwę.

  4 Wielbimy Ciebie, Boże,
  Jedyny w Trójcy Świętej;
  Niech słońce Twojej łaski
  Oświeca naszą drogę. Amen.

  PSALMODIA

  Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

  Antyfony – LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 886-888; LG skrócone: wg tabeli stron
  Psalmy – LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 886-888; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 ant. Umocnij moje kroki * Twoim słowem, Panie.

  Psalm 119, 129-136
  XVII (Pe)
  Prośba o pomoc w pełnieniu woli Bożej
  Pełnią Prawa jest miłość (Rz 13, 10)

  Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne, *
  dlatego przestrzega ich moja dusza.
  Poznanie Twoich słów oświeca *
  i naucza niedoświadczonych.
  Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, *
  bo pragnę Twoich przykazań.
  Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, *
  tak jak czynisz z miłującymi Twe imię.
  Umocnij moje kroki Twoim słowem, *
  niech żadna niegodziwość nie panuje we mnie.
  Wyzwól mnie z ludzkiego ucisku, *
  a będę strzegł Twoich postanowień.
  Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza *
  i naucz mnie Twoich ustaw.
  Strumienie łez płyną z moich oczu, *
  bo nie zachowano Twego Prawa.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Umocnij moje kroki Twoim słowem, Panie.

  2 ant. Jeden jest prawodawca i sędzia, * ty nie sądź bliźniego.

  Psalm 82
  Los niegodziwych sędziów
  Nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan (1 Kor 4, 5)

  Bóg powstaje w bożym zgromadzeniu, *
  sprawuje swój sąd wśród istot niebieskich:
  „Jak długo będziecie sądzić niegodziwie *
  i trzymać stronę występnych?
  Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, *
  oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym.
  Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, *
  wyrwijcie go z rąk występnych”.
  Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją, †
  błąkają się w ciemnościach; *
  cała ziemia w posadach się chwieje.
  Rzekłem: „Jesteście bogami, *
  jesteście wszyscy synami Najwyższego”.
  Lecz wy pomrzecie jak ludzie, *
  poupadacie wszyscy jak książęta.
  Powstań, Boże, i dokonaj sądu nad ziemią, *
  bo wszystkie narody są Twoją własnością.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Jeden jest prawodawca i sędzia, / ty nie sądź bliźniego.

  3 ant. Wołałem do Pana, * a On mnie wysłuchał.

  Psalm 120
  Pragnienie pokoju
  W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali (Rz 12, 12)

  Wołałem do Pana w swoim utrapieniu, *
  a On mnie wysłuchał.
  Uwolnij moje życie, Panie, †
  od warg kłamliwych *
  i podstępnego języka.
  Co Bóg tobie uczyni †
  i czym ci odpłaci, *
  podstępny języku?
  Ostre strzały mocarza *
  i żar węgli płonących.
  Biada mi, że przebywam wśród Twoich wrogów, *
  że mieszkam pod namiotami barbarzyńców!
  Zbyt długo mieszkała moja dusza *
  z tymi, którzy nienawidzą pokoju.
  Gdy ja głoszę pokój, *
  oni dążą do wojny.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Wołałem do Pana, a On mnie wysłuchał.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 888;
  LG skrócone: wg tabeli stron
  Mdr 15, 1. 3

  Ty, Boże nasz, jesteś łaskawy i wierny, cierpliwy i miłosierny w rządach nad wszystkim. Ciebie znać – oto sprawiedliwość doskonała; pojąć Twą moc – oto źródło nieśmiertelności.

  K. Miłosierny jest Pan i łaskawy.
  W. Nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.

  MODLITWA
  LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 889; LG skrócone: wg tabeli stron

  Módlmy się. Boże, Panie winnicy i żniwa, Ty rozdzielasz pracę i dajesz sprawiedliwą zapłatę, † spraw, abyśmy cierpliwie znosili codzienne trudy * i bez szemrania pełnili Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 6. Modlitwa w ciągu dnia:
  popołudniowa

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  HYMN
  LG tom IV: Części stałe – tydzień IV, str. 506; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 W tej przedwieczornej godzinie,
  Gdy już jesteśmy znużeni,
  Chcemy w pokornej modlitwie
  Odnaleźć pokój i siłę.

  2 Pochyl się, Panie, nad nami,
  Nad ludzkim trudem i pracą,
  Daj światło naszym umysłom,
  A ręce uczyń sprawnymi.

  3 Wszystko, co teraz czynimy,
  Niech będzie zgodne z Twą wolą;
  Pomóż nam Twoje królestwo
  Budować w sercach człowieczych.

  4 Bądź pochwalony, Wszechmocny,
  Jedyny w Trójcy Najświętszej;
  Ciebie niech światło słoneczne
  I ciemność nocy wychwala. Amen.

  PSALMODIA

  Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

  Antyfony – LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 886-888; LG skrócone: wg tabeli stron
  Psalmy – LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 886-888; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 ant. Umocnij moje kroki * Twoim słowem, Panie.

  Psalm 119, 129-136
  XVII (Pe)
  Prośba o pomoc w pełnieniu woli Bożej
  Pełnią Prawa jest miłość (Rz 13, 10)

  Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne, *
  dlatego przestrzega ich moja dusza.
  Poznanie Twoich słów oświeca *
  i naucza niedoświadczonych.
  Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, *
  bo pragnę Twoich przykazań.
  Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, *
  tak jak czynisz z miłującymi Twe imię.
  Umocnij moje kroki Twoim słowem, *
  niech żadna niegodziwość nie panuje we mnie.
  Wyzwól mnie z ludzkiego ucisku, *
  a będę strzegł Twoich postanowień.
  Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza *
  i naucz mnie Twoich ustaw.
  Strumienie łez płyną z moich oczu, *
  bo nie zachowano Twego Prawa.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Umocnij moje kroki Twoim słowem, Panie.

  2 ant. Jeden jest prawodawca i sędzia, * ty nie sądź bliźniego.

  Psalm 82
  Los niegodziwych sędziów
  Nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan (1 Kor 4, 5)

  Bóg powstaje w bożym zgromadzeniu, *
  sprawuje swój sąd wśród istot niebieskich:
  „Jak długo będziecie sądzić niegodziwie *
  i trzymać stronę występnych?
  Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, *
  oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym.
  Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, *
  wyrwijcie go z rąk występnych”.
  Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją, †
  błąkają się w ciemnościach; *
  cała ziemia w posadach się chwieje.
  Rzekłem: „Jesteście bogami, *
  jesteście wszyscy synami Najwyższego”.
  Lecz wy pomrzecie jak ludzie, *
  poupadacie wszyscy jak książęta.
  Powstań, Boże, i dokonaj sądu nad ziemią, *
  bo wszystkie narody są Twoją własnością.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Jeden jest prawodawca i sędzia, / ty nie sądź bliźniego.

  3 ant. Wołałem do Pana, * a On mnie wysłuchał.

  Psalm 120
  Pragnienie pokoju
  W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali (Rz 12, 12)

  Wołałem do Pana w swoim utrapieniu, *
  a On mnie wysłuchał.
  Uwolnij moje życie, Panie, †
  od warg kłamliwych *
  i podstępnego języka.
  Co Bóg tobie uczyni †
  i czym ci odpłaci, *
  podstępny języku?
  Ostre strzały mocarza *
  i żar węgli płonących.
  Biada mi, że przebywam wśród Twoich wrogów, *
  że mieszkam pod namiotami barbarzyńców!
  Zbyt długo mieszkała moja dusza *
  z tymi, którzy nienawidzą pokoju.
  Gdy ja głoszę pokój, *
  oni dążą do wojny.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Wołałem do Pana, a On mnie wysłuchał.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 889;
  LG skrócone: wg tabeli stron
  Ba 4, 21b-22

  Dzieci, wołajcie do Boga, a wyrwie was z mocy, z ręki nieprzyjaciół. Ja zaś z ufnością oddałam Przedwiecznemu wybawienie wasze i rozradował mnie Święty miłosierdziem, jakie okaże wam prędko Przedwieczny, wasz Zbawca.

  K. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie.
  W. Na swoją miłość, która trwa od wieków.

  MODLITWA
  LG tom IV: Poniedziałek IV, str. 889; LG skrócone: wg tabeli stron

  Módlmy się. Boże, na Twoje wezwanie stajemy przed Tobą w godzinie, o której Apostołowie przychodzili do świątyni, † spraw, aby modlitwa, jaką szczerym sercem zanosimy w imię Jezusa, * przyniosła zbawienie wszystkim wzywającym Twego imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 7. Kompleta

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
  We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

  HYMN
  LG tom IV: Części stałe – tydzień IV, str. 973; LG skrócone: Części stałe – tydzień IV, str. 1168

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada
  I blask słoneczny już niknie na niebie;
  Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie
  Dla Twoich wiernych.

  2 Twoja obecność niech dla nas się stanie
  Bezpiecznym portem i pewnym schronieniem;
  Serce napełnij pokojem i ciszą,
  Najlepszy Ojcze.

  3 Bądź przy nas także w ostatniej godzinie,
  Gdy kształty rzeczy zacierać się poczną;
  Pochwyć za rękę i wprowadź do domu
  Wiecznego trwania.

  4 Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje,
  Niech dnie i noce naszego istnienia
  Niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią
  W Jedynej Trójcy. Amen.

  PSALMODIA
  LG tom IV: Poniedziałek, str. 981-982; LG skrócone: Poniedziałek, str. 1177-1178

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski * i wielkiego miłosierdzia.

  Psalm 86
  O pomoc w przeciwnościach
  Błogosławiony Bóg, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu (2 Kor 1, 3. 4)

  Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, *
  bo biedny jestem i ubogi.
  Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny, *
  zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
  Ty jesteś moim Bogiem, †
  Panie, zmiłuj się nade mną, *
  bo nieustannie wołam do Ciebie.
  Uraduj duszę swego sługi, *
  ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
  Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, *
  pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
  Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją *
  i zważ na głos mojej prośby.
  W dniu utrapienia wołam do Ciebie, *
  ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
  Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, *
  ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
  Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone †
  i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, *
  będą sławiły Twe imię.
  Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, *
  tylko Ty jesteś Bogiem.
  Naucz mnie, Panie, Twej drogi, †
  bym postępował według Twojej prawdy, *
  nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
  Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, *
  i na wieki będę sławił Twoje imię.
  Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, *
  a życie moje wyrwałeś z głębin Otchłani.
  Boże, pyszni przeciw mnie powstali †
  i zgraja zuchwalców czyha na me życie, *
  a nie mają oni względu na Ciebie.
  Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, *
  do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
  Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, †
  siły swej udziel słudze Twojemu, *
  ocal syna swojej służebnicy!
  Daj mi znak dobroci, †
  aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, *
  żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski / i wielkiego miłosierdzia.

  CZYTANIE
  LG tom IV: Poniedziałek, str. 982;
  LG skrócone: Poniedziałek, str. 1178
  1 Tes 5, 9-10

  Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.

  RESPONSORIUM KRÓTKIE
  LG tom IV: Poniedziałek, str. 982; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

  K. W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
  W. W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
  K. Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
  W. Powierzam ducha mojego.
  K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  W. W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

  PIEŚŃ SYMEONA
  LG tom IV: Poniedziałek, str. 982-983;
  LG skrócone: Części stałe, str. 1170
  Łk 2, 29-32

  Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

  Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
  według słowa Twojego,
  Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
  któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
  Światło na oświecenie pogan *
  i chwałę ludu Twego, Izraela.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

  MODLITWA
  LG tom IV: Poniedziałek, str. 983; LG skrócone: Poniedziałek, str. 1179

  Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku † i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy * wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

  ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
  LG tom IV: Części stałe, str. 974-975; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

  Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

 8. bł. Łucja a Septifone, dziewica
  Łucja urodziła się w Bolonii we Włoszech w XII wieku. Przyjęła habit zakonu kamedułek w konwencie św. Krystyny w miejscowości Settefonti (znaczy: siedem fontann), również w Bolonii. Opinia o jej świętości przetrwała długo po jej śmierci. Papież Pius VI w 1779 potwierdził jej kult i ustanowił wspomnienie liturgiczne 7 listopada.

 9. aleksandra pisze:

  Refleksja katolika
  Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że: „Zgorszenie jest postawą lub zachowaniem, które prowadzi drugiego człowieka do popełnienia zła. Ten, kto dopuszcza się zgorszenia, staje się kusicielem swego bliźniego. Narusza cnotę i prawość; może doprowadzić swego brata do śmierci duchowej. Zgorszenie jest poważnym wykroczeniem, jeśli uczynkiem lub zaniedbaniem dobrowolnie doprowadza drugiego człowieka do poważnego wykroczenia.” (KKK 2284). Odpowiedzialność za innych wzrasta wraz z funkcją, jaką człowiek spełnia w życiu. Bardzo często wytykamy politykom, osobom publicznym, że gorszą swoim życiem, wyborami, głoszonymi opiniami, innych ludzi. Jednak dzisiejsze słowa Jezus kieruje nie tylko do nich, ale do każdego z nas. Bo i my ponosimy odpowiedzialność za każdego, kogo swoją postawą doprowadziliśmy do zła. Oczywiście ważne są tu nasze motywacje. Wszak może się zdarzyć, że w kimś wyzwoli się zło nie z naszej winy, a z powodu jego słabości.
  Jezus także namawia nas dziś do tego, byśmy się wzajemnie upominali. Ważnym jest, by upomnienie wypływało z miłości, a nie z poczucia bycia lepszym od innych. Nie odniesie ono skutku, a wręcz przeciwnie zrani i zamknie na prawdę, którą chcieliśmy wskazać, jeśli będzie jedynie wygarnianiem komuś jego słabości. Albo też próbą zaspokojenia własnej potrzeby poczucia się lepszym od innych, a ta dość często w nas drzemie.
  To niełatwe, by nie gorszyć swoim życiem i skutecznie, ale z miłością, upomnieć. I dla Apostołów słowa Jezusa wydawały się trudne, skoro po nich proszą Go o przymnożenie wiary. Może właśnie słaba wiara sprawia, że bywam zgorszeniem dla innych, a i upominam bez miłości? Panie, przymnóż mi wiary!

  aleksandra, k_olenka@tlen.pl
  http://blog.wiara.pl/salcia

 10. opoka pisze:

  Modlitwa na dziś
  Wysłuchaj nas Boże i Zbawicielu nasz i spraw miłościwie, abyśmy obchodząc pamiątkę św. Łucji, Dziewicy i Męczenniczki Twojej, w uczuciach pobożności nabierali wzrostu. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi.
  Amen.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s