Dział Intencji i Liturgii 31 października

Ten wpis został opublikowany w kategorii Dział intencji i liturgii, Wprowadziła Hortensja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

9 odpowiedzi na „Dział Intencji i Liturgii 31 października

 1. opoka pisze:

  poniedziałek
  31 października 2011

  dzień powszedni, XXXI Tydzień Zwykły

  Patroni (wg. Martyrologium Romanum)
  św. Quentin lub Quintinus, św. Bee lub Bega, św. Wolfgang, św. Foillan z Fosses.

  Święty Alfons Rodriguez

  Alfons urodził się w rodzinie kupca w Segowii (Hiszpania) 25 lipca 1533 r. Kiedy miał lat 10, do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej przygotował go bł. Piotr Faber. W wieku 14 lat został przyjęty do kolegium jezuitów w Alcala. Po roku musiał jednak je opuścić, bowiem umarł mu ojciec i trzeba było zająć się administracją przedsiębiorstwa tekstylnego, które prowadził. Dwa lata później wyszedł za Marię Suarez (1560). Po 7 latach szczęśliwego życia jego żona zmarła (1567). Zmarło także jego dwoje dzieci. Rozgorzało w nim pielęgnowane od młodości pragnienie kapłaństwa. Postanowił je wreszcie wypełnić. Sprzedał przedsiębiorstwo i rozpoczął studia na uniwersytecie w Walencji. Okazało się jednak, że był już podeszły wiekiem i w nauce miał zbyt wiele zaległości. Miał już bowiem 39 lat. Musiał zrezygnować ze studiów.
  Alfons jednak nie poddał się. Wstąpił do jezuitów w charakterze brata zakonnego (1571). Nowicjat odbył na Majorce, w Palmas, i tam pozostał przez kolejnych 36 lat. Pełnił funkcję furtiana. Skazany na dobrowolne „więzienie” przy furcie, starał się wykorzystać cenny czas na modlitwę. Zasłynął duchem kontemplacji tak dalece, że miewał nawet zachwyty i ekstazy. Nie wypuszczał z rąk różańca. Z modlitwą łączył ducha pokuty. Wyróżniał się wielką cierpliwością. Do furty przychodzili różni ludzie: potrzebujący i wagabundy. Alfons umiał zawsze zdobyć się na życzliwe i uprzejme słowo. Kolegium jezuitów było duże, więc też i liczba interesantów znaczna. Klerycy, przebywający tu na studiach, budowali się anielską dobrocią furtiana. Wśród nich był także św. Piotr Klawer, późniejszy apostoł Murzynów amerykańskich, który z bratem Alfonsem zawarł serdeczną przyjaźń. Alfons zmarł 30 października 1617 r. W pogrzebie skromnego brata zakonnego wziął udział wicekról, biskup i duchowieństwo, zakony i tłumy ludu. Największe poruszenie wywołał szereg osób idących w procesji, na miejscu eksponowanym, których Alfons uzdrowił swoją modlitwą. Został beatyfikowany w roku 1825 przez Leona XII; kanonizował go – razem ze św. Janem Berchmansem papież Leon XIII (1888).

 2. opoka pisze:

  Czytania
  Rz 11, 29-36
  Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego [jest] wszystko. Jemu chwała na wieki! Amen.
  http://biblijni.pl/

  Ewangelia
  Łk 14,12-14

  Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: „Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”.
  http://biblijni.pl/

  Komentarz liturgiczny
  Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę.
  Łk 14, 12

  Coraz trudniej być dziś bezinteresownym. Otaczający nas świat uczy, że trzeba liczyć tylko na siebie, a wobec innych być ostrożnym.

  Kierując się w życiu tylko takimi kryteriami, bardzo szybko zorientujemy się, że nie ma wokół nas prawdziwych przyjaciół. Prawdziwa przyjaźń wymaga bezinteresowności, umiejętności bycia dla innych.

  Chrystus nie pragnie, byśmy odcinali się od rodziny czy znajomych, On zachęca do dawania siebie innym, tak jak On sam to uczynił oddając swoje życie za nas.

  Boże, ucz mnie być otwartym na potrzeby wszystkich braci i sióstr.
  ks. Piotr

 3. Jutrznia

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

  HYMN
  LG tom IV: Poniedziałek III, str. 767; LG skrócone: Poniedziałek III, str. 967

  1 Ten, który kazał zajaśnieć ciemnościom,
  By dzień oświecał cały obszar ziemi,
  Sam w nas zamieszkał i dobrem obdarza
  Przez swego Ducha.

  2 Wszyscy jesteśmy żyjącą świątynią
  Żywego Boga; Syna krwią obmyci,
  Wsparci na mocnym kamieniu węgielnym
  Odwiecznej prawdy.

  3 Jedno stanowiąc przez miłość i wiarę,
  Niesiemy Pana ukrytego w duszach;
  Naszym pokarmem jest chleb życiodajny
  Ofiary krzyża.

  4 Co dzień prosimy w tym świętym przybytku
  Naszego Ojca, aby nas wysłuchał,
  Myśli i serca napełnił pokojem
  Swej obecności.

  5 Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu
  Niech będzie chwała teraz i na wieki;
  Kościół dążący do zdrojów zbawienia
  Niech wielbi Boga. Amen.

  PSALMODIA – KOMENTARZ
  Antyfony – LG tom IV: Poniedziałek III, str. 767-770; LG skrócone: Poniedziałek III, str. 968-970
  Psalmy – LG tom IV: Poniedziałek III, str. 767-770; LG skrócone: Poniedziałek III, str. 968-970

  1 ant. Szczęśliwi, którzy mieszkają * w domu Twoim, Panie.

  Psalm 84
  Szczęście mieszkańca świątyni
  Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść (Hbr 13, 14)

  Jak miłe są Twoje przybytki, *
  Panie Zastępów!
  Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich, *
  serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
  Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, †
  gdzie złoży swe pisklęta: *
  przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże!
  Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, *
  nieustannie wielbiąc Ciebie.
  Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, *
  którzy zachowują ufność w swym sercu.
  Przechodząc suchą doliną, w źródła ją zamieniają, *
  a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.
  Mocy im będzie przybywać, *
  ujrzą na Syjonie Boga nad bogami.
  Panie Zastępów, usłysz modlitwę moją, *
  nakłoń ucho, Boże Jakuba.
  Spójrz, Boże, tarczo nasza, *
  wejrzyj na twarz Twojego pomazańca.
  Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich *
  lepszy jest niż innych tysiące.
  Wolę stać w progu domu mojego Boga *
  niż mieszkać w namiotach grzeszników.
  Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą, †
  On hojnie darzy łaską i chwałą, *
  nie odmawia dobrodziejstw żyjącym nienagannie.
  Panie Zastępów, *
  szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie.

  2 ant. Chodźcie, wejdźmy na górę Pana, * do świątyni naszego Boga.

  Pieśń (Iz 2, 2-5)
  Świątynia Pańska światłością narodów
  Przyjdą wszystkie narody, Panie, i padną na twarz przed Tobą (Ap 15, 4)

  Stanie się na końcu czasów, *
  że góra świątyni Pańskiej
  Mocno osiądzie na górskich szczytach *
  i ponad pagórki się wzniesie.
  Nadciągną do niej wszystkie narody, *
  liczne plemiona pójdą wołając:
  „Chodźcie, wejdźmy na górę Pana, *
  do świątyni Boga Jakuba!
  Niech On nas pouczy o swoich drogach, *
  byśmy kroczyli Jego ścieżkami,
  Bo Prawo wyjdzie ze Syjonu *
  i z Jeruzalem słowo Pana”.
  On będzie rozjemcą pomiędzy ludami, *
  osądzi sprawy rozlicznych narodów.
  Wtedy swe miecze przekują na pługi, *
  a włócznie swoje na sierpy.
  Naród przeciw narodowi nie wzniesie już oręża *
  i nie będą się więcej ćwiczyć do wojny.
  Chodźcie, domu Jakuba, *
  postępujmy w światłości Pana!
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Chodźcie, wejdźmy na górę Pana, / do świątyni naszego Boga.

  3 ant. Śpiewajcie Panu, * sławcie Jego imię.

  Psalm 96
  Śpiewajcie Panu pieśń nową
  Śpiewają jakby pieśń nową przed tronem w obecności Baranka (por. Ap 14, 3)

  Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
  śpiewaj Panu, ziemio cała.
  Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, *
  każdego dnia głoście Jego zbawienie.
  Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
  rozgłaszajcie cuda Jego pośród wszystkich ludów.
  Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały, *
  budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.
  Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, *
  Pan zaś stworzył niebiosa.
  Przed Nim kroczą majestat i piękno, *
  a potęga i blask w Jego przybytku.
  Oddajcie Panu, rodziny narodów, *
  oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
  Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, *
  przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.
  Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku; *
  zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
  Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, †
  On świat tak utwierdził, że się nie zachwieje, *
  będzie sprawiedliwie sądził ludy.
  Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *
  niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
  Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, *
  niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości
  Przed obliczem Pana, który już się zbliża, *
  który już się zbliża, by osądzić ziemię.
  On będzie świat sądził sprawiedliwie, *
  a ludy według swej prawdy.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię.

  CZYTANIE
  LG tom IV: Poniedziałek III, str. 770;
  LG skrócone: Poniedziałek III, str. 971
  Jk 2, 12-13

  Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie Prawa wolności. Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf nad sądem.

  RESPONSORIUM KRÓTKIE
  LG tom IV: Poniedziałek III, str. 770; LG skrócone: Poniedziałek III, str. 971

  K. Bóg jest miłosierny i łaskawy, * Nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
  W. Bóg jest miłosierny i łaskawy, / Nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
  K. On odpuszcza wszystkie nasze winy.
  W. Nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
  K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  W. Bóg jest miłosierny i łaskawy, / Nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.

  PIEŚŃ ZACHARIASZA
  LG tom IV: Poniedziałek III, str. 771;
  LG skrócone: Poniedziałek III, str. 971
  Łk 1, 68-79

  Ant. Błogosławiony Pan Bóg nasz.

  Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
  bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
  I wzbudził dla nas moc zbawczą *
  w domu swego sługi Dawida.
  Jak zapowiedział od dawna *
  przez usta swych świętych proroków,
  Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
  i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
  Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
  i wspomni na swe święte przymierze,
  Na przysięgę, którą złożył *
  ojcu naszemu Abrahamowi.
  Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
  służyć Mu będziemy bez trwogi,
  W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
  po wszystkie dni nasze.
  A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
  gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
  Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
  przez odpuszczenie grzechów.
  Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
  z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
  By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
  aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Błogosławiony Pan Bóg nasz.

  PROŚBY
  LG tom IV: Poniedziałek III, str. 771; LG skrócone: Poniedziałek III, str. 971

  Pan Bóg powierzył ludziom ten świat, aby zgodnie współpracowali ku chwale swojego Stwórcy. Wznieśmy do Niego gorliwe modlitwy:
  Niech nasze czyny wielbią Ciebie, Panie.

  Błogosławimy Cię, Boże, Stwórco wszechświata,
  – który powierzyłeś nam dobra tej ziemi i aż dotąd zachowałeś nas przy życiu.
  Niech nasze czyny wielbią Ciebie, Panie.

  Wejrzyj na nas, gdy podejmujemy codzienną pracę,
  – i spraw, abyśmy współdziałając z Tobą pełnili Twoją wolę.
  Niech nasze czyny wielbią Ciebie, Panie.

  Niech nasza dzisiejsza praca będzie pożyteczna dla braci,
  – abyśmy wraz z nimi budowali doczesną społeczność zgodnie z Twoim upodobaniem.
  Niech nasze czyny wielbią Ciebie, Panie.

  Otaczaj opieką nas i wszystkich, z którymi się dzisiaj spotkamy,
  – obdarz nas radością i pokojem.
  Niech nasze czyny wielbią Ciebie, Panie.

  Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

  Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
  święć się imię Twoje;
  przyjdź królestwo Twoje;
  bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
  i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
  i nie wódź nas na pokuszenie,
  ale nas zbaw ode złego.

  MODLITWA
  LG tom IV: Poniedziałek III, str. 771; LG skrócone: Poniedziałek III, str. 971-972

  Panie Boże, Królu nieba i ziemi, kieruj i uświęcaj dzisiaj nasze dusze i ciała, nasze myśli, słowa i uczynki, † spraw, abyśmy postępowali według Twoich przykazań * i przy Twojej pomocy unikając grzechu dążyli do wiecznego zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
  K. Pan z wami.
  W. I z duchem twoim.
  K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
  W. Amen.

  Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

  Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
  K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
  W. Bogu niech będą dzięki.

  W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
  Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

 4. Modlitwa w ciągu dnia:
  przedpołudniowa

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  HYMN
  LG tom IV: Części stałe – tydzień III, str. 502; LG skrócone: wg tabeli stron

  1 O tajemniczy Płomieniu,
  Źródło miłości i prawdy,
  Pocieszycielu strapionych,
  Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!

  2 Ożywcza roso w znużeniu,
  Ogniu wśród chłodu zwątpienia
  I jasne światło nadziei,
  Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!

  3 Niech Twoja łaska przeniknie
  Umysł i serce człowiecze,
  Gdy z całą mocą wołamy:
  Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!

  4 Niech będzie chwała na wieki
  Ojcu, Synowi i Tobie,
  A Ty odpowiedz wezwaniu:
  Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy! Amen.

  PSALMODIA
  Antyfony – LG tom IV: Poniedziałek III, str. 772-774; LG skrócone: wg tabeli stron
  Psalmy – LG tom IV: Poniedziałek III, str. 772-774; LG skrócone: wg tabeli stron

  1 ant. Rozważam Twoje postanowienia, Panie, * bo przez nie dałeś mi życie.

  Psalm 119, 89-96
  XII (Lamed)
  Wieczność Prawa Bożego

  Twoje słowo, Panie, jest wieczne, *
  niezmienne jak niebiosa.
  Twoja wierność przez pokolenia, *
  umocniłeś ziemię, by trwała.
  Wszystko trwa do dzisiaj według Twych wyroków, *
  bo wszelkie rzeczy Ci służą.
  Gdyby Twoje Prawo nie było mą rozkoszą, *
  byłbym już zginął w moim utrapieniu.
  Na wieki nie zapomnę Twoich postanowień, *
  bo przez nie dałeś mi życie.
  Wybaw mnie, należę do Ciebie *
  i szukam Twoich postanowień.
  Czyhają na mnie grzesznicy, aby mnie zgubić, *
  ja zaś przestrzegam Twoich napomnień.
  Zobaczyłem granice wszelkiej doskonałości, *
  Twoje przykazanie sięga dalej.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Rozważam Twoje postanowienia, Panie, / bo przez nie dałeś mi życie.

  2 ant. Od młodości * ufam Tobie, Panie.

  Psalm 71
  Bóg nadzieją człowieka od młodości
  Weselcie się nadzieją, a w ucisku bądźcie cierpliwi (Rz 12, 12)

  I

  W Tobie, Panie, ucieczka moja, *
  niech wstydu nie zaznam na wieki.
  Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości, *
  nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie.
  Bądź dla mnie skałą schronienia †
  i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, *
  bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą.
  Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca, *
  z ucisku złoczyńcy i ciemiężyciela.
  Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, *
  Panie, Tobie ufam od młodości.
  Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, †
  od łona matki moim opiekunem, *
  Ciebie zawsze wysławiałem.
  Stałem się dla wielu przedmiotem podziwu, *
  Ty bowiem byłeś mym potężnym wspomożycielem.
  Pełne Twojej chwały były moje usta, *
  sławiłem Cię przez dzień cały.
  Nie odtrącaj mnie, gdy będę stary, *
  nie opuszczaj, gdy siły ustaną.
  Albowiem moi wrogowie o mnie rozprawiają, *
  ci, co czyhają na me życie, odbywają narady.
  Mówią: „Bóg go opuścił, †
  gońcie go i chwytajcie, *
  bo nikt go nie uratuje”.
  Boże, nie stój z daleka ode mnie, *
  Boże, pośpiesz mi z pomocą!
  Niech się zawstydzą i upadną wrogowie mej duszy, †
  niech się hańbą i wstydem okryją *
  szukający nieszczęścia mojego.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Od młodości ufam Tobie, Panie.

  3 ant. Także w starości * nie opuszczaj mnie, Boże.

  II

  Ja zaś będę zawsze ufał *
  i pomnażał wszelką Twoją chwałę.
  Moje usta będą głosiły sprawiedliwość Twoją †
  i przez dzień cały Twoją pomoc, *
  bo nawet nie znam jej miary.
  Opowiem o potędze Pana, *
  będę przypominał tylko Twoją sprawiedliwość.
  Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości *
  i do tej chwili głoszę Twoje cuda.
  Lecz i w starości, i w wieku sędziwym *
  nie opuszczaj mnie, Boże,
  Gdy głosić będę moc Twego ramienia *
  i potęgę pokoleniom, które przyjdą,
  I sprawiedliwość Twoją, Boże, sięgającą nieba, †
  którą tak wielkich dzieł dokonałeś; *
  Boże, któż jest równy Tobie?
  Zesłałeś na mnie wiele srogich utrapień, †
  lecz znowu przywróciłeś mi życie *
  i z ziemskiej otchłani znów mnie wydobędziesz.
  Pomnóż moją wielkość *
  i pociesz mnie na nowo.
  Chcę Twoją wierność wielbić na harfie, mój Boże, *
  będę Ci grał na cytrze, Święty Izraela.
  Rozradują się moje wargi, gdy będę Ci śpiewał, *
  i dusza moja, którą odkupiłeś.
  Także mój język cały dzień będzie głosił sprawiedliwość Twoją, *
  bo szukający mojego nieszczęścia okryli się hańbą i wstydem.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Także w starości / nie opuszczaj mnie, Boże.

  CZYTANIE
  LG tom IV: Poniedziałek III, str. 774;
  LG skrócone: wg tabeli stron
  2 Kor 13, 11

  Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami.

  K. Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych.
  W. Uszy Jego otwarte na ich wołanie.

  MODLITWA
  LG tom IV: Poniedziałek III, str. 774-775; LG skrócone: wg tabeli stron

  Módlmy się. Boże, najlepszy Ojcze, † Ty ustanowiłeś pracę, aby dzięki niej ludzie mogli się rozwijać i wzajemnie sobie pomagać, * spraw, abyśmy wytrwale pracowali i żyli jak Twoje dzieci w duchu prawdziwej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 5. Modlitwa w ciągu dnia:
  południowa

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  HYMN
  LG tom IV: Części stałe – tydzień III, str. 504; LG skrócone: wg tabeli stron

  1 Jezu, zmęczony wędrówką
  Wśród upalnego południa,
  Siadłeś przy studni Jakuba,
  By nas orzeźwić swym słowem.

  2 Tam obiecałeś nam wodę
  Krzepiącą w drodze ku Bogu,
  Która swe źródło ma w Tobie
  I moc przywraca znużonym.

  3 Z Tobą, dla Ciebie i w Tobie
  Pragniemy dzień ten uświęcić,
  Aby nasz skromny wysiłek
  Wysławiał Boga z radością.

  4 Ojcu i Tobie, o Chryste,
  Z Najświętszym Duchem miłości
  Chwała niech będzie na wieki,
  A pokój ludziom na ziemi. Amen.

  PSALMODIA

  Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

  Antyfony – LG tom IV: Poniedziałek III, str. 772-774; LG skrócone: wg tabeli stron
  Psalmy – LG tom IV: Poniedziałek III, str. 772-774; LG skrócone: wg tabeli stron

  1 ant. Rozważam Twoje postanowienia, Panie, * bo przez nie dałeś mi życie.

  Psalm 119, 89-96
  XII (Lamed)
  Wieczność Prawa Bożego

  Twoje słowo, Panie, jest wieczne, *
  niezmienne jak niebiosa.
  Twoja wierność przez pokolenia, *
  umocniłeś ziemię, by trwała.
  Wszystko trwa do dzisiaj według Twych wyroków, *
  bo wszelkie rzeczy Ci służą.
  Gdyby Twoje Prawo nie było mą rozkoszą, *
  byłbym już zginął w moim utrapieniu.
  Na wieki nie zapomnę Twoich postanowień, *
  bo przez nie dałeś mi życie.
  Wybaw mnie, należę do Ciebie *
  i szukam Twoich postanowień.
  Czyhają na mnie grzesznicy, aby mnie zgubić, *
  ja zaś przestrzegam Twoich napomnień.
  Zobaczyłem granice wszelkiej doskonałości, *
  Twoje przykazanie sięga dalej.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Rozważam Twoje postanowienia, Panie, / bo przez nie dałeś mi życie.

  2 ant. Od młodości * ufam Tobie, Panie.

  Psalm 71
  Bóg nadzieją człowieka od młodości
  Weselcie się nadzieją, a w ucisku bądźcie cierpliwi (Rz 12, 12)

  I

  W Tobie, Panie, ucieczka moja, *
  niech wstydu nie zaznam na wieki.
  Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości, *
  nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie.
  Bądź dla mnie skałą schronienia †
  i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, *
  bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą.
  Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca, *
  z ucisku złoczyńcy i ciemiężyciela.
  Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, *
  Panie, Tobie ufam od młodości.
  Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, †
  od łona matki moim opiekunem, *
  Ciebie zawsze wysławiałem.
  Stałem się dla wielu przedmiotem podziwu, *
  Ty bowiem byłeś mym potężnym wspomożycielem.
  Pełne Twojej chwały były moje usta, *
  sławiłem Cię przez dzień cały.
  Nie odtrącaj mnie, gdy będę stary, *
  nie opuszczaj, gdy siły ustaną.
  Albowiem moi wrogowie o mnie rozprawiają, *
  ci, co czyhają na me życie, odbywają narady.
  Mówią: „Bóg go opuścił, †
  gońcie go i chwytajcie, *
  bo nikt go nie uratuje”.
  Boże, nie stój z daleka ode mnie, *
  Boże, pośpiesz mi z pomocą!
  Niech się zawstydzą i upadną wrogowie mej duszy, †
  niech się hańbą i wstydem okryją *
  szukający nieszczęścia mojego.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Od młodości ufam Tobie, Panie.

  3 ant. Także w starości * nie opuszczaj mnie, Boże.

  II

  Ja zaś będę zawsze ufał *
  i pomnażał wszelką Twoją chwałę.
  Moje usta będą głosiły sprawiedliwość Twoją †
  i przez dzień cały Twoją pomoc, *
  bo nawet nie znam jej miary.
  Opowiem o potędze Pana, *
  będę przypominał tylko Twoją sprawiedliwość.
  Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości *
  i do tej chwili głoszę Twoje cuda.
  Lecz i w starości, i w wieku sędziwym *
  nie opuszczaj mnie, Boże,
  Gdy głosić będę moc Twego ramienia *
  i potęgę pokoleniom, które przyjdą,
  I sprawiedliwość Twoją, Boże, sięgającą nieba, †
  którą tak wielkich dzieł dokonałeś; *
  Boże, któż jest równy Tobie?
  Zesłałeś na mnie wiele srogich utrapień, †
  lecz znowu przywróciłeś mi życie *
  i z ziemskiej otchłani znów mnie wydobędziesz.
  Pomnóż moją wielkość *
  i pociesz mnie na nowo.
  Chcę Twoją wierność wielbić na harfie, mój Boże, *
  będę Ci grał na cytrze, Święty Izraela.
  Rozradują się moje wargi, gdy będę Ci śpiewał, *
  i dusza moja, którą odkupiłeś.
  Także mój język cały dzień będzie głosił sprawiedliwość Twoją, *
  bo szukający mojego nieszczęścia okryli się hańbą i wstydem.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Także w starości / nie opuszczaj mnie, Boże.

  CZYTANIE
  LG tom IV: Poniedziałek III, str. 775;
  LG skrócone: wg tabeli stron
  Rz 6, 22

  Teraz, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego – życie wieczne.

  K. Boże, Ty przywrócisz nam życie.
  W. A lud Twój w Tobie będzie się weselił.

  MODLITWA
  LG tom IV: Poniedziałek III, str. 775; LG skrócone: wg tabeli stron

  Módlmy się. Boże, Panie winnicy i żniwa, Ty rozdzielasz pracę i dajesz sprawiedliwą zapłatę, † spraw, abyśmy cierpliwie znosili codzienne trudy * i bez szemrania pełnili Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 6. Modlitwa w ciągu dnia:
  popołudniowa

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  HYMN
  LG tom IV: Części stałe – tydzień III, str. 506; LG skrócone: wg tabeli stron

  1 Już światło słońca na niebie
  Ku zachodowi się chyli,
  Lecz jeszcze dzień nie skończony
  I wiele trudu nas czeka.

  2 Wysłuchaj, Boży Baranku,
  Wołania ludzi zmęczonych
  I przemień żmudny wysiłek
  Na czyste złoto miłości.

  3 Choć zewsząd gwar nas otacza
  I świat przywabia złudami,
  Szukamy Twej obecności
  I mocy z krzyża płynącej.

  4 Niech Tobie z Ojcem i Duchem
  Na zawsze będzie podzięka
  Za obietnicę królestwa,
  Gdzie nas pokojem obdarzysz. Amen.

  PSALMODIA

  Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

  Antyfony – LG tom IV: Poniedziałek III, str. 772-774; LG skrócone: wg tabeli stron
  Psalmy – LG tom IV: Poniedziałek III, str. 772-774; LG skrócone: wg tabeli stron

  1 ant. Rozważam Twoje postanowienia, Panie, * bo przez nie dałeś mi życie.

  Psalm 119, 89-96
  XII (Lamed)
  Wieczność Prawa Bożego

  Twoje słowo, Panie, jest wieczne, *
  niezmienne jak niebiosa.
  Twoja wierność przez pokolenia, *
  umocniłeś ziemię, by trwała.
  Wszystko trwa do dzisiaj według Twych wyroków, *
  bo wszelkie rzeczy Ci służą.
  Gdyby Twoje Prawo nie było mą rozkoszą, *
  byłbym już zginął w moim utrapieniu.
  Na wieki nie zapomnę Twoich postanowień, *
  bo przez nie dałeś mi życie.
  Wybaw mnie, należę do Ciebie *
  i szukam Twoich postanowień.
  Czyhają na mnie grzesznicy, aby mnie zgubić, *
  ja zaś przestrzegam Twoich napomnień.
  Zobaczyłem granice wszelkiej doskonałości, *
  Twoje przykazanie sięga dalej.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Rozważam Twoje postanowienia, Panie, / bo przez nie dałeś mi życie.

  2 ant. Od młodości * ufam Tobie, Panie.

  Psalm 71
  Bóg nadzieją człowieka od młodości
  Weselcie się nadzieją, a w ucisku bądźcie cierpliwi (Rz 12, 12)

  I

  W Tobie, Panie, ucieczka moja, *
  niech wstydu nie zaznam na wieki.
  Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości, *
  nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie.
  Bądź dla mnie skałą schronienia †
  i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, *
  bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą.
  Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca, *
  z ucisku złoczyńcy i ciemiężyciela.
  Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, *
  Panie, Tobie ufam od młodości.
  Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, †
  od łona matki moim opiekunem, *
  Ciebie zawsze wysławiałem.
  Stałem się dla wielu przedmiotem podziwu, *
  Ty bowiem byłeś mym potężnym wspomożycielem.
  Pełne Twojej chwały były moje usta, *
  sławiłem Cię przez dzień cały.
  Nie odtrącaj mnie, gdy będę stary, *
  nie opuszczaj, gdy siły ustaną.
  Albowiem moi wrogowie o mnie rozprawiają, *
  ci, co czyhają na me życie, odbywają narady.
  Mówią: „Bóg go opuścił, †
  gońcie go i chwytajcie, *
  bo nikt go nie uratuje”.
  Boże, nie stój z daleka ode mnie, *
  Boże, pośpiesz mi z pomocą!
  Niech się zawstydzą i upadną wrogowie mej duszy, †
  niech się hańbą i wstydem okryją *
  szukający nieszczęścia mojego.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Od młodości ufam Tobie, Panie.

  3 ant. Także w starości * nie opuszczaj mnie, Boże.

  II

  Ja zaś będę zawsze ufał *
  i pomnażał wszelką Twoją chwałę.
  Moje usta będą głosiły sprawiedliwość Twoją †
  i przez dzień cały Twoją pomoc, *
  bo nawet nie znam jej miary.
  Opowiem o potędze Pana, *
  będę przypominał tylko Twoją sprawiedliwość.
  Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości *
  i do tej chwili głoszę Twoje cuda.
  Lecz i w starości, i w wieku sędziwym *
  nie opuszczaj mnie, Boże,
  Gdy głosić będę moc Twego ramienia *
  i potęgę pokoleniom, które przyjdą,
  I sprawiedliwość Twoją, Boże, sięgającą nieba, †
  którą tak wielkich dzieł dokonałeś; *
  Boże, któż jest równy Tobie?
  Zesłałeś na mnie wiele srogich utrapień, †
  lecz znowu przywróciłeś mi życie *
  i z ziemskiej otchłani znów mnie wydobędziesz.
  Pomnóż moją wielkość *
  i pociesz mnie na nowo.
  Chcę Twoją wierność wielbić na harfie, mój Boże, *
  będę Ci grał na cytrze, Święty Izraela.
  Rozradują się moje wargi, gdy będę Ci śpiewał, *
  i dusza moja, którą odkupiłeś.
  Także mój język cały dzień będzie głosił sprawiedliwość Twoją, *
  bo szukający mojego nieszczęścia okryli się hańbą i wstydem.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Także w starości / nie opuszczaj mnie, Boże.

  CZYTANIE
  LG tom IV: Poniedziałek III, str. 775;
  LG skrócone: wg tabeli stron
  Kol 1, 21-22

  Was, którzy byliście niegdyś obcymi dla Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, teraz Bóg pojednał w doczesnym ciele Chrystusa przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych, i nienagannych.

  K. Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana.
  W. I pamiętajcie o Jego świętości.

  MODLITWA
  LG tom IV: Poniedziałek III, str. 775; LG skrócone: wg tabeli stron

  Módlmy się. Boże, na Twoje wezwanie stajemy przed Tobą w godzinie, o której Apostołowie przychodzili do świątyni, † spraw, aby modlitwa, jaką szczerym sercem zanosimy w imię Jezusa, * przyniosła zbawienie wszystkim wzywającym Twego imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 7. Kompleta

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
  We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

  HYMN
  LG tom IV: Części stałe – tydzień III, str. 972; LG skrócone: Części stałe – tydzień III, str. 1167-1168

  1 Wszystkie nasze dzienne sprawy
  Przyjm litośnie, Boże prawy,
  A gdy będziem zasypiali,
  Niech Cię nawet sen nasz chwali.

  2 Twoje oczy obrócone
  Dzień i noc patrzą w tę stronę,
  Gdzie niedołężność człowieka
  Twojego ratunku czeka.

  3 Odwracaj nocne przygody,
  Od wszelakiej broń nas szkody,
  Miej nas zawsze w swojej pieczy,
  Stróżu i Sędzio człowieczy.

  4 A gdy już niebo osiądziem,
  Tobie wspólnie śpiewać będziem,
  Boże w Trójcy niepojęty,
  Święty, na wiek wieków Święty. Amen.

  PSALMODIA
  LG tom IV: Po I Nieszporach, str. 976-977; LG skrócone: Po I Nieszporach, str. 1173-1174

  1 ant. Zmiłuj się nade mną, Panie, * i wysłuchaj moją modlitwę.

  Psalm 4
  Dziękczynienie
  Godnym podziwu uczynił Pan Tego, którego wskrzesił z martwych (św. Augustyn)

  Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, *
  który wymierzasz mi sprawiedliwość.
  Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, *
  zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
  Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? *
  Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
  Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego, *
  Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
  Zadrżyjcie i już nie grzeszcie, *
  rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
  Złóżcie należne ofiary *
  i miejcie nadzieję w Panu.
  Wielu powiada: „Któż nam szczęście ukaże?” *
  Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza!
  Więcej wlałeś radości w moje serce *
  niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
  Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, †
  bo tylko Ty jeden, Panie, *
  pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Zmiłuj się nade mną, Panie, / i wysłuchaj moją modlitwę.

  2 ant. Wśród nocy * błogosławcie Pana.

  Psalm 134
  Wieczorna modlitwa w świątyni
  Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy! (Ap 19, 5)

  Błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pańscy, *
  którzy przebywacie nocą w Jego domu.
  Wznieście wasze ręce ku Miejscu Świętemu *
  i błogosławcie Pana.
  Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, *
  Ten, który stworzył niebo i ziemię.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Wśród nocy błogosławcie Pana.

  CZYTANIE
  LG tom IV: Po I Nieszporach, str. 977;
  LG skrócone: Po I Nieszporach, str. 1173-1174
  Pwt 6, 4-7

  Słuchaj, Izraelu: Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu.

  RESPONSORIUM KRÓTKIE
  LG tom IV: Po I Nieszporach, str. 977; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

  K. W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
  W. W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
  K. Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
  W. Powierzam ducha mojego.
  K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  W. W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

  PIEŚŃ SYMEONA
  LG tom IV: Po I Nieszporach, str. 977-978;
  LG skrócone: Części stałe, str. 1170
  Łk 2, 29-32

  Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

  Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
  według słowa Twojego,
  Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
  któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
  Światło na oświecenie pogan *
  i chwałę ludu Twego, Izraela.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

  MODLITWA
  LG tom IV: Po I Nieszporach, str. 978; LG skrócone: Po I Nieszporach, str. 1174-1175

  Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki; † niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, * a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

  ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
  LG tom IV: Części stałe, str. 974-975; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

  Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

 8. katolik pisze:

  Refleksja maryjna
  Trzy wskazówki
  W pierwszej kolejności sięgnijcie po któryś z opisów wydarzeń maryjnych. Dzięki wyobraźni i zaangażowaniu zmysłów będziecie mogli uchwycić subtelności Jej serca, podpowiadane przez tekst z ledwo dostrzegalnym drżeniem, która jednak pozostawia miejsce na wewnętrzne wzloty i otwiera drogi nigdy przedtem nie przebyte, jeśli posiadacie lub pragniecie mieć serce szczere i pełne uczucia.

  Poświęćcie również dużo uwagi pieśni Magnificat, powiązanej w sposób szczególny z oracją psalmów. Jeśli spokojnie i powoli będziecie rozważali Magnificat zgłębicie go, będziecie mogli wniknąć w życie uczuciowe osoby wierzącej jaką była Matka Boża, ponieważ jest on streszczeniem wszystkich psalmów pochwalnych Starego Testamentu, a także streszczeniem wszystkich błogosławieństw.

  Trzecia wskazówka jest bardzo prosta: pozwólcie sobie pomagać tajemnicami różańca, odmawiając go powoli i zatapiając się w jego tajemnicach.

  C. M. Martini

 9. katolik pisze:

  Modlitwa na dziś
  Boże Światłości i Pasterzu dusz, który ustanowiłeś św. Wolfganga biskupem w Twoim Kościele, by karmił wiernych słowem i kształtował przykładem, spraw, abyśmy dzieki niemu zachowali wiarę, której on nauczał i podążali drogą, którą on nam wkazał. Amen.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s