Dział Intencji i Liturgii 30 września

Ten wpis został opublikowany w kategorii Dział intencji i liturgii, Wprowadziła Hortensja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

10 odpowiedzi na „Dział Intencji i Liturgii 30 września

 1. opoka.org.pl pisze:

  piątek
  30 września 2011

  św. Hieronim, prezbiter i doktor Kościoła, wspomnienie obowiązkowe,

  Patroni (wg. Martyrologium Romanum)
  św. Hieronim, kapłan i dr Kościoła*, św. Szymon z Crépy, św. Grzegorz Oświeciciel, św. Honoriusz z Canterbury
  Wspomnienie obowiązkowe św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

  Garść informacji:

  Hieronim urodził się w Stridonie w Dalmacji około roku 340. Odbywał studia w Rzymie i tam przyjął chrzest. Wybrawszy życie ascetyczne, udał się na Wschód i tam przyjął święcenia kapłańskie. Po powrocie do Rzymu został sekretarzem papieża Damazego i rozpoczął pracę nad łacińskim przekładem Pisma św. Następnie wyjechał do Betlejem i tam przez 35 lat studiował Pismo św., tłumaczył je na język łaciński i komentował, roztaczając równocześnie opiekę nad wieloma klasztorami. Zmarł 30 września 420 roku w Betlejem.

 2. Święty Hieronim, prezbiter i doktor Kościoła

  Hieronim urodził się ok. 345 r. w Strydonie, mieście na pograniczu Dalmacji i dzisiejszej Istrii. Był synem zamożnych ludzi pochodzenia rzymskiego, katolików. Studiował w Rzymie pod kierunkiem mistrzów łaciny i retoryki, m.in. Donata. Tam – w wieku młodzieńczym, zgodnie z ówczesnym zwyczajem – przyjął chrzest między 358 a 364 r. z rąk papieża św. Liberiusza. Na życzenie rodziców udał się następnie do Trewiru, ówczesnej stolicy cesarstwa, gdzie miał rozpocząć karierę urzędniczą. Z Galii powrócił do Włoch. W tym czasie jego siostra wstąpiła do klasztoru. Także i sam Hieronim został w Akwilei mnichem i ok. 373 r. wyjechał na Wschód, by w Jerozolimie pracować naukowo i poddać się rygorystycznemu życiu. Poprzez Azję Mniejszą wyruszył do Ziemi Świętej, ale wyczerpany trudami podróży zatrzymał się w Antiochii. Znalazł się o krok od śmierci. Po wyzdrowieniu zaczął intensywną naukę greki i języka hebrajskiego i poświęcił się studiowaniu Pisma świętego na Pustyni Chalcydyckiej.

  W 377 r. w Antiochii Hieronim przyjął święcenia kapłańskie, jednak za cel swojego życia postawił sobie pracę naukową. Na dłuższy czas (379-382) zatrzymał się w Konstantynopolu. Miasto urzekło go swoją historią, bogactwem zabytków, zasobnością w książki. Właśnie wtedy patriarchą Konstantynopola był św. Grzegorz z Nazjanzu. Hieronim słuchał pilnie jego kazań. W tym czasie przełożył na język łaciński niektóre homilie Orygenesa i Historię Euzebiusza z Cezarei Palestyńskiej.
  W 382 r. uczestniczył w synodzie rzymskim, gdzie na polecenie papieża Damazego zaczął pracować nad poprawianiem starego przekładu Nowego Testamentu i psalmów. W latach 382-384 był sekretarzem i doradcą papieża Damazego. Mieszkał na Awentynie, gdzie skupił wokoło siebie elitę intelektualną i religijną Rzymu. Wśród jego uczniów znalazła się także św. Marcella (+ 410). Właśnie w jej pałacu zamieszkał. Na spotkania duchowe przybywała do niego również inna można pani Rzymu, św. Paula (+ 404), i jej córka, św. Eustochia (+ ok. 419). Po śmierci papieża (+ 384) Hieronim udał się do Egiptu; zwiedził Ziemię Świętą, Egipt, klasztory w Nitrii. Słuchał wykładów znakomitego znawcy pism Orygenesa, Dydyma Ślepca. Udał się następnie do Palestyny i w 386 r. zamieszkał w Betlejem. Tam pozostał już do śmierci.
  Organizował działalność charytatywną, prowadził wykłady, pod jego opieką powstały cztery klasztory. Odznaczał się encyklopedyczną wiedzą, wybuchowym temperamentem, umiłowaniem ascezy, pracowitością, gorącym przywiązaniem do Kościoła, czcią do Matki Bożej, a przede wszystkim umiłowaniem Pisma Świętego.

  Pozostawił po sobie niebywale ogromną spuściznę literacką. W latach 389-395 przełożył na łacinę wiele ksiąg Septuaginty (greckiego przekładu Biblii). Przez 24 lata (382-406) przetłumaczył na łacinę całe Pismo święte. Jego przekład, tzw. Wulgata (co oznacza „powszechnie przyjmowane”), został przyjęty przez Sobór Trydencki jako tekst urzędowy. Hieronim napisał także komentarze do wielu ksiąg Pisma oraz przełożył wiele tekstów ojców Kościoła. Zwalczał współczesne mu herezje. Ostatnie lata spędził w grocie sąsiadującej z Grotą Narodzenia Pana Jezusa. Zmarł osamotniony 30 września 419 lub 420 r. Jego relikwie sprowadzono z czasem do Rzymu. Obecnie znajdują się w głównym ołtarzu bazyliki S. Maria Maggiore. Jest jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego, patronem eremitów, biblistów, egzegetów, księgarzy i studentów.

  Ikonografia ukazuje najczęściej św. Hieronima jako wielkiego pokutnika w długiej szacie albo obnażonego starca, w przepasce na biodrach, wycieńczonego postami. Czasami przedstawiany jest w kapeluszu kardynalskim, co jest aluzją do jego funkcji sekretarza papieskiego, lub w postawie siedzącej przy pulpicie. Atrybutami Świętego są: czaszka, gołębica, kamienie, klepsydra, księga, lew u stóp, oswojone lwiątko, model kościoła, pióro pisarskie, rylec do pisania i tabliczka, trąba powietrzna przypominająca Sąd Ostateczny, wielbłąd.

 3. opoka.org.pl pisze:

  Czytania
  Ba 1,15-22
  Panu, Bogu naszemu, należy się sprawiedliwość, nam zaś zawstydzenie oblicza, jak to jest obecnie, oraz każdemu człowiekowi ziemi judzkiej: mieszkającym w Jerozolimie, królom, zwierzchnikom, kapłanom, prorokom i przodkom naszym, ponieważ zgrzeszyliśmy przed Panem, nie wierzyliśmy Jemu, nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, by pójść za Jego przykazaniami, które nam dał.
  Od czasu, kiedy Pan wyprowadził przodków naszych z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego byliśmy niewierni wobec Pana, Boga naszego, byliśmy niedbali w posłuszeństwie na głos Jego. Przylgnęły przeto do nas nieszczęścia i przekleństwa, jakimi zagroził przez Mojżesza, sługę swego, w dniu, w którym wyprowadził przodków naszych z Egiptu, aby nam dać ziemię opływającą w mleko i miód, jak to jest i obecnie. Nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, przekazanemu we wszystkich mowach proroków posłanych do nas. Każdy chodził według zamysłów swego złego serca, służyliśmy bowiem obcym bogom i czyniliśmy zło przed oczami Pana, Boga naszego.
  http://biblijni.pl/

 4. opoka.org.pl pisze:

  Ewangelia
  Łk 10,13-16

  Jezus powiedział:
  „Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc we włosiennicy i w popiele. Toteż Tyrowi i Sy donowi lżej będzie na sądzie niżeli wam.
  A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz.
  Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał”.
  http://biblijni.pl/

 5. opoka.org.pl pisze:

  Komentarz liturgiczny
  Przecież nigdy nie odważyłbym się wzgardzić Bogiem…

  Czasami jednak zdarza się, że wybiórczo akceptuję Słowo Boże w moim życiu. Bywa i tak, że przykazania zaczynają mi przeszkadzać – wtedy próbuję to sobie jakoś tłumaczyć. Jednak w stosunku do innych ludzi potrafię nieraz być okrutny, a przecież Bóg jest obecny w każdym człowieku!

  Boże wybacz mi, że tak często zdarza mi się gardzić Tobą, obecnym w moich bliźnich.
  ks. Piotr

 6. Jutrznia

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

  HYMN
  LG tom IV: Własne, str. 1228; LG skrócone: Własne, str. 1489-1490

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Chwalmy z weselem świętość Hieronima,
  Który jaśnieje jak gwiazda wspaniała,
  Wiedzą, mądrością i przykładem życia
  Pełnego męstwa i trudu.

  2 Wiarę zawartą w słowie objawionym
  Zgłębiał wytrwale, by innych jej uczyć;
  Wrogie napaści karcił gromką mową,
  Do lwa gniewnego podobny.

  3 Z wielkim zapałem i ciągłym wysiłkiem
  Pisma świętego poznawał tajniki;
  Nim umocniony wszystkich sycił hojnie
  Ożywczej łaski pokarmem.

  4 Wierny pragnieniu cichej samotności,
  Osiadł, czuwając przy żłóbku Chrystusa;
  Tam kiełznał ciało srogim umartwieniem,
  By Ojcu złożyć się w darze.

  5 Boże najlepszy, daj nam za przyczyną
  Nauczyciela tak bardzo sławnego
  Kroczyć drogami, które Ty wskazałeś,
  I Ciebie wielbić na wieki. Amen.

  PSALMODIA
  Antyfony – LG tom IV: Piątek II, str. 719-722; LG skrócone: Piątek II, str. 917-920
  Psalmy – LG tom IV: Piątek II, str. 719-722; LG skrócone: Piątek II, str. 917-920

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 ant. Pokornym i skruszonym sercem * Ty, Boże, nie gardzisz.

  Psalm 51
  Błaganie pokutnika
  Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyobleczcie nowego człowieka (Ef 4, 23-24)

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

  Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
  w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
  Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
  i oczyść mnie z grzechu mojego.
  Uznaję bowiem nieprawość moją, *
  a grzech mój jest zawsze przede mną.
  Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
  i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
  Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *
  i prawy w swoim sądzie.
  Oto urodziłem się obciążony winą *
  i jako grzesznika poczęła mnie matka.
  A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *
  naucz mnie tajemnic mądrości.
  Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *
  obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
  Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *
  niech się radują kości, które skruszyłeś.
  Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
  i zmaż wszystkie moje przewinienia.
  Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
  i odnów we mnie moc ducha.
  Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
  i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
  Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
  i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
  Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
  i wrócą do Ciebie grzesznicy.
  Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, †
  Boże, mój Zbawco, *
  niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.
  Panie, otwórz wargi moje, *
  a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
  Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
  a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
  Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
  pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
  Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *
  odbuduj mury Jeruzalem.
  Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *
  wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Pokornym i skruszonym sercem / Ty, Boże, nie gardzisz.

  2 ant. Gdy się gniewasz, Panie, * wspomnij na swe miłosierdzie.

  Pieśń (Ha 3, 2-4. 13a. 15-19)
  Bóg przychodzi na sąd
  Podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie (Łk 21, 28)

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tej pieśni.

  Usłyszałem, Panie, Twoje orędzie, *
  zobaczyłem, Panie, Twoje dzieło.
  Gdy czas nadejdzie, niech ono odżyje, †
  pozwól nam je poznać, gdy zbliży się pora, *
  w gniewnym zapale wspomnij na swą litość!
  Bóg przychodzi z Temanu, *
  Święty z góry Paran.
  Jego majestat okrywa niebiosa, *
  a Jego chwały pełna jest ziemia.
  Jego wspaniałość podobna do światła, †
  z Jego rąk tryskają promienie, *
  moc Jego w nich jest ukryta.
  Wyszedłeś, aby lud swój ocalić *
  i wybawić Twego pomazańca.
  Konie bezbożnika wdeptałeś w morze, *
  w kipiącą topiel wód ogromnych.
  Usłyszałem, i me serce struchlało, *
  na ten głos moje wargi zadrżały,
  Moje kości przeniknęła trwoga, *
  zachwiały się moje kroki.
  Jednak w spokoju czekam na klęskę, *
  która spotka lud naszych gnębicieli.
  Choć drzewo figowe nie rozwija pąków *
  i winnice nie wydają plonów,
  Chociaż zawiodły zbiory oliwek, *
  a pola nie przynoszą żywności,
  Choć stada owiec znikają z owczarni *
  i nie ma wołów w zagrodach,
  Ja się jednak rozraduję w Panu *
  i rozweselę w Bogu, moim Zbawicielu.
  Pan, który jest moją siłą, †
  uczyni me nogi jak nogi jelenia *
  i na wyżyny mnie wyprowadzi.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Gdy się gniewasz, Panie, / wspomnij na swe miłosierdzie.

  3 ant. Chwal, Jeruzalem, * Pana. †

  Psalm 147 B
  Jeruzalem wielbi Boga
  Chodź, ukażę Ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka (Ap 21, 9)

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

  Chwal, Jeruzalem, Pana, *
  † wysławiaj twego Boga, Syjonie!
  Umacnia bowiem zawory bram twoich *
  i błogosławi synom twoim w tobie.
  Zapewnia pokój twoim granicom *
  i wyborną pszenicą ciebie darzy.
  Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
  a szybko mknie Jego słowo.
  On prószy śniegiem jak wełną *
  i szron jak popiół rozsypuje.
  On grad rozrzuca jak okruchy chleba, *
  od Jego mrozu ścinają się wody.
  Posyła słowo, i lód topnieje, *
  powieje wiatrem, i rzeki płyną.
  Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
  Izraelowi ustawy swe i wyroki.
  Nie uczynił tego dla innych narodów, *
  nie oznajmił im swoich wyroków.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Chwal, Jeruzalem, Pana.

  CZYTANIE
  LG tom IV: DK, str. 1548;
  LG skrócone: DK, str. 1690
  Mdr 7, 13-14

  Rzetelnie poznałem Mądrość, bez zazdrości przekazuję i nie chowam dla siebie jej bogactwa. Jest bowiem dla ludzi skarbem nieprzebranym: ci, którzy go zdobyli, przyjaźń sobie Bożą zjednali, podtrzymani darami, co biorą początek z karności.

  RESPONSORIUM KRÓTKIE
  LG tom IV: DK, str. 1548; LG skrócone: DK, str. 1690

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  K. Mądrość świętych * Głoszą narody.
  W. Mądrość świętych / Głoszą narody.
  K. Kościół sławi ich wielkość.
  W. Głoszą narody.
  K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  W. Mądrość świętych / Głoszą narody.

  PIEŚŃ ZACHARIASZA
  LG tom IV: DK, str. 1548;
  LG skrócone: DK, str. 1690
  Łk 1, 68-79

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Mądrzy zabłysną jak wspaniały firmament, * a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, / będą świecić jak gwiazdy na wieki.

  Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
  bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
  I wzbudził dla nas moc zbawczą *
  w domu swego sługi Dawida.
  Jak zapowiedział od dawna *
  przez usta swych świętych proroków,
  Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
  i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
  Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
  i wspomni na swe święte przymierze,
  Na przysięgę, którą złożył *
  ojcu naszemu Abrahamowi.
  Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
  służyć Mu będziemy bez trwogi,
  W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
  po wszystkie dni nasze.
  A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
  gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
  Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
  przez odpuszczenie grzechów.
  Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
  z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
  By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
  aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Mądrzy zabłysną jak wspaniały firmament, / a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, / będą świecić jak gwiazdy na wieki.

  PROŚBY
  LG tom IV: P, str. 1532-1533; LG skrócone: P, str. 1680

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Z wdzięcznością uwielbiajmy Chrystusa, Dobrego Pasterza, który oddał życie za swoje owce. Zanośmy do Niego pokorne błagania:
  Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

  Chryste, Ty przez świętych pasterzy objawiłeś swą miłość i łaskawość,
  – obdarzaj nas przez nich swoim miłosierdziem.
  Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

  Ty przez swoje sługi pełnisz nadal misję pasterską,
  – sam kieruj nami przez naszych pasterzy.
  Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

  Ty byłeś w swoich świętych lekarzem ciał i dusz ludzkich,
  – umacniaj w nas życie Boże i prowadź nas drogą świętości.
  Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

  Ty przez roztropność i miłość świętych pouczałeś swoją owczarnię,
  – spraw, abyśmy przez naszych pasterzy stale wzrastali w świętości.
  Otaczaj opieką lud swój, o Panie.

  Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
  święć się imię Twoje;
  przyjdź królestwo Twoje;
  bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
  i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
  i nie wódź nas na pokuszenie,
  ale nas zbaw ode złego.

  MODLITWA
  LG tom IV: Własne, str. 1128; LG skrócone: Własne, str. 1490

  Boże, Ty dałeś świętemu Hieronimowi żywe i głębokie umiłowanie Pisma świętego, † spraw, aby Twój lud obficie karmił się Twoim słowem * i znajdował w nim źródło życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
  K. Pan z wami.
  W. I z duchem twoim.
  K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
  W. Amen.

  Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

  Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
  K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
  W. Bogu niech będą dzięki.

  W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
  Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

 7. Modlitwa w ciągu dnia:
  przedpołudniowa

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  HYMN
  LG tom IV: Części stałe – tydzień II, str. 501; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Według stałego porządku,
  Gdy trzecia przyszła godzina,
  Moc Boga w Trójcy zjawioną
  Wyznajmy sercem pokornym.

  2 Obyśmy wszyscy się stali
  Mieszkaniem Ducha Świętego,
  Który w tej właśnie godzinie
  Napełnił uczniów Chrystusa.

  3 Odtąd bezmiarem swej łaski
  Wzbogaca całe stworzenie
  Ten, który dla nas w nagrodę
  Założył w niebie królestwo.

  4 Ojcu i Jego Synowi
  Z Najświętszym Duchem miłości
  Chwała, podzięka i hołdy
  Niech będą teraz i zawsze. Amen.

  PSALMODIA
  Antyfony – LG tom IV: Piątek II, str. 724-726; LG skrócone: wg tabeli stron
  Psalmy – LG tom IV: Piątek II, str. 724-726; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 ant. Niech Twoja łaska będzie mi pociechą * zgodnie z Twoją obietnicą.

  Psalm 119, 73-80
  X (Jod)
  Radość z pełnienia Prawa Bożego

  Uczyniły mnie Twe ręce, Panie, i kształt mi nadały, *
  obdarz mnie rozumem, bym się nauczył Twoich przykazań.
  Ci, którzy Cię wielbią, widzą mnie i się weselą, *
  bo zaufałem Twojemu słowu.
  Wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twoje wyroki, *
  że dotknąłeś mnie słusznie.
  Niech Twoja łaska będzie mi pociechą *
  zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze.
  Niech Twa litość mnie ogarnie, a żyć będę, *
  bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.
  Niech zawstydzą się pyszni, bo niesłusznie mnie dręczą, *
  ja zaś będę rozmyślał o Twoich przykazaniach.
  Niech zwrócą się ku mnie Twoi wyznawcy *
  i ci, którzy uznają Twoje napomnienia.
  Niech moje serce doskonali się w Twych ustawach, *
  abym nie doznał wstydu.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Niech Twoja łaska będzie mi pociechą / zgodnie z Twoją obietnicą.

  2 ant. Panie, mój Boże, * broń mnie od tych, którzy przeciw mnie powstają.

  Psalm 59, 2-6a. 10-11. 17-18
  Przeciw wrogom
  Niech te słowa Zbawiciela pouczą wszystkich o miłości ku Jego Ojcu (Euzebiusz z Cezarei)

  Od nieprzyjaciół moich wyzwól mnie, mój Boże, *
  broń mnie od tych, którzy przeciw mnie powstają.
  Wybaw mnie od złoczyńców *
  i od mężów dyszących zemstą.
  Bo oto czyhają na me życie, *
  spiskują przeciw mnie mocarze.
  A we mnie nie ma zbrodni ani grzechu, Panie, *
  bez mojej winy tu biegną, by mnie napastować.
  Obudź się, wyjdź mi na spotkanie i zobacz, *
  bo Ty, Panie, Boże Zastępów, jesteś Bogiem Izraela.
  Na Ciebie będę baczył, Mocy moja, *
  bo Ty, Boże, jesteś moją warownią.
  Wychodzi mi naprzeciw Bóg w swojej łaskawości, *
  Bóg sprawia, że mogę patrzeć na klęskę mych wrogów.
  Opiewać będę Twoją potęgę *
  i rankiem będę się weselić z Twojej łaskawości,
  Bo stałeś się dla mnie warownią *
  i ucieczką w dniu mego ucisku.
  Będę śpiewać Tobie, Mocy moja, †
  bo Ty, Boże, jesteś moją warownią, *
  mój łaskawy Boże.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Panie, mój Boże, / broń mnie od tych, którzy przeciw mnie powstają.

  3 ant. Błogosławiony człowiek karcony przez Boga, * który rani i sam leczy.

  Psalm 60
  Modlitwa po klęsce
  Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat (J 16, 33)

  Odrzuciłeś nas i złamałeś, Boże, *
  rozgniewałeś się, lecz powróć do nas!
  Wstrząsnąłeś i rozdarłeś ziemię, *
  ulecz jej rozdarcia, albowiem się chwieje.
  Ludowi Twemu zgotowałeś los twardy, *
  napoiłeś nas winem, które moc odbiera.
  Dla tych, którzy Ci służą, znak postawiłeś, *
  by uciekali przed łukiem.
  Aby ocaleli, których Ty miłujesz, *
  wspomóż nas Twoją prawicą i wysłuchaj.
  Bóg przemówił w swojej świątyni: †
  „Będę się radował i podzielę Sychem, *
  a dolinę Sukkot wymierzę.
  Do Mnie należy Gilead i ziemia Manassesa, †
  Efraim jest szyszakiem mej głowy, *
  Juda moim berłem.
  Moją misą do mycia jest Moab, †
  na Edomie mój but postawię, *
  zatriumfuję nad Filisteą”.
  Któż mnie wprowadzi do miasta warownego? *
  Któż mnie doprowadzi aż do Edomu?
  Czyż nie Ty, Boże, który nas odrzuciłeś *
  i już nie wychodzisz z naszymi wojskami?
  Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi, *
  bo ludzkie wsparcie jest zawodne.
  Dokonamy w Bogu czynów pełnych mocy, *
  a On podepcze naszych nieprzyjaciół.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Błogosławiony człowiek karcony przez Boga, / który rani i sam leczy.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom IV: Piątek II, str. 726;
  LG skrócone: wg tabeli stron
  Pwt 1, 31b

  Pan, Bóg twój, niósł cię całą drogę, którą szliście, jak ojciec nosi swego syna.

  K. Podtrzymuj mnie, Panie, według swej obietnicy, a żyć będę.
  W. I nie zawiedź mojej nadziei.

  MODLITWA
  LG tom IV: Piątek II, str. 726-727; LG skrócone: wg tabeli stron

  Módlmy się. Panie Jezu Chryste, o trzeciej godzinie prowadzono Ciebie na śmierć krzyżową dla zbawienia świata, † pokornie Cię prosimy, abyś nam zawsze przebaczał popełnione grzechy * i zachował nas od nich w przyszłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 8. Modlitwa w ciągu dnia:
  południowa

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  HYMN
  LG tom IV: Części stałe – tydzień II, str. 503; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Szósta nadeszła godzina
  I do modlitwy przyzywa,
  Chwałę więc Bogu należną
  Oddajmy duchem radosnym.

  2 O tej godzinie Baranek
  Odkupił grzechy ludzkości,
  Mocą ofiary krzyżowej
  Straconą cześć nam przywrócił.

  3 Jego to jasność na krzyżu
  Zaćmiła blaski południa,
  Przeto swe serca otwórzmy
  Na dar tak wielkiej światłości.

  4 Ojcu i Jego Synowi
  Z Najświętszym Duchem miłości
  Chwała, podzięka i hołdy
  Niech będą teraz i zawsze. Amen.

  PSALMODIA

  Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

  Antyfony – LG tom IV: Piątek II, str. 724-726; LG skrócone: wg tabeli stron
  Psalmy – LG tom IV: Piątek II, str. 724-726; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 ant. Niech Twoja łaska będzie mi pociechą * zgodnie z Twoją obietnicą.

  Psalm 119, 73-80
  X (Jod)
  Radość z pełnienia Prawa Bożego

  Uczyniły mnie Twe ręce, Panie, i kształt mi nadały, *
  obdarz mnie rozumem, bym się nauczył Twoich przykazań.
  Ci, którzy Cię wielbią, widzą mnie i się weselą, *
  bo zaufałem Twojemu słowu.
  Wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twoje wyroki, *
  że dotknąłeś mnie słusznie.
  Niech Twoja łaska będzie mi pociechą *
  zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze.
  Niech Twa litość mnie ogarnie, a żyć będę, *
  bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.
  Niech zawstydzą się pyszni, bo niesłusznie mnie dręczą, *
  ja zaś będę rozmyślał o Twoich przykazaniach.
  Niech zwrócą się ku mnie Twoi wyznawcy *
  i ci, którzy uznają Twoje napomnienia.
  Niech moje serce doskonali się w Twych ustawach, *
  abym nie doznał wstydu.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Niech Twoja łaska będzie mi pociechą / zgodnie z Twoją obietnicą.

  2 ant. Panie, mój Boże, * broń mnie od tych, którzy przeciw mnie powstają.

  Psalm 59, 2-6a. 10-11. 17-18
  Przeciw wrogom
  Niech te słowa Zbawiciela pouczą wszystkich o miłości ku Jego Ojcu (Euzebiusz z Cezarei)

  Od nieprzyjaciół moich wyzwól mnie, mój Boże, *
  broń mnie od tych, którzy przeciw mnie powstają.
  Wybaw mnie od złoczyńców *
  i od mężów dyszących zemstą.
  Bo oto czyhają na me życie, *
  spiskują przeciw mnie mocarze.
  A we mnie nie ma zbrodni ani grzechu, Panie, *
  bez mojej winy tu biegną, by mnie napastować.
  Obudź się, wyjdź mi na spotkanie i zobacz, *
  bo Ty, Panie, Boże Zastępów, jesteś Bogiem Izraela.
  Na Ciebie będę baczył, Mocy moja, *
  bo Ty, Boże, jesteś moją warownią.
  Wychodzi mi naprzeciw Bóg w swojej łaskawości, *
  Bóg sprawia, że mogę patrzeć na klęskę mych wrogów.
  Opiewać będę Twoją potęgę *
  i rankiem będę się weselić z Twojej łaskawości,
  Bo stałeś się dla mnie warownią *
  i ucieczką w dniu mego ucisku.
  Będę śpiewać Tobie, Mocy moja, †
  bo Ty, Boże, jesteś moją warownią, *
  mój łaskawy Boże.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Panie, mój Boże, / broń mnie od tych, którzy przeciw mnie powstają.

  3 ant. Błogosławiony człowiek karcony przez Boga, * który rani i sam leczy.

  Psalm 60
  Modlitwa po klęsce
  Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat (J 16, 33)

  Odrzuciłeś nas i złamałeś, Boże, *
  rozgniewałeś się, lecz powróć do nas!
  Wstrząsnąłeś i rozdarłeś ziemię, *
  ulecz jej rozdarcia, albowiem się chwieje.
  Ludowi Twemu zgotowałeś los twardy, *
  napoiłeś nas winem, które moc odbiera.
  Dla tych, którzy Ci służą, znak postawiłeś, *
  by uciekali przed łukiem.
  Aby ocaleli, których Ty miłujesz, *
  wspomóż nas Twoją prawicą i wysłuchaj.
  Bóg przemówił w swojej świątyni: †
  „Będę się radował i podzielę Sychem, *
  a dolinę Sukkot wymierzę.
  Do Mnie należy Gilead i ziemia Manassesa, †
  Efraim jest szyszakiem mej głowy, *
  Juda moim berłem.
  Moją misą do mycia jest Moab, †
  na Edomie mój but postawię, *
  zatriumfuję nad Filisteą”.
  Któż mnie wprowadzi do miasta warownego? *
  Któż mnie doprowadzi aż do Edomu?
  Czyż nie Ty, Boże, który nas odrzuciłeś *
  i już nie wychodzisz z naszymi wojskami?
  Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi, *
  bo ludzkie wsparcie jest zawodne.
  Dokonamy w Bogu czynów pełnych mocy, *
  a On podepcze naszych nieprzyjaciół.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Błogosławiony człowiek karcony przez Boga, / który rani i sam leczy.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom IV: Piątek II, str. 727;
  LG skrócone: wg tabeli stron
  Ba 4, 28-29

  Jak błądząc myśleliście o odstąpieniu od Boga, tak teraz, nawróciwszy się, szukajcie Go dziesięciokrotnie. Albowiem Ten, co zesłał na was to zło, przywiedzie radość wieczną wraz z wybawieniem waszym.

  K. U Pana jest łaska.
  W. U Niego obfite odkupienie.

  MODLITWA
  LG tom IV: Piątek II, str. 727; LG skrócone: wg tabeli stron

  Módlmy się. Panie Jezu Chryste, † cały świat zaległy ciemności, gdy w południe jako niewinny Baranek pozwoliłeś się przybić do krzyża za nasze grzechy, * udzielaj nam zawsze tego światła, które wskazuje drogę do życia wiecznego. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 9. Modlitwa w ciągu dnia:
  popołudniowa

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  HYMN
  LG tom IV: Części stałe – tydzień II, str. 505; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 W hołdzie pokornej modlitwy
  Pochylmy czoła przed Panem;
  Myślą i śpiewem wyznajmy,
  Że Bóg jest w Trójcy jedyny.

  2 Serca bez skazy niech sławią
  Godziny tej tajemnicę:
  Piotr ją objawił w świątyni
  Przez cuda w imię Jezusa.

  3 Duchem i wolą przylgnijmy
  Do Apostołów nauki,
  Oni to mocą Chrystusa
  Bezpieczną wiodą nas drogą.

  4 Ojcu i Jego Synowi
  Z Najświętszym Duchem miłości
  Chwała, podzięka i hołdy
  Niech będą teraz i zawsze. Amen.

  PSALMODIA

  Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

  Antyfony – LG tom IV: Piątek II, str. 724-726; LG skrócone: wg tabeli stron
  Psalmy – LG tom IV: Piątek II, str. 724-726; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 ant. Niech Twoja łaska będzie mi pociechą * zgodnie z Twoją obietnicą.

  Psalm 119, 73-80
  X (Jod)
  Radość z pełnienia Prawa Bożego

  Uczyniły mnie Twe ręce, Panie, i kształt mi nadały, *
  obdarz mnie rozumem, bym się nauczył Twoich przykazań.
  Ci, którzy Cię wielbią, widzą mnie i się weselą, *
  bo zaufałem Twojemu słowu.
  Wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twoje wyroki, *
  że dotknąłeś mnie słusznie.
  Niech Twoja łaska będzie mi pociechą *
  zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze.
  Niech Twa litość mnie ogarnie, a żyć będę, *
  bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.
  Niech zawstydzą się pyszni, bo niesłusznie mnie dręczą, *
  ja zaś będę rozmyślał o Twoich przykazaniach.
  Niech zwrócą się ku mnie Twoi wyznawcy *
  i ci, którzy uznają Twoje napomnienia.
  Niech moje serce doskonali się w Twych ustawach, *
  abym nie doznał wstydu.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Niech Twoja łaska będzie mi pociechą / zgodnie z Twoją obietnicą.

  2 ant. Panie, mój Boże, * broń mnie od tych, którzy przeciw mnie powstają.

  Psalm 59, 2-6a. 10-11. 17-18
  Przeciw wrogom
  Niech te słowa Zbawiciela pouczą wszystkich o miłości ku Jego Ojcu (Euzebiusz z Cezarei)

  Od nieprzyjaciół moich wyzwól mnie, mój Boże, *
  broń mnie od tych, którzy przeciw mnie powstają.
  Wybaw mnie od złoczyńców *
  i od mężów dyszących zemstą.
  Bo oto czyhają na me życie, *
  spiskują przeciw mnie mocarze.
  A we mnie nie ma zbrodni ani grzechu, Panie, *
  bez mojej winy tu biegną, by mnie napastować.
  Obudź się, wyjdź mi na spotkanie i zobacz, *
  bo Ty, Panie, Boże Zastępów, jesteś Bogiem Izraela.
  Na Ciebie będę baczył, Mocy moja, *
  bo Ty, Boże, jesteś moją warownią.
  Wychodzi mi naprzeciw Bóg w swojej łaskawości, *
  Bóg sprawia, że mogę patrzeć na klęskę mych wrogów.
  Opiewać będę Twoją potęgę *
  i rankiem będę się weselić z Twojej łaskawości,
  Bo stałeś się dla mnie warownią *
  i ucieczką w dniu mego ucisku.
  Będę śpiewać Tobie, Mocy moja, †
  bo Ty, Boże, jesteś moją warownią, *
  mój łaskawy Boże.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Panie, mój Boże, / broń mnie od tych, którzy przeciw mnie powstają.

  3 ant. Błogosławiony człowiek karcony przez Boga, * który rani i sam leczy.

  Psalm 60
  Modlitwa po klęsce
  Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat (J 16, 33)

  Odrzuciłeś nas i złamałeś, Boże, *
  rozgniewałeś się, lecz powróć do nas!
  Wstrząsnąłeś i rozdarłeś ziemię, *
  ulecz jej rozdarcia, albowiem się chwieje.
  Ludowi Twemu zgotowałeś los twardy, *
  napoiłeś nas winem, które moc odbiera.
  Dla tych, którzy Ci służą, znak postawiłeś, *
  by uciekali przed łukiem.
  Aby ocaleli, których Ty miłujesz, *
  wspomóż nas Twoją prawicą i wysłuchaj.
  Bóg przemówił w swojej świątyni: †
  „Będę się radował i podzielę Sychem, *
  a dolinę Sukkot wymierzę.
  Do Mnie należy Gilead i ziemia Manassesa, †
  Efraim jest szyszakiem mej głowy, *
  Juda moim berłem.
  Moją misą do mycia jest Moab, †
  na Edomie mój but postawię, *
  zatriumfuję nad Filisteą”.
  Któż mnie wprowadzi do miasta warownego? *
  Któż mnie doprowadzi aż do Edomu?
  Czyż nie Ty, Boże, który nas odrzuciłeś *
  i już nie wychodzisz z naszymi wojskami?
  Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi, *
  bo ludzkie wsparcie jest zawodne.
  Dokonamy w Bogu czynów pełnych mocy, *
  a On podepcze naszych nieprzyjaciół.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Błogosławiony człowiek karcony przez Boga, / który rani i sam leczy.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom IV: Piątek II, str. 727;
  LG skrócone: wg tabeli stron
  Mdr 1, 13-15

  Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej ziemi. Bo sprawiedliwość nie podlega śmierci.

  K. Pan uchronił moją duszę od śmierci.
  W. Będę chodził w Jego obecności.

  MODLITWA
  LG tom IV: Piątek II, str. 727; LG skrócone: wg tabeli stron

  Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty pokutującego łotra wprowadziłeś z krzyża do Twojego królestwa, † wyznając nasze grzechy z ufnością Cię błagamy, * abyś po śmierci pozwolił nam radośnie wejść w bramy raju. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 10. Kompleta

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
  We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty.

  HYMN
  LG tom IV: Części stałe – tydzień II, str. 971-972; LG skrócone: Części stałe – tydzień II, str. 1167

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 Chryste, Tyś dniem pełnym blasku,
  Rozpraszasz nocne ciemności,
  W Tobie początek jest światła
  I nim obdarzasz wybranych.

  2 Teraz więc Ciebie prosimy,
  Byś strzegł nas w mrocznych godzinach,
  W swoim pokoju zachował
  I przyniósł ulgę znużonym.

  3 Kiedy już sen nas ogarnie,
  Niech serce czuwa przy Tobie;
  Tych, którzy Ciebie miłują,
  Osłaniaj swoją prawicą.

  4 Wejrzyj, Obrońco nasz, Boże,
  I wrogie oddal zasadzki,
  Kieruj Twoimi wiernymi,
  Boś własną Krwią ich odkupił.

  5 Chryste, łagodny nasz Królu,
  Niech Ciebie z Ojcem i Duchem
  Wszystko, co żyje, wysławia
  Przez całą wieczność bez końca. Amen.

  PSALMODIA
  LG tom IV: Piątek, str. 990-991; LG skrócone: Piątek, str. 1184-1185

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  Ant. Wołam do Ciebie, Panie, * we dnie i w nocy.

  Psalm 88
  W ciężkim doświadczeniu
  To jest wasza godzina i panowanie ciemności (Łk 22, 53)

  Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, *
  żalę się przed Tobą w nocy.
  Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, *
  nakłoń ucha na moje wołanie.
  Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, *
  a życie moje zbliża się do Otchłani.
  Zaliczono mnie do grona idących do grobu, *
  stałem się jak mąż pozbawiony siły.
  Między zmarłymi jest moje posłanie, *
  tak jak poległych, którzy leżą w grobach,
  O których Ty już więcej nie pamiętasz, *
  nad którymi nie roztaczasz już opieki.
  Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, *
  w mrok i przepaść.
  Twój gniew mnie przygniata, *
  spiętrzyły się nade mną jego fale.
  Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, †
  wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, *
  znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
  Moje oczy słabną w nieszczęściu, †
  każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, *
  ręce do Ciebie wyciągam.
  Czy uczynisz cud dla umarłych? *
  Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
  Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, *
  a wierność Twoją w miejscu zagłady?
  Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, *
  a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
  A ja wołam do Ciebie, Panie, *
  niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
  Czemu odrzucasz mnie, Panie, *
  i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
  Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci, *
  dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
  Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu *
  i złamały mnie Twoje groźby.
  Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi *
  i topią mnie w jednym momencie.
  Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, *
  tylko ciemności mieszkają ze mną.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Wołam do Ciebie, Panie, / we dnie i w nocy.

  CZYTANIE
  LG tom IV: Piątek, str. 991;
  LG skrócone: Piątek, str. 1186
  Jr 14, 9

  Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami, nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.

  RESPONSORIUM KRÓTKIE
  LG tom IV: Piątek, str. 991; LG skrócone: Części stałe, str. 1169

  K. W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
  W. W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
  K. Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
  W. Powierzam ducha mojego.
  K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  W. W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

  PIEŚŃ SYMEONA
  LG tom IV: Piątek, str. 991-992;
  LG skrócone: Części stałe, str. 1170
  Łk 2, 29-32

  Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

  Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
  według słowa Twojego,
  Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
  któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
  Światło na oświecenie pogan *
  i chwałę ludu Twego, Izraela.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

  MODLITWA
  LG tom IV: Piątek, str. 992; LG skrócone: Piątek, str. 1186

  Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój Jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie, † pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, * abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

  Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.

  ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
  LG tom IV: Części stałe, str. 974-975; LG skrócone: Części stałe, str. 1171-1172

  Witaj, niebios Królowo,
  Witaj, Pani aniołów,
  Witaj, Różdżko i Bramo;
  Jasność zrodziłaś światu.

  Ciesz się, Panno chwalebna,
  Ponad wszystkie piękniejsza,
  Witaj, o Najśliczniejsza;
  Proś Chrystusa za nami.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s