Dział intencji i liturgii – 30 sierpnia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Dział intencji i liturgii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

11 odpowiedzi na „Dział intencji i liturgii – 30 sierpnia

 1. Wtorek, 30 sierpnia 2011
  II tydzień psałterza
  XXII tydzień Okresu Zwykłego
  [Kolor szat liturgicznych]

  ANTYFONA NA WEJŚCIE

  Ps 86, 3. 5

  Panie, zmiłuj się nade mną, * bo nieustannie wołam do Ciebie. * Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, * pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.

  KOLEKTA

  Boże wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość, † zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności, * umocnij w nas wszystko, co dobre, i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 2. PIERWSZE CZYTANIE
  Chrystus umarł za nas, abyśmy razem z Nim żyli

  1 Tes 5, 1-6. 9-11

  Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy.
  Kiedy bowiem będą mówić: „Pokój i bezpieczeństwo”, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteście synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.
  Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie.

  Oto słowo Boże.

 3. PSALM RESPONSORYJNY

  Ps 27, 1. 4. 13-14

  Refren: W krainie życia ujrzę dobroć Boga.

  Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
  kogo miałbym się lękać?
  Pan obrońcą mego życia *
  przed kim miałbym czuć trwogę?

  Refren: W krainie życia ujrzę dobroć Boga.

  O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam, †
  żebym mógł zawsze przebywać w jego domu, *
  przez wszystkie dni życia,
  abym kosztował słodyczy Pana, *
  stale się radował Jego świątynią.

  Refren: W krainie życia ujrzę dobroć Boga.

  Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
  w krainie żyjących.
  Oczekuj Pana, bądź mężny, *
  nabierz odwagi i oczekuj Pana.

  Refren: W krainie życia ujrzę dobroć Boga.

 4. AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

  Łk 7, 16

  Alleluja, alleluja, alleluja.

  Wielki prorok powstał między nami
  i Bóg nawiedził lud swój.

  Alleluja, alleluja, alleluja.

  EWANGELIA – komentarze
  Uzdrowienie opętanego

  Łk 4, 31-37
  Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy.
  A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy: „Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boży”.
  Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody.
  Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: „Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą”.
  I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.

  Oto słowo Pańskie.

 5. MODLITWA NAD DARAMI

  Panie, nasz Boże, niech Najświętsza Ofiara zawsze nam udziela zbawiennej łaski, † aby jej mocą dokonało się nasze uświęcenie, * do którego zmierzają sakramentalne obrzędy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

  ANTYFONA NA KOMUNIĘ

  Ps 31, 20

  Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, * którą zachowałeś dla bogobojnych.

  MODLITWA PO KOMUNII

  Boże, nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś przy swoim stole, † spraw, aby ten Sakrament utwierdził nas w miłości * i pobudził do służenia Tobie w braciach. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 6. Jezus nie pozostawia bez pomocy tego, kto jest zniewolony przez zło – wydaje walkę złemu duchowi, przywracając spokój udręczonemu człowiekowi. Scena uwolnienia opętanego (z dzisiejszej Ewangelii) jest ilustracją nieustannego zmagania światłości z ciemnością. Często nie uświadamiamy sobie tej walki, uciekamy w ułudę pozornego spokoju, dobrobytu czy rozrywek. A jednak zmaganie wciąż trwa, a w nim objawia się prawda o naszej wierze i nadziei oraz o gotowości do przyjęcia wyzwalającego słowa Ewangelii.

  Ks. Jan Konarski, „Oremus” sierpień 2005, s. 137

  DLA ZDOBYCIA KRÓLESTWA

  Ty, Panie, przepasujesz mnie mocą i nienaganną czynisz moją drogę (Ps 18, 33)

  Odwaga, według św. Augustyna, to „miłość, która wszystko łatwo znosi dla Boga”. Chrześcijanin, miłując Boga z całego serca, staje się zdolny przeciwstawić się wszelkiej trudności, podjąć i wytrzymać każdą ofiarę. Właśnie dlatego, że Ewangelia jest kodeksem miłości, jest także kodeksem męstwa. Pierwsze jej karty przedstawiają mężną i wielkoduszną, postać Poprzednika Chrystusowego, który bez względów ludzkich i bez bojaźni głosi wszystkim pokutę. Kiedy Jezus będzie wysławiał go, powie: „Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze?” (Mt 11, 7). Chrzciciel nie jest człowiekiem słabym, chwiejącym się wobec trudności, lecz mężnym, który z żarliwości o prawo Boże nie lęka się Heroda i umie odważnie przyjąć męczeństwo.

  Jan, głosząc Mesjasza, powiedział dla porównania: „Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie… On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem” (Łk 3, 16). Jezus jest ukazany jako „mocniejszy”, ponieważ w Nim jest moc i potęga Boga. Również Izajasz, który tak jasno opisał łagodność Zbawiciela — „nie będzie krzyczał… nie dołamie trzciny nadłamanej”.., (42, 2-3) — ogłosił Jego męstwo: On będzie „Bogiem mocnym”, na którym „spocznie Duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa” (Iz 11, 2). Zanim Jezus rozpoczął swoje przepowiadanie, Ewangelia ukazuje Go w zaciętej walce z największym nieprzyjacielem: Szatanem. Dla słabego człowieka jest pociechą pomyśleć, że Pan zechciał upokorzyć się do tego stopnia, iż dopuścił do siebie pokusę. Pociechą jest też stwierdzić męstwo Pana i radować się Jego zwycięstwem, „Idź precz, szatanie!-.. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu” (Mt 4, 10-11).

  Męstwo i łagodność zgodnie łączą się w Chrystusie, który jest doskonałym odblaskiem mocy i słodyczy Boga. Obydwie powinny jaśnieć w chrześcijaninie, naśladowcy Chrystusa.

  Panie, niech mi umożliwi łaska to, co mi się wydaje niemożliwe dla naturalnych sił. Ty wiesz, jak mało mogę znieść, jak prędko tracę ducha wobec powstającej nawet małej przeciwności. Niechaj wszelkie utrapienie, jakiego doświadczam dla imienia Twego, będzie mi miłe i pożądane, gdyż cierpieć i być prześladowanym dla Ciebie to rzecz bardzo zbawienna dla mej duszy.
  Wejrzyj więc, Panie, na moją niskość i ułomność, ze wszech miar Ci znaną… Najpotężniejszy Boże… wejrzyj na trud i ból sługi swego; wspieraj go we wszystkich przedsięwzięciach. Umocnij mnie męstwem z niebios, aby nie zapanował nade mną stary człowiek i nędzne ciało, niezupełnie jeszcze duchowi podległe; bo przeciwko niemu trzeba zawsze walczyć do ostatniego tchnienia tego nędznego żywota (O naśladowaniu Chrystusa III, 19,5; 20,2-3).

  Panie, Boże zastępów, który powiedziałeś w Twej świętej Ewangelii: „Nie przyszedłem przynieść pokoju, lecz miecz”, uzbrój mnie do walki; pałam żądzą walczenia o Twoją chwałę, ale błagam Cię, umocnij odwagę moją! Wtedy będę mogła wołać z świętym królem Dawidem: „Ty sam jesteś moją tarczą; Ty sam. Panie, zaprawiasz ręce moje do walki”. O mój Umiłowany! wiem, do jakiej walki mnie przeznaczasz. Nie na polach bitwy mam walczyć… Mieczem moim miłość! „Wyrzucę nim obcego z królestwa”, Ciebie obwołam Królem dusz, które opierają się przed poddaniem się Twojej boskiej potędze.
  Jakaż to łaska, gdy rano nie czujemy ani cienia odwagi, żadnej siły do praktykowania cnoty… O, wtedy właśnie chwila odpowiednia, by „przyłożyć siekierę do korzenia drzewa”… Miłość wszystkiemu podoła: rzeczy wprost niemożliwe nie zdają się jej zbyt trudne. O Jezu, Ty nie patrzysz na wielkość naszych czynów ani nawet na trudności, ale na miłość, która pobudza nas do ich spełnienia (Św. Teresa od Dzieciątka Jezus: Modlitwa na uproszenie odwagi w walce; List XL).

  O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
  Żyć Bogiem, t. III, str. 139

 7. Modlitwa w ciągu dnia:
  przedpołudniowa
  (monastyczna LG)

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  HYMN

  1 Zebrani w dnia początku,
  By głosić chwałę Boga,
  Wyznajmy naszą wiarę
  I prośmy Go pokornie;

  2 Bo choć w wieczności mieszka,
  Do Niego czas należy
  I bliski jest każdemu,
  Kto spełnia Jego wolę.

  3 Niech On rozjaśni rozum,
  Zapali miłość w sercu,
  Bo Jemu chcemy służyć
  Przez pracę i modlitwę.

  4 Wielbimy Ciebie, Boże,
  Jedyny w Trójcy Świętej;
  Niech słońce Twojej łaski
  Oświeca naszą drogę. Amen.

  PSALMODIA

  Ant. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, * Panie, któż się ostoi.

  Psalm 119, 121-128
  XVI (Ain)
  Modlitwa w cierpieniu

  Wykonuję sprawiedliwość i Prawo, *
  nie wydawaj mnie, Panie, moim ciemiężcom.
  Poręcz za dobro Twojego sługi, *
  aby mnie zuchwalcy nie gnębili. *
  Oczy mi słabną od wypatrywania Twojej pomocy *
  i Twego sprawiedliwego słowa.
  Postąp ze swoim sługą według Twej dobroci *
  i naucz mnie Twoich ustaw.
  Jestem Twoim sługą, *
  daj, abym zrozumiał i poznał Twoje napomnienia.
  Już czas jest działać, Panie, *
  bo pogwałcili Twoje Prawo.
  Przeto więcej miłuję Twoje przykazania *
  niż złoto, niż złoto najczystsze.
  Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia *
  i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Psalm 119, 129-136
  XVII (Pe)
  Prośba o pomoc w pełnieniu woli Bożej
  Pełnią Prawa jest miłość (Rz 13, 10)

  Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne, *
  dlatego przestrzega ich moja dusza.
  Poznanie Twoich słów oświeca *
  i naucza niedoświadczonych.
  Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, *
  bo pragnę Twoich przykazań.
  Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, *
  tak jak czynisz z miłującymi Twe imię.
  Umocnij moje kroki Twoim słowem, *
  niech żadna niegodziwość nie panuje we mnie.
  Wyzwól mnie z ludzkiego ucisku, *
  a będę strzegł Twoich postanowień.
  Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza *
  i naucz mnie Twoich ustaw.
  Strumienie łez płyną z moich oczu, *
  bo nie zachowano Twego Prawa.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Psalm 130
  Z otchłani grzechu
  Jezus zbawi swój lud od jego grzechów (Mt 1, 21)

  Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
  Panie, wysłuchaj głosu mego.
  Nachyl swe ucho *
  na głos mojego błagania.
  Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
  Panie, któż się ostoi?
  Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
  aby Tobie ze czcią służono.
  Pokładam nadzieję w Panu, †
  dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
  dusza moja oczekuje Pana.
  Bardziej niż strażnicy poranka *
  niech Izrael wygląda Pana.
  U Pana jest bowiem łaska, *
  u Niego obfite odkupienie.
  On odkupi Izraela *
  ze wszystkich jego grzechów.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, / Panie, któż się ostoi.

  CZYTANIE

  1 J 3, 17-18

  Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą.

  K. Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza.
  W. Sprawiedliwy pozostanie w wiecznej pamięci.

  MODLITWA

  Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, o trzeciej godzinie zesłałeś Ducha Świętego Pocieszyciela na Apostołów; † nam również ześlij Ducha miłości, * abyśmy byli Twoimi wiernymi świadkami wobec ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 8. Modlitwa w ciągu dnia:
  południowa
  (monastyczna LG)

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  HYMN

  1 Jezu, zmęczony wędrówką
  Wśród upalnego południa,
  Siadłeś przy studni Jakuba,
  By nas orzeźwić Twym słowem.

  2 Tam obiecałeś nam wodę
  Krzepiącą w drodze ku Bogu,
  Która swe źródło ma w Tobie
  I moc przywraca znużonym.

  3 Z Tobą, dla Ciebie i w Tobie
  Pragniemy dzień ten uświęcić,
  Aby nasz skromny wysiłek
  Wysławiał Boga z radością.

  4 Ojcu i Tobie, o Chryste,
  Z Najświętszym Duchem miłości
  Chwała niech będzie na wieki,
  A pokój ludziom na ziemi. Amen.

  PSALMODIA

  Ant. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, * Panie, któż się ostoi.

  Psalm 119, 121-128
  XVI (Ain)
  Modlitwa w cierpieniu

  Wykonuję sprawiedliwość i Prawo, *
  nie wydawaj mnie, Panie, moim ciemiężcom.
  Poręcz za dobro Twojego sługi, *
  aby mnie zuchwalcy nie gnębili. *
  Oczy mi słabną od wypatrywania Twojej pomocy *
  i Twego sprawiedliwego słowa.
  Postąp ze swoim sługą według Twej dobroci *
  i naucz mnie Twoich ustaw.
  Jestem Twoim sługą, *
  daj, abym zrozumiał i poznał Twoje napomnienia.
  Już czas jest działać, Panie, *
  bo pogwałcili Twoje Prawo.
  Przeto więcej miłuję Twoje przykazania *
  niż złoto, niż złoto najczystsze.
  Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia *
  i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Psalm 119, 129-136
  XVII (Pe)
  Prośba o pomoc w pełnieniu woli Bożej
  Pełnią Prawa jest miłość (Rz 13, 10)

  Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne, *
  dlatego przestrzega ich moja dusza.
  Poznanie Twoich słów oświeca *
  i naucza niedoświadczonych.
  Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, *
  bo pragnę Twoich przykazań.
  Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, *
  tak jak czynisz z miłującymi Twe imię.
  Umocnij moje kroki Twoim słowem, *
  niech żadna niegodziwość nie panuje we mnie.
  Wyzwól mnie z ludzkiego ucisku, *
  a będę strzegł Twoich postanowień.
  Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza *
  i naucz mnie Twoich ustaw.
  Strumienie łez płyną z moich oczu, *
  bo nie zachowano Twego Prawa.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Psalm 130
  Z otchłani grzechu
  Jezus zbawi swój lud od jego grzechów (Mt 1, 21)

  Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
  Panie, wysłuchaj głosu mego.
  Nachyl swe ucho *
  na głos mojego błagania.
  Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
  Panie, któż się ostoi?
  Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
  aby Tobie ze czcią służono.
  Pokładam nadzieję w Panu, †
  dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
  dusza moja oczekuje Pana.
  Bardziej niż strażnicy poranka *
  niech Izrael wygląda Pana.
  U Pana jest bowiem łaska, *
  u Niego obfite odkupienie.
  On odkupi Izraela *
  ze wszystkich jego grzechów.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, / Panie, któż się ostoi.

  CZYTANIE

  Pwt 15, 7-8

  Jeśli będzie u ciebie ubogi któryś z twych braci, w jednym z twoich miast, w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie okażesz twardego serca wobec niego ani nie zamkniesz swej ręki przed ubogim swym bratem, lecz otworzysz mu swą rękę i szczodrze mu udzielisz pożyczki, ile mu będzie potrzeba.

  K. Poznałeś, Panie, pragnienie pokornych.
  W. Umocniłeś serce, nakłoniłeś ucha.

  MODLITWA

  Módlmy się. Boże, Ty objawiłeś Piotrowi wolę zbawienia pogan, † spraw łaskawie, aby nasze czyny podobały się Tobie * i pokieruj nimi w taki sposób, by służyły zamiarom Twojej zbawczej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 9. Modlitwa w ciągu dnia:
  popołudniowa

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  HYMN
  LG tom IV: Części stałe – tydzień II, str. 505; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 W hołdzie pokornej modlitwy
  Pochylmy czoła przed Panem;
  Myślą i śpiewem wyznajmy,
  Że Bóg jest w Trójcy jedyny.

  2 Serca bez skazy niech sławią
  Godziny tej tajemnicę:
  Piotr ją objawił w świątyni
  Przez cuda w imię Jezusa.

  3 Duchem i wolą przylgnijmy
  Do Apostołów nauki,
  Oni to mocą Chrystusa
  Bezpieczną wiodą nas drogą.

  4 Ojcu i Jego Synowi
  Z Najświętszym Duchem miłości
  Chwała, podzięka i hołdy
  Niech będą teraz i zawsze. Amen.

  PSALMODIA

  Jeśli odmawia się więcej niż jedną z trzech Godzin Modlitwy w ciągu dnia, w pierwszej z nich należy odmówić psalmy podane poniżej, w następnych – psalmodię dodatkową.

  Antyfony – LG tom IV: Wtorek II, str. 674-676; LG skrócone: wg tabeli stron
  Psalmy – LG tom IV: Wtorek II, str. 674-676; LG skrócone: wg tabeli stron

  W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

  1 ant. Na miejscu mego pielgrzymowania * zachowuję Twoje Prawo.

  Psalm 119, 49-56
  VII (Zain)
  Prawo Boże pociechą w smutku

  Pomnij, Panie, na słowo Twoje do swojego sługi, *
  przez które mi dałeś nadzieję.
  W mojej udręce jest dla mnie pociechą, *
  że Twoje słowo obdarza mnie życiem.
  Ludzie zuchwali ubliżają mi bardzo, *
  a ja nie odstępuję od Twojego Prawa.
  Pamiętam, Panie, Twe odwieczne wyroki, *
  są one dla mnie pociechą.
  Gniew mnie ogarnia z powodu grzeszników *
  porzucających Twe Prawo.
  Ustawy Twoje stały się dla mnie pieśniami *
  na miejscu mego pielgrzymowania.
  Nocą pamiętam o Twym imieniu, Panie, *
  by zachować Twoje Prawo.
  Oto, co do mnie należy: *
  zachowywać Twe postanowienia.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Na miejscu mego pielgrzymowania / zachowuję Twoje Prawo.

  2 ant. Będziemy się radować, * gdy Bóg odmieni losy swojego narodu.

  Psalm 53
  Powszechne zepsucie
  Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej (Rz 3, 23)

  Mówi głupi w sercu swoim: „Nie ma Boga”. †
  Zepsuci są, ohydne rzeczy popełniają, *
  nie ma nikogo, kto by czynił dobrze.
  Na synów ludzkich Bóg spogląda z nieba, *
  chce znaleźć rozumnego, który szuka Boga.
  Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni, *
  nie ma ni jednego, który by czynił dobrze.
  Czyż się nie opamiętają wszyscy nieprawość czyniący, *
  którzy mój lud pożerają, jak gdyby chleb jedli?
  Ci, którzy nie wzywają Boga, *
  tam zadrżą ze strachu, gdzie bać się nie ma czego,
  Gdyż Bóg rozprasza kości tych, którzy cię oblegają, *
  okryją się wstydem, bo odrzuceni są przez Boga.
  Kto przyniesie ze Syjonu zbawienie Izraela? †
  Gdy Bóg odmieni losy swojego narodu, *
  Jakub się rozraduje, Izrael się ucieszy.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Będziemy się radować, / gdy Bóg odmieni losy swojego narodu.

  3 ant. Bóg mi dopomaga, * Pan podtrzymuje me życie.

  Psalm 54, 3-6. 8-9
  Błaganie o pomoc
  Prorok modli się o wyzwolenie w imię Pana od złośliwości prześladowców (Kasjan)

  Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, *
  mocą swoją broń mojej sprawy.
  Boże, słuchaj mojej modlitwy, *
  nakłoń ucha na słowo ust moich.
  Bo powstają przeciw mnie pyszni, †
  gwałtownicy czyhają na moje życie. *
  Nie mają oni Boga przed swymi oczyma.
  Oto mi Bóg dopomaga, *
  Pan podtrzymuje me życie.
  Będę Ci chętnie składać ofiarę *
  i sławić Twe imię, bo jest dobre.
  Wyrwało mnie ono z wszelkiej udręki, *
  hańbę moich wrogów oglądało me oko.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Bóg mi dopomaga, / Pan podtrzymuje me życie.

  CZYTANIE – ROZWAŻANIE
  LG tom IV: Wtorek II, str. 677;
  LG skrócone: wg tabeli stron

  1 Kor 12, 24b. 25-26

  Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki.

  K. Boże, nasz Panie, zgromadź nas z krajów pogańskich.
  W. Abyśmy wielbili święte imię Twoje.

  MODLITWA
  LG tom IV: Wtorek II, str. 677; LG skrócone: wg tabeli stron

  Módlmy się. Boże, Ty wysłałeś Twojego anioła do setnika Korneliusza, aby mu wskazał drogę zbawienia; † spraw, abyśmy gorliwie starali się o zbawienie wszystkich ludzi * i zjednoczeni z nimi w Twoim Kościele doszli do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  We wspólnym odprawianiu oficjum:

  K. Błogosławmy Panu.
  W. Bogu niech będą dzięki.

 10. Kompleta
  (monastyczna LG)

  K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

  Kompletę można poprzedzić w tym miejscu czytaniem duchownym (por. Reguła 42).
  Następnie przewidziany jest rachunek sumienia, po nim jedna z formuł aktu pokuty podanych w Mszale. Po akcie pokuty następuje według zwyczajów lokalnych pokropienie wodą święconą.

  HYMN

  1 Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada
  I blask słoneczny już niknie na niebie;
  Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie
  Dla Twoich wiernych.

  2 Twoja obecność niech dla nas się stanie
  Bezpiecznym portem i pewnym schronieniem;
  Serce napełnij pokojem i ciszą,
  Najlepszy Ojcze.

  3 Bądź przy nas także w ostatniej godzinie,
  Gdy kształty rzeczy zacierać się poczną;
  Pochwyć za rękę i wprowadź do domu
  Wiecznego trwania.

  4 Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje,
  Niech dnie i noce naszego istnienia
  Niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią
  W Jedynej Trójcy. Amen.

  PSALMODIA

  Psalm 4
  Dziękczynienie
  Godnym podziwu uczynił Pan Tego, którego wskrzesił z martwych (św. Augustyn)

  Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, *
  który wymierzasz mi sprawiedliwość.
  Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, *
  zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
  Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? *
  Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
  Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego, *
  Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
  Zadrżyjcie i już nie grzeszcie, *
  rozważcie na waszych łożach i zamilknijcie.
  Złóżcie należne ofiary *
  i miejcie nadzieję w Panu.
  Wielu powiada: „Któż nam szczęście ukaże?” *
  Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza!
  Więcej wlałeś radości w moje serce *
  niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
  Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, †
  bo tylko Ty jeden, Panie, *
  pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Psalm 134
  Wieczorna modlitwa w świątyni
  Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy (Ap 19, 5)

  Błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pańscy, *
  którzy przebywacie nocą w Jego domu.
  Wznieście wasze ręce ku Miejscu Świętemu *
  i błogosławcie Pana.
  Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, *
  Ten, który stworzył niebo i ziemię.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  CZYTANIE KRÓTKIE

  1 P 5, 8-9

  Bądźcie trzeźwi i czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, krąży jak lew ryczący szukając, kogo by pożarł. Wy zaś sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze.

  RESPONSORIUM KRÓTKIE

  K. W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
  W. W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
  K. Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
  W. Powierzam ducha mojego.
  K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  W. W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.

  PIEŚŃ SYMEONA

  Łk 2, 29-32

  Ant. Panie, Dobry Pasterzu, * Ty, który zawsze czuwasz, / nie opuszczaj swojego ludu.

  Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze swemu w pokoju, *
  według słowa Twojego,
  Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
  któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
  Światło na oświecenie pogan *
  i chwałę ludu Twego, Izraela.
  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Ant. Panie, Dobry Pasterzu, / Ty, który zawsze czuwasz, / nie opuszczaj swojego ludu.

  MODLITWA KOŃCOWA

  Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie usnęli * i z radością obudzili się w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Nawet wtedy, gdy oficjum odmawia się indywidualnie, mówi się:

  K. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
  W. Amen.

  albo:

  K. Niech nas błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący i miłosierny: Ojciec i Syn, † i Duch Święty, a pokój Pański niech zawsze będzie z nami.
  W. Amen.

  ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

  Jeśli po Komplecie śpiewa się pieśń Bogurodzica, antyfonę do Najświętszej Maryi Panny odmawia się po Nieszporach.

  Witaj, niebios Królowo,
  Witaj, Pani aniołów,
  Witaj, Różdżko i Bramo;
  Jasność zrodziłaś światu.

  Ciesz się, Panno chwalebna,
  Ponad wszystkie piękniejsza,
  Witaj, o Najśliczniejsza;
  Proś Chrystusa za nami.

 11. 30 sierpnia
  Święta Małgorzata Ward, męczennica

  Małgorzata Ward pochodziła z arystokratycznej rodziny Cogleton. Była damą dworu księżnej Whitall w Londynie za panowania królowej Elżbiety I (1558-1603), córki Henryka VIII.
  Kiedy wybuchło krwawe prześladowanie, które rozpoczął Henryk VIII (1509-1547) przeciwko Kościołowi z zemsty, że papież nie chciał uznać rozwodu i jego nieprawej małżonki, Anglia została oderwana od Rzymu. Elżbieta I podtrzymała prześladowanie Kościoła. Do więzienia został wtrącony, w oczekiwaniu na wyrok śmierci, ks. Wilhelm Wattson, znajomy Małgorzaty, za to, że nie chciał podpisać ustawy parlamentu, uznającej króla Anglii głową Kościoła w tym kraju: odmówił też złożenia przysięgi królowej jako swojemu najwyższemu duchowemu przełożonemu. Pod wpływem straszliwych tortur kapłan załamał się, ale kiedy został wypuszczony na wolność, żałował tego i głosił publicznie, że złożył przysięgę zmuszony do niej katuszami. Został więc ponownie aresztowany i wtrącony do więzienia.
  W obawie, by ks. Wilhelm ponownie się nie załamał i nie wyrzekł wiary katolickiej, Małgorzata zaczęła go potajemnie odwiedzać i umacniać w wierze. Kiedy zaś zbliżał się wyrok śmierci, dostarczyła mu sznura, po którym zdołał uciec z wieży więzienia. Na nieszczęście pozostała lina, zawiązana u okna, której Małgorzata nie zdołała odwiązać. Małgorzata została natychmiast aresztowana. Poddana została torturom, by wymusić na niej wskazanie miejsca, gdzie ukrywał się kapłan, i by sama także wyparła się wiary. Mimo zadawania jej najbardziej wyszukanych mąk, nie załamała się. Skazano ją więc na śmierć przez powieszenie. Z całą odwagą weszła na miejsce stracenia i 30 sierpnia 1588 r. oddała za Chrystusa i Jego Kościół swoją duszę.
  Papież Pius XI wyniósł ją do chwały ołtarzy w 1929 roku, a papież Paweł VI ją kanonizował w roku 1970.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s