Relacje z dnia 29 kwietnia 2011 roku przesyła Ewa

W dniu 29 kwietnia na modlitwy przybyło trochę mniej osób. Dziś było około 40 studentów Uniwersytetu Świętości pod Krzyżem, wiele osób wyjeżdża lub już wyjechało na beatyfikację do Rzymu albo choćby do Wadowic. Za kilka dni znów powinno nas być więcej.

O godz. 21.00 odsłuchaliśmy Apelu Jasnogórskiego, transmitowanego z kaplicy Cudownego Obrazu, a po Apelu odśpiewaliśmy pieśń „Z dawna Polski Tyś Królową”. Następnie odmówiliśmy modlitwę naszych „trzech Zdrowaś Maryjo” za Kapłanów.
Zdrowaś Maryjo… 3x.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu…

W tym czasie na dworcu PKP Warszawa Gdańska obrońcy Krzyża wyjeżdżający do Watykanu, którzy zajmują wagon nr 9, stojąc jeszcze na peronie utworzyli krąg i trzymając się za ręce wraz z Ojcem Jerzym śpiewali „Barkę”, „Nigdy się nie poddam” oraz „Abba Ojcze”. Nasza Bożenka równo o 21.00 zaintonowała „Maryjo, Królowo Polski jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”. Dołączyło wielu. Atmosfera była cudowna. Naszymi obrońcami zainteresowało się wiele mediów. W pociągu do Watykanu jedzie wielu księży, w tym jeden z Etiopii pięknie mówiący po polsku i prowadzący modlitwy na cały pociąg (w każdym przedziale są głośniki, więc łączność głosowa i modlitewna idealna). W pociągu odmawiano Anioł Pański, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, różaniec święty. Jutro o 8.30 będą uczestniczyć we Mszy Św. sprawowanej w pociągu.

Wracam duchem na Krakowskie Przedmieście.
Ksiądz Jacek przywitał się:

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!
Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Następnie spytał jak zawsze: „Czy mamy coś do poświęcenia?”
1) Poświęcenie Krzyża: „Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją…” (modlitwa ks. Jacka).
2) Poświęcenie różańców. „Niech Imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty dla nas za sprawą Ducha Świętego przyjąłeś ciało z Maryi Dziewicy i stałeś się człowiekiem. Prosimy Cię, pobłogosław te różańce …” (modlitwa ks. Jacka).
3) Poświęcenie wizerunków Chrystusa Miłosiernego: „Módlmy się. Panie, nasz Boże, nikt nigdy nie oglądał Ciebie; uczynił to dopiero Syn Twój, Jezus Chrystus. On jest obrazem Twoim, odblaskiem Twej chwały…” (modlitwa ks. Jacka).
4) Poświęcenie ryngrafu Matki Bożej Częstochowskiej: „Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię i wysławiamy…” (modlitwa ks. Jacka).

Po poświęceniu wizerunków i różańców Ksiądz mówi do Studentów Uniwersytetu Świętości pod Krzyżem:
„Z wiarą przyjmijmy teraz pokropienie wodą święconą, które przypomina nam nasz chrzest i naszą przynależność do Chrystusa, który nas odkupił przez Swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie”. Ksiądz Jacek dokonuje pokropienia zgromadzonych wodą święconą a w tym czasie rozlega się druga zwrotka pieśni „Z dawna Polski Tyś Królową”. Następnie Ksiądz zwraca się do zgromadzonych:

Weźmy do rąk nasze różańce. Rozważamy podczas tej oktawy uroczystości Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa tajemnice chwalebne. Naszą modlitwę różańcową ofiarujmy za wszystkich, którzy już ponad rok temu zginęli pod Smoleńskiem. Prośmy dla nich o łaskę miłosierdzia i życie wieczne z Bogiem. Trzecią tajemnicę, dla podkreślenia naszej duchowej więzi wiary i modlitwy z Ojcem Świętym Benedyktem XVI i Stolicą Apostolską, odmawiamy w języku łacińskim – języku Kościoła, w języku, który jest także bliski naszej polskiej i europejskiej kulturze.

BOŻE, wejrzyj ku wspomożeniu memu * Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, * Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

WITAJ KRÓLOWO…

Odmawiamy tajemnice chwalebne różańca świętego. Tajemnicę zesłania Ducha Świętego na Matkę Najświętszą i Apostołów zgromadzonych w wieczerniku odmawiamy w języku łacińskim.

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Amen.

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace. Amen.

Modlimy się w intencji wszystkich rodzin Ofiar tragedii smoleńskiej. Odmawiamy Litanię Loretańską.

Polecajmy Matce Najświętszej nasze dalsze intencje:
Za Kościół Święty – prośmy o obfite dobre duchowe owoce beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI. Prośmy wytrwale, aby w Kościele były dostrzegane i naśladowane te dwa szlachetne znaki, które daje nam obecny pokorny Papież Benedykt XVI: centralne miejsce Krzyża na ołtarzu i Komunia Święta przyjmowana z najwyższym szacunkiem i pokorą – w postawie klęczącej. Prośmy także, zainspirowani przykładem Ojca Świętego i Jego refleksją, o powrót tabernakulów do centrum naszych katedr, kościołów i kaplic. Chrystusowi – żywemu Bogu utajonemu w Najświętszym Sakramencie – należy się pierwsze centralne miejsce w naszych świątyniach! Prośmy także o uszanowanie Krzyża Świętego na naszej polskiej ziemi – zgodnie z naszą wielowiekową szlachetną tradycją.  Krzyż zawsze był szanowany na polskiej ziemi. Oby nasze pokolenie nie musiało zdawać szczegółowego rachunku przed Bogiem z nieposzanowania tego znaku miłości Boga do każdego człowieka!

Prośmy za księdza kardynała Kazimierza Nycza, za wszystkich biskupów, za kapłanów. Za kapłanów, którzy przychodzili na to miejsce i w dalszym ciągu przychodzą, aby towarzyszyć modlącym się Polakom w tym szczególnym miejscu wybranym przed rokiem przez szlachetne polskie serca. Za Księdza Proboszcza tutejszej parafii, na terenie której się znajdujemy i duszpasterzy tej wspólnoty parafialnej. Módlmy się także za kapłanów z naszych parafii, tych, którzy nam na co dzień służą głoszeniem Ewangelii, sprawowaniem świętych sakramentów, troską pasterską. Za kleryków przygotowujących się do kapłaństwa w seminariach diecezjalnych i zakonnych oraz w nowicjatach. Zbliża się powoli czas matur – czas decyzji życiowych ludzi młodych. Prośmy o odwagę dla młodych chłopców i dziewcząt, ażeby ci, których Chrystus woła „Pójdź za Mną” mieli na tyle odwagi, determinacji, ażeby odpowiedzieć pozytywnie na to zaszczytne wołanie, które pada i dzisiaj z ust Chrystusa.

Módlmy się za ludzi polityki, szczególnie sprawujących władzę w naszej Ojczyźnie. Wypraszajmy błogosławieństwo Boże i umocnienie dla tych, którzy uczciwie wypełniają swoje obowiązki w służbie publicznej oraz prośmy o nawrócenie, opamiętanie dla tych, którzy nadużywają posiadanych stanowisk i funkcji do celów nieprawych, przyczyniając się do coraz większej – tak jak to możemy skonstatować – destrukcji moralnej i materialnej naszego narodu.
Z wdzięcznością módlmy się za osoby, które uczciwie dążą do poznania prawdziwych przyczyn tragedii smoleńskiej, upublicznienia prawdy o tej tragedii a także do godnego upamiętnienia jej Ofiar – także tutaj, w tym miejscu, wybranym przez wrażliwe polskie serca.

Prośmy także o opamiętanie i nawrócenie dla ludzi nieprawych, którzy pod Krzyżem znieważają i znieważali przez ten ostatni rok najświętszy znak naszej wiary. O nawrócenie dla tych, którzy przychodzą tutaj w nieprawych, nieuczciwych celach, dla wszystkich bluźnierców, oszczerców, intrygantów, kłamców, tych, którzy próbują rozbić drogocenny dar modlitwy w centrum naszej Stolicy. Niech ich dotknie łaska Pańska! Niech dotknie ich skutecznie ręka Boga!

Polecajmy wszystkie osoby, które prosiły nas o modlitwę w tym miejscu i tych, których zapewnialiśmy o naszej pamięci modlitewnej. Polecajmy Matce Najświętsze osoby, które łączą się z nami w Polsce i za granicami, łączą się w modlitwie polecając Bogu z ufnością trudne sprawy naszej Ojczyzny. Za wszystkie polskie rodziny żyjące na polskiej ziemi i na wszystkich kontynentach. Polecajmy szczególnie wszystkich chorych, cierpiących z naszych rodzin.

Polecajmy także ze szczególną troską osoby, których droga życia doczesnego dobiega końca. Prośmy o łaskę szczęśliwej śmierci, o łaskę zbawienia dla wszystkich, którzy wkrótce staną przed Obliczem Boga.

Módlmy się o beatyfikację naszych wielkich Pasterzy: Prymasa Czasów Trudnych – Kardynała Augusta Hlonda, salezjanina oraz Prymasa Tysiąclecia – Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Prośmy także ze szczególną troską w intencji dzieci i młodzieży. Odmawiamy modlitwę „Pod Twoją obronę…”.

Modlitwa do św. Józefa po różańcu – prośmy o bezpieczeństwo i skuteczną ochronę dla wszystkich ludzi, którzy przychodzą tutaj w uczciwej intencji – mianowicie, aby modlić się:

Modlitwa do św. Józefa po różańcu

Do ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.
Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za twoim przykładem i twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen!

Wielki Papież Leon XIII zostawił nam wspaniałą i skuteczną modlitwę do Świętego Michała Archanioła. Pomódlmy się teraz do tego wielkiego Patrona
o ochronę przed wszelkim złym wpływem dla nas, dla naszych rodzin i domostw, dla tego miejsca. Niech Bóg uderzy w to miejsce rozpraszając wszelkie zakusy szatana i złych duchów, i ludzi nieprawych, aby to miejsce ocalało jako drogocenne miejsce modlitwy – codziennej zaszczytnej rozmowy z Bogiem! Do Niego należy moc, chwała i potęga na wieki wieków. Amen!
„Święty Michale Archaniele” … 3 x.
Niech was broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Poprośmy o opiekę naszego Anioła Stróża: „Aniele Boży, Stróżu mój…”.

Święty Józefie – módl się za nami!
Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński – módl się za nami!
Święty Maksymilianie – módl się za nami!
Święta Katarzyno Sieneńska – módl się za nami!
Święta Siostro Faustyno – módl się za nami!
Błogosławiony Księże Jerzy, męczenniku – módl się za nami!
Święci Patronowie Polski – módlcie się za nami!
Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami!

Z szacunkiem jeszcze wspomnijmy zmarłych z naszych rodzin, naszych bliskich, przyjaciół, znajomych, osoby, które modliły się w tym miejscu, a już odeszły do wieczności, wszystkich, którym zawdzięczamy bezcenny dar wiary katolickiej i polskości. I wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące:
„Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…” 3 x.

Z łaskawości Bożej kończymy kolejny dzień naszego życia. Każda sekunda naszego życia zależy od Boga. Jeżeli dzisiaj mamy do czynienia ze śmieszną pyszałkowatością wielu ludzi, którzy uważają, że nic od Boga nie zależy, a wszystko od nich, to szczery rachunek sumienia uświadamia nam tę całkowitą zależność naszego życia od Boga. Istniejemy tylko dzięki Bogu. To On jest źródłem istnienia i On czuwa nad naszym życiem. Pokora to znaczy poznanie tej podstawowej prawdy: wyższości Boga nad sobą i całkowitej zależności naszego życia od Boga. Taka jest prawda o życiu człowieka, o naszym życiu. Zastanówmy się jak przeżyliśmy dzisiejszy dzień, czy nie obraziliśmy Boga naszymi myślami, słowami, czynami. Czas na rachunek sumienia (chwila milczenia). Jeżeli czujemy się winni jakiegoś grzechu, wzbudźmy serdeczny akt żalu, postanawiając, że się jak najszybciej wyspowiadamy: „Ach żałuję…”.

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, Wam oddaję serce, ciało i duszę swoją!
Jezu, Maryjo, Józefie Święty, bądźcie ze mną przy skonaniu!
Jezu, Maryjo, Józefie Święty, niech przy Was w pokoju Bogu ducha oddam!

Pomódlmy się jeszcze dzisiaj z racji zbliżającej się rocznicy śmierci Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia o Jego beatyfikację. Wzbudźmy w sobie także intencję tej modlitwy, o co chcemy szczególnie prosić Boga za przyczyną kardynała Wyszyńskiego:

Modlitwa o beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które znosił dla imienia Twego. Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół Twojego Syna, jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, u Niej szukając pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności Narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen. Pokornie Cię błagam, Boże, udziel mi za wstawiennictwem Stefana Kardynała Wyszyńskiego tej łaski, o którą Cię teraz szczególnie proszę… Amen!

Podnieśmy wysoko w górę nasze krzyże i flagi, i wspólnym śpiewem uznając królowanie i zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, grzechem i szatanem, śpiewajmy pełnym głosem tutaj w centrum naszej Stolicy – niech ten głos rozbrzmiewa daleko i donośnie! Rozlega się pieśń „Zwycięzca śmierci, piekła i szatana”.

Słówko wieczorne na zakończenie dnia.

Dobrym zwyczajem Salezjanie na zakończenie dnia mówią słówko wieczorne.

Dzisiaj chciałbym je poświęcić wielkiemu Pasterzowi, którego 30. rocznicę odejścia do wieczności będziemy obchodzić już za miesiąc. Wczoraj ci, którzy byli obecni, pamiętają, że okazji rocznicy, która przypadnie za miesiąc 28 maja, w słówku wieczornym przypomniałem pewien szczegół z życia Prymasa Tysiąclecia – można by powiedzieć: sekret Jego brewiarza. Cóż On tam miał w swoim brewiarzu? Bardzo cenny sekret wyrażający wielką klasę szlachetnego człowieka. Mówiłem o tym wczoraj. Warto doceniać osoby wielkiego człowieczeństwa z naszej polskiej historii i ze wspólnoty Kościoła w szczególności. Do tych wielkich postaci, reprezentujących wielki format człowieczeństwa należał Prymas Wyszyński.

Dla potwierdzenia kilka zdań z Jego Testamentu. Oto klasa człowieka odnoszącego się w sposób szlachetny także do swoich wrogów i ludzi przewrotnych, którzy niszczyli Polskę i Kościół. Pisał tak:

„Uważam sobie za łaskę, że mogłem dać świadectwo Prawdzie, jako więzień polityczny przez trzyletnie więzienie, i że uchroniłem się przed nienawiścią do moich Rodaków, sprawujących władzę w Państwie. Świadom wyrządzonych mi krzywd, przebaczam im z serca wszystkie oszczerstwa, którymi mnie zaszczycali”.

To jest Ewangelia w praktyce. Warto zwracać uwagę na dzisiejsze konteksty pod Krzyżem i nie tylko pod Krzyżem, ażeby czerpać inspirację, świadectwo i zachętę do realizacji dobra od ludzi szlachetnego serca, od ludzi wielkiego formatu. Człowiek, który stoi pod Krzyżem i modli się, pragnie być świętym i dobre cele, dotyczące naszej Ojczyzny, realizować w sposób szlachetny i ewangeliczny.

Warto może jeszcze przypomnieć krótko tę zasadę, że cel nie uświęca środków. Bądźmy ostrożni i nieufni wobec tych ludzi, którzy nawet pod płaszczykiem osiągania dobrych celów posługują się złem, grzechem, intrygą, kłamstwem, oszczerstwem, pogardą dla człowieka. Tacy ludzie nie zasługują na zaufanie. Zaprzyjaźniajmy się ze Świętymi i z tymi osobami dzisiaj żyjącymi, które są ludźmi głębokiego zjednoczenia z Bogiem i dobre cele osiągają dobrymi ewangelicznymi metodami.

Niech nam Pan Bóg pobłogosławi na tę kolejną noc naszego życia. Pamiętajmy, że to miejsce coraz bardziej nabiera znaczenia kluczowego dla życia naszej Ojczyzny! Nie są to słowa na wyrost. Kluczowe znaczenie dla losów naszej Ojczyzny – modlitwa zanoszona z wiarą do Boga w centrum naszej Stolicy. Tutaj jest Bóg! Już nic więcej nie dodam, bo to najważniejsza wiadomość.

Błogosławieństwa udzielam dla nas, dla naszych rodzin i dla wszystkich, którzy łączą się z nami w modlitwie w tej godzinie czuwania za Polskę.
„Pan z wami. I z duchem twoim.
Niech was i wasze rodziny błogosławi i broni od zła wszelkiego Bóg Wszechmogący….”

Laudetur Iesus Christus!
In saecula saeculorum. Amen!

Bóg zapłać!

Bóg zapłać za wspólną modlitwę! Z racji zbliżającej się 30. rocznicy śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego mam tutaj obrazki z modlitwą o beatyfikację. Zapraszam serdecznie. Zapraszam też na nasze strony internetowe: pana doktora Stanisława Krajskiego, tam jest jeszcze jedna nowa strona na tej stronie pana Krajskiego podana, i na moją stronę. Czytajmy codziennie dobre treści, niech nam pomagają tworzyć wspólnotę modlitwy i wspólnotę myślenia. Dziękuję. I dobrej lektury życzę.
Bóg zapłać.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Relacje świadków. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s