Relacje Ewy z dnia 28 kwietnia 2011 roku

28 kwietnia 2011 roku

W dniu 28 kwietnia, połączyłam się kilka minut przed godziną 21.00. W słuchawce usłyszałam „Barkę”. Zgromadzeni na Krakowskim Przedmieściu śpiewali głośno i donośnie.
O godz. 21.00 odsłuchali oni Apelu Jasnogórskiego, transmitowanego z kaplicy Cudownego Obrazu, a po Apelu odśpiewali pieśń „Z dawna Polski Tyś Królową”. Następnie odmówiliśmy modlitwę naszych „trzech Zdrowaś Maryjo” za Kapłanów.
Zdrowaś Maryjo… 3x.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu…

Ksiądz Jacek przywitał się :

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!
Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Następnie spytał jak zawsze: „Czy mamy coś do poświęcenia?”
1) Poświęcenie Krzyża, przyniesionego przez pana Stasia, który powiedział: „Ten Krzyż, który trzymam w ręku, później się oddalę i pokażę wszystkim, zawieziemy do Rzymu, do Watykanu – od nas, od Obrońców Krzyża”. Krzyż poświęca obecny dziś Ksiądz Stanisław Małkowski: „Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją…” (modlitwa ks. Stanisława).
2) Poświęcenie medalika. Ten przedmiot poświęca Ksiądz Jacek: „Niech Imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Módlmy się. Panie Jezu Chryste. Ty nas powołałeś przez chrzest i bierzmowanie do dawania świadectwa wiary…” (modlitwa ks. Jacka).
3) Poświęcenie różańca. „Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Synu Maryi, pobłogosław ten różaniec ustanowiony ku chwale Rodzicielki Twojej…” (modlitwa ks. Jacka).
Po poświęceniu wizerunków i różańców Ksiądz mówi do Studentów Uniwersytetu Świętości pod Krzyżem:
„Pokropienie wodą święconą przypomina nam nasz chrzest i naszą przynależność do Chrystusa, który nas odkupił przez Swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie”. Ksiądz Jacek dokonuje pokropienia zgromadzonych wodą święconą a w tym czasie rozlega się pieśń „Otrzyjcie już łzy, płaczący”. Następnie Ksiądz zwraca się do zgromadzonych:

Weźmy do rąk nasze różańce. W oktawie Wielkiej Nocy rozważamy tajemnice chwalebne. Ofiarujmy ten dzisiejszy różaniec po raz kolejny za tych, którzy przed rokiem – już ponad – zginęli pod Smoleńskiem. Naszą pamięć o nich wyrażamy w najszlachetniejszy sposób: poprzez ufną modlitwę o wieczne zbawienie dla nich wszystkich.

BOŻE, wejrzyj ku wspomożeniu memu * Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, * Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

WITAJ KRÓLOWO

Tak jak jest to ostatnio naszym zwyczajem dla podkreślenia więzi duchowej, więzi wiary, jedności ze Stolicą Apostolską i Ojcem Świętym Benedyktem XVI i – trzecią tajemnicę odmawiać będziemy w języku łacińskim.

Rozważamy dzisiaj tajemnice chwalebne. Pierwszą tajemnicę prowadzi Ksiądz Jacek, a drugą Ksiądz Stanisław. Po jej odmówieniu mówi:

Przed swoim wniebowstąpieniem Pan Jezus powiedział: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). Znakiem, który zapewnia nas o nieustannej obecności z nami Jezusa Chrystusa, obecności pełnej miłości miłosiernej, obecności zwycięskiej jest Krzyż. Krzyż Pamięci, Prawdy i Nadziei. Wokół tego Krzyża gromadzimy się, modląc się o pamięć, o wieczną światłość dla tych, którzy rok temu oddali swoje życie w służbie Ojczyźnie. Modlimy się o prawdę i modlimy się o nadziei owoce, bo Bóg mocen jest wyprowadzić dobro także z tego, co po ludzku biorąc jest czy wydaje się złe. Oby dobro zwyciężyło a znakiem tego zwycięstwa miłości, prawdy dobra i życia jest Krzyż Jezusa Chrystusa.

Tajemnica trzecia – Zesłanie Ducha Świętego na Matkę Najświętszą
i Apostołów zgromadzonych w wieczerniku. Trzecią tajemnicę odmawiamy w języku łacińskim.

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Amen.
Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace. Amen.
Naszą modlitwą towarzyszymy także codziennie rodzinom Ofiar tragedii smoleńskiej. Powierzajmy te rodziny troskliwej opiece naszej Matki i Królowej. Odmawiamy Litanię Loretańską.
Polecajmy Matce Najświętszej nasze dalsze codzienne intencje:
Za Kościół Święty, za Ojca Świętego Benedykta XVI. Niech Bóg umacnia Go w głoszeniu Ewangelii wszystkim narodom. Prośmy także, aby były dostrzegane i naśladowane te dwa wyraźne, szlachetne znaki Ojca Świętego w zakresie świętej liturgii: centralne miejsce Krzyża na ołtarzu i Komunia Święta – największa Świętość, jaką zostawił nam Chrystus – przyjmowana z pokorą, w postawie klęczącej. Pięknie wyraził się jeden z kardynałów o obecnym pontyfikacie określając go mianem: „BÓG W CENTRUM”.
Prośmy także, czerpiąc inspirację z tej głównej myśli obecnego pontyfikatu, o powrót tabernakulów do centrum naszych katedr, kościołów i kaplic. Chrystusowi należne jest tylko i wyłącznie pierwsze, centralne miejsce! To On jest Bogiem i dla Niego przychodzimy do kościołów i do Niego się modlimy. Prośmy także o uszanowanie znaku Krzyża Świętego w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.
Za księdza kardynała Kazimierza Nycza, za wszystkich biskupów i kapłanów, za Księdza Proboszcza tutejszej parafii, na terenie której się znajdujemy i duszpasterzy tej wspólnoty parafialnej. Za kapłanów, którzy przychodzili i przychodzą tutaj w dalszym ciągu, aby modlić się razem z Polakami za naszą Ojczyznę w tym niezwykle trudnym momencie naszych dziejów.
Prośmy także za wszystkich przychodzących tutaj na modlitwę i za tych, którzy łączą się z nami w kraju czy za granicą, za nasze rodziny. Prośmy, aby ta modlitwa przynosiła piękne duchowe owoce świętości w sercach modlących się i w sercach tych, za których się modlimy.
Za polityków – o Boże błogosławieństwo dla tych, którzy swoje zadania wypełniają uczciwie i o nawrócenie dla wszystkich, którzy przez swoje decyzje, czyny, słowa, działania, inicjatywy przyczyniają się do coraz większej destrukcji moralnej i materialnej naszego narodu. Za osoby, które uczciwie dążą do poznania i ujawnienia prawdy o przyczynach tragedii smoleńskiej oraz do godnego upamiętnienia jej Ofiar – także tutaj w centrum naszej Stolicy, w miejscu, które wybraliśmy przed rokiem.
Polecajmy ludzi mediów, zwłaszcza tych, którzy są dyskryminowani z racji swojej wierności prawdzie. Prośmy także o dalszy rozwój polskich – nie tylko polskojęzycznych – mediów, o błogosławieństwo Boże dla ośrodka toruńskiego, o dalszy rozwój katolickich mediów.
Za osoby, które prosiły nas o modlitwę w tym miejscu i za tych, których zapewnialiśmy o naszej pamięci modlitewnej.
Prośmy w przeddzień niejako beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II, aby to wielkie wydarzenie przyniosło wspaniałe owoce duchowe w sercach Polaków i w sercach ludzi na całym globie ziemskim. Niech przybywa świętości, łaski, dobra w ludzkich sercach.
Prośmy także o beatyfikację naszych wielkich Pasterzy: Prymasa Czasów Trudnych – Kardynała Augusta Hlonda, salezjanina oraz Prymasa Tysiąclecia – Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Polecajmy także Matce Najświętszej ze szczególną troską dzieci i młodzież. Odmawiamy modlitwę „Pod Twoją obronę…”.
Świętego Józefa modlitwą po różańcu prośmy szczególnie o opiekę, o bezpieczeństwo dla wszystkich przychodzących tutaj na modlitwę oraz dla naszych rodzin.
Modlitwa do św. Józefa po różańcu
Do ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.
Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za twoim przykładem i twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen!
Papież Leon XIII zostawił nam wielką i skuteczną modlitwę do Świętego Michała Archanioła. Prośmy Świętego Michała Archanioła o skuteczną ochronę przed wszelkim złem dla nas, dla naszych rodzin i domostw, dla tego miejsca, aby zakusy złego, który ciągle wydaje swoje złowieszcze pomruki osiągnęły pełne fiasko, aby tutaj Bóg zwyciężał, aby zwyciężała wiara, patriotyzm, wytrwała modlitwa w tym centralnym miejscu naszej Stolicy. Prośmy także w intencji całej naszej Ojczyzny i Kościoła Powszechnego:
„Święty Michale Archaniele” … 3 x.
Niech was broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Poprośmy o opiekę naszego Anioła Stróża: „Aniele Boży, Stróżu mój…”.
Święty Józefie – módl się za nami!
Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński – módl się za nami!
Święty Maksymilianie – módl się za nami!
Święta Siostro Faustyno – módl się za nami!
Błogosławiony Księże Jerzy, męczenniku – módl się za nami!
Święci Patronowie Polski – módlcie się za nami!
Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami!
Święty Ludwiku de Maria Grignion de Montfort – módl się za nami!
Święta Joanno Beretto Molla– módl się za nami!

Z szacunkiem wspomnijmy jeszcze zmarłych z naszych rodzin, naszych bliskich, przyjaciół, znajomych, osoby, które modliły się w tym miejscu, a już odeszły do wieczności, wszystkich, którym zawdzięczamy drogocenny dar wiary katolickiej i polskości. Tych, którzy narażali swoje życie i dawali ofiarę ze swojego życia za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. Wszystkich, którzy tworzyli wspaniałą polską kulturę i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące:
„Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…” 3 x.

Jeszcze pomódlmy się do Matki Najświętszej o bezpieczną podróż, pobyt w Rzymie i szczęśliwy powrót dla wszystkich, którzy udają się i będą udawać się na beatyfikację Jana Pawła II. Odmawiamy „Pod twoją obronę”.

Dobiega końca kolejny dzień naszego życia. Dobrym zwyczajem jest podsumować dzień krótką refleksją nad naszymi myślami, czynami, słowami. Stojąc w szczerości serca przed Bogiem uczyńmy krótki rachunek sumienia (chwila milczenia). Jeżeli czujemy się winni jakiegoś grzechu, wzbudźmy serdeczny akt żalu, postanawiając, że się jak najszybciej wyspowiadamy: „Ach żałuję…”.
Jezu, Maryjo, Józefie Święty, Wam oddaję serce, ciało i duszę swoją!
Jezu, Maryjo, Józefie Święty, bądźcie ze mną przy skonaniu!
Jezu, Maryjo, Józefie Święty, niech przy Was w pokoju Bogu ducha oddam!
Podnieśmy wysoko w górę nasze krzyże i flagi, i wspólnym śpiewem pozdrawiajmy z radością Chrystusa Zmartwychwstałego prosząc o Jego królowanie na naszej polskiej ziemi – w sferze publicznej, a także w naszych rodzinach i w sercach. Rozlega się pieśń „Zwycięzca śmierci, piekła i szatana”.
Słówko wieczorne na zakończenie dnia.
Ksiądz Jacek.
Szanowni Państwo, miło mi stanąć po czasie niejakim w tym miejscu, aby ponownie mieć zaszczyt modlitwy z Polakami, którzy pośród różnych działań, które są podejmowane dzisiaj w związku z tragedią smoleńską i w związku z wyjątkowo trudną sytuacją, w jakiej się znajdujemy, doceniają rolę modlitwy.
Modlitwa to nie wszystko, ale modlitwa jest najważniejsza, fundamentalna, nieodzowna. Słowo Boże już na kartach Starego Testamentu przypomina nam o bezużyteczności budowania bez Boga. Wydarzenie konstruowania wieży Babel zakończone niepowodzeniem uświadamia nam najwyższą konieczność budowania dobra w ścisłej łączności z Bogiem.
Jednym z przejawów budowania dobra w ścisłej łączności z Bogiem jest odniesienie pełne szacunku do człowieka!
I tutaj proszę mi pozwolić, że z miłości pasterskiej wypowiem taką przestrogę! Żebyśmy bardzo uważali na tych ludzi, którzy posługują się pod płaszczykiem wzniosłych haseł nienawiścią, agresją, intrygą, wyzwiskami, pogardą dla człowieka. To są ludzie niebezpieczni i oczywiście nic nie zrozumieli z tego, czym Krzyż jest w swej istocie.
Ksiądz Jerzy – przepraszam, że to mówię Księże Stanisławie, bo Ksiądz to powinien powiedzieć, ale ja tylko przypomnę skromnie – nie posługiwał się w swojej działalności pogardą dla człowieka. Jego sposobem działania i metodą było budowanie dobra przez dobre słowo, przez obecność wśród ludzi, przez szerzenie dobra.
Usłyszałem kilka dni temu, że Wielki Prymas Tysiąclecia miał w swoim brewiarzu dwie kartki zapisane. To znaczy modlił się codziennie za te osoby, które były tam wpisane. Na pierwszej kartce były nazwiska kapłanów, którzy odeszli z kapłaństwa, a na drugiej kartce było nazwisko Bolesława Bieruta. Warto się zastanawiać, z jakich ludzi chcemy brać przykład w dzisiejszej sytuacji i jakimi metodami chcemy się posługiwać tutaj pod Krzyżem i poza Krzyżem dla budowania dobra w naszej Ojczyźnie.
Beatyfikacja Jana Pawła II będzie dla nas szczególnym przypomnieniem – Bożym przypomnieniem – o tym wezwaniu, które Bóg kieruje do każdego i każdej z nas: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty” mówi Bóg.
Chcę zakończyć kilkoma zdaniami z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła.
„Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy, jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu – jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan. Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa”.
Następnie Ksiądz Jacek zwraca się do Księdza Stanisława Małkowskiego: Księże Stanisławie, prosimy o dobre słowo.
Ksiądz Stanisław:
Dziękuję za modlitwę i proszę o więcej. A zwłaszcza od 1 maja, od dnia Święta Bożego Miłosierdzia, od dnia beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II do niedzieli Zesłania Ducha Świętego 12 czerwca o modlitwę różańcową w intencji Ojczyzny, o nowe Zesłanie Ducha Świętego za przyczyną Matki Bożej Królowej Korony Polskiej i błogosławionego od 1 maja Jana Pawła II według słów, które Ojciec Święty Jan Paweł II wypowiedział w wigilię Zesłania Ducha Świętego tak niedaleko stąd dnia 2 czerwca 1979 roku: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.
Bóg zapłać. A teraz razem z Księdzem Jackiem udzielimy błogosławieństwa wszystkim modlącym się w obronie Krzyża Pamięci, Prawdy i Nadziei.
„Pan z wami. I z duchem twoim.
Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego… .”
Niech Pan da łaskę wytrwania aż do zwycięstwa. Tak nam dopomóż Bóg!
Bóg zapłać – pada zewsząd. Tak samo dziękuje Ksiądz Jacek.
Laudetur Iesus Christus!
In saecula saeculorum. Amen!
Chciałem przy okazji podziękować – kontynuuje Ksiądz Jacek – za wszystkie dobre słowa, które Państwo kierowali do mnie, czy to sms-ami czy w inny sposób w okresie świątecznym. Bóg zapłać za modlitwę. Trwamy!
Kto by jeszcze nie miał adresów naszych stron internetowych – zapraszam. Są dwie strony, które na bieżąco informują o naszej modlitwie pod Krzyżem. Adresy mam tutaj ze sobą na małych bilecikach – chętnie rozdam. Propagujmy te strony: pana doktora Stanisława Krajskiego, tam jest jeszcze jedna nowa strona na tej stronie pana Krajskiego podana, no i nieskromnie powiem – moja strona.
Miłej lektury życzę – także pewnej książki! Kto przeczyta tę książkę do końca – nie pożałuje.
A jeszcze chcę zrobić tutaj drugą reklamę panu doktorowi Stanisławowi Krajskiemu, bo wydał ważną książkę z okazji beatyfikacji Jana Pawła II „Jan Paweł II – przemilczane nauki”. Ważna książka, która pokazuje pewne, bardzo poważne i ważne, aspekty nauczania przyszłego Błogosławionego.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Relacje świadków, Wprowadziła Hortensja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Relacje Ewy z dnia 28 kwietnia 2011 roku

 1. Ewa pisze:

  Tu brakuje kilku ważnych spacji:

  1) po modlitwie łacinskiej (trzeba też oddzielić Pater Noster i Ave Maria)
  2) trzeba z każdej strony oddzielić Litanię
  3) Potem intencje
  4) podkreślić i oddzielić słowko ks. Jacka
  5) to samo z ks.Stanisławem

  No jest dużo zmian jeszcze

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s